CHARAKTER CHEMICZNY TLENKÓW

2.3  3    111 flashcards    kamaalimak
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Li2O
start learning
zasadowy
BeO
start learning
amfoteryczny
Na2O
start learning
zasadowy
MgO
start learning
zasadowy
K2O
start learning
zasadowy
CaO
start learning
zasadowy
Rb2O
start learning
zasadowy
SrO
start learning
zasadowy
Cs2O
start learning
zasadowy
BaO
start learning
zasadowy
Fr2O
start learning
zasadowy
RaO
start learning
zasadowy
Sc2O3
start learning
zasadowy
Y2O3
start learning
zasadowy
La2O3
start learning
zasadowy
Ac2O3
start learning
zasadowy
TiO2
start learning
amfoteryczny
Ti2O3
start learning
zasadowy
TiO
start learning
zasadowy
ZrO2
start learning
amfoteryczny
HfO2
start learning
amfoteryczny
V2O5
start learning
amfoteryczny
VO2
start learning
amfoteryczny
V2O3
start learning
zasadowy
VO
start learning
zasadowy
Nb2O5
start learning
amfoteryczny
Ta2O5
start learning
amfoteryczny
TaO2
start learning
zasadowy
CrO3
start learning
kwaśny
Cr2O3
start learning
amfoteryczny
CrO
start learning
zasadowy
MoO3
start learning
kwaśny
MoO2
start learning
zasadowy
WO3
start learning
kwaśny
WO2
start learning
zasadowy
Mn2O7
start learning
kwaśny
MnO2
start learning
amfoteryczny
Mn2O3
start learning
zasadowy
MnO
start learning
zasadowy
Tc2O7
start learning
kwaśny
Re2O7
start learning
kwaśny
ReO3
start learning
kwaśny
ReO2
start learning
amfoteryczny
Fe2O3
start learning
amfoteryczny
FeO
start learning
amfoteryczny
RuO4
start learning
kwaśny
RuO2
start learning
kwaśny
OsO4
start learning
kwaśny
OsO2
start learning
kwaśny
Co2O3
start learning
zasadowy
CoO
start learning
amfoteryczny
Rh2O3
start learning
zasadowy
IrO2
start learning
zasadowy
Ir2O3
start learning
amfoteryczny
Ni2O3
start learning
zasadowy
NiO
start learning
zasadowy
PdO2
start learning
amfoteryczny
PdO
start learning
zasadowy
PtO3
start learning
nie można określić
PtO2
start learning
amfoteryczny
Pt2O3
start learning
kwaśny
PtO
start learning
zasadowy
CuO
start learning
amfoteryczny
Cu2O
start learning
amfoteryczny
Ag2O3
start learning
amfoteryczny
Au2O3
start learning
amfoteryczny
ZnO
start learning
amfoteryczny
CdO
start learning
amfoteryczny
HgO
start learning
zasadowy
B2O3
start learning
kwaśny
Al2O3
start learning
amfoteryczny
Ga2O3
start learning
amfoteryczny
In2O3
start learning
amfoteryczny
Tl2O3
start learning
zasadowy
TlO
start learning
zasadowy
CO2
start learning
kwaśny
CO
start learning
obojętny
SiO2
start learning
kwaśny
SiO
start learning
obojętny
GeO2
start learning
amfoteryczny
GeO
start learning
obojętny
SnO2
start learning
amfoteryczny
SnO
start learning
amfoteryczny
PbO2
start learning
amfoteryczny
PbO
start learning
amfoteryczny
N2O5
start learning
kwaśny
NO2
start learning
kwaśny
N2O3
start learning
kwaśny
NO
start learning
obojętny
N2O
start learning
obojętny
P4O10
start learning
kwaśny
P4O6
start learning
kwaśny
As2O5
start learning
kwaśny
As2O3
start learning
amfoteryczny
Sb2O5
start learning
kwaśny
Sb2O3
start learning
amfoteryczny
Bi2O5
start learning
kwaśny
Bi2O3
start learning
zasadowy
SO3
start learning
kwaśny
SO2
start learning
kwaśny
SeO3
start learning
kwaśny
SeO2
start learning
kwaśny
TeO3
start learning
kwaśny
TeO2
start learning
amfoteryczny
OF2
start learning
kwaśny
Cl2O7
start learning
kwaśny
Cl2O5
start learning
kwaśny
Cl2O
start learning
kwaśny
BrO2
start learning
kwaśny
Br2O
start learning
kwaśny
I2O5
start learning
kwaśny

Chemiczny charakter tlenków - ucz się z fiszkami, a poradzisz sobie!

Fiszki do nauki tematu, jakim jest chemiczny charakter tlenków to świetny sposób na samodzielne uczenie się chemii poza lekcjami szkolnymi. Tlenki, ich powstawanie, reakcje chemiczne, odczyny występujące w reakcjach z nimi, od zawsze sprawiają kłopot początkującym chemikom. A to mylą się symbole pierwiastków, a to trudno policzyć ich liczbowe wartości zwane współczynnikami stechiometrycznymi, nie wiedzą, jaki to tlenek amfoteryczny, zasadowy czy kwasowy, trudności jest wiele. Fiszki chemiczne poświęcone chemicznym charakterom aktywnych tlenków to bezcenna pomoc dla ucznia, zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum, bo wiedza z chemii wymaga wielu powtórek. Tlenki to zresztą wiedza podstawowa dla wielu subdyscyplin chemii, organicznej i nieorganicznej, więc bez ich porządnego przyswojenia niemożliwym jest krok do przodu.

Definicje tlenków

Aby ułatwić przyswajanie tych tlenków, warto wpierw wyjaśnić znaczenie takich pojęć jak tlenki amfoteryczne, tlenki zasadowe, tlenki kwasowe. Amfoteryczność to zdolność tlenków do reakcji zarówno z kwasami, jak i zasadami. Niektóre tlenki mają charakter zasadowy, co znaczy, że reagują wyłącznie z kwasami. Ta sama zasada tyczy się też charakteru kwasowego, tylko z tą różnicą, że tlenki kwasowe reagują z zasadami.

Symbole tlenków i ich charaktery chemiczne

Fiszki przeznaczone do nauki o chemicznych charakterach tlenków zostały zaprojektowane tak, aby jednocześnie utrwalać ich symbole chemiczne i charaktery. Dzięki temu rozwiązaniu ćwiczy się także pamięć o poprawnych symbolach pierwiastków, a więc języku chemicznym w jego profesjonalnym użyciu, jak i - niemalże automatyczna po wyćwiczeniu przy użyciu fiszek - zdolność do określania charakteru tlenków. Aby poznać więcej zagadnień z dziedziny chemii, koniecznie zajrzyj do innych ciekawych lekcji! Proponujemy: tlenki do matury, tlen i jego właściwości oraz budowa atomu i cząsteczki.

You must sign in to write a comment