Atmosfera – najważniejsze pojęcia i definicje

5  1    20 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
atmosfera ziemska
start learning
powłoka gazowa otaczająca Ziemię, będąca zewnętrzną częścią powłoki ziemskiej
powietrze
start learning
mieszanina gazów (azot 78,08%, tlen 20,98%, argon 0,93%, dwutlenek węgla, neon, wodór), oraz domieszek gazowych (para wodna i aerozole atmosferyczne)
aerozole atmosferyczne
start learning
domieszki stałe i ciekłe występujące w powietrzu np... pyły wulkaniczne, pyłki roślin, pyły przemysłowe
Troposfera
start learning
przypowierzchniowa warstwa atmosfery. Skupia ok. 80% masy powietrza. Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat. Grubość od 8 do 17 km nad równikiem
Tropopauza
start learning
warstwa przejściowa nad troposferą
Stratosfera
start learning
warstwa atmosfery sięgająca do wys 50-55 km, występują prądy strumieniowe
Ozonosfera
start learning
warstwa atmosfery obejmująca części troposfery i stratosfery, koncentruje ponad 95% ozonu atmosfery
Stratopauza
start learning
warstwa przejściowa nad stratosferą o stałej temperaturze 0ºC
Mezosfera
start learning
środkowa warstwa atmosfery w której temperatura spada do -100ºC, występują w niej chmury srebrzyste
Mezopauza
start learning
warstwa przejściowa nad mezosferą
Termosfera
start learning
warstwa atmosfery w której temperatura wzrasta
Jonosfera
start learning
dolna warstwa termosfery w której najsilniej rośnie temperatura dzięki jonizowaniu gazów atmosferycznych
Egzosfera
start learning
górna warstwa termosfery w której rozpoczyna się przejście w przestrzeń kosmiczną, temperatura dąży do 0 K.
chmury perłowe
start learning
obłoki iryzujące powstające zimą w stratosferze z bardzo drobnych kryształków lodu. Widoczne są tylko w nocy.
chmury srebrzyste
start learning
obłoki mezosferyczne powstające w górnych warstwach mezosfery zbudowane z drobnych kryształków lodu.
prądy strumieniowe
start learning
gwałtowne, prawie poziome strumienie powietrza o prędkości 180-240 km/godz. Występujące w tropopauzie
dziura ozonowa
start learning
zjawisko występujące w stratosferze, polega na zmniejszeniu stężenia ozonu szczególnie w obszarach podbiegunowych. Powstanie ma związek z emisją freonów. Skutkiem tego zjawiska jest docieranie promieniowania ultrafioletowego do Ziemi, co może powodować zmiany nowotworowe u ludzi.
efekt cieplarniany
start learning
zjawisko podwyższenia temperatury planety spowodowane obecnością gazów cieplarnianych. W odniesieniu do Ziemi wyróżnia się wpływ naturalny i antropogeniczny. Wzrost efektu cieplarnianego może być przyczyną globalnego ocieplenia.
gazy cieplarniane
start learning
pyły i aerozole zawieszone w atmosferze m.in. para wodna, dwutlenek węgla, freony, meta, gazy przemysłowe. Powodują efekt cieplarniany
globalne ocieplenie
start learning
obserwowany od połowy XX wieku wzrost temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi i temperatury oceanów w wyniku czego może dojść do zmian klimatycznych i wzrostu poziomu wód we wszechoceanie.

You must sign in to write a comment