Środki stylistyczne - fonetyczne i słowotwórcze środki wyrazu

1  1    10 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
aliteracja
start learning
fonetyczny środek stylistyczny; powtórzenie jednakowych głosek lub zespołów głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą w tekście albo zajmujących analogiczne pozycje w wersie lub zdaniu
augmentativum (zgrubienie)
start learning
słowotwórczy środek stylistyczny; wyraz pochodny, wyolbrzymiający i wzmacniający cechy znaczeniowe wyrazu, od którego został utworzony, np. babsko
deminutivum (zdrobnienie)
start learning
słowotwórczy środek stylistyczny; wyraz pochodny miniaturyzujący lub emocjonalnie waloryzujący nazywane zjawisko; najczęściej wyraża aprobatę, jest odbierany jako pieszczotliwy, np. kobietka
eufonia
start learning
fonetyczny środek stylistyczny; harmonijne ukształtowanie brzmieniowe tekstu polegające na umiejętnym doborze głosek, unikaniu zestawień przykrych dla ucha, trudnych do wymówienia lub dwuznacznych
figura etymologiczna
start learning
fonetyczny środek stylistyczny; odmiana paronomazji; celowe zestawienie słów mających wspólną etymologię
instrumentacja głoskowa
start learning
fonetyczny środek stylistyczny; celowe skomponowanie brzmieniowe wypowiedzi poprzez taki dobór słów, ze pewne głoski powtarzają się wyczuwalnie częściej niż pozostałe
kakofonia
start learning
fonetyczny środek stylistyczny; przeciwieństwo eufonii; przykre dla ucha skomponowanie brzmieniowe tekstu, obejmujące dobór głosek, budowę akcentową, intonacyjną i rytmiczną itd.
neologizm
start learning
słowotwórczy środek stylistyczny; nowy wyraz utworzony zgodnie z obowiązującymi normami słowotwórczymi na podstawie istniejących już słów
onomatopeja
start learning
fonetyczny środek stylistyczny; wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladujący zjawiska pozajęzykowe za pomocą brzmienia słów i układów słownych
paronomazja
start learning
fonetyczny środek stylistyczny; celowe zestawienie podobnie brzmiących wyrazów, niezależnie od ich pokrewieństwa

You must sign in to write a comment