Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom podstawowy)

 0    63 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podaj nazwy co najmniej czterech państw powstałych w wyniku I wojny światowej.
start learning
Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców
Przedstawiciele jakich krajów podpisali Kartę Atlantycką?
start learning
USA i Wielkiej Brytanii
W którym roku został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow?
start learning
W 1939 r.
W którym roku został podpisany rozejm w Compiègne.
start learning
W 1918 r.
W któym roku zostało zawarte porozumienie pokojowe w Brześciu?
start learning
W 1918 r.
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej?
start learning
Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
Czego dotyczył tzw. mały traktat wersalski?
start learning
Gwarantował poszanowanie praw mniejszości etniczych, językowych i religijnych.
Jak nazywał się tajny projekt majacy na celu wyprodukowanie bomby atomowej?
start learning
Projekt Manhattan
Jaka partia zdobyła władzę w Rosji w wyniku rewolucji październikowej?
start learning
Partia bolszewicka
Jakie państwa należały do Trójporozumienia w 1913 r.?
start learning
Rosja, Francja, Wielka Brytania
Jakie państwa należały do Trójprzymierza w 1913 r.?
start learning
Niemcy, Austro-Węgry, Włochy
Kto był prezydentem USA w czasie wprowadzania New Dealu?
start learning
F. D. Roosevelt
Kto zwyciężył w bitwie pod Tannenbergiem?
start learning
Niemcy
W jakich trzech miastach odbyły się najważniejsze konferencje Wielkiej Trójki?
start learning
W Teherenie, Jałcie i Poczdamie
W którym roku Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec?
start learning
W 1933 r.
W którym roku Benito Mussolini został premierem Włoch?
start learning
W 1922 r.
W którym roku Francja skapitulowała przed Niemcami?
start learning
W 1940 r.
W którym roku Litwa, Łotwa i Estonia zostały przyłączone do ZSRR?
start learning
W 1940 r.
W którym roku miał miejsce "czarny czwartek" na nowojorskiej giełdzie od którego rozpoczął się kryzys gospodarczy?
start learning
W 1929 r.
W którym roku miała miejsce konferencja monachijska?
start learning
W 1938 r.
W którym roku Niemcy dokonały anschlussu Austrii?
start learning
W 1938 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Belgię i Holandię?
start learning
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Danię i Norwegię?
start learning
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Francję?
start learning
W 1940 r.
W którym roku obalono carat w Rosji?
start learning
W 1917 r.
W którym roku USA przystępiły do I wojny światowej?
start learning
W 1917 r.
W którym roku Włochy przystępiły do I wojny światowej po stronie ententy?
start learning
W 1915 r.
W którym roku został podpisany traktat wersalski?
start learning
W 1919 r.
W którym roku został utworzony protektorat Czech i Moraw?
start learning
W 1939 r.
W którym roku został wprowadzony w USA program New Deal?
start learning
W 1933 r.
W któym roku Japonia zaatakowała USA?
start learning
W 1941 r.
W któym roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii?
start learning
W 1936 r.
Czego dotyczyły ustawy norymberskie?
start learning
Pozbawienia praw politycznych Żydów oraz zakazu mieszanych małżeństw niemiecko-żydowskich
Gdzie nastąpił pierwszy atak wojsk japońskich na USA?
start learning
W Pearl Harbour
Jaka była największa bitwa I wojny światowej?
start learning
Bitwa pod Verdun
Jakie państwa walczyły po stronie państw centralnych w XII. 1914 r.?
start learning
Niemcy, Austro-Węgry, Turcja
Kto był twórcą związków kombatantów we Włoszech po I wojnie światowej?
start learning
Benito Mussolini
Kto stał na czele buntu przeciwko rządom frontu ludowego w Hiszpanii?
start learning
Gen. Francisco B. Franco
Podaj dokładną datę ataku Niemiec na ZSRR.
start learning
21. VI. 1941 r.
Podaj dokładną datę lądowania wojsk alianckich w Normandii.
start learning
6. VI. 1944 r.
Podaj dokładną datę zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.
start learning
6. VIII. 1945 r.
Podaj kryptonim niemieckiej operacji przeciwko ZSRR.
start learning
Barbarossa
Przeciwko komu były wymierzone działania w czasie "nocy kryształowej"?
start learning
Przeciwko Żydom
Rozwiń skrót NEP.
start learning
Nowa Ekonomiczna Polityka
W którym roku miała miejsce "noc długich noży"?
start learning
W 1934 r.
W którym roku miała miejsce "noc kryształowa"?
start learning
W 1938 r.
W którym roku miała miejsce bitwa nad Marną?
start learning
W 1914 r.
W którym roku miała miejsce bitwa nad Sommą?
start learning
W 1916 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Stalingradem?
start learning
W 1942 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Tannenbergiem?
start learning
W 1914 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Verdun?
start learning
W 1916 r.
W którym roku miała miejsce konferencja jałtańska?
start learning
W 1945 r.
W którym roku Niemcy zostały członkiem Ligi Narodów?
start learning
W 1926 r.
W którym roku uchwalono ustawy norymberskie?
start learning
W 1935 r.
W którym roku umarł W. Lenin?
start learning
W 1924 r.
W którym roku wojska belgijskie i francuskie rozpoczęły okupację Zagłębia Ruhry?
start learning
W 1923 r.
W którym roku wprowadzono NEP w Rosji Radzieckiej?
start learning
W 1921 r.
W którym roku wybuchła wojna ZSRR z Finlandią (rozpoczęta przez ZSRR)?
start learning
W 1939 r.
W którym roku zakończyła się wojna domowa w Hiszpanii?
start learning
W 1939 r.
W którym roku został podpisany pakt Brianda-Kelloga?
start learning
W 1928 r.
W którym roku został podpisany traktat w Rapallo?
start learning
W 1922 r.
W którym roku została podpisana Karta Atlantycka?
start learning
W 1941 r.
W któym roku Bułgaria przyłączyła się do obozu państw centralnych?
start learning
W 1915 r.

Comments:

oktawia996 wrote: 2012-10-07 21:19:25
bardzo fajne, przydatne i w ogóle super ;)

You must sign in to write a comment