Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (matura - poziom rozszerzony)

5  1    59 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku wybuchło powstanie listopadowe.
start learning
W 1830 r.
Wymień co najmniej jednego dyktatora powstania styczniowego.
start learning
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim?
start learning
W 1864 r.
Podaj nazwę nową nazwę Królestwa Polskiego, nadaną przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym.
start learning
Kraj Przywiślański
Jak określano działania nakazujące Polakom opuszczenie ziem zaboru pruskiego?
start learning
Rugi pruskie
Jaki był główny cel Komisji Kolonizacyjnej?
start learning
Finansowe wsparcie niemieckiego osadnictwa
Rozwiń skrót PPS.
start learning
Polska Partia Socjalistyczna
Rozwiń skrót SDKPiL.
start learning
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Kto jest autorem artykułu My i wy?
start learning
Aleksander Świętochowski
Rozwiń skrót ZWC.
start learning
Związek Walki Czynnej
W którym roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
start learning
W 1807 r.
Kto zorganizował Legiony Polskie we Włoszech?
start learning
Jan Henryk Dąbrowski
W którym roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane?
start learning
W 1815 r.
Podaj nazwy trzech jednostek administracyjnych powstałych na dawnych ziemiach polskich w myśl postanowień kongresu wiedeńskiego.
start learning
Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Królestwo Polskie
W którym roku Aleksander I podpisał konstytucję Królestwa Polskiego?
start learning
W 1815 r.
W którym roku upadło powstanie listopadowe?
start learning
W 1831 r.
Kto był przywódcą ugrupowania określanego mianem Hotel Lambert?
start learning
Ks. Adam Czartoryski
Rozwiń skrót TDP.
start learning
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
W któym roku miała miejsce rabacja chłopska w Galicji?
start learning
W 1846 r.
W któym roku miało miejsce powstanie krakowskie?
start learning
W 1846 r.
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Galicji?
start learning
W 1848 r.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
start learning
W 1863 r.
Podaj dwa obozy polityczne, które dominowały wśród powstańców styczniowych.
start learning
Biali, czerwoni
Jaki obóz polityczny w czasie powstania styczniowego obiecywał bezrolnym chłopom ziemię w zamian za przystąpienie do powstania.
start learning
Czerwoni
W którym roku upadło powstanie styczniowe?
start learning
W 1864 r.
Podaj miejsce co najmniej dwóch z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
start learning
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku powstała Komisja Kolonizacyjna?
start learning
W 1886 r.
W którym roku miały miejsce rugi pruskie?
start learning
W 1885 r.
W którym roku powstało Stronnictwo Ludowe?
start learning
W 1895 r.
W którym roku założono Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne?
start learning
W 1897 r.
Kto jest autorem Myśli nowoczesnego Polaka?
start learning
Roman Dmowski
W którym roku wydano artykuł zatytułowany My i wy?
start learning
W 1871 r.
W którym roku utworzono ZWC?
start learning
W 1908 r.
W którym roku powstały Legiony Polskie we Włoszech?
start learning
W 1797 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Raszynem?
start learning
W 1809 r.
W którym roku utworzono Bank Polski?
start learning
W 1828 r.
Kto był organizatorem spisku w Szkole Podchorążych?
start learning
Piotr Wysocki
W którym roku utworzono Wolnomularstwo Narodowe?
start learning
W 1819 r.
Kto był twórcą Wolnomularstwa Narodowego?
start learning
Walerian Łukasiński
Kto dowodził wojskami polskimi w bitwie Grochowem?
start learning
Gen. J. Chłopicki
Kto dowodził wojskami rosyjskimi po śmierci gen. Iwana Dybicza?
start learning
Feldmarszałek Iwan Paskiewicz
Podaj nazwę ugrupowania polskiej emigracji głoszącego hasła zlibożne do socjalizmu utopijnego.
start learning
Gromady Ludu Polskiego
Kto stał na czele rabacji chłopskiej w Galicji?
start learning
Jakub Szela
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego?
start learning
Zapowiedź branki
W którym roku został rozbity oddział ks. Stanisława Brzóski?
start learning
W 1864 r.
Kto był Naczelnikiem Rządu Cywilnego w Królestwie Polskim w VII. 1862 r.?
start learning
Aleksander Wielopolski
W którym roku utworzono Hakatę?
start learning
W 1894 r.
W którym roku miał miejsce strajk polskich uczniów z Wrześni?
start learning
W 1901 r.
W którym roku zaczęła się ukazywać Teka Stańczyka?
start learning
W 1869 r.
W którym roku powstała Liga Polska?
start learning
W 1887 r.
Kto stał na czele I Proletariatu?
start learning
Ludwik Waryński
W którym roku polskie oddziały zostały wysłane na San Domingo?
start learning
W 1802 r.
W którym roku zginął książę Józef Poniatowski?
start learning
W 1813 r.
W którym roku zawiązano Towarzystwo Filomatów?
start learning
W 1817 r.
Kogo określano mianem kaliszanów?
start learning
Środowisko zgromadzone wokół Wincentego i Bonawentury Niemojowskich w w sejmie Królestwa Polskiego
Podaj dokładną datę wybuchu powstania listopadowego.
start learning
29. XI. 1830 r.
Podaj miejsce co najmniej trzech z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
start learning
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku powstał Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej?
start learning
W 1831 r.
Wymień dyktatorów postania styczniowego.
start learning
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt

You must sign in to write a comment