Polska po II wojnie światowej (matura – poziom podstawowy)

 0    82 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
start learning
W 1945 r.
W którym roku odbyło się referendum ludowe?
start learning
W 1946 r.
W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wybory do sejmu?
start learning
W 1947 r.
W którym roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
start learning
W 1948 r.
W którym roku doszło do czerwcowych demonstracji w Poznaniu?
start learning
W 1956 r.
W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR?
start learning
W 1956 r.
W któym roku Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
start learning
W 1970 r.
W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem?
start learning
W 1978 r.
W którym roku został zarejestrowany NSZZ "Solidarność"
start learning
W 1980 r.
W któym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?
start learning
W 1989 r.
W którym roku odbyły się wolne wybory do Sejmu?
start learning
W 1991 r.
W którym roku Aleksander Kwaśniewski został wybrany na Prezydenta RP (I kadencja)?
start learning
W 1995 r.
W którym roku Polska została członkiem UE?
start learning
W 2004 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące zniesienia senatu?
start learning
Tak
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące utrwalenia zachodnich granic Polski?
start learning
Tak
Jaka siła polityczna miała dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
start learning
Komuniści
Czy Stanisław Miłkołajczyk należał do PSLu
start learning
Tak
Kto został prezydentem Polski w 1947 r.?
start learning
Bolesław Bierut
Czy wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zostały sfałszowane?
start learning
Tak
Rozwiń skrót PZPR.
start learning
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Z połączenia jakich dwóch partii powstała PZPR?
start learning
PPS, PPR
Rozwiń skrót PPR.
start learning
Polska Partia Robotnicza
Rozwiń skrót PPS.
start learning
Polska Partia Socjalistyczna
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.(robotnicy czy studenci)?
start learning
Studenci
Czy w 1968 r. doszło w Polsce do nasilenia się antysemityzmu?
start learning
Tak
Rozwiń skrót KOR.
start learning
Komitet Obrony Robotników
Kto był I sekretarzem KC PZPR w grudniu 1981 r.?
start learning
Gen. W. Jaruzelski
Czy Lech Wałęsa został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla?
start learning
Tak
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Sejmu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
start learning
35%
Ile procent miejsc w nowym sejmie miała zagwarantowane PZPR, i jej sojusznicy (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
start learning
65%
Kto został premierem Polski w 1989 r.?
start learning
Tadeusz Mazowiecki
Rozwiń skrót SLD.
start learning
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Rozwiń skrót PSL.
start learning
Polskie Stronnictwo Ludowe
Rozwiń skrót PO
start learning
Platforma Obywatelska
Rozwiń skrót PiS
start learning
Prawo i Sprawiedliwość
Kto był prezydenrem RP w latach 1995-2005?
start learning
Aleksander Kwaśniewski
Kto był prezydentem RP w roku 2009?
start learning
Lech Kaczyński
Kto był premierem RP w roku 2009 r.?
start learning
Donald Tusk
W którym roku została uchwalona konstytucja PRL?
start learning
W 1952 r.
W którym roku została uchwalona ustawa przewidująca nacjonalizację przemysłu w Polsce?
start learning
W 1946 r.
W którym roku została wprowadzona reforma rolna?
start learning
W 1944 r.
W który roku miał miejsce pogrom kielecki?
start learning
W 1946 r.
W którym roku internowano prymasa Wyszyńskiego?
start learning
W 1953 r.
W którym roku doszło do manifestacji i starć z milicją w Radomiu, Ursusie i Płocku?
start learning
W 1976 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
start learning
W 1979 r.
W którym roku podpisano porozumienia sierpniowe?
start learning
W 1980 r.
Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego.
start learning
13. XII. 1981 r.
W którym roku miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II?
start learning
1981 r.
W którym roku został zniesiony Stan Wojenny?
start learning
W 1983 r.
Podaj dokładną datę wyborów do sejmu kontraktowego.
start learning
4. VI. 1989 r.
W którym roku rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
start learning
W 1990 r.
W którym roku odbyły się pierwsze wybory Prezydenta RP?
start learning
W 1990 r.
W którym roku Polska wstąpiła do NATO
start learning
W 1997 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące utrwalenia wschodnich granic Polski?
start learning
Nie
Kto był premierem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
start learning
Edward Osóbka Morawski
Kto był sądzony w czasie tzw. procesu szesnastu w Moskwie w czerwcu 1945 roku?
start learning
Przywódcy polskiego podziemia, m.in. Stanisław Okulicki
Czy kraje zachodnie uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
start learning
Tak
Kto był prezem PSLu w 1946 r.?
start learning
Stanisław Mikołajczyk
Kto został premierem Polski w 1947 r.?
start learning
Józef Cyrankiewicz
Jakie partie polityczne istniały w Polsce w 1949 r.
start learning
PZPR, SD, ZSL
Czy połączenie partii PPR i PPS wywoływało opór niektórych członków PPS?
start learning
Tak
Czy Polska brała udział w planie odbudowy Marshalla?
start learning
Nie
Jaki był stosunek natolińczyków do zmian w Poslce?
start learning
Niechętny
Czy puławianie byli zwolennikami zaostrzenia polityki partii?
start learning
Nie
Czy puławianie opowiadali się za demokratyzacją i liberalizacją systemu?
start learning
Tak
Z czym związane były konflikty państwowo-kościelne w 1966 r.
start learning
Z obchodami 1000 lecia państwa Polskiego/kościoła w Polsce.
Kto stał na czele frakcji tzw. partyzantów?
start learning
Mieczysław Moczar
Kto stał na czele frakcji technokratów?
start learning
Edward Gierek
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.?
start learning
Studenci
Co było bezpośrednią przyczyną protestów w grudniu 1970 r.?
start learning
Podwyżki cen
W jakiej części kraju doszło przede wszystkim do protestów w grudniu 1970 r.?
start learning
Na Wybrzeżu
Kto został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla w 1983 r.?
start learning
Lech Wałęsa
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Senatu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
start learning
100%
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1989 r.?
start learning
Wojciech Jaruzelski
Kto był ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego?
start learning
Leszek Balcerowicz
Rozwiń skrót UD.
start learning
Unia Demokratyczna
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w latach 1993-1997.
start learning
SLD, PSL
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w XI. 1997 roku.
start learning
AWS, UW
Rozwiń skrót UW.
start learning
Unia Wolności
Rozwiń skór EWG.
start learning
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Czy obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucja została przyjęta w 1997 r.?
start learning
Tak
Czy obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucja została przyjęta w 2007 r.?
start learning
Nie

Comments:

wrote: 2011-03-07 15:15:52
Kto był premierem RP po II wojnie światowej?

You must sign in to write a comment