Europa w średniowieczu (poziom gimnazjum)

 0    20 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku został zawarty traktat w Verdun dzielący imperium karolińskie?
start learning
W 843 r.
Czy Otton I był cesarzem?
start learning
Tak
Kto jest uważany za założyciela Państwa Kościelnego?
start learning
Pepin Krótki
W którym roku zmarł Karol Wielki?
start learning
W 814 r.
W którym roku Karol Wielki został cesarzem?
start learning
W 800 r.
W którym roku wojska Wilhelma Zdobywcy najechały Anglię?
start learning
W 1066 r.
Co to takiego „Domesday book”?
start learning
Spis gruntów, budynków i inwentarza, wykonany w Anglii, na rozkaz Wilhelma Zdobywcy
Kiedy miała miejsce I wyprawa krzyżowa?
start learning
W latach 1096-1099 r.
Jaki ważny spór pomiędzy cesarzem i papieżem został zakończony dzięki konkordatowi w Wormacji?
start learning
Spór o inwestyturę
W którym roku została wydana Wielka Karta Swobód?
start learning
W 1215 r.
Przez kogo została wydana Wielka Karta Swobód?
start learning
Przez Jana bez Ziemi
Czy Wielka Karta Swobód ograniczała władzę monarchy?
start learning
Tak
W którym roku Turcy zdobyli Konstantynopol?
start learning
W 1453 r.
W którym roku ukazała się pierwsza książka drukowana w Europie?
start learning
W 1455 r.
W którym roku doszło do podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie?
start learning
W 1054 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Hastings?
start learning
Normanowie
Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XII w.?
start learning
Romański
Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XIV w.?
start learning
Gotycki
W jakich latach miała miejsce największa epidemia dżumy w Europie?
start learning
W latach 1347-1352
W jakich latach miał miejsce sobór w Konstancji (na którym zakończona została wielka schizma zachodnia)?
start learning
W latach 1414-1418

You must sign in to write a comment