22 Person likes this. Give a Like!

lenka1 lenka1

I started using VocApp 5136 days ago. I have 40 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 212 lessons. The date of my last visit is 2011-03-05 19:28:29.

Flashcards created by me


Biologia do matury - rozmnażanie się i rozwój organizmów
Dzieje Polski w latach 960-1138
Władcy Polski 960-1138
Gatunki literackie
Europa w średniowieczu (poziom gimnazjum)
Europa w średniowieczu (matura – poziom podstawowy)
Europa w średniowieczu (matura – poziom rozszerzony)
Ważne daty z historii Polski 960-1138
Polska w średniowieczu (poziom gimnazjum)
Polska w średniowieczu (matura – poziom podstawowy)
Polska w średniowieczu (matura – poziom rozszerzony)
Collocations with common verbs
Rzeczpospolita od śmierci Kazimierza Jagiellończyka do III rozbioru (poziom gimnazjum)
Rzeczpospolita od śmierci Kazimierza Jagiellończyka do III rozbioru (matura – poziom podstawowy)
Rzeczpospolita od śmierci Kazimierza Jagiellończyka do III rozbioru (matura – poziom rozszerzony)
Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (poziom gimnazjum)
Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (matura - poziom podstawowy)
Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (matura - poziom rozszerzony)
Polska od I do II wojny światowej (matura - poziom rozszerzony)
Polska od I do II wojny światowej (matura - poziom podstawowy)
Polska od I do II wojny światowej (poziom gimnazjum)
Polska po II wojnie światowej (poziom gimnazjum)
Polska po II wojnie światowej (matura – poziom podstawowy)
Polska po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)
Świat od odkrycia Ameryki do Rewolucji Francuskiej (poziom gimnazjum)
Świat od odkrycia Ameryki do Rewolucji Francuskiej (matura – poziom podstawowy)
Świat od odkrycia Ameryki do Rewolucji Francuskiej (matura – poziom rozszerzony)
Świat od I do II wojny światowej (poziom gimnazjum)
Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom podstawowy)
Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom rozszerzony)
Świat od Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny światowej (poziom gimnazjum)
Świat od Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny światowej (matura – poziom podstawowy)
Świat od Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny światowej (matura – poziom rozszerzony)
Hiszpańskie czasowniki nieregularne w czasie Pretérito Perfecto (verbos irregulares - Pretérito Perfecto)
Świat po II wojnie światowej (poziom gimnazjum)
Świat po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)
Świat po II wojnie światowej (matura – poziom podstawowy)
Kolory/koloroj – słownictwo podstawowe, esperanto
Francuskie powiedzonka ze zwierzętami
Budowa atomu i czasteczki, wiązania promieniotwórcze
Systematyka związków chemicznych i stechiometria
Stolice państw Europy
Stolice państw Afryki
Stolice państw Ameryki Południowej
Stolice państw Ameryki Północnej
Stolice państw Azji
Stolice państw Australii i Oceanii
Łacińskie zwroty prawnicze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze – ważne pojęcia
Academic Word List
Idiomy angielskie z książki "A good turn of phrase", unit 1
Idiomy angielskie z książki "A good turn of phrase", unit 2
Idiomy angielskie z książki "A good turn of phrase", unit 3
Idiomy angielskie z książki "A good turn of phrase", unit 4
Wzory sumaryczne substancji organicznych i nieorganicznych
Zabawy i zabawki – słownictwo hiszpańskie; Juegos y jugetes – vocabulario español
Genetyka (ważne nazwiska i pojęcia)
Układ nerwowy i hormonalny, zmysły
Popularne łacińskie wtręty
Dramat – odmiany, elementy strukturalne, kategorie estetyczne
"-izmy" - prądy literackie, tendencje obyczajowe, kierunki filozoficzne
Kultura, naród, obywatelstwo – najważniejsze pojęcia i definicje
Rodzina – najważniejsze pojęcia i definicje
Socjalizacja i wartości – najważniejsze pojęcia i definicje
Społeczeństwo – najważniejsze pojęcia i definicje
Mistrzowie Świata w piłce nożnej
Piłka nożna – słownictwo angielskie; Football – English Vocabulary
Struktura społeczna – najważniejsze pojęcia i definicje
Społeczeństwo obywatelskie – najważniejsze pojęcia i definicje
Klasyfikacja partii politycznych
Polityka – podstawowe pojęcia i definicje
Systemy partyjne – cechy, wady i zalety, przykłady
Kolory / Färger – podstawowe słownictwo szwedzkie
Francuskie skróty używane w SMS-ach.
Hiszpańskie skróty używane w SMS-ach; Abreviaturas usadas en SMS
Cyfry rzymskie
Oczywiste nieoczywistości
Wyrażenia i idiomy hiszpańskie z czasownikiem hacer; Locuciones y modismos con el verbo hacer
Bogowie greccy i ich atrybuty
Muzy greckie i ich atrybuty
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Chopinie
Oznaczenia tempa w muzyce
Popularne słowa z sufiksami -less i -free / -less and -free suffixes - common words
Epika – odmiany, elementy strukturalne, kategorie estetyczne
Partie polityczne w Polsce
Wybory i opinia publiczna
Prawo i sądy w Polsce
Kultura polityczna i patologie władzy
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Powstaniu Warszawskim
Szkolny slang – słownictwo angielskie; School time slang – English Vocabulary
Instrumenty muzyczne – słownictwo angielskie; Musical instruments – English Vocabulary
Astronomia – podstawowe wiadomości
Tabele kaloryczne
Normy prawne
Hierarchia aktów prawnych
Organy wymiaru sprawiedliwości
Prawa człowieka - geneza, instytucje
Państwo – podstawy
Części ciała – podstawowe słownictwo portugalskie; Partes do corpo - vocabulário português
Stocks and shares – Business English; Udziały i akcje – angielskie słownictwo biznesowe
Animais - vocabulário português; Zwierzęta – podstawowe słownictwo portugalskie
Cultura e arte - vocabulário português; Kultura i sztuka – podstawowe słownictwo portugalskie
Família - vocabulário português; Rodzina – podstawowe słownictwo portugalskie
Saúde - vocabulário português; Zdrowie – podstawowe słownictwo portugalskie
Comidas e bebidas - vocabulário português; Jedzenie i picie – podstawowe słownictwo portugalskie
Cores e formas - vocabulário português; Kolory i kształty – podstawowe słownictwo portugalskie
Nacionalidades - vocabulário português; Narodowości – podstawowe słownictwo portugalskie
Roupa - vocabulário português; Ubrania – podstawowe słownictwo portugalskie
Meios de transporte - vocabulário português; Środki transportu – podstawowe słownictwo portugalskie
Profissões - vocabulário português; Zawody – podstawowe słownictwo portugalskie
Desporto - vocabulário português; Sport – podstawowe słownictwo portugalskie
Educação- vocabulário português; Edukacja – podstawowe słownictwo portugalskie
NIK, KRRiT, GIODO, RPO, NBP – struktura i funkcje
Sentencje Horacego
Verbi di base; Podstawowe czasowniki włoskie
Rekordy geograficzne Polski
Pierwiastki chemiczne i ich symbole
18 przełomowych bitew w historii świata
Najważniejsze daty w historii Polski
Части тела - русская лексика; Części ciała – słownictwo rosyjskie
Животные - русская лексика; Zwierzęta – słownictwo rosyjskie
Культура и искусство - русская лексика; Kultura i sztuka - słownictwo rosyjskie
Семья - русская лексика; Rodzina - słownictwo rosyjskie
Cuentos infantiles; Tytuły baśni i bajek po hiszpańsku
Kto jest autorem...? - tytuły i autorzy lektur szkolnych
Łacińskie sentencje
Liryka – odmiany, elementy strukturalne, systemy wersyfikacyjne
Rodzaje rymów
Środki stylistyczne - fonetyczne i słowotwórcze środki wyrazu
Środki stylistyczne - składniowe środki wyrazu
Stolice stanów USA
Znaczenia imion muz greckich
Fragmenty wierszy z czasów wojny i okupacji
Kalendarz imienin
Frazeologizmy biblijne
Modismos y frases hechas - preparación para DELE Superior/ Idiomy hiszpańskie – przygotowanie do DELE Superior
Vocabulario - preparación para DELE Superior/ Słownictwo – przygotowanie do DELE Superior
Rzeczowniki hiszpańskie zmieniające znaczenie w zależności od rodzaju
Flagi państw Ameryki Północnej
Flagi państw Australii i Oceanii
Co to za drzewo?
Flagi państw Ameryki Południowej
Flagi państw Afryki
Flagi państw Europy
Polscy nobliści
Słynni kompozytorzy
Znaki drogowe – ostrzegawcze
Słynne obrazy
Malarstwo polskie
Łacińskie skrótowce z polskimi wyjaśnieniami
Premierzy Polski
Phrasal verbs (A-D) - English Vocabulary; Czasowniki frazowe (A-D) – słownictwo angielskie
Phrasal verbs (E-H) - English Vocabulary; Czasowniki frazowe (E-H) – słownictwo angielskie
Jan Paweł II – życie, działalność, twórczość
Liczebniki po hiszpańsku; Numerales – vocabulario español
Prepositions after popular nouns, adjectives and verbs
Zwierzęta – słownictwo japońskie
Prezydenci Polski
Województwa - stolice
Financial Statements – Business English; Sprawozdania finansowe – angielskie słownictwo biznesowe
Drafting a contract, breach of contract – Business English; Sporządzanie umowy, niedotrzymanie warunków umowy – angielskie słownictwo biznesowe
Style architektoniczne
Cockney – British Slang
British Slang Expressions
Święta, obrzędy, zwyczaje związane ze śmiercią i kultem zmarłych.
Środki stylistyczne - semantyczne środki wyrazu
Frazeologizmy mitologiczne
Wielkości fizyczne i ich symbole
Jednostki fizyczne i ich symbole
I deklinacja - declinatio prima
II deklinacja - declinatio secunda
British vs. American English
British vs. American English
Nieregularne czasowniki niemieckie oraz ich polskie tłumaczenia
Style architektoniczne
Jaki to nurt w sztuce?
Słynni polscy pisarze i poeci
Łacińskie liczebniki porządkowe 1-20
Łacińskie liczebniki główne 1-20
Jednostki czasu, pory roku i nazwy miesięcy - słownictwo łacińskie
Dni tygodnia, pory dnia, znaki zodiaku i określenia związane z czasem – słownictwo łacińskie
Łacińskie terminy filozoficzne
Łacińskie zwroty liturgiczne
Atmosfera – najważniejsze pojęcia i definicje
Czas – słownictwo japońskie
Kolory i kształty – słownictwo japońskie
Pogoda – słownictwo japońskie
Liczebniki po niemiecku/ Kardinalzahlen
Prawdy wiary chrześcijańskiej
Kościół – podstawowe pojęcia
Prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy – zwroty do matury ustnej z niemieckiego
Stan wojenny w Polsce
Navidad – vocabulario/ Boże Narodzenie – słownictwo
Kolory po hiszpańsku
Kolory po angielsku
Dni tygodnia po angielsku
Miesiące po angielsku
Dni tygodnia po hiszpańsku
Nazwy miesięcy po hiszpańsku
Dni tygodnia po norwesku
Dni tygodnia po holendersku
Nazwy miesięcy po holendersku
Przypadki w języku polskim
Alfabet grecki
Alfabet po angielsku – uproszczona wymowa
Części mowy w języku polskim
Życzenia świąteczne po angielsku
Abecedario en inglés
Números en inglés
Números en inglés del 1 al 100
Números ordinales en inglés
Pronombres personales en inglés

Comments:

andorja wrote: 2012-03-03 08:41:38
W zestawie o zwierzętach po rosyjsku są 2 błędy. Proszę poprawić. Inaczej nauka z niego nie ma sensu.

ania7 wrote: 2012-03-09 09:03:45
Hehe ; D Masz bardzo pomocne fiszki : D Ale co do androja się zgadzam ... Pozdrawiam

inatvia wrote: 2013-04-08 19:11:16
cudownie,że tu trafiłam ;-) Twoje fiszki bardzo mi pomagają, dzięęękuję! :-)))

grzmiel wrote: 2014-01-09 08:08:19
W zestawie części ciała po rosyjsku dostrzegłem już na pierwszy rzut oka błędy w podbródku i biodrze.

ania10022 wrote: 2016-01-19 16:09:24
Dziękuję bardzo, za wszystkie Twoje zestawy. Największa skarbnica wiedzy na fiszkotece!

alalangowska09 wrote: 2019-05-17 18:25:18
MOGĘ MIEĆ PRZYJEMNOŚĆ ZAPYTAĆ O WIEK?

You must sign in to write a comment