Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    28 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czy w Księstwie Warszawskim obowiązywał Kodeks Napoleona?
start learning
Tak
Czy Królestwo Polskie było w unii personalnej z Rosją?
start learning
Tak
Podaj miejsce co najmniej jednej z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
start learning
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku wybuchło powstanie listopadowe.
start learning
W 1830 r.
Wymień co najmniej jednego dyktatora powstania styczniowego.
start learning
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim?
start learning
W 1864 r.
Podaj nową nazwę Królestwa Polskiego, nadaną przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym.
start learning
Kraj Przywiślański
Jak określano działania nakazujące Polakom opuszczenie ziem zaboru pruskiego?
start learning
Rugi pruskie
Jaki był główny cel Komisji Kolonizacyjnej?
start learning
Finansowe wsparcie niemieckiego osadnictwa
Rozwiń skrót PPS.
start learning
Polska Partia Socjalistyczna
Rozwiń skrót SDKPiL.
start learning
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Kto jest autorem artykułu My i wy?
start learning
Aleksander Świętochowski
Rozwiń skrót ZWC.
start learning
Związek Walki Czynnej
W którym roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
start learning
W 1807 r.
Kto zorganizował Legiony Polskie we Włoszech?
start learning
Jan Henryk Dąbrowski
W którym roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane?
start learning
W 1815 r.
Podaj nazwy trzech jednostek administracyjnych powstałych na dawnych ziemiach polskich w myśl postanowień kongresu wiedeńskiego.
start learning
Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Królestwo Polskie
W którym roku Aleksander I podpisał konstytucję Królestwa Polskiego?
start learning
W 1815 r.
W którym roku upadło powstanie listopadowe?
start learning
W 1831 r.
Kto był przywódcą ugrupowania określanego mianem Hotel Lambert?
start learning
Ks. Adam Czartoryski
Rozwiń skrót TDP.
start learning
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
W któym roku miała miejsce rabacja chłopska w Galicji?
start learning
W 1846 r.
W któym roku miało miejsce powstanie krakowskie?
start learning
W 1846 r.
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Galicji?
start learning
W 1848 r.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
start learning
W 1863 r.
Podaj dwa obozy polityczne, które dominowały wśród powstańców styczniowych.
start learning
Biali, czerwoni
Jaki obóz polityczny w czasie powstania styczniowego obiecywał bezrolnym chłopom ziemię w zamian za przystąpienie do powstania.
start learning
Czerwoni
W którym roku upadło powstanie styczniowe?
start learning
W 1864 r.

Comments:

klarka2OO3 wrote: 2011-11-21 20:22:39
poszło mi bardzo dobrze,bez żadnych błędów

You must sign in to write a comment