Stocks and shares – Business English; Udziały i akcje – angielskie słownictwo biznesowe

 0    36 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
udziałowiec, akcjonariusz
start learning
stockholder = shareholder
akcja, udział
posiadać akcje spółki petrochemicznej
start learning
share
to have shares in an oil company
akcja uprawniająca do głosowania
start learning
voting share
akcja nieuprawniająca do głosowania
start learning
non-voting share
akcje zwyczajne
start learning
equities
kapitał własny
start learning
equity
kapitał akcyjny
start learning
stock
instrumenty dłużne
start learning
debt instruments (bonds and debentures)
instrumenty pochodne
start learning
derivatives
papiery wartościowe
start learning
securities
emitent
start learning
issuer
emitować akcje
start learning
to issue shares
wprowadzić akcje na giełdę
start learning
to float shares on the stock exchange
dywidenda
start learning
dividend
giełda papierów wartościowych
start learning
stock exchange
giełda towarowa
start learning
commodities exchange
obligacja
start learning
bond
wartość firmy (reputacja, znaki handlowe itp.)
start learning
goodwill
dźwignia finansowa
start learning
leverage
rynek papierów wartościowych
start learning
securities market
rynek towarowy
start learning
physical market
rynek o tendencji zwyżkowej
start learning
bull market
rynek o tendencji zniżkowej
start learning
bear market
obligacja
start learning
debenture
pierwsza oferta publiczna
start learning
Initial Public Offering (IPO)
spółka notowana na giełdzie
start learning
listed company
zadłużenie, dźwignia finansowa
bardzo zadłużona spółka
start learning
gearing [UK] = leverage [US]
a highly leveraged company
załamanie
start learning
crash = collapse
transakcje z wykorzystaniem informacji wewnętrznych
start learning
Insider dealing/trading
dom maklerski
start learning
brokerage house
akcje groszowe
start learning
penny stocks
rynek transakcji terminowych
start learning
futures market
solidne akcje, akcje dużych firm przynoszące zyski
start learning
blue chip stocks
kapitał wysokiego ryzyka
start learning
venture capital
zysk, zwrot (procentowy) z inwestycji
zysk 8% z inwestycji
start learning
yield
a yield of 8% on the investment
wartość nominalna / parytetowa
start learning
par value

You must sign in to write a comment