Polityka społeczna, kwestie socjalne – zaawansowane słownictwo z angielskiego, Social issues – Advanced English Vocabulary

 0    110 flashcards    nikoletta
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

run-down areas
start learning
„złe” dzielnice

illiteracy
start learning
analfabetyzm

political asylum
start learning
azyl polityczny

wide-ranging study
start learning
badania na szeroka skalę

homeless people
start learning
bezdomni

bieda

to make a plea
start learning
błagać

to be in desperate need
start learning
być w dramatycznej potrzebie

to breed crime
start learning
być wylęgarnią przestępczości

public disorder
start learning
chaos w życiu publicznym

czujny

dobrowolne

houses unfit for human habitation
start learning
domy nienadające się do zamieszkania

affordable housing
start learning
domy w rozsądnych cenach

urgent short-term measures
start learning
doraźne środki

golden opportunity
start learning
doskonała możliwość

dozwolone

draconian measures
start learning
drakońskie środki

charitable projects
start learning
działania charytatywne

street children
start learning
dzieci ulicy

deprived children
start learning
dzieci z biednych rodzin

feministyczny

greenhouse gases
start learning
gazy cieplarniane

deep poverty
start learning
głęboka bieda

global economy
start learning
gospodarka światowa

poverty line
start learning
granica ubóstwa

fish stocks
start learning
ilość ryb

force for change
start learning
inicjatorzy zmian

to incite violence
start learning
wzniecać przemoc

money is tight
start learning
jest mało pieniędzy

natural disasters
start learning
katastrofy naturalne

poor sanitary conditions
start learning
kiepskie warunki sanitarne

klęska głodu

to claim benefits
start learning
korzystać z pomocy społecznej

developing countries
start learning
kraje rozwijające się

death toll
start learning
liczba zabitych

destitute people
start learning
ludzie, którzy nic nie mają

poverty alleviation
start learning
łagodzenie biedy

margin of society
start learning
margines społeczny

to live on the street
start learning
mieszkać na ulicy

economic migration
start learning
migracja „za chlebem”

to deplete the ozone layer
start learning
naruszyć powłokę ozonową

nędza

infant malnutrition
start learning
niedożywienie wśród noworodków

nielegalne

illegal substances
start learning
nielegalne substancje

irreparable damage
start learning
nienaprawialne szkody

irreversible damage
start learning
nieodwracalne szkody

devastating floods
start learning
niszczące powodzie

novel solution
start learning
nowatorskie rozwiązanie

compulsory
start learning
obowiązkowe

debt servicing
start learning
obsługa długu

life expectancy
start learning
oczekiwana długość życia

renewable energy sources
start learning
odnawialne źródła energii

restricted
start learning
ograniczone

healthcare
start learning
opieka zdrowotna

fossil fuels
start learning
paliwa kopalne

law and order break down
start learning
panuje anarchia i bezprawie

underage drinking
start learning
picie alkoholu przez osoby nieletnie

płeć kulturowa

pochodzenie etniczne

rising sea levels
start learning
podnoszący się poziom mórz

to improve smb's life chances
start learning
poprawić czyjś start w życiu

to improve access to
start learning
poprawić dostęp do

widening gulf
start learning
poszerzająca się przepaść

to eradicate poverty
start learning
pozbyć się biedy, zlikwidować biedę

force for good
start learning
pozytywny wpływ

child labour
start learning
praca dzieci

world-wide problem
start learning
problem ogólnoświatowy

simple solution
start learning
proste rozwiązanie

to take to the streets
start learning
protestować

to break the cycle
start learning
przerwać cykl

ringleader
start learning
przywódca zamieszek, prowodyr

dysfunctional families
start learning
rodziny dysfunkcyjne

low-income families
start learning
rodziny o niskich dochodach

to sleep rough
start learning
spać na ulicy

exhaust fumes
start learning
spaliny

debt repayment
start learning
spłata długu

public attitude towards
start learning
stosunek społeczeństwa do

green politics
start learning
strategia ekologiczna

the social fabric
start learning
struktura społeczna

fresh drive
start learning
świeży entuzjazm

absolute poverty
start learning
ubóstwo absolutne

income poverty
start learning
ubóstwo ustawowe

relative poverty
start learning
ubóstwo względne

asylum seeker
start learning
uchodźca poszukujący azylu

to alleviate poverty
start learning
ulżyć w biedzie

to combat poverty
start learning
walczyć z biedą

sanitation
start learning
warunki sanitarne

social conditions
start learning
warunki socjalne

wolność

to introduce neighbourhood watch schemes
start learning
wprowadzić straż sąsiedzką

riots erupt
start learning
wybuchają zamieszki

to lift people out of poverty
start learning
wyciągnąć ludzi z biedy

social exclusion
start learning
wykluczenie społeczne

sexual exploitation
start learning
wykorzystywanie seksualne

wymagane

to escape poverty
start learning
wyrwać się z biedy

antisocial behaviour
start learning
zachowanie naruszające normy społeczne

to tackle pollution
start learning
zając się zanieczyszczeniem

to disturb the ecological balance
start learning
zakłócać równowagę biologiczną

to provide shelter
start learning
zapewniać schronienie

to provide relief
start learning
zapewniać ulgę

disaster occurs
start learning
zdarza się katastrofa

climate change
start learning
zmiana klimatu

to reduce poverty
start learning
zmniejszyć biedę

impoverished areas
start learning
zubożałe regiony

to live below the poverty line
start learning
żyć w biedzie

to live below the breadline
start learning
żyć w skrajnym ubóstwie

to live from hand to mouth
start learning
żyć z dnia na dzień


You must sign in to write a comment