System polityczny Wielkiej Brytanii – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Political System of Great Britain – Advanced English Vocabulary

 0    96 flashcards    nikoletta
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

abolicja, zniesienie

analiza, kontrola

apelacja, odwołanie

autonomia

autonomous
start learning
autonomiczny

biskup

ceremonia

ceremonial
start learning
ceremonialny

Lord Justice of Appeal
start learning
członek sądu apelacyjnego Izby Lordów

debata

deputowany, zastępca

dominacja

dożywotni

1. bicameral 2. two-chamber
start learning
dwuizbowy

hereditary
start learning
dziedziczny

Union Jack
start learning
nazwa flagi brytyjskiej

frakcja

shadow cabinet
start learning
gabinet cieni

głos "za"

head of state
start learning
głowa państwa

to assemble
start learning
gromadzić się

institution
start learning
instytucja

irlandzka partia republikańska


House of Commons
start learning
Izba Gmin

House of Lords
start learning
Izba Lordów

izba parlamentu

upper chamber
start learning
izba wyższa

HM - Her Majesty
start learning
Jej Wysokość

HM Queen Elizabeth II
start learning
Jej Wysokość Królowa Elżbieta II

kadencja

koalicja

komisja

constitution
start learning
konstytucja

uncodified constitution
start learning
konstytucja nieskodyfikowana

constitutional
start learning
konstytucyjny

kontrola

to conclude
start learning
kończyć

established church
start learning
kościół państwowy

Liberal Democrats
start learning
Liberalni Demokraci

Lord Chancellor
start learning
lord kanclerz

mandat poselski

Ministerstwo Finansów

the Exchequer
start learning
Ministerstwo Skarbu

monarcha

constitutional monarchy
start learning
monarchia konstytucyjna

naczelny

najwyższy

independent
start learning
niepodległy

appointment
start learning
nominacja

to appoint
start learning
nominować

obejmować pozycję

compulsory
start learning
obowiązkowy

odrzucić

constituency
start learning
okrąg wyborczy

organ, ciało

par, członek Izby Lordów

Conservative Party
start learning
Partia Konserwatywna

Labour Party
start learning
Partia Pracy

poprawiać

poprawka

member of parliament
start learning
poseł

posiedzenie

prime minister (PM)
start learning
premier

the Lord Chancellor
start learning
przewodniczący Izby Lordów

przewodniczący Izby Gmin

compulsion
start learning
przymus

rada

Rada Ministrów

to carry out
start learning
realizować

representative
start learning
reprezentant

government
start learning
rząd

Her Majesty's Government
start learning
rząd Jej Królewskiej Mości

Chief Whip
start learning
rzecznik dyscypliny klubowej

Royal Assent
start learning
sankcja królewska

sekretarz

Secretary of State
start learning
sekretarz stanu

skrót oznaczający posła (Member of Parliament)

to constitute
start learning
stanowić

stworzenie

head of government
start learning
szef rządu

investigative
start learning
śledczy

Privy Council
start learning
Tajna Rada Królewska


to complement
start learning
uzupełniać

wewnętrzny

Deputy Prime Minister
start learning
wicepremier

executive power
start learning
władza wykonawcza

Commonwealth
start learning
Wspólnota Narodów

wspólny

department
start learning
wydział

zdolność

think tank
start learning
zespól doradców

umowa

zgoda
zgoda in English

zgromadzenie


You must sign in to write a comment