Polska od I do II wojny światowej (matura - poziom podstawowy)

 0    66 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Rozwiń skrót COP.
start learning
Centralny Okręg Przemysłowy
Pod auspicjami jakiego państwa powstały legiony z których jednym dowodził J. Piłsudski?
start learning
Austro-Węgier
W którym roku wybuchło powstanie wielkopolskie?
start learning
W 1918 r.
Kto stał na czele III powstania śląskiego?
start learning
Wojciech Korfanty
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1922 r.?
start learning
Gabriel Narutowicz
Kto stał na czele pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
start learning
Ignacy Paderewski
Ile procent ludności II Rzeczypospolitej stanowili Polacy wg spisu ludności z 1921 r.?
start learning
69%
Podaj kraje z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.
start learning
Niemcy, Rosja Radziecka (później ZSRR), Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia
Kto był autorem reform gospodarczych które doprowadziły do opanowania hiperinflacji w II Rzeczypospolitej?
start learning
Władysław Grabski
W którym roku miał miejsce przewrót majowy?
start learning
W 1926 r.
W którym roku umarł Józef Piłsudski?
start learning
W 1935 r.
W któym roku przywódcy opozycyjni zostali uwięzieni w twierdzy brzeskiej?
start learning
W 1930 r.
Kto był ministrem spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej w 1939 r.?
start learning
Józef Beck
Podaj dokładną datę ataku Niemiec na II Rzeczypospolitą.
start learning
1. IX. 1939 r.
W którym roku został podpisany układ Ribbentrop-Mołotow?
start learning
W 1939 r.
Podaj dokładną datę ataku ZSRR na II Rzeczypospolitą.
start learning
17. IX. 1939 r.
W którym roku Biuro Polityczne WKP/b podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich oficerów przetrzymywanych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.
start learning
1940 r.
Gdzie znajdują się groby rozstrzelanych przez NKWD polskich jeńców.
start learning
W Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Co stało się z ziemiami II Rzeczypospolitej zajętymi przez ZSRR w 1939 r.?
start learning
Zostały włączone do ZSRR.
Jakie kraje były stronami układu Sikorski-Majski?
start learning
Polska, ZSRR
W któym roku miała miejsce bitwa o Monte Cassino?
start learning
W 1944 r.
W którym roku został wydany akt 5 listopada?
start learning
W 1916 r.
Kto wydał akt 5 listopada?
start learning
Niemcy i Austro-Węgry
Po której stronie zdaniem Romana Dmowskiego powinni stanąć Polacy w czasie walk I wojny światowej?
start learning
Po stronie Rosji
Kto był dowódcą tzw. Błękitnej Armii we Francji?
start learning
Józef Haller
W którym roku utworzono Komitet Narodowy Polski?
start learning
W 1917 r.
W którym roku miał miejsce plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu?
start learning
W 1920 r.
Podaj dokładną datę bitwy warszawskiej, tzw. cudu nad Wisłą.
start learning
15. VIII. 1920 r.
W którym roku miał miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku?
start learning
W 1921 r.
W którym roku Wileńszczyzna została anektowana przez Poslkę?
start learning
W 1922 r.
W którym roku miało miejsce III powstanie śląskie?
start learning
W 1921 r.
W którym roku został zawarty pokój w Rydze?
start learning
W 1921 r.
Kto dowodził wojskami polskimi które zajęły Wilno w 1922 r.?
start learning
Gen. Lucjan Żeligowski
Jaką funkcję sprawował Piłsudski pod koniec 1918 r.?
start learning
Tymczasowy Naczelnik Państwa
Podaj dokładną datę przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu.
start learning
11. XI. 1918 r.
W którym roku została uchwalona konstytucja marcowa?
start learning
W 1921 r.
Dlaczego Gabriel Narutowicz urzędował tylko kilka dni?
start learning
Ponieważ został zastrzelony
Kto został prezydentem po Gabrielu Narutowiczu?
start learning
Stanisław Wojciechowski
Jaki ustrój ustanawiała konstytucja marcowa?
start learning
Parlamentarno-gabintetowy, z dużą rolą partii politycznych
W którym roku rozpoczęto budowę portu w Gdyni?
start learning
W 1924 r.
W którym roku rozpoczęła się budowa COPu?
start learning
W 1937 r.
Rozwiń skrót BBWR.
start learning
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
W którym roku została podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego konstytucja kwietniowa?
start learning
W 1935 r.
Kto był inicjatorem budowy COPu?
start learning
Eugeniusz Kwitakowski
Co było najistotniejszą przyczyną powstania Centrolewu?
start learning
Sprzeciw wobec polityki sanacji
W którym roku Polska zawarła układ sojuszniczy z Rumunią?
start learning
W 1921 r.
W którym roku Polska zawarła pakt o nieagresji z Niemcami?
start learning
W 1934 r.
W którym roku Polska zawarła pakt o nieagresji z ZSRR?
start learning
W 1932 i 1934 r.
W którym roku Polska zażądała od Czechosłowacji oddania Zaolzia i innych spornych terenów?
start learning
W 1938 r.
W którym roku Polska wymusiła na Litwie nawiązanie stosunków dyplomatycznych?
start learning
W 1938 r.
Podaj dokładną datę wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię.
start learning
3. IX. 1939 r.
Podaj dokładną datę bitwy pod Kockiem.
start learning
2-6.X. 1939 r.
Jakie miasto było stolicą Generalnej Guberni?
start learning
Kraków
Wyjaśnij termin "dziwna wojna".
start learning
Brak podjęcia działań wojennych przez Francję i Wielką Brytanię pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom.
Rozwiń skrót ZWZ.
start learning
Związek Walki Zbrojnej
Co stało się z władzami polskimi we wrześnie 1939 r.?
start learning
Zostały internowane na terenie Rumunii
Kto został prezydentem 30. IX. 1939 r.?
start learning
Władysław Raczkiewicz
W którym roku został podpisany układ Sikorski-Majski?
start learning
W 1941 r.
Kto został dowódcą wojsk poslkich w ZSRR?
start learning
Gen. Władysław Anders
W którym roku zginął gen. W. Sikorski?
start learning
W 1943 r.
Podaj dokładną datę wybuchu powstania warszawskiego.
start learning
1. VIII. 1944 r.
Rozwiń skrót PKWN.
start learning
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Kto podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego?
start learning
Gen. Tadeusz Komorowski "Bór"
Kto stał na czele KRNu w I. 1944 r.?
start learning
Bolesław Bierut
Gdzie miała przebiegać zachodnia granica Polski według wstępnych ustaleń w czasie konferencji w Teheranie?
start learning
Na linii rzeki Odry
Gdzie miała przebiegać wschodnia granica Polski według wstępnych ustaleń w czasie konferencji w Teheranie?
start learning
Na tzw. linii Curzona, z niewielkimi odchyleniami

You must sign in to write a comment