Gospodarka – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Economy – Advanced English Vocabulary

 0    58 flashcards    nikoletta
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to cancel debt
start learning
anulować dług

ailing economy
start learning
chora gospodarka

to extend an opportunity
start learning
dać możliwość, powiększyć możliwości

to safeguard smb's interests
start learning
dbać o czyjeś dobro, interesy

devaluation
start learning
dewaluacja

value for money
start learning
dobry stosunek jakości do ceny

embargo

rampant inflation
start learning
galopująca inflacja

war-torn economy
start learning
gospodarka zrujnowana wojną

development grants
start learning
granty przeznaczone na rozwój

plummeting profits
start learning
gwałtownie spadające zyski

to invest for long-term
start learning
inwestować długoterminowo

single currency
start learning
jedna waluta

debtor country
start learning
kraj–dłużnik

small business
start learning
małe firmy

to leave unchecked
start learning
nie rozwiązać jakiegoś problemu

current economic climate
start learning
obecny klimat ekonomiczny

to meet with success
start learning
odnieść sukces

to achieve economic growth
start learning
osiągnąć wzrost gospodarczy

oszustwo

płatnik podatku

to stimulate growth
start learning
pobudzać wzrost

to recover from decline
start learning
podnosić z zapaści

free trade agreement
start learning
porozumienie o wolnym handlu

to curb inflation
start learning
poskromić inflację

restrictive practices
start learning
praktyki ograniczające handel

industry is thriving
start learning
przemysł jest w świetnej formie

to steer the economy
start learning
przeprowadzić gospodarkę

to allocate resources
start learning
przeznaczyć środki (na coś)

debt burden
start learning
obciążenie długami

to follow policies
start learning
realizować strategie

revaluation
start learning
rewaluacja

rising unemployment
start learning
rosnące bezrobocie

sankcje

slump in prices
start learning
spadek cen

to repay debt
start learning
spłacać dług

steady growth
start learning
stabilny wzrost

interest rates
start learning
stopy procentowe

uninterrupted economic growth
start learning
swobodny wzrost gospodarczy

black economy
start learning
szara strefa

fiscal measures
start learning
środki fiskalne

lasting development
start learning
trwały rozwój

to lift (embargo, sanction)
start learning
uchylić (embargo, sankcję)

monetary union
start learning
unia walutowa

wojna celna

to go into recession
start learning
wpaść w recesję

to impose on
start learning
wprowadzić

to levy taxes
start learning
wprowadzić podatki

to boost the economy
start learning
wspomagać gospodarkę

public spending
start learning
wydatki publiczne

to emerge from recession
start learning
wyjść z recesji

to build on success
start learning
wykorzystywać dobrą koniunkturę

to incur debt
start learning
zaciągać dług

undeclared earnings
start learning
zarobki „na czarno”

healthy economy
start learning
zdrowa gospodarka

to alleviate debt
start learning
zmniejszać dług

to push up costs
start learning
zwiększać koszty

to increase output
start learning
zwiększyć produkcję


You must sign in to write a comment