matura z polskiego

Na zestaw składają się definicje gatunków literackich opatrzone dodatkowo przykładami z zakresu lektur dla szkół ponadgimnazjalnych. Definicje obejmują najważniejsze wyznaczniki gatunkowe. Zestaw może być szczególnie przydatny uczniom liceów, zwłaszcza podczas powtarzania materiału do sprawdzianu czy matury.

27 flashcards lenka1

W zestawie znajdują się łacińskie zwroty i wyrażenia, które często pojawiają się w tekstach literackich, publicystycznych, naukowych. Powinien je znać każdy, kto pretenduje do miana erudyty i lubi zabłysnąć znajomością łaciny w rozmowie lub tekście. Ich znajomość może przydać się również na maturze z polskiego, w części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.

33 flashcards lenka1

W zestawie znajdują się podstawowe pojęcia dotyczące dramatu: jego odmian, elementów strukturalnych oraz związanych z nim kategorii estetycznych. Opanowanie tych zagadnień ułatwia poruszanie się w obrębie tekstów dramatycznych: ich lekturę, analizę i interpretację. Zestaw może być szczególnie przydatny uczniom gimnazjów i liceów, zwłaszcza podczas powtarzania materiału do egzaminów kończących dany etap edukacji, lecz także podczas codziennej pracy z tekstem.

26 flashcards lenka1

W zestawie znajdują się podstawowe pojęcia dotyczące epiki: związanych z nią kategorii estetycznych, elementów strukturalnych tekstów prozatorskich oraz odmian narracji. Opanowanie tych zagadnień ułatwia poruszanie się w obrębie tekstów prozatorskich: ich lekturę, analizę i interpretację. Zestaw może być wyjątkowo przydatny podczas powtarzania materiału do egzaminów kończących dany etap edukacji (gimnazjum, liceum) oraz podczas codziennej pracy z tekstem.

27 flashcards lenka1

W zestawie znajdują się podstawowe pojęcia dotyczące liryki: jej odmiany, elementy strukturalne tekstów lirycznych i systemy wersyfikacyjne. Opanowanie tych zagadnień ułatwi poruszanie się w obrębie tekstów lirycznych. Zestaw może być przydatny podczas powtarzania materiału do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz podczas codziennej pracy z tekstem.

18 flashcards lenka1

W zestawie znajdują się definicje fonetycznych i słowotwórczych środków wyrazu. Opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych. Zestaw przyda się głównie licealistom.

10 flashcards lenka1

W zestawie znajdują się definicje składniowych środków wyrazu (np. <strong>apostrofa</strong>). Opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych. Zestaw przyda się głównie licealistom.

14 flashcards lenka1

W zestawie znajdują się definicje semantycznych środków stylistycznych (takich jak np. epitet, porównanie, metafora, alegoria czy peryfraza). Opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych. Zestaw przyda się głównie licealistom.

18 flashcards lenka1

Zestaw słów pochodzących z książki Wieczorkiewicza "Gwara warszawska dawniej i dziś". Stworzone przez http://gwara-warszawska. waw.pl

501 flashcards shortman

Najpopularniejsze toposy w literaturze wraz z ich wytłumaczeniem oraz epoką, w której były najczęściej używane. Ich znajomość z pewnością ułatwi identyfikację w tekście głównych motywów, co może okazać się pomocne w trakcie pisania matury rozszerzonej z polskiego.

10 flashcards chodak

Showing 1-10 of 10 items.
try language courses for free VocApp or create your own flashcards
Related: matura | polski | hobby | języki obce | egzaminy | przedmioty humanistyczne | Polish