Struktura społeczna – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    21 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Struktura społeczna
start learning
uporządkowany system wzajemnych stosunków społecznych zachodzących między naturalnie różniącymi się między sobą grupami społecznymi i jednostkami
Podstawowe różnice społeczne
start learning
wiek, stan cywilny, wykształcenie, stan majątkowy, miejsce zamieszkania, role społeczne
Poziomy struktury społecznej
start learning
makrostruktura (relacje między dużymi grupami społecznymi); mikrostruktura (relacje między małymi grupami lub w ich obrębie)
Teorie podziałów społecznych (autorzy)
start learning
Karol Marks; Max Weber; Kingsley Davies i Vilbert E. Moore
Podziały społeczne wg Marksa
start learning
społeczeństwo podzielone jest na dwie zwalczające się do zaniku klasy - burżuazja/kapitaliści (właściciele środków produkcji) i proletriat/robotnicy/chłopi (ich praca generuje zysk dla burżuazji)
Podziały społeczne wg Webera
start learning
ludzie różnią się dostępnością dóbr i rywalizują ze sobą na płaszczyźnie ekonomicznej - wyrównywanie szans na drodze ewolucji
Podziały społeczne wg Daviesa i Moore'a
start learning
społeczeństwo podzielone jest na naturalne i istniejące od zawsze klasy, które się nie zwlaczają ponieważ każda z nich jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa; podział związany jest z takimi wartościami jak prestiż, władza, uznanie społeczne
Współczesny podział
start learning
nie klasy, a warstwy: niższa, średnia, wyższa (każda z nich podzielona jest jeszcze raz na niższą średnią i wyższą)
Warstwa społeczna
start learning
grupa ludzi, których charakteryzuje podobna pozycja społeczna, wynikają ze statusu marterialnego, poziomu wykształcenia i stylu życia; może być także rozumiana jako część klasy społecznej
Klasa społeczna
start learning
zbiorowość społeczna o trwałym charakterze, charakteryzująca się równym dostępem do dóbr materialnych, władzy i wiedzy
Podział klas społecznych (rodzaje)
start learning
klasy własności, zawowdowo dochodowe i inne; klasa wyższa, średnia i niższa; klasa rządzących i rządzonych
Status społeczny
start learning
subiektywne postrzeganie pozycji danej jednostki lub grupy w społeczeństwie
Elementy oceny statusu jednostki
start learning
poziom dochodów, wykształcenie i kwalifikacje, możliwości wpływu na otoczenie, dostęp do władzy i dóbr materialnych
Ruchliwość społeczna
start learning
zmiana przynależności jednostki do grupy społecznej; zmiana położenia grupy społęcznej w obrębie społeczeństwa; zmiana pozycji w danej zbiorowości bez zmiany samej zbiorowości, bądź zmiana zbiorowości i zajęcie miejsca w nowej zbiorowości
Rodzaje ruchliwości społecznej
start learning
pionowa (wertykalna); pozioma (horyzontalna); wewnątrzpokoleniowa; międzypokoleniowa
Ruchliwość pionowa
start learning
przechodzenie z warstwy niższej do wyższej (awans społeczny), lub na odwrót (degradacja społeczna)
Ruchliwość pozioma
start learning
przeniesienie się z jednej grupy do drugiej w obrębie tej samej warstwy społecznej bez zmiany pozycji społecznej
Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa
start learning
zmiana miejsca jednostki w strukturze społecznej (np. zmiana wykształcenia)
Ruchliwość międzypokoleniowa
start learning
ocena pozycji jednostki w stosunku do pozycji jej przodków (jeżeli jednostka zajmuje w społeczeństwie inną pozycjęniż jej rodzice to zachodzi ruchliwość międzypokoleniowa)
Przyczyny ruchliwości społecznej
start learning
chęć poprawy sytuacji materialnej, zdobycia prestiżu społecznego, dostępu do pożądanych dóbr materialnych, zdobycia i sprawowania władzy
Społeczeństwo otwarte
start learning
społeczeństwa, w których ruchliwość społeczna jest silna i zauważalna

You must sign in to write a comment