Wzory sumaryczne substancji organicznych i nieorganicznych

2  1    131 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
kwas siarkowy(VI)
start learning
H2SO4
kwas siarkowy(IV)
start learning
H2SO3
kwas węglowy (IV)
start learning
H2CO3
kwas fosforowy (V)
start learning
H3PO4
kwas solny
start learning
HCl
kwas siarkowodorowy
start learning
H2S
kwas bromowodorowy
start learning
HBr
kwas jodowodorowy
start learning
HJ
kwas fluorowodorowy
start learning
HF
kwas chlorowy (I)
start learning
HClO
kwas chlorowy(III)
start learning
HClO2
kwas chlorowy (V)
start learning
HClO3
kwas chlorowy (VII)
start learning
HClO4
kwas azotowy (V)
start learning
HNO3
kwas azotowy (III)
start learning
HNO2
kwas octowy
start learning
CH3COOH
kwas mrówkowy
start learning
HCOOH
kwas masłowy
start learning
CH3CH2CH2COOH
kwas stearynowy
start learning
C17H35COOH
kwas palmitynowy
start learning
C15H31COOH
kwas oleinowy
start learning
C17H33COOH
wodorotlenek sodu
start learning
NaOH
wodorotlenek potasu
start learning
KOH
wodorotlenek litu
start learning
LiOH
wodorotlenek magnezu
start learning
Mg(OH)2
wodorotlenek wapnia
start learning
Ca(OH)2
wodorotlenek baru
start learning
Ba(OH)2
wodorotlenek żelaza (II)
start learning
Fe(OH)2
wodorotlenek żelaza (III)
start learning
Fe(OH)3
wodorotenek miedzi (II)
start learning
Cu(OH)2
wodorotlenek cynku
start learning
Zn(OH)2
wodorotlenek glinu
start learning
Al(OH)3
wodorotlenek srebra
start learning
AgOH
wodorotlenek manganu (II)
start learning
Mn(OH)2
wodorotlenek chromu (III)
start learning
Cr(OH)3
amoniak
start learning
NH3
tlenek żelaza (II)
start learning
FeO
tlenek żelaza (III)
start learning
Fe2O3
tlenek sodu
start learning
Na2O
tlenek miedzi (II)
start learning
CuO
tlenek miedzi (I)
start learning
Cu2O
tlenek azotu (V)
start learning
N2O5
tlenek azotu (IV)
start learning
NO2
Tlenek azotu (II)
start learning
NO
tlenek azotu (III)
start learning
N2O3
tlenek azotu (I)
start learning
N2O
tlenek glinu
start learning
Al2O3
tlenek litu
start learning
Li2O
tlenek krzemu(IV)
start learning
SiO2
tlenek fosforu (V)
start learning
P4O10
tlenek siarki (IV)
start learning
SO2
tlenek siarki (VI)
start learning
SO3
tlenek fluoru
start learning
OF2
tlenek węgla (IV)
start learning
CO2
tlenek węgla (II)
start learning
CO2
tlenek manganu (IV)
start learning
MnO2
tlenek chromu (III)
start learning
Cr2O3
tlenek magnezu
start learning
MgO
tlenek wapnia
start learning
CaO
tlenek srebra (I)
start learning
Ag2O
tlenek baru
start learning
BaO
tlenek potasu
start learning
K2O
tlenek cynku
start learning
ZnO
tlenek arsenu
start learning
As2O3
wodorotlenek rubidu
start learning
RbOH
wodorotlenek strontu
start learning
Sr(OH)2
wodorotlenek cezu
start learning
CsOH
wodorotlenek manganu (IV)
start learning
Mn(OH)2
wodorotlenek kadmu (II)
start learning
Cd(OH)2
tlenek rtęci (II)
start learning
HgO
kwas manganowy (VII)
start learning
HMnO4
kwas dichromowy (VI)
start learning
H2Cr2O7
kwas trifosforowy (V)
start learning
H5P3O10
kwas difosforowy (V)
start learning
H4P2O7
kwas metakrzemowy
start learning
H2SiO3
kwas ortokrzemowy
start learning
H4SiO4
kwas ortoborowy
start learning
H3BO3
kwas cyjanowodorowy
start learning
HCN
chlorek sodu
start learning
NaCl
bromek potasu
start learning
KBr
siarczek wapnia
start learning
CaS
fluorek glinu
start learning
AlF3
jodek baru
start learning
BaI2
siarczek żelaza (II)
start learning
FeS
bromek chromu (II)
start learning
CrBr2
chlorek chromu (III)
start learning
CrCl3
azotan (V) srebra
start learning
AgNO3
azotan (III) magnezu
start learning
Mg(NO3)2
fosforan (V) wapnia
start learning
Ca3(PO4)2
siarczan (IV) sodu
start learning
Na2SO3
manganian (VII) potasu
start learning
KMnO4
siarczan (VI) cynku
start learning
ZnSO4
siarczan (VI) miedzi (II)
start learning
CuSO4
siarczan (IV) miedzi (I)
start learning
Cu2SO3
azotan (V) żelaza (II)
start learning
Fe(NO3)2
azotan (III) żelaza (III)
start learning
Fe(NO2)3
wodorosiarczan (VI) potasu
start learning
KHSO4
wodorosiarczan (VI) wapnia
start learning
Ca(HSO4)2
diwodorofosforan (V) sodu
start learning
NaH2PO4
triwodoroortokrzemian litu
start learning
LiH3SiO4
bromek hydroksomagnezu
start learning
MgOHBr
siarczan (VI) hydroksomagnezu
start learning
(MgOH)2SO4
chlorek dihydroksoglinu
start learning
Al(OH)2Cl
chlorek amonu
start learning
NH4Cl
azotan(V) amonu
start learning
NH4NO3
siarczan(VI) amonu
start learning
(NH4)2SO4
chloran(VII) amonu
start learning
NH4ClO4
wodorowęglan(IV) amonu
start learning
NH4HCO3
fosforan(V) chromu(III)
start learning
CrPO4
woda
start learning
H2O
nadtlenek wodoru
start learning
H2O2
metan
start learning
CH4
etan
start learning
CH2=CH2
propan
start learning
CH2 = CH - CH3
butan
start learning
C4H10
pentan
start learning
C5H12
dichlorometan
start learning
CH2Cl2
chlorometan
start learning
CH3Cl
tetrachlorometan
start learning
CCl4
etylen
start learning
CH2=CH2
propen
start learning
CH2=CH-CH3
but-1-en
start learning
CH2=CH-CH3
but-2-en
start learning
CH3-CH=CH-CH3
penta-2-en
start learning
CH3-CH=CH-CH2-CH3
heksa-3-en
start learning
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3
acetylen
start learning
C2H2
benzen
start learning
C6H6
etanol
start learning
C2H5OH
metanol
start learning
CH3OH
aldehyd mrówkowy
start learning
HCHO
aldehyd octowy
start learning
CH3CHO

Comments:

Bekas wrote: 2010-08-19 21:45:50
Wzory chemiczne bez dolnych indeksów są nie do zaakceptowania.

lenka1 wrote: 2010-09-14 13:46:46
Indeksy dolne już się wyświetlają poprawnie :)

pysiek wrote: 2011-05-17 17:32:49
mi tam sie wyswietla bez indeksow dolnych :/

szymonek14 wrote: 2012-04-24 19:48:02
tlenek węgla (II) to CO, a nie CO2

You must sign in to write a comment