System polityczny USA – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Political System of the United States of America – Advanced English Vocabulary

 0    87 flashcards    nikoletta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
National Security Agency (NSA)
start learning
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego
embassy
start learning
ambasada
White House
start learning
Biały Dom
Central Intelligence Agency (CIA)
start learning
Centralna Agencja Wywiadowcza
to debate
start learning
debatować
democracy
start learning
demokracja
Department of Defense
start learning
Departament Obrony
United States Dollar (USD)
start learning
Dolar amerykański
to concern
start learning
dotyczyć
two-year term
start learning
dwuletnia kadencja
federation
start learning
federacja
Federal Bureau of Investigation (FBI)
start learning
Federalne Biuro Śledcze
Commander in Chief
start learning
głównodowodzący
major
start learning
główny, ważny
governor
start learning
gubernator
chamber
start learning
izba
House of Representatives
start learning
Izba Reprezentantów
sole
start learning
jedyny, wyłączny
capitalism
start learning
kapitalizm
Capitol
start learning
Kapitol
colonization
start learning
kolonizacja
committee
start learning
komisja
confederation
start learning
konfederacja
Congress
start learning
Kongres
constitution
start learning
konstytucja
constitutional
start learning
konstytucyjny
consulate
start learning
konsulat
convention
start learning
konwencja
Marine Corps
start learning
Korpus Piechoty Morskiej
church
start learning
kościół
kościół in English
issue
start learning
kwestia
bribery
start learning
łapówkarstwo
jury
start learning
ława przysięgłych
seat
start learning
mandat w parlamencie
Navy
start learning
Marynarka Wojenna
to appoint
start learning
mianować
to designate
start learning
mianować, wyznaczać
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
start learning
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
to enforce
start learning
narzucać
to nominate
start learning
nominować
citizen
start learning
obywatel
Framers - the Founding Fathers of the United States
start learning
Ojcowie Założyciele USA
Democratic Party
start learning
Partia Demokratyczna
to amend
start learning
poprawiać
amendment
start learning
poprawka
gravity
start learning
powaga
federal law
start learning
prawo federalne
unconstitutional law
start learning
prawo niezgodne z konstytucją
president
start learning
prezydent
bill
start learning
projekt ustawy
attempt
start learning
próba
to preside
start learning
przewodniczyć
Cabinet
start learning
Rada Ministrów
representative
start learning
reprezentant
republic
start learning
republika
separation of church and state
start learning
rozdział Kościoła od państwa
to consider
start learning
rozważać
government
start learning
rząd
state governments
start learning
rządy stanowe
federal court
start learning
sąd federalny
Supreme Court
start learning
Sąd Najwyższy
conterminous
start learning
sąsiadujący, graniczący
Senate
start learning
Senat
Air Force
start learning
Siły Powietrzne
armed forces
start learning
siły zbrojne
to serve
start learning
służyć, pracować
to constitute
start learning
stanowić
United States
start learning
Stany Zjednoczone
to impeach
start learning
stawiać głowę państwa w stan oskarżenia
to administer federal law
start learning
stosować prawo federalne
Bay Guard
start learning
straż przybrzeżna
superpower
start learning
supermocarstwo
two-party system
start learning
system dwupartyjny
treaty
start learning
traktat
to overturn
start learning
unieważniać
to empower
start learning
upoważniać
to validate
start learning
uprawomocniać
to free
start learning
uwalniać
to veto a bill
start learning
wetować projekt ustawy
judiciary power
start learning
władza sądownicza
legislative power
start learning
władza ustawodawcza
executive power
start learning
władza wykonawcza
liberty
start learning
wolność
freedom of speech
start learning
wolność słowa
to re-elect
start learning
wybrać na kolejną kadencję
to arm
start learning
zbroić
concurrence
start learning
zgodność

You must sign in to write a comment