0 Person likes this. Give a Like!

grzmiel grzmiel

I started using VocApp 2760 days ago. I have 301 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 45 lessons. The date of my last visit is 2018-10-25 20:30:05.

My interests

angielski, rosyjski

Flashcards created by me


czasowniki nieregularne 2
litery wymowa
lekcja 01
części ciała
rodzina
wygląd
cechy charakteru
przymiotniki
ubiór
lekcja 02
czasowniki nieregularne skrócone
at, in, on
dom, mieszkanie
lekcja 03
jedzenie
wyrazy przeciwstawne
lekcja 04
transport
zdrowie
sport
Idiomy
lekcja 05
kolokoacje
Idiomy 2
czasowniki + "-ing" + "to"
lekcja 06
zwierzęta
lekcja 07
cechy, cechy charakteru
narodowość (z akcentami)
ubrania
wygląd zewnętrzny
wnętrze
jedzenie (z akcentami)
różne zwroty (z akcentami)
internet, komputery
święta, życzenia
transport
sprzęty domowe, wnętrze
odmiana wybranych czasowników
wybrane rzeczowniki (z akcentami)
niektóre czasowniki (z akcentami)
części ciała (z akcentami)
zawody (z akcentami)
zdrowie (z akcentami)

You must sign in to write a comment