Unia Europejska - zaawansowane słownictwo z angielskiego; European Union – Advanced English Vocabulary

 0    124 flashcards    nikoletta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
English
start learning
angielski
budget
start learning
budżet
Bulgarian
start learning
bułgarski
objective
start learning
cel
cel in English
executive body
start learning
ciało wykonawcze
body
start learning
ciało, organ
Czech
start learning
czeski
member
start learning
członek
to debate
start learning
debatować
driving
start learning
decydujący
budget deficit
start learning
deficyt budżetowy
civil dialogue
start learning
dialog obywatelski
to join
start learning
dołączyć
access
start learning
dostęp
to adjust
start learning
dostosowywać
Danish
start learning
duński
heritage
start learning
dziedzictwo
Estonian
start learning
estoński
euro
start learning
euro
European External Action Service
start learning
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
European Economic Community
start learning
Europejska Wspólnota Gospodarcza
European Coal and Steel Community
start learning
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
European Central Bank
start learning
Europejski Bank Centralny
European Investment Bank
start learning
Europejski Bank Inwestycyjny
European Economic and Social Committee
start learning
Europejski Komitet Społeczno-ekonomiczny
European Ombudsman
start learning
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
European Court of Auditors
start learning
Europejski Trybunał Obrachunkowy
eurosceptic
start learning
eurosceptyk
Finnish
start learning
fiński
French
start learning
francuski
heads of states
start learning
głowy państw
market economy
start learning
gospodarka rynkowa
border
start learning
granica
Greek
start learning
grecki
battle group
start learning
grupa bojowa
external trade
start learning
handel zewnętrzny
Spanish
start learning
hiszpański
Dutch
start learning
holenderski
anthem
start learning
hymn
institution
start learning
instytucja
investment
start learning
inwestycja
Irish
start learning
irlandzki
unity
start learning
jedność
candidate
start learning
kandydat
European Commission
start learning
Komisja Europejska
Committee of the Regions
start learning
Komitet Regionów
candidate country
start learning
kraj kandydujący
acceding country
start learning
kraj przystępujący
third country
start learning
kraj trzeci (spoza Unii)
criteria
start learning
kryteria
accession criteria
start learning
kryteria akcesyjne
Copenhagen criteria
start learning
kryteria kopenhaskie
issue
start learning
kwestia, sprawa
lawful
start learning
legalny
Lithuanian
start learning
litewski
local
start learning
lokalny
gap
start learning
luka
bribery
start learning
łapówkarstwo
Latvian
start learning
łotewski
Maltese
start learning
maltański
German
start learning
niemiecki
citizenship
start learning
obywatelstwo
Ode to Joy
start learning
Oda do Radości
responsible
start learning
odpowiedzialny
taxation
start learning
opodatkowanie
ultimate
start learning
ostateczny
openness
start learning
otwartość
member states
start learning
państwa członkowskie
European Parliament
start learning
Parlament Europejski
security policy
start learning
polityka bezpieczeństwa
monetary policy
start learning
polityka monetarna
to amend
start learning
poprawiać
Portuguese
start learning
portugalski
competition law
start learning
prawo konkurencji
agenda
start learning
program
to adopt
start learning
przejmować coś, jakieś cechy
transparency
start learning
przejrzystość
presidency
start learning
przewodnictwo
President of the European Council
start learning
przewodniczący Rady Europejskiej
Council of European Union
start learning
Rada Unii Europejskiej
regional
start learning
regionalny
to represent
start learning
reprezentować
agriculture
start learning
rolnictwo
rural development
start learning
rozwój regionów wiejskich
equal opportunities
start learning
równe szanse
diversity
start learning
różnorodność
Romanian
start learning
rumuński
judicial
start learning
sądowy
Slovak
start learning
słowacki
Slovenian
start learning
słoweński
solidarity
start learning
solidarność
information society
start learning
społeczeństwo informacyjne
civil society
start learning
społeczeństwo obywatelskie
social
start learning
społeczny
to draft
start learning
sporządzać projekt
stable
start learning
stabilny
policy
start learning
strategia
euroland
start learning
strefa euro
summit
start learning
szczyt
Swedish
start learning
szwedzki
treaty
start learning
traktat
Treaty of Maastricht
start learning
Traktat z Maastricht
Court of Justice of the European Communities
start learning
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
union
start learning
unia
customs union
start learning
unia celna
simplified
start learning
uproszczony
legislation
start learning
ustawodawstwo
on behalf of...
start learning
w imieniu...
Hungarian
start learning
węgierski
credibility
start learning
wiarygodność
authorities
start learning
władze
Italian
start learning
włoski
to support
start learning
wspierać
Common Foreign and Security Policy
start learning
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
European Communities
start learning
Wspólnoty Europejskie
co-operation
start learning
współpraca
expenditure
start learning
wydatki, nakłady
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
start learning
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
to deal with
start learning
zajmować się czymś
to ensure
start learning
zapewniać
management
start learning
zarządzanie
compliance
start learning
zgodność
maladministration
start learning
złe zarządzanie
jargon
start learning
żargon

You must sign in to write a comment