zdrowie (z akcentami)

 0    70 flashcards    grzmiel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
choroba lokomocyjna
start learning
тра́нспортная болезнь
choroba morska
start learning
морска́я боле́знь
grypa
start learning
Грипп
odra
start learning
корь
ospa wietrzna, czarna
start learning
ве́тряная, чёрная о́спа
zapalenie stawów
start learning
воспале́ние суста́вов
wrzód żołądka
start learning
я́зва желу́дка
hemoroidy
start learning
геморро́й
żółtaczka
start learning
желту́ха
atak
start learning
при́ступ
atak wyrostka robaczkowego
start learning
при́ступ аппендици́та
atak serca
start learning
серде́чный при́ступ
zawał
start learning
инфа́ркт
anemia
start learning
ане́мия
anemia w czasie ciąży
start learning
ане́мия при бере́менности
jak walczyć z anemią?
start learning
Как боро́ться с ане́мией?
alkoholizm
start learning
алкоголи́зм
alergia, uczulenie
start learning
аллерги́я
arytmia
start learning
аритми́я
miażdżyca
start learning
атеросклеро́з
choroby nadciśnieniowe
start learning
гипертони́ческие боле́зни
nadciśnienie
start learning
гипертони́я
bezsenność
start learning
бессо́нница
płaskostopie
start learning
плaскосто́пие
znieczulenie
start learning
анестези́я
epidemia
start learning
эпиде́мия
przeciwsklerotyczny
start learning
антисклероти́ческий
analiza, badanie
start learning
ана́лиз
badanie krwi na obecność HIV
start learning
ана́лиз кро́ви на СПИД
rana, zranienie
start learning
ране́ние
rana po kuli
start learning
пулево́е ране́ние
leczyć się z alkoholizmu
start learning
лечи́ться от алкоголи́зма
jest uczulony na kocią sierść
start learning
у него́ аллерги́я на коша́чью шерсть
dotknięty chorobą
start learning
страда́ющий от боле́зни
chroniczny
start learning
хрони́ческий
zadyszka, duszność
start learning
оды́шка
zapalenie płuc
start learning
пневмони́я, воспале́ние лёгких
angina
start learning
анги́на
zapalenie
start learning
воспале́ние
gruźlica płuc
start learning
туберкулёз
zapalenie oskrzeli
start learning
бронхи́т
astma oskrzelowa
start learning
бронхиа́льная а́стма
zgaga
start learning
изжо́га
zęby rosną
start learning
зу́бы расту́т
zęby wypadają
start learning
зу́бы вы́падают
kamień nazębny
start learning
зубно́й ка́мень
jak uchronić się od kamienia nazębnego?
start learning
как изба́виться от зубно́го ка́мня?
próchnica zębów
start learning
карие́с зубо́в
nalot nazębny
start learning
зубно́й налёт
ząb zostaje zatruty
start learning
зуб отмира́ет
wyrwać zęba
start learning
уда́рить зуб
ból zęba
start learning
зубна́я боль
plomby
start learning
зубны́е пло́мбы
różnorodność materiałów do plombowania
start learning
разнообра́зие пломбиро́вочных материа́лов
konsultacja
start learning
консульта́ция
praca wykonywana jednorazowymi sprzętami
start learning
рабо́та однора́зовыми инструме́нтами
najnowsze metody diagnostyki (панорамный снимок, компьютерная диагностика
start learning
новейшие ме́тоды диагно́стики
leczenie próchnicy najnowszymi materiałami do plombowania
start learning
лече́ние карие́са нове́йшими пломбиро́вочными материа́лами
diagnostyka komputerowa
start learning
компью́терная диагно́стика
wykorzystywanie podczas pracy najnowszego sprzętu i narzędzi
start learning
испо́льзование в рабо́те нове́йшего обору́дования и инструме́нтов
o czym sygnalizuje ból zęba?
start learning
о чём сигнализи́рует зубна́я боль?
przyczyny powstania bólu zęba
start learning
причи́ны возникнове́ния зубно́й бо́ли
ból głowy
start learning
головна́я боль
ból gardła
start learning
боль в го́рле
lekarz-stomatolog
start learning
врач-стомато́лог
dermatolog
start learning
дермато́лог
wypisy
start learning
хрестома́тия
diagnoza
start learning
диа́гноз
cukrzyk
start learning
диабе́тик
nitka dentystyczna
start learning
зубна́я нить

You must sign in to write a comment