09.2017 (3) part 2

 0    240 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zauważać, zwracać uwagę na formal
start learning
note *****
Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.
start learning
• I noted a big cow running around your field.
Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?
start learning
• Did you note her strange behaviour?
Zauważ, że on ci nie pomógł, kiedy tego potrzebowałeś.
start learning
• Note that he didn't help you when you needed it.
Powinieneś zauważyć, że on nie przyszedł dziś do pracy.
start learning
• You should note that he didn't come to work today.
Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.
start learning
I noted a big cow running around your field.
zauważać, zwracać uwagę na formal
start learning
note *****
Powinieneś zauważyć, że on nie przyszedł dziś do pracy.
start learning
You should note that he didn't come to work today.
zauważać, zwracać uwagę na formal
start learning
note *****
zmierzwiony, rozczochrany
start learning
rumpled
zapytanie, wątpliwość
start learning
query plural: queries
Może pan wysłać zapytanie do biura, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
start learning
• You may file a query to the office, and we will get back to you as soon as possible.
Może pan wysłać zapytanie do biura, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
start learning
You may file a query to the office, and we will get back to you as soon as possible.
zapytanie, wątpliwość
start learning
query *
wyrażać wątpliwość
start learning
query *
Muszę wyrazić wątpliwość co do pańskiej decyzji, ponieważ uważam, ze była niewłaściwa.
start learning
• I have to query your decision, as I think it was wrong.
wiewiórka
start learning
squirrel *
Wiewiórki jedzą orzechy.
start learning
• Squirrels eat nuts.
Wiewiórka siedzi na drzewie.
start learning
• A squirrel is sitting on a tree.
odłożyć, przełożyć na później, przesunąć synonim: put something off
start learning
postpone *
Będziemy musieli przełożyć tę dyskusję na później.
start learning
• We'll have to postpone this discussion.
Odłożenie podjęcia tej decyzji nie przyniosłoby nic dobrego.
start learning
• It wouldn't do any good to postpone making the decision.
Spotkanie zostało odłożone do przyszłego tygodnia.
start learning
• The meeting was postponed until next week.
sztywny, twardy synonimy: stiff, firm
start learning
rigid *
Materia w gwieździe neutronowej jest prawie tak sztywna jak sztywna może być materia.
start learning
• The matter in a neutron star is about as rigid as matter can get.
surowy, nieugięty synonim: inflexible
start learning
rigid *
przyzwoity, porządny, miły (o osobie)
start learning
decent **
On jest porządnym młodym mężczyzną.
start learning
• He's a decent young man.
Kiedyś był przyzwoitym chłopcem, ale potem poznał Petera i się zmienił.
start learning
• He used to be a decent boy but then he met Peter and changed.
To sympatyczna dziewczyna; powinieneś ją poznać.
start learning
• She's a decent girl; you should meet her.
Jestem taki szczęśliwy, że za niego wyszłaś - jest porządnym facetem.
start learning
• I'm so happy you married him - he's such a decent guy.
On jest porządnym młodym mężczyzną.
start learning
He's a decent young man.
przyzwoity, porządny, miły (o osobie)
start learning
decent **
szczery, uczciwy (np. osoba, opinia) synonim: sincere
start learning
genuine **
Ona obdarowała mnie szczerym uśmiechem.
start learning
• She gave me a genuine smile.
Jestem uczciwą osobą.
start learning
• I am a genuine person.
Potrzebuję twojej szczerej opinii.
start learning
• I need your genuine opinion.
Ona wykazała szczere zainteresowanie pracą charytatywną.
start learning
• She has shown a genuine interest in charity work.
On jest szczerą osobą, możesz mu zaufać.
start learning
• He is a genuine person, you can trust him.
Wynagrodzę ci to.
start learning
I will make it up to you.
wynagradzać coś
start learning
make up for something
Poklepałem go w ramię.
start learning
I patted him on the shoulder.
bark, ramię
start learning
shoulder ****
kryzys wieku średniego
start learning
midlife crisis
znaczyć coś, być skrótem od czegoś
start learning
stand for something **
FBI to skrót od Federal Bureau of Investigation.
start learning
• FBI stands for Federal Bureau of Investigation.
przedstawiać coś, poruszać jakiś temat
start learning
put something forward, put forward something
bardzo się postarać, włożyć w coś dużo wysiłku
start learning
put one's best foot forward
zrobić dobre wrażenie, dać z siebie wszystko
start learning
put the best foot foremost
określać ilościowo
start learning
quantify
zamiennik, substytut (produkt odbiegający nieco cenowo i jakościowo od tego powszechnie rozpoznawalnego)
start learning
substitute *
Kupiłem tańszy zamiennik moich tabletek.
start learning
• I bought a cheaper substitute for my pills.
To nie jest oryginalna aplikacja, to tylko jej zamiennik.
start learning
• It is not the original application, it is only its substitute.
ognisko
start learning
bonfire, campfire
Potrzebuję, żeby wszyscy zgromadzili się wokół ogniska.
start learning
• I need you to gather around the campfire.
Dziś nauczę was jak rozpalić ognisko korzystając z krzemienia i kawałka stali.
start learning
• Today, I'll be teaching you how to build a campfire using flint and steel.
przekazywać (np. wiadomość, informację)
start learning
get across
spóźniać, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami)
start learning
get behind
Przepraszam, że spóźniłem się z moimi płatnościami.
start learning
• I'm sorry I got behind on my payments.
Opóźniam się z pisaniem mojej pracy.
start learning
• I'm getting behind on writing my thesis.
uniknąć czegoś, wymigać się od czegoś
start learning
get out of something
Mój współlokator zawsze zdoła się wykręcić ze zmywania naczyń.
start learning
• My roommate always manages to get out of the washing-up.
Pomóż mi uniknąć kary.
start learning
• Help me to get out of a punishment.
Jak mogę uniknąć tej pracy?
start learning
• How can I get out of this work?
Pomóż mi uniknąć kary.
start learning
Help me to get out of a punishment.
uniknąć czegoś, wymigać się od czegoś
start learning
get out of something
Mój współlokator zawsze zdoła się wykręcić ze zmywania naczyń.
start learning
My roommate always manages to get out of the washing-up.
uniknąć czegoś, wymigać się od czegoś
start learning
get out of something
targ, jarmark
start learning
fair *
Kocham jarmarki bożonarodzeniowe, ponieważ zawsze znajduję tam prezenty dla mojej rodziny.
start learning
• I love Christmas fairs because I always find gifts for my family there.
Kupiłem świeże warzywa na targu.
start learning
• I bought fresh vegetables at the fair.
oczekiwać czegoś od kogoś, liczyć na coś od kogoś (np. pomoc, radę)
start learning
look to somebody for something
namawiać do zrobienia czegoś
start learning
persuade to do something
przekonać kogoś do zrobienia czegoś, namówić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
persuade somebody to do something
On przekonał ją, żeby nie wyjeżdżała.
start learning
• He persuaded her not to leave.
Nie udało mi się przekonać rodziców, żeby kupili mi samochód.
start learning
• I failed to persuade my parents to buy me a car.
W końcu udało mu się przekonać mnie do tańca z nim.
start learning
• Finally, he persuaded me to dance with him.
robić wrażenie (np. bardzo sympatycznego), uchodzić, wydawać się jakimś
start learning
come across *
On uchodzi za ekscentryka.
start learning
• He comes across as an eccentric person.
Ellen robi wrażenie niegrzecznej dziewczyny.
start learning
• Ellen comes across as a rude girl.
pedantyczny, skrupulatny
start learning
precise **
Jest skrupulatnym pracownikiem; cieszę się, że go zatrudniłem.
start learning
• He's a precise worker; I'm glad I hired him.
Cieszę się, że lubisz sprzątać, ale nie bądź zbyt pedantyczny!
start learning
• I'm happy that you like cleaning, but don't be too precise!
zysk
start learning
profit ***
Ich miesięczny zysk zwykle wynosi około 3000 dolarów.
start learning
• Their monthly profit is usually around $3000.
Tegoroczny zysk przewyższył ten z zeszłego roku.
start learning
• This year's profit exceeded the one from last year.
Mały zysk jest lepszy niż duża strata.
start learning
• A small profit is better than a big loss.
Tegoroczny zysk przewyższył ten z zeszłego roku.
start learning
This year's profit exceeded the one from last year.
zysk
start learning
profit ***
Mały zysk jest lepszy niż duża strata.
start learning
A small profit is better than a big loss.
zysk
start learning
profit ***
twardy, nieustępliwy, silny
start learning
tough **** stopień wyższy tougher, stopień najwyższy the toughest, teugh **** Scottish English
Nie bądź dla niej taki twardy.
start learning
• Don't be so tough with her.
Nasz szef jest zawsze nieustępliwy podczas negocjacji kontraktów.
start learning
• Our manager is always tough when negotiating contracts.
wytrzymały, trwały (np. materiał)
start learning
tough **** stopień wyższy tougher, stopień najwyższy the toughest, teugh **** Scottish English
Mój telefon jest wytrzymały, nie zepsuje się.
start learning
• My phone is tough, it won't break.
Drewno dębowe jest bardzo trwałe.
start learning
• Oak wood is very tough.
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
start learning
His overall score was quite high.
całkowity, ogólny
start learning
overall ***
Zostaliśmy pokonani pięcioma punktami.
start learning
We were beaten by five points.
pokonywać, wygrywać (z kimś lub czymś)
start learning
beat ****
On dał mi praktyczny przewodnik instalacji nowego oprogramowania.
start learning
He gave a practical guide to installing new software.
instalować (program komputerowy)
start learning
install ***, instal British English
Jest duże zapotrzebowanie na nasze usługi w tym regionie.
start learning
There is a high demand for our services in this region.
popyt, zapotrzebowanie (np. na określone dobra, usługi)
start learning
demand ****
miły, ujmujący, uprzejmy formal
start learning
pleasing
przyjemny, sympatyczny, miły synonim: nice
start learning
pleasant **
Co za miła niespodzianka!
start learning
• What a pleasant surprise!
Mam nadzieję, że będziesz miał przyjemną podróż.
start learning
• Hope you have a pleasant trip.
Ona ma bardzo przyjemny głos.
start learning
• She has a very pleasant voice.
uzależniony
start learning
addicted
uzależnić się
start learning
get addicted
Kiedy skończył 18 lat, był już uzależniony od alkoholu.
start learning
By the time he was 18, he was addicted to alcohol.
być uzależnionym od czegoś
start learning
be addicted to something
zakłócać, przeszkadzać, zaburzać synonim: interrupt
start learning
disturb **
Nie przeszkadzaj mi kiedy pracuję.
start learning
• Do not disturb me when I work.
Ona ściszyła swój głos, aby mu nie przeszkadzać.
start learning
• She lowered her voice not to disturb him.
Nie chcieliśmy ci przeszkadzać, ale drzwi były otwarte.
start learning
• We didn't want to disturb you but the door was open.
"Dlaczego mi przeszkadzasz?" "Bo to pilne."
start learning
• "Why do you disturb me?" "Because it's urgent."
Ona jest tego warta.
start learning
She is worth it.
warto (coś zrobić), coś się opłaca, coś jest tego warte
start learning
something is worth it
On zawsze był łajdakiem, nie jest wart płaczu.
start learning
He was always a scum, he's not worth crying.
być godzien czegoś, być wart czegoś
start learning
be worth something ***, be worth doing something
Zapewniam cię, że nie miałem chęci tego robić.
start learning
I assure you I had no desire to do that.
ochota, chęć, pragnienie
start learning
desire ****
On poczuł silne pragnienie, żeby na nią popatrzyć.
start learning
He felt a strong desire to look at her.
ochota, chęć, pragnienie
start learning
desire ****
Gdyby ta piosenkarka nie była taka nieśmiała, mogłaby zrobić międzynarodową karierę.
start learning
If the singer wasn't so shy, she could make an international career.
nieśmiały
start learning
shy **
Osoba z którą umówiłam się na randkę uciekła po otrzymaniu rachunku.
start learning
My date made off after we received the bill.
znikać, uciekać
start learning
make off
Oczekuje się, że nowe urządzenie znajdzie się na rynku za sześć lat.
start learning
The new device is expected to reach the market in six years.
urządzenie, przyrząd
start learning
device ***
popsuty, zepsuty
start learning
broken **
Telewizor jest popsuty.
start learning
• The TV set is broken.
Która godzina? Mój zegarek jest zepsuty.
start learning
• What's the time? My watch is broken.
autoklaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi)
start learning
autoclave
efektywnie, skutecznie
start learning
effectively ***
Co powinniśmy zrobić, żeby skutecznie pozbyć się gryzoni?
start learning
• What should we do to effectively get rid of rodents?
Nie wiem jak efektywnie uczyć się matematyki - nigdy jej nie zrozumiem.
start learning
• I don't know how to effectively learn maths - I will never understand it.
Muszę znaleźć sposób, żeby skutecznie o niej zapomnieć.
start learning
• I have to find a way to effectively forget about her.
Nie wiem jak efektywnie uczyć się matematyki - nigdy jej nie zrozumiem.
start learning
I don't know how to effectively learn maths - I will never understand it.
efektywnie, skutecznie
start learning
effectively ***
przynosić procenty, procentować
start learning
earn interest
perfekcja, doskonałość
start learning
excellence *
Cel ten możemy osiągnąć jedynie dzięki doskonałości przemysłu europejskiego.
start learning
• Only the excellence of European industry can make this happen.
Czy mówiłem, że jest coś złego w dążeniu do perfekcji?
start learning
• Did I say anything was wrong with striving for excellence?
Czy mówiłem, że jest coś złego w dążeniu do perfekcji?
start learning
Did I say anything was wrong with striving for excellence?
perfekcja, doskonałość
start learning
excellence *
wychodzić na jaw, wymsknąć się
start learning
come out ****
Prawda wyszła na jaw dopiero po fakcie.
start learning
• The truth came out only after the fact.
Nie wiedziałeś, że prawda zawsze wyjdzie na jaw?
start learning
• Didn't you know that the truth will always come out?
zbytnio zaakcentować
start learning
overstress
Dobroć ich babci każdego chwyta za serce.
start learning
Their grandmother's kindness overwhelms everybody.
ogarnąć, ogarniać, owładnąć, przytłoczyć, przytłaczać, chwycić za serce
start learning
overwhelm **
zaangażowany, zainteresowany
start learning
concerned ****
Ona jest zaangażowaną obywatelką, kocha swoje miasto.
start learning
• She's a concerned citizen, she loves her town.
Proszę wszystkich zainteresowanych o zostanie w sali.
start learning
• I ask all concerned to stay in the room.
Jestem zaangażowana w prawa zwierząt.
start learning
• I'm concerned with animal rights.
Jestem zaangażowana w prawa zwierząt.
start learning
I'm concerned with animal rights.
zaangażowany, zainteresowany
start learning
concerned ****
zaangażowany (w coś), zainteresowany, będący częścią (czegoś)
start learning
involved ****
Tylko zainteresowani mogą zostać na spotkaniu.
start learning
• Only the involved can stay for the meeting.
Współpraca jest bardzo ważna w pracy zespołowej.
start learning
Cooperation is very important in team work.
zespół
start learning
team *****
Oni stanowią dobry i ciężko pracujący zespół.
start learning
They make a good and hard-working team.
zespół
start learning
team *****
oddany (czemuś), zaangażowany (w coś), przywiązany (do czegoś)
start learning
dedicated *, committed *
On jest kochającym mężem i oddanym ojcem.
start learning
• He's a loving husband and dedicated father.
centrala, siedziba główna synonim: headquarters
start learning
head office
główne biuro, centrala
start learning
main office, head office
dodatek (do wynagrodzenia), dodatkowe uposażenie (zwykle w formie niepieniężnej)
start learning
perk informal
W jego dodatki wliczony był firmowy samochód i darmowa prywatna opieka zdrowotna.
start learning
• His perks included a company car and free private health care.
gratis, dodatkowa korzyść
start learning
perk informal
chcący pracować, zapalony do pracy
start learning
keen to work
Byłam zapalona do pracy, ale bez wymaganych kwalifikacji ciężko mi było dostać moją pracę marzeń.
start learning
• I was keen to work, but it was hard for me to get my dream job without the necessary qualifications.
doskonale, jasno, klarownie, trafnie (np. połączyć, dobrać, zilustrować)
start learning
neatly *
oszołomiony, nieprzytomny
start learning
dizzy *
Kiedy on zobaczył swoje nowe auto, był prawie nieprzytomny z zachwytu.
start learning
• When he saw his new car, he was almost dizzy with delight.
Jej szef był prawie nieprzytomny z powodu swojego sukcesu.
start learning
• Her boss was almost dizzy with his success.
Ona była oszołomiona ze szczęścia.
start learning
• She was dizzy with happiness.
Jestem pewien, że on będzie zachwycony, jak cię zobaczy.
start learning
I'm certain he'll be delighted to see you.
zachwycony, uszczęśliwiony
start learning
delighted *
Ona była zachwycona, że pozwolono jej iść z nimi.
start learning
She'd been delighted to be allowed to go with them.
zachwycony, uszczęśliwiony
start learning
delighted *
przemoczony do suchej nitki
start learning
soaked to the bone, soaked to the skin, wet to the skin, wet through
Zapomniałem zabrać parasola i przemokłem do suchej nitki na deszczu.
start learning
• I forgot to take an umbrella and got soaked to the skin in the rain.
Musisz być przemoczony do suchej nitki, chcesz gorącej herbaty?
start learning
• You must be wet through, do you want hot tea?
Był przemoczony do suchej nitki, ale nie miał czasu się przebrać.
start learning
• He was wet through but he had no time to change his clothes.
Zaczął się monsun i błyskawicznie przemokliśmy do suchej nitki.
start learning
• The monsoon started and we were soaked to the bone in no time.
Zapomniałem zabrać parasola i przemokłem do suchej nitki na deszczu.
start learning
I forgot to take an umbrella and got soaked to the skin in the rain.
przemoczony do suchej nitki
start learning
soaked to the bone, soaked to the skin, wet to the skin, wet through
mimo (czegoś), pomimo (czemuś) synonim: in spite of something
start learning
despite ****
Mimo jej kłopotów, zdała wszystkie egzaminy.
start learning
• Despite her troubles, she passed all exams.
Poszłam do szkoły, pomimo mojej choroby.
start learning
• I went to school, despite my illness.
Idę do parku pomimo deszczu.
start learning
• I am going to the park despite the rain.
Pomimo odległości, odwiedzam ich co tydzień.
start learning
• Despite the distance, I visit them every week.
Poszłam do szkoły, pomimo mojej choroby.
start learning
I went to school, despite my illness.
mimo (czegoś), pomimo (czemuś)
start learning
despite ****
Pomimo odległości, odwiedzam ich co tydzień.
start learning
Despite the distance, I visit them every week.
mimo (czegoś), pomimo (czemuś)
start learning
despite ****
podróż służbowa, podróż w sprawach zawodowych, wyjazd służbowy, delegacja służbowa
start learning
business trip
Jim jest w podróży służbowej w Toronto.
start learning
• Jim's on a business trip in Toronto.
Wszyscy na wszystkim oszczędzali, włączając podróże służbowe.
start learning
• Everybody was cutting back on everything, including business trips.
Jim jest w podróży służbowej w Toronto.
start learning
Jim's on a business trip in Toronto.
podróż służbowa, podróż w sprawach zawodowych, wyjazd służbowy, delegacja służbowa
start learning
business trip
jeśli o mnie chodzi spoken
start learning
if you ask me
dramat psychologiczny
start learning
psychological drama
oparty na faktach, oparty na dowodach
start learning
evidence-based
film oparty na faktach
start learning
non-fiction film
Masz ochotę gdzieś wyjść dzisiaj wieczorem?
start learning
Do you fancy going out tonight?
mieć ochotę (na coś), chcieć (czegoś) British English informal
start learning
fancy **
Chciałbyś filiżankę kawy?
start learning
Do you fancy a cup of coffee?
mieć ochotę (na coś), chcieć (czegoś) British English informal
start learning
fancy **
utrata nadziei, zwątpienie
start learning
despair *
rozpacz
start learning
despair *
Nauczyłem się tutaj, że nie może być prawdziwej rozpaczy bez nadziei.
start learning
• I learned here there can be no true despair without hope.
kukułka
start learning
cuckoo
wariat, obłąkany informal
start learning
cuckoo, coo-coo
stuknięty informal
start learning
cuckoo, coo-coo
Ta społeczność nauczy się przestrzegać prawa!
start learning
This community is going to learn to obey the law!
przestrzegać, być posłusznym, postępować zgodnie z, zastosować się do, podporządkowywać się, słuchać (np. poleceń, planu)
start learning
obey *
Biorąc pod uwagę okoliczności, nie zrobimy dużej imprezy.
start learning
Given the circumstances, we will not throw a big party.
okoliczności
start learning
circumstances ***
oswobodzić kogoś z czegoś, uwolnić kogoś od czegoś
start learning
liberate somebody from something
wrodzony
start learning
innate
skazany
start learning
convicted *
wyobrażać sobie
start learning
envisage **, envision **
przewidywać
start learning
envisage **, envision **
osoba skazana na dożywocie informal
start learning
lifer
muzyka filmowa
start learning
film music
Potrzebowaliśmy tylko trzech ujęć, żeby nakręcić tę scenę.
start learning
We just needed three takes to film this scene.
ujęcie (podczas kręcenia filmu)
start learning
take *****
Miałem scenariusz, który mówił mi jak mam grać.
start learning
I had a script to tell me how to act.
scenariusz (filmu, programu telewizyjnego)
start learning
script **
pasjonować się czymś, fascynować się czymś spoken
start learning
be into something *
melodramat (dosłownie lub w przenośni)
start learning
melodrama
uderzający, wstrząsający, przykuwający uwagę (o widoku, wykładzie)
start learning
arresting
lubić coś, przepadać za czymś British English spoken
start learning
be keen on something
nie do pominięcia (np. reklama internetowa)
start learning
unskippable

You must sign in to write a comment