Polska w średniowieczu (poziom gimnazjum)

4  1    21 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem?
start learning
W 1410 r.
Czy Mieszko I był królem Polski?
start learning
Nie
Czyim synem był Bolesław I Chrobry?
start learning
Mieszka I
Czyim synem był Mieszko II?
start learning
Bolesława I Chrobrego
Jaki władca czeski najehał ziemie polskie pod koniec lat 30-tych XI wieku?
start learning
Brzetysław I
Kto był następcą Bolesława I Chrobrego?
start learning
Mieszko II
Kto był pierwszym królem Polski?
start learning
Bolesław I Chrobry
W którym roku Bolesław Chrobry został królem?
start learning
W 1025 r.
W którym roku doszło do konfliktu pomiędzy biskupem Stanisławem i Bolesławem II Śmiałym?
start learning
W 1079 roku
W którym roku miała miejsce bitwa pod Cedynią?
start learning
W 972 r.
W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
start learning
W 966 r.
W którym roku odbył się Zjazd Gnieźnieński?
start learning
W 1000 r.
W którym roku powstała archidiecezja gnieźnieńska?
start learning
W 1000 r.
W którym roku rozpoczął swoje panowanie Mieszko I?
start learning
ok. 960 r.
W którym roku zmarł Bolesław III Krzywousty?
start learning
W 1138 r.
W którym roku Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski?
start learning
W 1320 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Legnicą?
start learning
W 1241 r.
W którym roku Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski?
start learning
W 1226 r.
W którym roku została założona Akademia Krakowska?
start learning
W 1364 r.
W którym roku została zawarta Unia w Krewie?
start learning
W 1385 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Warną?
start learning
W 1444 r.

You must sign in to write a comment