Wodorotlenki, kwasy i sole

5  1    21 flashcards    sofka6
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wzór ogólny tlenków.
start learning
EnOm E-pierwiastek, n i m-indeksy stechiometryczne, O-tlen
Z czego składa się każdy wodorotlenek?
start learning
z metalu i grupy wodorotlenkowej
Wszystkie nazwy NaOH, KOH, Ca(OH) i HCl.
start learning
NaOH-wodorotlenek sodu, soda kaustyczna, soda żrąca KOH-wodorotlenek potasu, potaż kaustyczny, potaż żrący Ca(OH)-wodorotlenek wapnia, wapno gaszone HCl-kwas solny, kwas chlorowodorowy, chlorowodór, kwas żołądkowy
Co znajduje się w każdym wzorze strukturalnym wodorotlenków i kwasów tlenowych?
start learning
mostek tlenowy
Dwa sposoby otrzymywania wodorotlenków.
start learning
tlenek metalu + woda -wodorotlenek; metal + woda -wodorotlenek + wodór
Jaki pierwiastek z grupy 1-szej lub 2-giej nie zareaguje z wodą(nawet po podgrzaniu?
start learning
beryl
Co to są indykatory?
start learning
są to substancje lub mieszaniny, które zmieniają barwę w różnych odczynach roztworu(pH roztworu)
Co to są zasady i jakie jony w nich występują?
start learning
wodne roztwory wodorotlenków, są w nich obecne aniony wodorotlenkowe oraz kationy metalu
Właściwość pochłaniania wody z powietrza.
start learning
higroskopijność
Równanie reakcji przedstawiające proces mętnienia wody wapiennej.
start learning
Ca(OH)2 + CO2 - CaCO3 + H2O
Podział kwasów.
start learning
tlenowe i beztlenowe
Co się dzieje z substancjami organicznymi po wylaniu na nich azotowego(V)?
start learning
żółkną
Co to są elektrolity?
start learning
elektrolity-związki chemiczne, których wodne roztwory przewodzą prąd
Według jakiego naukowca jest ta definicja: kwasy-związki chemiczne lub jony, które mogą oddawać protony?
start learning
według Brönsteda i Lowry'ego(B-L)
Jak otrzymujemy kwas chlorowy(VII)?
start learning
działamy stężonym kwasem siarkowym(VI) na nadchlorany
Jaka jest masa atomowa H2SO4(mS=32u)?
start learning
98u
Z czego składa się każda sól?
start learning
z metalu i reszty kwasowej kwasu od którego pochodzi
Najprostszy sposób otrzymywania soli beztlenowych.
start learning
metal + niemetal - sól kwasu beztlenowego
W którą stronę układu okresowego pierwiastków chemicznych jest wzrost aktywności chemicznej metali?
start learning
z góry do dołu
Co to są wodorosole?
start learning
sole, których aniony reszt kwasowych zawierają atom wodoru
Co znaczy
start learning
Co znaczy in Polish
substancja trująca

You must sign in to write a comment