Polityka, życie polityczne – zaawansowane słownictwo angielskie; Politics – Advanced English Vocabulary

5  1    291 flashcards    nikoletta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
acceptance
start learning
akceptacja
acclamation
start learning
aklamacja
vociferous opponent
start learning
aktywny przeciwnik
ambassador
start learning
ambasador
anarchy
start learning
anarchia
apparatus
start learning
aparat państwa
autocrat
start learning
autokrata
authoritarian
start learning
autorytarny
direct
start learning
bezpośredni
absolute majority vote
start learning
bezwzględna większość głosów
bureaucracy
start learning
biurokracja
boycott
start learning
bojkot
budget
start learning
budżet
rebellion
start learning
bunt
aim
start learning
cel
emperor
start learning
cesarz
reading
start learning
czytanie
decree
start learning
dekret
democrat
start learning
demokrata
deputy
start learning
deputowany
despot
start learning
despota
despotism
start learning
despotyzm
detailed account
start learning
dokładna historia
dominance
start learning
dominacja
dominant
start learning
dominujący
to command
start learning
dowodzić
dictator
start learning
dyktator
dictatorial
start learning
dyktatorski
dictatorship
start learning
dyktatura
military dictatorship
start learning
dyktatura wojskowa
directive
start learning
dyrektywa
to divide
start learning
dzielić
electorate
start learning
elektorat
ballot stuffing
start learning
fałszowanie wyników głosowania poprzez oddawanie więcej niż jednego głosu
false
start learning
fałszywy
fascism
start learning
faszyzm
federalism
start learning
federalizm
feminist
start learning
feministyczny
to finance
start learning
finansować
turnout
start learning
frekwencja
to vote
start learning
głosować
to vote for
start learning
głosować na kogoś
ballot
start learning
głosowanie
boundary
start learning
granica
lobby group
start learning
grupa nacisku
to guarantee
start learning
gwarantować
diplomatic immunity
start learning
immunitet dyplomatyczny
imperialism
start learning
imperializm
interest of state
start learning
interes państwa
Islamist
start learning
islamistyczny
chamber
start learning
izba parlamentu
open ballot
start learning
jawne głosowanie
unanimous
start learning
jednomyślny
booth
start learning
kabina
term of office
start learning
kadencja
campaign
start learning
kampania
electoral campaigning
start learning
kampania wyborcza
candidate
start learning
kandydat
nominee
start learning
kandydat, nominowany
parliamentary club
start learning
klub parlamentarny
coalition
start learning
koalicja
commission
start learning
komisja
election committee
start learning
komitet wyborczy
competence
start learning
kompetencja
communism
start learning
komunizm
conservative
start learning
konserwatywny
conservatism
start learning
konserwatyzm
constitution
start learning
konstytucja
constitutionalism
start learning
konstytucjonalizm
control
start learning
kontrola
to control
start learning
kontrolować
king
start learning
król
left wing
start learning
lewica
leftist
start learning
lewicowy
liberalism
start learning
liberalizm
liberal
start learning
liberalny
liberalist
start learning
liberał
list
start learning
lista
polling station
start learning
lokal wyborczy
seat
start learning
mandat poselski, senatorski
election manifesto
start learning
manifest wyborczy
appointment
start learning
mianowanie
inhabitant
start learning
mieszkaniec
minister
start learning
minister
minority
start learning
mniejszość
monarch
start learning
monarcha
monarchy
start learning
monarchia
mob
start learning
motłoch, tłum
nationalism
start learning
nacjonalizm
High Administrative Court
start learning
Naczelny Sąd Administracyjny
to supervise
start learning
nadzorować
nation
start learning
naród
neofascist
start learning
neofaszysta
to decline
start learning
nie przyjmować
to take issue with
start learning
nie zgadzać się z czymś
absentee
start learning
nieobecny
disorderly behaviour
start learning
nieodpowiednie zachowanie
independent
start learning
niepodległy
instable
start learning
niestabilny
to destroy
start learning
niszczyć
to nominate
start learning
nominować
to aim
start learning
obierać sobie za cel
observer
start learning
obserwator
citizen
start learning
obywatel
civic
start learning
obywatelski
to cast a vote
start learning
oddać głos
separation
start learning
oddzielenie, rozdział
to decline to comment
start learning
odmówić komentarza
to address the issue of
start learning
odnieść się do kwestii
appropriate
start learning
odpowiedni
to reject
start learning
odrzucać
rejection
start learning
odrzucenie
to vote down
start learning
odrzucić w głosowaniu
abject apology
start learning
oficjalne przeprosiny
public pronouncements
start learning
oficjalne wypowiedzi
to hold the election
start learning
ogłosić wybory
to acclaim
start learning
oklaskiwać, dawać owację
period
start learning
okres
to specify
start learning
określać
to determine
start learning
określać, ustalać
constituency
start learning
okręg wyborczy
oligarchy
start learning
oligarchia
opposition
start learning
opozycja
dissenting voice
start learning
osoba, która się na coś nie zgadza (for.)
pacifism
start learning
pacyfizm
to reign
start learning
panować
party
start learning
partia
liberal party
start learning
partia liberalna
patriot
start learning
patriota
confidence
start learning
pewność, zaufanie
seal
start learning
pieczęć
to put sth to a vote
start learning
poddać coś pod głosownie
to raise taxes
start learning
podnosić podatki
division
start learning
podział
to defeat
start learning
pokonać
politician
start learning
polityk
foreign policy
start learning
polityka zagraniczna
to aid
start learning
pomagać
to bear responsibility
start learning
ponosić odpowiedzialność
to re-open the debate on
start learning
ponownie otworzyć debatę nad
to enhance
start learning
poprawiać
amendment
start learning
poprawka
to move
start learning
poruszać
Member of Parliament (MP)
start learning
poseł
suppression
start learning
powstrzymanie
common
start learning
powszechny, zwyczajny
universal
start learning
powszechny
to deprive
start learning
pozbawiać
right-wing
start learning
prawicowy
law
start learning
prawo np. karne
right
start learning
prawo do czegoś
suffrage
start learning
prawo głosu
election law
start learning
prawo wyborcze
prime minister
start learning
premier
president
start learning
prezydent
procedure
start learning
procedura
programme
start learning
program
project
start learning
projekt
bill
start learning
projekt ustawy
proportionality
start learning
proporcjonalność
proposal
start learning
propozycja
electoral protest
start learning
protest wyborczy
to lead
start learning
prowadzić
to tally
start learning
prowadzić rejestr
threshold
start learning
próg
to submit
start learning
przedstawiać
representative
start learning
przedstawiciel
to vote through
start learning
przegłosować, przyjąć
regulation
start learning
przepis
to conduct
start learning
przeprowadzać
to conduct a survey
start learning
przeprowadzić badania
to conduct a poll
start learning
przeprowadzić sondaż
to accept
start learning
przyjąć
leader
start learning
przywódca
council
start learning
rada
councillor
start learning
radny
ratification
start learning
ratyfikacja
to ratify
start learning
ratyfikować
referendum
start learning
referendum
reform
start learning
reforma
to regulate
start learning
regulować
rule
start learning
reguła
to represent
start learning
reprezentować
parliamentary republic
start learning
republika parlamentarna
regime
start learning
reżim
nationalistic regime
start learning
reżim nacjonalistyczny
native
start learning
rodowity mieszkaniec
to distribute
start learning
rozdzielać
order
start learning
rozkaz
equal
start learning
równy
movement
start learning
ruch
cabinet
start learning
rząd, Rada Ministrów
government
start learning
rząd
minority government
start learning
rząd mniejszościowy
to govern
start learning
rządzić demokratycznie
to rule
start learning
rządzić
local government
start learning
samorząd lokalny
court
start learning
sąd
Supreme Court
start learning
Sąd Najwyższy
senator
start learning
senator
inclination
start learning
skłonność
socialist
start learning
socjalista
opinion poll
start learning
sondaż
community
start learning
społeczność
to gauge reaction
start learning
sprawdzać reakcje społeczne
to exercise power
start learning
sprawować władzę
to oppose
start learning
sprzeciwiać się
permanent
start learning
stały, trwały
to refuse point-blank
start learning
stanowczo odmówić
to reject flatly
start learning
stanowczo odrzucić
post
start learning
stanowisko
diplomatic efforts
start learning
starania dyplomatyczne
to stand as a candidate
start learning
startować w wyborach
rate
start learning
stawka
structure
start learning
struktura
parliamentary-cabinet system
start learning
system parlamentarno-gabinetowy
conscious
start learning
świadomy
secret ballot
start learning
tajne głosowanie
secret
start learning
tajny
theocracy
start learning
teokracja
totalitarianism
start learning
totalitaryzm
to expire
start learning
tracić ważność
treaty
start learning
traktat
permanence
start learning
trwałość
Constitutional Tribunal
start learning
Trybunał Konstytucyjny
to create
start learning
tworzyć
tyrant
start learning
tyran
tyranny
start learning
tyrania
to seek permission
start learning
ubiegać się o pozwolenie
resolution
start learning
uchwała
settlement
start learning
ugoda
to clarify one's position
start learning
ujawnić swoje poglądy
damaging disclosure
start learning
ujawnienie kontrowersyjnych faktów o czyimś życiu prywatnym
moderate socialist
start learning
umiarkowany socjalista
entitled
start learning
uprawniony
official
start learning
urzędnik
act
start learning
ustawa
legislative
start learning
ustawodawczy
system
start learning
ustrój
throwaway comment
start learning
uwaga, która się wymsknęła
currency
start learning
waluta
terms
start learning
warunki
validity
start learning
ważność
to enter
start learning
wchodzić
first past the post
start learning
większościowe (o wyborach)
majority
start learning
większość
absolute ruler
start learning
władca absolutny
judicial power
start learning
władza sądownicza
legislature/ legislative authorities
start learning
władza ustawodawcza
executive power
start learning
władza wykonawcza
authorities
start learning
władze
property
start learning
własność
motion
start learning
wniosek
vote of confidence
start learning
wotum zaufania
influential
start learning
wpływowy
to mislead the electorate
start learning
wprowadzać wyborców w błąd
to introduce a bill
start learning
wprowadzić ustawę
support
start learning
wsparcie
to support
start learning
wspierać
to cooperate
start learning
współpracować
abstention
start learning
wstrzymanie się od głosu
to abstain
start learning
wstrzymywać się od głosu
to elect
start learning
wybierać
voter
start learning
wyborca
electoral
start learning
wyborczy
election
start learning
wybory
presidential elections
start learning
wybory prezydenckie
choice
start learning
wybór
to re-elect
start learning
wybrać na kolejną kadencję
to issue a statement
start learning
wydać oświadczenie
to require
start learning
wymagać
to appoint
start learning
wyznaczyć, mianować
to excite speculation
start learning
wzbudzić spekulacje
to take firm stance
start learning
zająć stanowisko (o poglądach)
disorder
start learning
zamieszki
to prevent a strike
start learning
zapobiegać strajkowi
to administer
start learning
zarządzać
to order
start learning
zarządzać, nakazywać
approval
start learning
zatwierdzenie
to boycott
start learning
zbojkotować
traitor
start learning
zdrajca
to permit
start learning
zezwalać
to agree
start learning
zgadzać się
National Assembly
start learning
Zgromadzenie Narodowe
to air a grievance
start learning
złożyć skargę
alteration
start learning
zmiana
modification
start learning
zmiana, modyfikacja
to provide an explanation
start learning
znaleźć wyjaśnienie
trade union
start learning
związek zawodowy
supremacy
start learning
zwierzchnictwo
simple majority vote
start learning
zwykła większość głosów

Polityka i życie polityczne - zaawansowane słownictwo angielskie do płynnej konwersacji

Fiszki zaplanowane jako materiał dydaktyczny do rozwoju umiejętności i słownictwa konwersacyjnego, tym razem w dziedzinie polityki i kultury życia politycznego po angielsku przydadzą się każdemu, kto opanował już dobrze poziom podstawowy języka angielskiego. Słownictwo na poziomie zaawansowanych, od średniozaawansowanego do zaawansowanego wymaga od uczącego się nabycia umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli, poglądów i opinii o złożonych problemach społecznych. Do zasobów tych należy polityka i życie polityczne społeczeństwa demokratycznego. I właśnie dlatego powstała kolekcja fiszek z eleganckim, salonowym wręcz słownictwem politycznym po angielsku. Wielu Polaków uczących się słówek z tej właśnie kolekcji twierdzi wręcz, że rozwija ona także zasoby polskich wyrażeń służących do werbalizowania opinii. Korzyści edukacyjne są więc w tym przypadku wielorakie i warto je maksymalnie wdrożyć.

Nazwy pojęć politycznych, czynności i instytucji

Fiszki ze słownictwem politycznym są naprawdę wszechstronne i wyczerpujące temat polityki oraz życia politycznego w konwersacjach, do których przygotowują. Znajdziemy w nich słownictwo ogólne, takie jak: większość, mniejszość, prawo głosu, ordynacja wyborcza, ale i nazwy prądów politycznych: liberalizm, konserwatyzm, monarchizm, nacjonalizm, wreszcie oficjalne, poprawne nazwy kluczowych instytucji: Sąd Najwyższy, Parlament, Naczelny Sąd Administracyjny. Kolekcja fiszek przygotowuje do wprawnej, zaangażowanej dyskusji o polityce po angielsku, która wymaga przecież swobody przechodzenia od tematu do tematu bez ograniczeń wynikających z braków słownikowych. Fiszki są tutaj naprawdę niezawodne!

Comments:

mart wrote: 2011-06-11 18:06:31
bardzo fajny zestaw, tylko długi

You must sign in to write a comment