Unia Europejska - zaawansowane słownictwo z angielskiego; European Union – Advanced English Vocabulary

 0    124 flashcards    nikoletta
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

angielski

budżet

bułgarski

cel
cel in English

executive body
start learning
ciało wykonawcze

ciało, organ

czeski

członek

debatować

decydujący

budget deficit
start learning
deficyt budżetowy

civil dialogue
start learning
dialog obywatelski

dołączyć

dostęp

dostosowywać

duński

dziedzictwo

estoński


European External Action Service
start learning
Europejska Służba Działań Zewnętrznych

European Economic Community
start learning
Europejska Wspólnota Gospodarcza

European Coal and Steel Community
start learning
Europejska Wspólnota Węgla i Stali

European Central Bank
start learning
Europejski Bank Centralny

European Investment Bank
start learning
Europejski Bank Inwestycyjny

European Economic and Social Committee
start learning
Europejski Komitet Społeczno-ekonomiczny

European Ombudsman
start learning
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

European Court of Auditors
start learning
Europejski Trybunał Obrachunkowy

eurosceptic
start learning
eurosceptyk

fiński

francuski

heads of states
start learning
głowy państw

market economy
start learning
gospodarka rynkowa

granica

grecki

battle group
start learning
grupa bojowa

external trade
start learning
handel zewnętrzny

hiszpański

holenderski


institution
start learning
instytucja

investment
start learning
inwestycja

irlandzki

jedność

kandydat

European Commission
start learning
Komisja Europejska

Committee of the Regions
start learning
Komitet Regionów

candidate country
start learning
kraj kandydujący

acceding country
start learning
kraj przystępujący

third country
start learning
kraj trzeci (spoza Unii)

kryteria

accession criteria
start learning
kryteria akcesyjne

Copenhagen criteria
start learning
kryteria kopenhaskie

kwestia, sprawa

legalny

Lithuanian
start learning
litewski

lokalny


łapówkarstwo

łotewski

maltański

niemiecki

citizenship
start learning
obywatelstwo

Ode to Joy
start learning
Oda do Radości

responsible
start learning
odpowiedzialny

opodatkowanie

ostateczny

otwartość

member states
start learning
państwa członkowskie

European Parliament
start learning
Parlament Europejski

security policy
start learning
polityka bezpieczeństwa

monetary policy
start learning
polityka monetarna

poprawiać

Portuguese
start learning
portugalski

competition law
start learning
prawo konkurencji

program

przejmować coś, jakieś cechy

transparency
start learning
przejrzystość

presidency
start learning
przewodnictwo

President of the European Council
start learning
przewodniczący Rady Europejskiej

Council of European Union
start learning
Rada Unii Europejskiej

regionalny

to represent
start learning
reprezentować

agriculture
start learning
rolnictwo

rural development
start learning
rozwój regionów wiejskich

equal opportunities
start learning
równe szanse

różnorodność

rumuński

sądowy

słowacki

słoweński

solidarity
start learning
solidarność

information society
start learning
społeczeństwo informacyjne

civil society
start learning
społeczeństwo obywatelskie

społeczny

sporządzać projekt

stabilny

strategia

strefa euro

szczyt

szwedzki

traktat

Treaty of Maastricht
start learning
Traktat z Maastricht

Court of Justice of the European Communities
start learning
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich


customs union
start learning
unia celna

simplified
start learning
uproszczony

legislation
start learning
ustawodawstwo

on behalf of...
start learning
w imieniu...

węgierski

credibility
start learning
wiarygodność

authorities
start learning
władze

włoski

to support
start learning
wspierać

Common Foreign and Security Policy
start learning
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

European Communities
start learning
Wspólnoty Europejskie

co-operation
start learning
współpraca

expenditure
start learning
wydatki, nakłady

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
start learning
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

to deal with
start learning
zajmować się czymś

zapewniać

management
start learning
zarządzanie

compliance
start learning
zgodność

maladministration
start learning
złe zarządzanie

żargon


You must sign in to write a comment