Polskie Państwo Podziemne

5  1    26 flashcards    Muzeum Historii Polski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jaką nazwę nosiła konspiracyjna organizacja wojskowa powołana 27 września 1939 r. w Warszawie?
start learning
Służba Zwycięstwu Polsce. Jej celem było zorganizowanie w kraju zbrojnego oporu przeciw okupantowi.
Kto był pierwszym komendantem Służby Zwycięstwu Polsce?
start learning
Gen. bryg. Michał Tokarzewski-Karaszewicz
Co oznacza skrót ZWZ?
start learning
Związek Walki Zbrojnej, organizacja powołana jesienią 1939 r. w miejsce rozwiązanej S.Z.P
Jakiego wydawnictwa dotyczy pokazana winieta?
start learning
Konspiracyjny organ prasowy ZWZ, później Armii Krajowej, (tygodnik, w czasie powstania warszawskiego – dziennik) Ukazywał się od 5 listopada 1939 r. do 19 stycznia 1945 r., jego nakład sięgał 200 tys. egzemplarzy. Redaktorem naczelnym do 1944 r. był Aleksander Kamiński.
Kto reprezentował w kraju Rząd Polski na Wychodźstwie?
start learning
Rząd Polski powołał Głównego Delegata Rządu na Kraj. Oprócz reprezentowania rządu miał za zadanie współpracować z partiami politycznymi. Kolejnymi delegatami byli: Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewicz, Jan Stanisław Jankowski, Stefan Korboński.
Kiedy i w jaki sposób powstała Armia Krajowa?
start learning
Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 r. na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza o przemianowaniu ZWZ. W wyniku akcji scaleniowej w skład AK weszło większość konspiracyjnych organizacji zbrojnych. W 1944 r. liczebność AK wynosiła przeszło 380 tys.
Kto ukrywał się pod pseudonimem „Grot”?
start learning
Komendant Główny Armii Krajowej (II 1942 –VI 1943) gen. Stefan Rowecki.
Co oznaczał kryptonim Kedyw?
start learning
Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK, komórka organizacyjna AK powołana w 1943 r. dla planowania i kierowania bieżącą walką dywersyjną i sabotażową. Dowódcą był płk Emil Fieldorf „Nil”, następnie ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław”
Kogo określano mianem cichociemnych?
start learning
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, zrzucani na spadochronach do okupowanej Polski. Dzięki specjalnym szkoleniom stanowili najlepszą kadrę szkoleniową dla AK. Pracowali na wszystkich odcinkach walki konspiracyjnej. Spośród 605 przeszkolonych oficerów skok do kraju wykonało 316.
Kim była Elżbieta Zawacka (1919-2009)?
start learning
Żołnierz ZWZ – AK, kurierka Komendy Głównej AK, przewoziła pocztę pomiędzy Warszawą a Berlinem, organizowała szlaki przerzutowe dla kurierów i emisariuszy między Warszawą a Londynem W 1943 r. jako emisariuszka dotarła do Londynu. Do Polski powróciła skacząc ze spadochronem – była jedyną kobietą wśród cichociemnych. Uczestniczka powstania warszawskiego.
Co łączy Jana Kozielewskiego, Zdzisława Jeziorańskiego i Jerzego Lerskiego?
start learning
Jan Kozielewski (Jan Karski), Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak), Jerzy Lerski (Jur) byli emisariuszami Rządu Polskiego. Ich zadaniem było doręczanie ważnych rozkazów, meldunków pisemnych lub ustnych dotyczących organizacji wojskowych i politycznych. Posiadali pełnomocnictwa z ramienia wysyłających ich osób lub instytucji. Emisariusze byli wtajemniczeni w treść przenoszonych rozkazów i instrukcji.
Jaki był cel akcji „Góral”?
start learning
Jedna z najważniejszych akcji zbrojnych AK. Przeprowadzona była przez odział Kedywu 12 sierpnia 1943 r. w Warszawie. Na ul. Senatorskiej uprowadzono samochód bankowy z kwotą 105 mln zł potrzebnych na bieżącą działalność konspiracyjną i broń. Kryptonim akcji pochodził od potocznej nazwy banknotu 500 zł.
Dn. 4 II [1944 r.] odbył się uroczysty pogrzeb zgładzonego łotra przez ulice miasta, z udziałem dygnitarzy miejscowych i przyjezdnych, m.in. podobno Franka, zastępcy Himmlera i in. [...] („Biuletyn Informacyjny” 10 II 1944) – jakiego wydarzenia dotyczy informacja?
start learning
W dniu 1 lutego 1944 r. żołnierze batalionu „Parasol” wykonali wyrok śmierci na Franzu Kutscherze, dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski. W akcji zginęli czterej żołnierze AK.
Co oznaczała nazwa Akcja „N”?
start learning
Antyhitlerowska propaganda dywersyjna kierowana do Niemców, sugerująca istnienie antyhitlerowskiej opozycji III Rzeszy. Jej celem było wprowadzenie dezinformacji i defetyzmu w szeregach wojska niemieckiego i wśród ludności cywilnej. Prowadzona była od kwietnia1941 r. do kwietnie 1944 r.
Czym był „Pawiak”?
start learning
Więzienie przy ul. Pawiej w Warszawie, w czasie okupacji niemieckiej więzienie śledcze gestapo, największe więzienie polityczne na terenie okupowanej Polski (przeszło przez nie ok. 100 tys. więźniów). Oprócz Pawiaka szczególnym okrucieństwem w traktowaniu więźniów zasłynęły więzienia: Montelupich (Kraków), Zamek Lubelski, Firlej (Radom), Fort VII (Poznań), Rotunda Zamojska, Radogoszcz (Łódź)
Jakie znaczenie miały „malinowe listy"?
start learning
Obwieszczenia władz niemieckich zawierające listę nazwisk osób – zakładników skazanych na karę śmierci w odwecie za działania przeciwko Niemcom. Egzekucje często były wykonywane na ulicach miast. Pierwsza lista pojawiła się w Warszawie 31 października 1943 r.
Co oznaczał skrót KWC?
start learning
Kierownictwo Walki Cywilnej, powołane w listopadzie 1942 r. w celu rozpowszechnienia przepisów walki cywilnej i ich wykonania. KWC zorganizował podziemne sądy, propagandę, akcje przeciwko przymusowi pracy, kontyngentom, kinom i loterii. Na czele KWC stał Stefan Korboński.
Gdzie mieściła się radiostacja „Świt”?
start learning
Tajna radiostacja działała pod Londynem. Jej zadaniem było udawanie stacji nadającej z okupowanej Polski. Dzięki bieżącym informacjom otrzymywanym z kraju za pośrednictwem KWC, była szybkim i skutecznym środkiem przeciwdziałania niemieckiej propagandzie.
Co oznacza słowo „kolaboracja”?
start learning
W czasie okupacji niemieckiej za kolaborację była uważana dobrowolna współpraca z okupantem na szkodę kraju lub współobywateli. Przypadki kolaboracji były karane wyrokami sądów podziemnych.
Co to jest infamia (łac. niesława, hańba)?
start learning
Kara polegająca na sądowym pozbawieniu czci i praw obywatelskich. Karę tę nakładały polskie sądy podziemne za łamanie zasad oporu przeciwko okupantowi. Wyroki kary infamii były ogłaszane w prasie podziemnej.
Co to była „Żegota”?
start learning
Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom, przy Delegacie Rządu na Kraj, powołana w grudniu 1942 r. konspiracyjna organizacja, której zadaniem było organizowanie pomocy Żydom. Jej członkami byli: Zofia Kossak-Szczucka, Wanda Krahelska-Filipowiczowa, Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski.
Jaką nazwą określano tajne nauczanie i kto nim kierował?
start learning
Konspiracyjne nauczanie nazywano „tajnymi kompletami”. Kierowane było przez Tajny Ośrodek Nauczania (TON), działający od grudnia 1939 r.
Już od miesiąca na murach Warszawy rysowany jest znak kotwicy. Rysunek kotwicy jest robiony tak, że jego górna część tworzy literę „P”, zaś dolna literę „W” („Biuletyn Informacyjny” 16.04.1942 r.) – jak potocznie nazywał się opisany znak i w jakich okolicznościach powstał?
start learning
Znak kotwicy nazywany potocznie Polską Walczącą, został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Komisję Propagandy Okręgu Warszawskiego AK, autorką była harcerka Szarych Szeregów, Anna Smoleńska ps. „Hania”. Na murach Warszawy pojawił się po raz pierwszy 20 marca 1942 r.
Podaj przykłady działalności kulturalnej Polskiego Państwa Podziemnego.
start learning
M.in. konspiracyjne wydania literatury zakazanej: Kamienie na szaniec, Dywizjon 303, poezja K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego; konspiracyjny miesięcznik literacki „Sztuka i naród”; działalność Teatru Rapsodycznego w Krakowie.
Co kryje się pod określeniem „proces szesnastu”?
start learning
Sfingowany proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego aresztowanych przez NKWD w Pruszkowie w marcu 1945 r. Proces w Moskwie trwał trzy dni (18-21 06.1945) i zakończył się wyrokami od 6 miesięcy do 10 lat więzienia dla 14 spośród 16 oskarżonych o wrogą i szkodliwą działalność.
Kiedy zakończyła się działalność Polskiego Państwa Podziemnego?
start learning
1 lipca 1945 r. Rada Jedności Narodowej (RJN), konspiracyjny odpowiednik parlamentu wydał odezwę ogłaszającą zaniechanie działalności Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne (PPP) było tajną strukturą państwa polskiego, która istniała w czasie II wojny światowej. Konspiracja powstała 27 września 1939 roku i została rozwiązana 1 lipca 1945 roku. Przyczyną powstania PPP była okupacja terytorium narodowego przez III Rzeszę oraz ZSRR. Dzięki powyższej lekcji dowiesz się czym był Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), kiedy powstała Armia Krajowa, kim była Elżbieta Zawadzka, a także że gen. Stefan Rowecki ukrywał się pod pseudonimem „Grot”.

Polskie Państwo Podziemne – struktura, podstawowe informacje

Strukturę organizacyjną PPP można podzielić na pion wojskowy oraz pion cywilny. Oba piony podlegały Prezydentowi Rzeczypospolitej, w praktyce zatem Polskie Państwo Podziemne było podległe Rządowi RP na uchodźstwie. W zestawie zostały zawarte główne informacje na temat tej konspiracyjnej organizacji. Chcesz wiedzieć kim byli cichociemni? Czy Pawiak był największym więzieniem politycznym na terenie okupowanej Polski? Czym była „Żegota” i kto do niej należał? I kto jest autorem znaku kotwicy, nazywanego potocznie „Polska Walcząca”? Z naszą pomocą dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz, a poznane informacje przyswoisz niesamowicie szybko i przede wszystkim skutecznie.

Burzliwa historia Polski

Wraz z Fiszkoteką powtórzysz najważniejsze informacje na temat historii Polski, a w szczególności czasów wojennych. Wiedza na temat Armii Krajowej (AK), Polskiego Państwa Podziemnego i Polski Walczącej jest istotna nie tylko dla uczniów, ale dla każdego Polaka. Powyższy zestaw został stworzony przez Muzeum Historii Polski z okazji rocznicy powstania Armii Krajowej. Polecamy również inne lekcje, z których dowiesz się jeszcze więcej na temat historii naszego państwa: Powstanie Warszawskie czy II wojna światowa – najważniejsze daty.

Comments:

Emil91 wrote: 2011-03-07 18:36:30
jaka była rola jana nowaka jezioranskiego w panstwie podziemnym?

You must sign in to write a comment