Rzeczpospolita od śmierci Kazimierza Jagiellończyka do III rozbioru (poziom gimnazjum)

5  1    29 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku elektor branderburski uzyskał niezależność Prus?
start learning
W 1657 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej w 1683 r.?
start learning
Jan III Sobieski
Jakie trzy państwa brały udział w I rozbiorze Rzeczypospolitej?
start learning
Rosja, Austria, Prusy
Skąd wywodziła się dynastia Wazów?
start learning
Ze Szwecji
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Stanisławem Augustem Poniatowskim?
start learning
August III
Kto był władcą Rzeczypospolitej po Władysławie IV Wazie?
start learning
Jan II Kazimierz
W którym roku umarł Kazimierz Jagiellończyk?
start learning
W 1492 r.
W którym roku została wydana Konstytucja nihil novi?
start learning
W 1505 r.
W którym roku Prusy zostały zsekularyzowane?
start learning
W 1525 r.
W którym roku umarł Zygmunt August?
start learning
W 1572 r.
W którym roku została zawarta Unia Lubelska?
start learning
W 1569 r.
W którym roku został uchwalony akt konfederacji warszawskiej?
start learning
W 1573 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza wolna elekcja na władcę Rzeczypospolitej?
start learning
W 1573 r.
W którym roku Warszawa została stolicą Rzeczypospolitej?
start learning
W 1596 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Kirholmem?
start learning
W 1605 r.
W którym roku wybuchło powstanie kozackie dowodzone przez Chmielnickiego?
start learning
W 1648 r.
W jakich latach trwał tzw. potop szwedzki?
start learning
W latach 1655-1660
W którym roku miał miejsce tzw. Sejm niemy?
start learning
W 1717 r.
W którym roku Stanisław August Poniatowski został królem?
start learning
W 1764 r.
W którym roku miał miejsce I rozbiór Rzeczypospolitej?
start learning
W 1772 r.
W którym roku powstała Komisja Edukacji Narodowej?
start learning
W 1773 r.
W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?
start learning
W 1791 r.
W którym roku miał miejsce III rozbiór Rzeczypospolitej?
start learning
W 1795 r.
W którym roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska?
start learning
W 1794 r.
W którym roku została zawarta unia brzeska?
start learning
W 1596 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Janem III Sobieskim?
start learning
Michał Korybut Wiśniowiecki
Kto był władcą Polski przed Zygmuntem II Augustem?
start learning
Zygmunt I Stary
Jakie państwa wzięły udział w II rozbiorze Rzeczypospolitej?
start learning
Prusy, Rosja
Kto był władcą Polski po Kazimierzu IV Jagiellończyku?
start learning
Jan Olbracht

Comments:

magda wrote: 2011-01-04 16:06:14
trudno odczytać napisy na memory, bo zasłaniają inne kawałki

kuba99r wrote: 2011-01-10 18:25:57
nie widać napisów w memory bo są zasłaniane

You must sign in to write a comment