0 Person likes this. Give a Like!

annasecewicz annasecewicz

I started using VocApp 307 days ago. I have 39 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 81 lessons. The date of my last visit is 2019-09-18 13:33:50.

My interests

English

Flashcards created by me


1
09.2017 (2) 1 part
Różne z MPC dla zaawansow.
09.2017 (3) part 2
Słownik tematyczmy 1-29
Słownik tematyczny 30-61
Miasto- ST
Historia -ST
Migracja-ST
Społeczeństwo-ST
Malarstwo -ST
Muzyka
Fotografia ST
Leczenie i objawy
Wzajemne relacje i humor-ST
Charakter -ST
Inteligencja
Różne V semestr
V semestr z lekcji
Irregular plus 2,3
Irregular ok
Unknown irregular z etutor
09.2017(6 )part 1
09.2017 (6) part 2
09.2017 (7) part 1
09.2017 (7) part 2
01.2018(6) part 1
01.2018(6) part 2
01.2018(7) part 1
01.2018 (7) part 2
01.2018 part 1
01.2018(2) part 2
01.2018(2) part 1
09.2018 (3) part 1
09. 2018 (3) part 2
01.2018 (4) part 1
01.2018 (4) part 2
01.2018 (5) part 1
01.2018 (5) part 2
01.2018 (8) part 1
01.2018 (8) part 2
01.2018 (9) part 1
01.2018 (9) part 2
01.2018(10) part 1
01.2018(10) part 2
01.2018 (11) part 1
01.2018 (11) part 2
01.2018(12) part 1
01.2018 (12) part 2
01.2018 (13) part 1
01.2018 (13) part 2
Unit 10
Homophones
Przysłowia
Gerund/infinitive
Irregular part 5
Cambridge do 07.2019
11.2018/1/ a
11.2018/1/b
11/2018/2/a
11.2018/2/b
11.2018/3/a
11.2018/3/b
11.2018/4/a
11.2018/4/b
11.2018/5/a
11.2018/5/b
11.2018/6/b
11.2018/6/a
11.2018/7/a
11.2018/7/b
11.2018/8/a
11.2018/8/b
11.2018/9/a
11.2018/9/b
11.2018/10/a
11.2018/10/b
11.2018/11
Kurs -zeszyt 1
Kurs - zeszyt 2
Wakacyjne czytanie

You must sign in to write a comment