01.2018 (11) part 1

 0    444 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dostać ataku serca
start learning
have a seizure
dostać napadu padaczki
start learning
have a seizure
wkurzać kogoś, wnerwiać kogoś
start learning
piss somebody off
Wkurzasz mnie. Skończ już!
start learning
• You're pissing me off. Stop now!
rycerski, szarmancki (grzeczny)
start learning
chivalrous
fuks, szczęśliwy traf, fart informal
start learning
fluke
Ich odkrycie było tylko szczęśliwym trafem.
start learning
• Their discovery was just a fluke.
Jeden to mógł być fart, ale dwa?
start learning
• One might have been a fluke, but two?
Wygrałem fuksem, bo nie przejmowałem się wystarczająco, żeby się stresować.
start learning
• I had won by a fluke because I hadn't cared enough to be nervous.
zmieszać, zbić z tropu, speszyć informal
start learning
faze
osoba niedopasowana do otoczenia
start learning
misfit
odmieniec
start learning
misfit
pełny, pełnoprawny, kategoryczny, zdecydowany, absolutny
start learning
outright
Przejęliśmy pełną kontrolę nad statkiem.
start learning
• We took outright control of the ship.
Jestem pełnoprawnym właścicielem tego domu.
start learning
• I'm the outright owner of this house.
tchórz informal
start learning
chicken ***
Nie bądź tchórzem.
start learning
• Don't be a chicken.
Mój pies jest takim tchórzem.
start learning
• My dog is such a chicken.
Nie bądź tchórzem.
start learning
Don't be a chicken.
tchórz informal
start learning
chicken ***
Nie bądź taki tchórzliwy, mój pies cię nie ugryzie.
start learning
Don't be so chicken, my dog won't bite you.
tchórzliwy informal
start learning
chicken ***
tchórzliwy informal
start learning
chicken
Nie bądź taki tchórzliwy, mój pies cię nie ugryzie.
start learning
• Don't be so chicken, my dog won't bite you.
Mój syn jest taki tchórzliwy, wszystkiego się boi.
start learning
• My son is so chicken, he's afraid of everything.
wywalczyć (np. wymarzoną pracę) informal
start learning
nail **
Wywalczyłem moją wymarzoną pracę, jestem taki szczęśliwy!
start learning
• I nailed my dream job, I'm so happy!
W końcu wywalczył tę dziewczynę, którą chciał.
start learning
• He finally nailed the girl he wanted.
W końcu wywalczył tę dziewczynę, którą chciał.
start learning
He finally nailed the girl he wanted.
wywalczyć (np. wymarzoną pracę) informal
start learning
nail **
Wywalczyłem moją wymarzoną pracę, jestem taki szczęśliwy!
start learning
I nailed my dream job, I'm so happy!
wywalczyć (np. wymarzoną pracę) informal
start learning
nail **
prostacki, chamski (np. osoba, zachowanie)
start learning
crass
tępy, ograniczony, głupi formal
start learning
obtuse
obejść się bez czegoś
start learning
make do without something
ślubować, zaklinać się, obiecać
start learning
vow **
Przyrzekam nigdy nie wejść ponownie do tego oceanu.
start learning
• I vow never to set foot in that ocean again.
Złóżmy przysięgę, żeby nigdy już nie wspominać jego imienia.
start learning
Let's make a vow never to mention his name again.
przyrzeczenie, ślubowanie, ślub, przysięga
start learning
vow **
Przyrzekam nigdy nie wejść ponownie do tego oceanu.
start learning
I vow never to set foot in that ocean again.
ślubować, zaklinać się, obiecać
start learning
vow **
bez zasilania, bez dostępu do mediów (woda, prąd)
start learning
off the grid
świętokradztwo, profanacja
start learning
sacrilege
biust
start learning
bust *, bosom * formal
Ona ma duży biust.
start learning
• She has a large bosom.
Ona przycisnęła dłonie do swoich piersi.
start learning
• She pressed her palms to her bosom.
Będziemy musieli otworzyć to siłą.
start learning
We'll have to bust it open.
rozbić, rozwalić (coś), otworzyć siłą (coś) informal
start learning
bust **
zbierać coś, odbierać coś
start learning
chip away
w przygotowaniu, w planach informal synonim: on the stocks
start learning
in the works
pochłonięty sobą, zapatrzony w siebie, skupiony na sobie
start learning
self-absorbed
denerwujący, irytujący
start learning
aggravating
młot pneumatyczny
start learning
pneumatic drill British English, jackhammer American English, pneumatic hammer
pismak, kiepski pisarz informal
start learning
hack
kretyn, idiota American English not polite
start learning
dork
On jest takim kretynem!
start learning
• He's such a dork!
Nie będę rozmawiać z tym idiotą.
start learning
• I won't talk to this dork.
Dwóch mężczyzn nie mogło wytrzymać natarcia w pełnej sile.
start learning
The two men could not hold out against an assault in force.
atak, natarcie, ofensywa
start learning
assault ***
Ocean jest ogromny, widzisz tylko wodę.
start learning
The ocean is immense, you see only water.
ogromny, niezmierny, olbrzymi, wielki, bezgraniczny
start learning
immense *
istniejący na każdym kroku, będący wszędzie informal
start learning
wall-to-wall
bezwzględny (np. walka), krwawy (np. zbrodnia), wściekły (np. atak)
start learning
vicious *
Ta zbrodnia była krwawa. Ofiara była torturowana.
start learning
• This crime was vicious. The victim was tortured.
Tłum obserwował bezwzględną walkę między wojownikami.
start learning
• The crowd was observing the vicious fight between the fighters.
podły, złośliwy, nikczemny
start learning
vicious *
Ich słowa były tak złośliwe, że się popłakała.
start learning
• Their words were so vicious that she cried.
Te podłe plotki nie są prawdziwe!
start learning
• These vicious rumours aren't true!
Ich słowa były tak złośliwe, że się popłakała.
start learning
Their words were so vicious that she cried.
podły, złośliwy, nikczemny
start learning
vicious *
Ta zbrodnia była krwawa. Ofiara była torturowana.
start learning
This crime was vicious. The victim was tortured.
bezwzględny (np. walka), krwawy (np. zbrodnia), wściekły (np. atak)
start learning
vicious *
duszek, chochlik
start learning
puck
wydęty, wybrzuszony, wypukły
start learning
bulgy
czas, kiedy zawodnik uderza w krykiecie
start learning
innings * plural: innings
Stallard poddał 6 podejść w ostatnich pięciu uderzeniach.
start learning
• Stallard gave up six runs in the first five innings.
niestaranny, niedbały (np. pismo, praca)
start learning
sloppy
przybierać fałszywy kierunek
start learning
warp
miejsce pobytu
start learning
whereabouts
afera, sensacja, chwyt (reklamowy)
start learning
stunt
Ich kłótnia była tylko chwytem reklamowym.
start learning
• Their row was just a publicity stunt.
fory, ułatwienie
start learning
head start *
Dam ci fory, synu. Ponieważ cię kocham.
start learning
• I'm giving you a head start, Son... because I love you.
Możesz policzyć do miliona i dać mi fory?
start learning
• Could you count to a million and give me a head start?
Dam ci fory, synu. Ponieważ cię kocham.
start learning
I'm giving you a head start, Son... because I love you.
fory, ułatwienie
start learning
head start *
oddany, ofiarny, popierający
start learning
supportive **
Tom jest bardzo oddany naszej sprawie.
start learning
• Tom is very supportive of our cause.
Nigdy nie poznałem bardziej ofiarnej osoby niż Sam.
start learning
• I've never known a more supportive person than Sam.
głaz
start learning
boulder **
Za każdym razem, gdy docierał do szczytu, głaz staczał się w dół.
start learning
• Every time he reached the top, the boulder would roll back down.
poważny (np. osoba)
start learning
earnest *
To jest zbyt poważne dla mnie.
start learning
• This is too earnest for me.
To jest zbyt poważne dla mnie.
start learning
This is too earnest for me.
poważny (np. osoba)
start learning
earnest *
szczery, solenny (np. obietnica, przysięga)
start learning
earnest *
Masz moją solenną przysięgę, że znajdę zabójcę twojego ojca.
start learning
• You have my earnest vow that I will find your father's killer.
Masz moją solenną przysięgę, że znajdę zabójcę twojego ojca.
start learning
You have my earnest vow that I will find your father's killer.
szczery, solenny (np. obietnica, przysięga)
start learning
earnest *
gorący, żarliwy (np. modlitwa, pragnienie)
start learning
earnest *
Można by powiedzieć, że jego modlitwy były żarliwe.
start learning
• You could say that his prayers were earnest.
Można by powiedzieć, że jego modlitwy były żarliwe.
start learning
You could say that his prayers were earnest.
gorący, żarliwy (np. modlitwa, pragnienie)
start learning
earnest *
rzetelny, sumienny, gorliwy (np. wysiłek, pracownik)
start learning
earnest *
Ona podjęła rzetelny wysiłek, żeby znowu postawić swój biznes na nogi.
start learning
• She made an earnest effort to make her business work again.
kapryśny, zmienny
start learning
fickle
Nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć w tym zmiennym świecie.
start learning
• One can never tell what may happen in this fickle world.
kaprysy losu literary
start learning
fickleness of fortune
przewidzieć, przewidywać
start learning
second-guess
krytykować coś, kiedy to się już wydarzyło American English
start learning
second-guess
jęczenie
start learning
whining
narzekać na coś
start learning
whine about something
biadolić, jęczeć, kwilić, lamentować, skomleć
start learning
whine *
sabotować, popełniać sabotaż
start learning
sabotage
płytki (nie głęboki)
start learning
shallow **
To jezioro jest bardzo płytkie.
start learning
• This lake is very shallow.
On zawsze pływa po płytkiej stronie basenu.
start learning
• He always swims at the shallow end of the pool.
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia.
start learning
• She put the meat in a shallow dish.
ekscytujący, porywający
start learning
exhilarating
upoważnienie, zezwolenie, autoryzacja, akceptacja, polecenie informal
start learning
say-so
Ona zajmuje się całym działem kadr.
start learning
She's handling the whole HR department.
zajmować się, wykonywać
start learning
handle ****
właściciel (wynajmujący komuś mieszkanie czy budynek)
start learning
landlord *
Muszę porozmawiać z moim właścicielem o czynszu.
start learning
• I have to speak with my landlord about the rent.
nieuczciwy, szemrany (np. policjant)
start learning
crooked *
ustawić kogoś na życie (finansowo) informal
start learning
set somebody up for life
osoba mozolnie się wspinająca
start learning
clamberer
wdrapać, wdrapywać się, wgramolić się
start learning
clamber
warkocz
start learning
plait British English, braid American English
Ona nosiła włosy splecione w warkocze.
start learning
• She wore her hair in plaits.
Susan miała długie białe włosy w pojedynczym warkoczu.
start learning
• Susan had long white hair in a single braid.
odkrywczy
start learning
revealing
wymowny, odsłaniający (np. o uśmiechu)
start learning
revealing
podrzucić (np. samochodem)
start learning
drop *****, drop off *****
Chodź, mogę cię podrzucić do szkoły.
start learning
• Come on, I can drop you off at school.
Ona podrzuciła swojego syna do domu po drodze do pracy.
start learning
• She dropped her son home on her way to work.
dźwigar (element konstrukcyjny podtrzymujący stropy, mosty, itp.)
start learning
girder
ćma
start learning
moth *
Czuję się jak ćma, która za bardzo zbliżyła się do płomienia.
start learning
• I feel like a moth that's flown too close to the flame.
pierwsza (o literze na początku wyrazu)
start learning
initial ***
W niemieckim pierwszą literę rzeczowników piszemy wielką literą.
start learning
• In German we capitalize the initial letters of nouns.
nieboszczyk, zmarły formal
start learning
deceased, dec., decd.
Zmarły pozostawił majątek swojej żonie.
start learning
• The deceased left his estate to his wife.
rozrywka, hobby, zajęcie synonim: occupation
start learning
pastime
Czytanie jest jednym z moich ulubionych zajęć.
start learning
• Reading is one of my favourite pastimes.
To głupie zajęcie, nieprawdaż?
start learning
• It's a silly pastime, isn't it?
Czekanie nie należało do moich ulubionych zajęć.
start learning
• Waiting wasn't among my favorite pastimes.
Czytanie jest jednym z moich ulubionych zajęć.
start learning
Reading is one of my favourite pastimes.
rozrywka, hobby, zajęcie
start learning
pastime
wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
start learning
set out **, set off **
Wyruszyłem w podróż do Afryki.
start learning
• I set out on a journey to Africa.
Wyruszymy w podróż w południe.
start learning
• We will set out at noon.
Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.
start learning
• She'll set off for Warsaw in the evening.
Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.
start learning
• I have to set off early to get there.
Wyruszyłem w podróż do Afryki.
start learning
I set out on a journey to Africa.
wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
start learning
set out **, set off *
zachowywać się, traktować kogoś dobrze, słusznie, sprawiedliwie
start learning
do right by
być uczciwym względem kogoś informal
start learning
do right by somebody
zerwać z kimś (zakończyć związek)
start learning
give somebody up ***, give up somebody ***
Ona zerwała z nim, ponieważ już go nie kochała.
start learning
• She gave him up, because she didn't love him anymore.
Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to z nim zerwać.
start learning
• The best thing you can do it is to give him up.
maszyny, maszyneria
start learning
machinery *
Użycie ciężkich maszyn zniszczyło drogę.
start learning
• The use of heavy machinery has damaged the road.
Maszyny, których używają, są kompletnie przestarzałe.
start learning
• The machinery they use is completely out of date.
uwodzicielski, ponętny
start learning
seductive
"Cześć, Rob", wyszeptała Jade, najbardziej uwodzicielskim głosem jakim potrafiła.
start learning
• "Hi, Rob" whispered Jade, making her voice as seductive as possible.
Ona wygląda bardzo ponętnie w swojej czarnej sukience.
start learning
• She looks very seductive in her black dress.
Zapachy mogą pobudzić zmysły i nadać pokojowi bardziej uwodzicielskiego, tajemniczego nastroju.
start learning
• Smells can arouse the senses and give a room a more seductive, mysterious air.
dozorca, woźny, nadzorca (budynku)
start learning
caretaker * British English, janitor * American English, superintendent * American English
Bycie dozorcą jest dobrą pracą jeżeli jesteś pisarzem.
start learning
• Being a janitor is a good job if you're a writer.
Dostałem pracę w centrum medycznym, właściwie to jako dozorca.
start learning
• I got a job at the medical center, practically a janitor.
Twój ojciec był woźnym, a syn jest tylko gliniarzem.
start learning
• Your father was a janitor, his son's only a cop.
Nadzorca powiedział nam, że nikt nie wchodził ani nie wychodził.
start learning
• The caretaker told us nobody came in or out.
O tej godzinie w tym budynku znajdziesz tylko nadzorcę.
start learning
• At this hour, you will find only the caretaker in this building.
O tej godzinie jedyną osobą w szkole jest woźny.
start learning
• At this time, the only person in the school is the caretaker.
szarpanie, szarpnięcie
start learning
wrenching
piekący, palący
start learning
searing
nagle, z nagła
start learning
all at once
niezgodny, sprzeczny, nielogiczny, niespójny
start learning
inconsistent *
Nie rozumiem go, jego argumenty są nielogiczne.
start learning
• I don't understand him, his arguments are inconsistent.
Jej rozumowanie wydaje mi się niespójne.
start learning
• Her reasoning seems inconsistent to me.
Nie rozumiem go, jego argumenty są nielogiczne.
start learning
I don't understand him, his arguments are inconsistent.
niezgodny, sprzeczny, nielogiczny, niespójny
start learning
inconsistent *
bezpowrotnie, nieodwracalnie
start learning
irretrievably
nietknięty, nienaruszony
start learning
intact **
Jej twarz była nienaruszona podczas wypadku.
start learning
• Her face was intact during the accident.
Jej twarz była nienaruszona podczas wypadku.
start learning
Her face was intact during the accident.
nietknięty, nienaruszony
start learning
intact **
przypominanie, namawianie
start learning
prodding
ekskluzywny, wystawny (często skrywający ubogie wnętrze za fasadą bogactwa) informal
start learning
gilded
W zamku znajdowało się osiemnaście ekskluzywnych jadalni.
start learning
• The castle had eighteen gilded dining rooms.
pozłacany, wyzłacany, złocony, pokryty złotem
start learning
gilded
Ten obraz ma złoconą ramę.
start learning
• This picture has a gilded frame.
Ten obraz ma złoconą ramę.
start learning
This picture has a gilded frame.
pozłacany, wyzłacany, złocony, pokryty złotem
start learning
gilded
niepokojący, frasobliwy
start learning
worrying *
nadmiar (np. produkcji), nadwyżka (np. budżetowa)
start learning
surplus *
Nadmiar pszenicy i bawełny są wysyłane statkiem za granicę.
start learning
• Surplus wheat and cotton are shipped abroad.
Bank trzyma dużą nadwyżkę pieniędzy w rezerwie.
start learning
• The bank keeps a large surplus of money in reserve.
Bank trzyma dużą nadwyżkę pieniędzy w rezerwie.
start learning
The bank keeps a large surplus of money in reserve.
nadmiar (np. produkcji), nadwyżka (np. budżetowa)
start learning
surplus *
naddatek
start learning
surplus *
zdrów jak ryba
start learning
as fit as a fiddle
Fizycznie on jest zdrów jak ryba.
start learning
• Physically he's as fit as a fiddle.
Tydzień lub dwa tutaj i ona będzie zdrowa jak ryba.
start learning
• A week or two here and she'll be as fit as a fiddle.
Fizycznie on jest zdrów jak ryba.
start learning
Physically he's as fit as a fiddle.
zdrów jak ryba
start learning
as fit as a fiddle
odwet, zemsta, odpłata
start learning
retaliation *
Jest różnica pomiędzy terroryzmem a uzasadnionym odwetem.
start learning
• There's a difference between terrorism and a justifiable act of retaliation.
Ten atak był odwetem za ich inwazję.
start learning
• The attack was a retaliation for their invasion.
Ten atak był odwetem za ich inwazję.
start learning
The attack was a retaliation for their invasion.
odwet, zemsta, odpłata
start learning
retaliation *
dekorować coś, udekorować coś, wystroić coś
start learning
deck something **, deck something out **
Muszę udekorować mój pokój na imprezę!
start learning
• I have to deck my room for the party!
Dlaczego wystroiłeś swój samochód? Jedziesz na ślub?
start learning
• Why did you deck your car? Are you going to a wedding?
odepchnąć, odpychać, popchnąć, popychać
start learning
barge *
Musiał przepchać się przez tłum, aby zrobić zdjęcie.
start learning
• He had to barge the crowd to take a photo.
Musiał przepchać się przez tłum, aby zrobić zdjęcie.
start learning
He had to barge the crowd to take a photo.
odepchnąć, odpychać, popchnąć, popychać
start learning
barge *
barka
start learning
barge
Transport odbywa się za pomocą pociągów, ciężarówek, statków i barek.
start learning
• Transportation is carried out by trains, lorries, ships and barges.
Oni przewozili węgiel barką.
start learning
• They transported coal by barge.
Zanieczyszczenia z waszego jeziora zżerają naszą barkę.
start learning
• The pollution in your lake is dissolving our barge.
Potrzebuję wioślarza na moją barkę.
start learning
• I need an oarsman for my barge.
niepewny, niezdecydowany
start learning
halting
fuknąć, prychnąć
start learning
spit **, spit out **
On prychnął z pogardą.
start learning
• He spat with contempt.
szaleńczy
start learning
frenzied
kurczowo trzymać się, uczepić się (w sensie fizycznym)
start learning
cling ** past tense clung, past participle clung
Mój syn trzyma się mnie kurczowo cały czas.
start learning
• My son clings to me all the time.
Podczas jazdy kolejką górską ona kurczowo trzymała się mojego ramienia.
start learning
• During our rollercoaster ride she clung to my arm.
Chwytam się nadziei, że on powróci.
start learning
I cling to the hope that he will come back.
uparcie trwać przy czymś, uchwycić się czegoś (w sensie emocjonalnym)
start learning
cling **
schizofrenik (osoba chora na schizofrenię)
start learning
schizophrenic
schizofreniczny (odnoszący się do schizofrenii)
start learning
schizophrenic
wypaczony, zdemoralizowany
start learning
perverted
paranoidalny, paranoiczny
start learning
paranoid, paranoic, paranoiac
marginesowy, na skraju
start learning
marginal *
cokolwiek, jakkolwiek
start learning
whatsoever, soever old use
Ubezpieczyciel jest zobowiązany zapłacić za jakiekolwiek szkody.
start learning
• The insurer is liable to pay for any damage whatsoever.
Cokolwiek powie i tak mu nie uwierzę.
start learning
• Whatsoever he says, I won't believe him anyway.
bzik, dziwak, dziwaczka, cudak, pomyleniec informal
start learning
loony, looney, loony tune American English informal, luny
szurnięty, pomylony, zbzikowany informal
start learning
loony, looney, loony tune American English informal, luny
Oni są trochę wywrotowi w tym co robią.
start learning
They're a bit subversive in what they do.
wywrotowy, przewrotowy (o działaniach)
start learning
subversive
czesać włosy (grzebieniem)
start learning
comb *
Muszę uczesać swoje włosy zanim wyjdę.
start learning
• I need to comb my hair before I leave.
Nie miałem czasu, żeby prawidłowo uczesać swoje włosy.
start learning
• I didn't have time to comb my hair properly.
Ludzie przeczesują tę plażę od lat i nigdy niczego nie znajdują.
start learning
People comb this beach for years and never find anything.
przeczesywać (szukać czegoś)
start learning
comb *
psowaty, z rodziny psowatych, psi
start learning
canine
metoda leczenia uzależnień polegająca na gwałtownym i całkowitym odstawieniu środka uzależniającego (np. alkoholu)
start learning
cold turkey informal
korzyść, pożytek
start learning
avail
utrata przytomności
start learning
blackout
Zadzwoniliśmy po karetkę po jej utracie przytomności.
start learning
• We called an ambulance after her blackout.
Zadzwoniliśmy po karetkę po jej utracie przytomności.
start learning
We called an ambulance after her blackout.
utrata przytomności
start learning
blackout
groteskowy
start learning
grotesque
obryzgiwać (błotem), ochlapywać (kogoś czymś), rozpryskiwać (coś)
start learning
splatter
goleń (część nogi)
start learning
shin
Ona kopnęła mnie w goleń i uciekła.
start learning
• She kicked me in the shin and ran away.
Ona kopnęła mnie w goleń i uciekła.
start learning
She kicked me in the shin and ran away.
goleń (część nogi)
start learning
shin
upadek, przewrócenie (się)
start learning
tumble
Po upadku okazało się, że ma złamane żebro.
start learning
• After the tumble, it turned out that he has a broken rib.
ekstatyczny, pełen uniesienia (np. osoba, nastrój)
start learning
exalted
rozpraszać, rozproszyć (np. mgłę, chmury)
start learning
dissipate
rozwiać, rozwiewać (np. obawy, nadzieje)
start learning
dissipate
sąsiedztwo, bliskość
start learning
proximity *
Ich bliskość sprawiła, że ona poczuła się lepiej.
start learning
• Their proximity made her feel better.
Bliskość geograficzna nie jest już wymagana.
start learning
• Geographic proximity is no longer required.
Bliskość sklepów i szpitali była dużą zaletą.
start learning
• The proximity of stores and hospitals was a great advantage.
szacunek
start learning
respectfulness
hibernacja
start learning
hibernation
kaprys, zachcianka, grymas
start learning
whim
Kiedy już tam będziecie, oddajcie się każdej zachciance.
start learning
• While you are there, please feel free to indulge your every whim.
Mój harmonogram nie jest podporządkowany kaprysom szaleńców.
start learning
• My schedule is not subject to the whim of lunatics.
Nie można zmienić kursu uczelnianego dla zachcianki.
start learning
• You can't change your university course on a whim.
harmonia, jednomyślność, zgoda
start learning
unison *
Ważne, by Unia Europejska mówiła jednym głosem i działała zgodnie.
start learning
• It is important for the European Union to speak and act in unison.
pozostawić coś losowi (np. rozwiązanie jakiejś sytuacji)
start learning
leave something to chance
być przygotowanym na wszystko
start learning
leave nothing to chance
depnąć na gaz, przyspieszyć
start learning
step on it American English spoken, step on the gas American English spoken
Musimy być tam za pięć minut, depnij na gaz!
start learning
• We have to be there in five minutes, step on it!
Przyspiesz, jeśli nie chcesz, żebyśmy spóźnili się na nasz własny ślub.
start learning
• Step on the gas if you don't want us to be late for our own wedding.
grubas, tłuścioch not polite
start learning
fat ass, fat arse
subtelnie, nieznacznie, nieco
start learning
subtly
Ona pocałowała go subtelnie.
start learning
• She kissed him subtly.
Myślę, że jesteś nieco zmieniony.
start learning
• I think you are subtly changed.
Ona pocałowała go subtelnie.
start learning
She kissed him subtly.
subtelnie, nieznacznie, nieco
start learning
subtly
subtelne różnice
start learning
subtle differences
subtelna aluzja
start learning
subtle hint
Władze wkrótce wydadzą nowy formularz rejestracyjny.
start learning
The authorities will soon issue a new registration form.
wydawać, zaopatrywać (np. w dokumenty)
start learning
issue *****
samodzielność
start learning
self-reliance
Szanuję twoją samodzielność
start learning
• I respect your self-reliance.
On nauczył się, że samodzielność jest bardzo ważna w życiu.
start learning
• He learnt that self-reliance is very important in life.
dać się porwać czemuś
start learning
thrill to something
Dałam się porwać rytmowi i zapachowi tanich perfum.
start learning
• I thrilled to the rhythm and the scent of cheap perfume.
Dałam się porwać rytmowi i zapachowi tanich perfum.
start learning
I thrilled to the rhythm and the scent of cheap perfume.
dać się porwać czemuś
start learning
thrill to something
podekscytowany czymś
start learning
thrilled about something
Bierzesz ślub, a twoi rodzice są tym podekscytowani.
start learning
• You're getting married and your parents are thrilled about this.
nierób, obibok, bumelant
start learning
shirker
srogi (o tonie głosu), nieugięty (o osobie), surowy (o spojrzeniu) synonim: severe
start learning
stern *
On rzucił mi swoje najbardziej surowe spojrzenie.
start learning
• He gave me his most stern look.
ironicznie, żartobliwie, z przymrużeniem oka
start learning
tongue-in-cheek, tongue in cheek
żartem
start learning
with tongue in cheek
Ona zakochała się w jego ironicznym poczuciu humoru.
start learning
She fell in love with his tongue-in-cheek humour.
ironiczny, żartobliwy
start learning
tongue-in-cheek, tongue in cheek
upominać kogoś, besztać kogoś, ochrzaniać kogoś informal
start learning
tell somebody off
Nauczyciel upomniał chłopca.
start learning
• The teacher told the boy off.
Nie upominaj mnie, jestem dorosły.
start learning
• Don't tell me off, I'm a grown-up.
Nie upominaj mnie, jestem dorosły.
start learning
Don't tell me off, I'm a grown-up.
upominać kogoś, besztać kogoś, ochrzaniać kogoś informal
start learning
tell somebody off
Ona miała czarne włosy z niebieskim pasemkiem.
start learning
She had black hair with a blue streak.
pasemko (we włosach), smuga (na szybie, papierze), pręga (na skórze)
start learning
streak **
pasemko (we włosach), smuga (na szybie, papierze), pręga (na skórze)
start learning
streak **
Ona miała czarne włosy z niebieskim pasemkiem.
start learning
• She had black hair with a blue streak.
nieobliczalny, nieodpowiedzialny, nierówny, niekonsekwentny, zmienny, nieregularny
start learning
erratic, erratical
efemeryczny, ulotny (np. sława, przyjemność)
start learning
ephemeral
elementarny, podstawowy, zasadniczy
start learning
rudimentary
rozpocząć, zacząć
start learning
set about
współudział formal
start learning
complicity
partnerstwo, współudział, współuczestnictwo
start learning
partnership **
Miasto i państwo muszą ze sobą współdziałać.
start learning
• The city and state have to work in a partnership.
chwytać (coś), pochwycić (kogoś za rękę, gardło) synonim: grab
start learning
seize **
On chwycił moją rękę i poprowadził do swojego pokoju.
start learning
• He seized my hand and led me to his room.
zawładnąć (czymś), przejąć (władzę nad czymś) synonim: capture
start learning
seize **
Zazdrość zawładnęła moim umysłem.
start learning
• The jealousy seized my mind.
Zazdrość zawładnęła moim umysłem.
start learning
The jealousy seized my mind.
zawładnąć (czymś), przejąć (władzę nad czymś)
start learning
seize **
On chwycił moją rękę i poprowadził do swojego pokoju.
start learning
He seized my hand and led me to his room.
chwytać (coś), pochwycić (kogoś za rękę, gardło)
start learning
seize **
ciało, tkanka
start learning
flesh **
Będę musiał wyciąć martwą tkankę.
start learning
• I'm going to have to cut away the dead flesh.
Ta tkanka jest zbyt delikatna.
start learning
• This flesh is too fragile.
rozcięcie, rana
start learning
gash
Szanuję twoją samodzielność
start learning
I respect your self-reliance.
samodzielność
start learning
self-reliance
Zmarły pozostawił majątek swojej żonie.
start learning
The deceased left his estate to his wife.
nieboszczyk, zmarły formal
start learning
deceased *, dec., decd.
Czuję imbir na moim podniebieniu.
start learning
I can taste ginger on my palate.
podniebienie
start learning
palate
Muszę uczesać swoje włosy zanim wyjdę.
start learning
I need to comb my hair before I leave.
czesać włosy (grzebieniem)
start learning
comb *
Czy uznasz go za swojego syna?
start learning
Will you acknowledge him as your son?
uznawać, przyjmować
start learning
acknowledge ***, ack technical
Na całym podwórzu jest żwir.
start learning
There is rubble all over the yard.
żwir, kamienie polne
start learning
rubble *
On był oparciem dla swojej rodziny w tych trudnych chwilach.
start learning
He was an anchor for his family in those difficult moments.
oparcie, ostoja
start learning
anchor ***
Siedziałem za drobną kradzież.
start learning
I served time for petty theft.
drobna kradzież
start learning
petty theft
Szuka mnie każdy gliniarz i agent federalny w mieście.
start learning
Every cop and fed in the city is looking for me.
agent federalny, agent FBI American English informal
start learning
fed
cacko, skarb, perełka informal
start learning
gem *
Więcej informacji na ten temat uzyskamy w nadchodzących miesiącach.
start learning
We will see more of this in the coming months.
przyszły, następny, nadchodzący, nadciągający
start learning
coming **
pobudzać wyobraźnię, działać na wyobraźnię
start learning
capture somebody's imagination
powszechnie akceptowany
start learning
mainstream **
Więcej powszechnie akceptowanych grup zaczęło dołączać do akcji.
start learning
• More mainstream groups have also been getting in on the action.
obżerać się czymś, pałaszować coś informal
start learning
tuck into something
Cała rodzina pałaszowała świąteczne jedzenie.
start learning
• The whole family was tucking into the Christmas food.
Cała rodzina pałaszowała świąteczne jedzenie.
start learning
The whole family was tucking into the Christmas food.
obżerać się czymś, pałaszować coś informal
start learning
tuck into something
spleśniały, stęchły
start learning
mouldy British English, moldy American English
pleśnieć
start learning
go mouldy
odciągać (często siłą)
start learning
drag off
zgadzać się z kimś
start learning
go along with somebody
zgadzać się z czymś (np. pomysłem)
start learning
go along with something
Dobrze ci tak! spoken
start learning
It serves you right!
Mrówki przeszły gromadą przez moją nogę.
start learning
The ants trooped across my leg.
iść grupą, iść gromadą informal
start learning
troop ****
Musimy iść grupą, jeśli nie chcemy się zgubić.
start learning
We have to troop if we don't want to get lost.
iść grupą, iść gromadą informal
start learning
troop ****
makabryczny, okropny, straszny, przerażający
start learning
gruesome
Różne nieszczęścia sprawiły, że ona jest smutna i zgorzkniała.
start learning
Various misfortunes have made her sad and bitter.
niepowodzenie, nieszczęście
start learning
misfortune
podejrzany
start learning
suspicious **
Przestań zachowywać się podejrzanie, oni nie mogą dowiedzieć się o naszym planie.
start learning
• Stop acting suspicious, they cannot find out about our plan.
podejrzany, wątpliwy
start learning
dubious *
podejrzany (osoba podejrzana o coś)
start learning
suspect **
Policja aresztowała trzech podejrzanych.
start learning
• The police arrested three suspects.
Podejrzani są przesłuchiwani przez policję.
start learning
• The suspects are being questioned by the police.
wyczyn, popis (kaskaderski)
start learning
stunt
Jej ostatni wyczyn to chodzenie po linie.
start learning
• Her latest stunt was walking on a tightrope.
paskudny, ohydny synonim: nasty
start learning
filthy *
Pogoda jest dzisiaj po prostu paskudna.
start learning
• The weather is just filthy today.
Jestem w paskudnym nastroju. Zostaw mnie samego.
start learning
• I'm in a filthy temper. Leave me alone.
Nie wyjdziemy na zewnątrz, pogoda jest wstrętna.
start learning
We won't go outside, the weather is atrocious.
ohydny (np. obraz), okropny (o zachowaniu), wstrętny (o pogodzie)
start learning
atrocious
obezwładnić, zwyciężyć (np. złodzieja, armię)
start learning
overpower *, op *
pozbawiać pewności siebie, obezwładniać, pozbawiać siły
start learning
disempower
Armia zmiażdżyła swoich wrogów.
start learning
The army overwhelmed its enemies.
zmiażdżyć, obezwładnić, powalić
start learning
overwhelm **
Czas w szkole zawsze się ciągnie.
start learning
Time at school always wears on.
ciągnąć się (np. czas)
start learning
wear on
niegrzeczny, okropny, irytujący (np. zachowanie)
start learning
nasty **
Wstydzę się za okropne zachowanie mojego syna.
start learning
• I'm ashamed of my son's nasty behaviour.
Jej zachowanie jest okropne, ona nie ma klasy.
start learning
• Her behaviour is nasty, she has no class.
denerwujący, irytujący, wkurzający synonim: irritating
start learning
annoying *
Ona potrafi być bardzo irytująca.
start learning
• She can be very annoying.
To było denerwujące musieć jeszcze raz wszystko powtarzać.
start learning
• It was annoying to have to repeat everything once more.
prawie
start learning
about *****
Jedzenie jest prawie gotowe, zawołaj dzieci.
start learning
• The food is just about ready, call the kids.
Jedzenie jest prawie gotowe, zawołaj dzieci.
start learning
The food is just about ready, call the kids.
prawie
start learning
about *****
prawie British English
start learning
near enough
zdrętwiały, odrętwiały (np. z zimna), bez czucia synonim: dead
start learning
numb
Moje palce szybko zdrętwiały na zimnie.
start learning
• My fingers quickly became numb in the cold.
Moje palce szybko zdrętwiały na zimnie.
start learning
My fingers quickly became numb in the cold.
zdrętwiały, odrętwiały (np. z zimna), bez czucia
start learning
numb *
zdrętwiały, zesztywniały (np. o ciele, mięśniach)
start learning
stiff ** stopień wyższy stiffer, stopień najwyższy stiffest
On czuł się zdrętwiały i zmęczony.
start learning
• He was feeling stiff and tired.
Jego palce były sztywne z zimna.
start learning
• His fingers were stiff with cold.
Moje mięśnie były zesztywniałe po siedzeniu w jednej pozycji.
start learning
• My muscles were stiff after sitting in one position.
sztywny, twardy synonim: rigid
start learning
stiff ** stopień wyższy stiffer, stopień najwyższy stiffest
Ten stek jest twardy.
start learning
• This steak is stiff.
Muszę kupić twardy pędzel.
start learning
• I have to buy a stiff brush.
kipiący ze złości, gotujący się ze złości
start learning
seething
drażniący, kokietujący
start learning
teasing
nieodparty, przemożny
start learning
irresistible
pozbywać się (ubrania)
start learning
shed ** past tense shed, past participle shed
Pozbądźmy się tych kostiumów.
start learning
• Let's shed these costumes.
smakołyk
start learning
treat *
Pizza to mój ulubiony smakołyk.
start learning
• Pizza is my favourite treat.
Moja babcia włożyła mi mnóstwo smakołyków do torby.
start learning
• My grandma put lots of treats into my bag.
szeleścić, szumieć
start learning
rustle
szelest, szmer, szum
start learning
rustle
wygórowany (np. ceny)
start learning
steep **
On zaoferował nam wygórowaną cenę za używany samochód.
start learning
• He offered us a steep price for a second-hand car.
Cena jest zbyt wygórowana, chodźmy do innego sklepu.
start learning
• The price is too steep, let's go to another shop.
Szczyty gór są pokryte śniegiem.
start learning
The mountain tops are capped with snow.
być pokrytym, być przykrytym, pokrywać, przykrywać (np. śniegiem)
start learning
cap ***
Ona zerwała z nim, ponieważ już go nie kochała.
start learning
She gave him up, because she didn't love him anymore.
zerwać z kimś (zakończyć związek)
start learning
give somebody up, give up somebody ***
spojrzenie, spoglądanie (czynność)
start learning
look *****
Jej natarczywe spojrzenie jest zawstydzające.
start learning
• Her pressing look is uncomfortable.
Nieprzyzwoite spojrzenie twojego brata jest niegrzeczne.
start learning
• Your brother's dirty look is rude.
wdzięk, gracja (sposób zachowania)
start learning
grace ***
On tańczył na scenie z dużym wdziękiem.
start learning
• He danced on stage with a lot of grace.
Ona zawsze porusza się z gracją.
start learning
• She always moves with grace.

You must sign in to write a comment