01.2018 (9) part 1

 0    493 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
okiełznać, ujarzmić
start learning
harness *
Wszystko się zmieniło, kiedy człowiek okiełznał ogień.
start learning
• Everything changed after the man harnessed fire.
być źródłem czegoś, zrodzić
start learning
engender
Jej ostatnia książka zrodziła wiele kontrowersji.
start learning
• Her latest book has engendered a lot of controversy.
wygody, udogodnienia
start learning
comforts
nadciągający, bliski, nieuchronny
start learning
imminent *
Firma ta jest w bliskim niebezpieczeństwie upadku.
start learning
• The company is in imminent danger of collapse.
Ona powinna go poinformować o jego nadciągającym ojcostwie.
start learning
• She should inform him of his imminent fatherhood.
Nawet w obliczu nadciągającej śmierci, nie było strachu w jego oczach.
start learning
• Even facing imminent death, there was no fear in his eyes.
trzask, trzeszczenie
start learning
crackle
studnia
start learning
well ***
Ostatnia studnia we wsi wyschła zeszłego lata.
start learning
• The last well in the village dried up last summer.
On wpadł do studni i się utopił.
start learning
• He fell into a well and drowned.
Przykryjmy studnię, aby nikt nie wpadł.
start learning
• Let's cover the well so that no one falls in.
Ostatnia studnia we wsi wyschła zeszłego lata.
start learning
The last well in the village dried up last summer.
studnia
start learning
well *****
On wpadł do studni i się utopił.
start learning
He fell into a well and drowned.
studnia
start learning
well *****
miraż, złuda, iluzja
start learning
mirage
złudzenie, ułuda, złuda
start learning
illusion **
Wiedziałem, że nawet kiedy byliśmy szczęśliwi to była tylko ułuda.
start learning
• I knew that even when we were happy, it was an illusion.
trwać (np. o sytuacji)
start learning
keep up **
Jeżeli ta sytuacja będzie trwać, zbankrutujemy.
start learning
• If this situation keeps up, we will go bankrupt.
to znaczy (precyzując wypowiedź)
start learning
that is to say
zaopatrywać
start learning
cater *
zaspokajać, spełniać (np. czyjeś żądania, potrzeby)
start learning
cater to something *
pulpa
start learning
pulp *
węgiel drzewny
start learning
charcoal *
On kupił węgiel drzewny na grilla.
start learning
• He bought some charcoal for the barbecue.
Tego wieczora czułem podekscytowanie w powietrzu.
start learning
I felt the electricity in the air that night.
uczucie podekscytowania, uczucie zelektryzowania
start learning
electricity **
daleko, daleko od domu
start learning
afield
na polu walki, na pole walki
start learning
afield
daleko, naprzód
start learning
far afield
Oni szli naprzód.
start learning
• They went further afield.
nabierać tempa, przyśpieszyć, nabrać rozpędu British English
start learning
gather pace
wędrowny, koczujący
start learning
migratory
wdzierać się, wkraczać (do czegoś), bezprawnie naruszać
start learning
incroach, encroach
dawać powody do obaw lub niepokoju
start learning
give rise to concern
mieć najświeższe informacje o czymś
start learning
be in touch with something, keep in touch with something, stay in touch with something
polityka nieinterwencji, leseferyzm
start learning
laissez-faire
zbesztać (kogoś), dać reprymendę (komuś), strofować (kogoś za coś) formal
start learning
rebuke
wyrocznia
start learning
oracle
Mam nadzieję, że wyrocznia dała ci dobrą wiadomość.
start learning
• I hope the oracle gave you some good news.
Mam nadzieję, że wyrocznia dała ci dobrą wiadomość.
start learning
I hope the oracle gave you some good news.
wyrocznia
start learning
oracle
polemika (ogólnie)
start learning
polemic formal, polemics formal
polemizować
start learning
polemize, polemicize
Co spowodowało, że to powiedziałeś?
start learning
What prompted you to say that?
powodować, doprowadzać (do czegoś)
start learning
prompt **
Jego romans doprowadził do skandalu w okolicy.
start learning
His affair prompted scandal in the neighbourhood.
powodować, doprowadzać (do czegoś)
start learning
prompt **
Przyczyną jego śmierci było ostre zapalenie płuc.
start learning
The cause of his death was acute pneumonia.
ostry (o ostrym przebiegu, np. o chorobie)
start learning
acute *
służalczość, czołobitność
start learning
subservience
cielęcina
start learning
veal
kotlet
start learning
chop *
Obróć kotlety i usmaż na złoty kolor na drugiej stronie przez około dwie minuty.
start learning
• Turn the chops and brown on the second side, about two minutes.
Ona smaży kotlety z kurczaka.
start learning
• She is frying chicken chops.
kotlet schabowy (z kością)
start learning
pork chop
kotlet barani, kotlet jagnięcy
start learning
lamb chop
Zamówiłem kotlet barani z warzywami.
start learning
• I ordered lamb chop with vegetables.
Smakuje ci twój kotlet jagnięcy czy chcesz, żebym zawołał kelnera?
start learning
• Do you like your lamb chop or do you want me to call the waiter?
szaszłyk
start learning
shish kebab, shashlik, shashlyk, shashlick, shaslik
gulasz
start learning
goulash
Chciałbyś trochę potrawki z kurczaka?
start learning
Would you like some chicken casserole?
potrawa duszona, pieczona na małym ogniu British English
start learning
casserole
zapiekanka ziemniaczana
start learning
potato casserole
Zapiekanka ziemniaczana jest łatwa do zrobienia.
start learning
• Potato casserole is easy to make.
Restauracja wymieniła zapiekankę ziemniaczaną jako danie wegetariańskie.
start learning
• The restaurant listed potato casserole as a vegetarian dish.
tort
start learning
gâteau British English plural: gâteaux
Na moje urodziny upiekła tort czekoladowy.
start learning
• She baked a chocolate gâteau for my birthday.
Udekorował mój tort świeżymi owocami.
start learning
• He decorated my gâteau with fresh fruit.
Na moje urodziny upiekła tort czekoladowy.
start learning
She baked a chocolate gâteau for my birthday.
tort
start learning
gâteau British English
drożdżówka British English
start learning
bun *
ona zjadł drożdżówkę na deser.
start learning
• She had a bun for dessert.
bagietka
start learning
baguette, baguet
Nie zapomnij kupić bagietek w drodze powrotnej.
start learning
• Don't forget to buy some baguettes on your way home.
Nie zapomnij kupić bagietek w drodze powrotnej.
start learning
Don't forget to buy some baguettes on your way home.
bagietka
start learning
baguette, baguet
rogal, rogalik francuski
start learning
croissant,
omlet
start learning
omelette, omelet American English
Nie da się zrobić omletu bez rozbicia kilku jajek.
start learning
• You can't make an omelette without breaking a few eggs.
Robię omlet na śniadanie.
start learning
• I'm making an omelette for breakfast.
Nie da się zrobić omletu bez rozbicia kilku jajek.
start learning
You can't make an omelette without breaking a few eggs.
omlet
start learning
omelette, omelet American English
tort
start learning
cake ***
Kupiłem jej tort urodzinowy.
start learning
• I bought her a birthday cake.
Ich tort ślubny był przepyszny.
start learning
• Their wedding cake was delicious.
suchy, wysuszony (np. o glebie) technical
start learning
desiccated
suszone owoce
start learning
dried fruit
majonez
start learning
mayonnaise, mayo
Dodam trochę majonezu do sałatki.
start learning
• I'll add some mayonnaise to the salad.
Chcę frytki z majonezem.
start learning
• I want my fries with mayo.
Dodam trochę majonezu do sałatki.
start learning
I'll add some mayonnaise to the salad.
majonez
start learning
mayonnaise, mayo
Chcę frytki z majonezem.
start learning
I want my fries with mayo.
majonez
start learning
mayonnaise, mayo
pełna łyżka (czegoś)
start learning
spoonful
bułka tarta
start learning
breadcrumbs
forma, foremka synonim: cast
start learning
mould * British English, mold * American English
przyprawić, przyprawiać
start learning
season *****
Należy przyprawić mięso zanim położy się je na grillu.
start learning
• You need to season the meat before putting it on the barbecue.
Ta zupa nie ma smaku - musisz ją przyprawić.
start learning
• The soup is tasteless - you have to season it.
Należy przyprawić mięso zanim położy się je na grillu.
start learning
You need to season the meat before putting it on the barbecue.
przyprawić, przyprawiać
start learning
season *****
gnieść, zagnieść, zagniatać (np. ciasto na chleb)
start learning
knead
sztućce
start learning
cutlery British English, silverware American English, flatware American English, eating irons informal
Musimy kupić trochę plastikowych sztućców na piknik.
start learning
• We need to buy some plastic cutlery for the picnic.
Wstałem i zebrałem puste talerze i sztućce.
start learning
• I stood up and gathered the empty plates and the silverware.
Słyszałem, że on jest prawdziwym smakoszem.
start learning
I heard he's a real gourmet.
smakosz
start learning
gourmet *
czarna godzina
start learning
rainy day
Prawdopodobnie meteoryt spadł tutaj dwadzieścia lat temu.
start learning
Presumably, a meteorite fell down here twenty years ago.
przypuszczalnie, prawdopodobnie
start learning
presumably **
bezczynność
start learning
idleness, idlesse literary
lenistwo, nieróbstwo, próżniactwo, próżnowanie
start learning
idleness, idlesse literary
Możesz osiągnąć wszystko z przyjacielem u boku.
start learning
You can accomplish anything with a friend by your side.
osiągać
start learning
accomplish ***
wartościowy, opłacalny
start learning
worthwhile *
wart zachodu, wart trudu
start learning
worthwhile *
przekazywać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania), komunikować
start learning
convey **
Przekaż moje najgłębsze kondolencje.
start learning
• Convey my deepest condolences.
Czy możesz przekazać tę wiadomość szefowi?
start learning
• Can you convey this message to the boss?
Przekaż moje najgłębsze kondolencje.
start learning
Convey my deepest condolences.
przekazywać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania), komunikować
start learning
convey **
Czy możesz przekazać tę wiadomość szefowi?
start learning
Can you convey this message to the boss?
przekazywać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania), komunikować
start learning
convey **
oddawać, wyrażać, przekazywać (np. emocje, treść)
start learning
convey **
Ta piosenka oddaje każde moje uczucie.
start learning
• The song conveys my every feeling.
Jego poezja wyraża jego emocje.
start learning
• His poetry conveys his emotions.
Ta piosenka oddaje każde moje uczucie.
start learning
The song conveys my every feeling.
oddawać, wyrażać, przekazywać (np. emocje, treść)
start learning
convey **
nieskazitelny, bez wad, doskonały
start learning
flawless
pozornie, na pierwszy rzut oka
start learning
seemingly **
On jest pozornie miły, ale nie pozwól, by cię to zmyliło.
start learning
• He is seemingly nice, but don't let that fool you.
jednorazowy wyczyn, chwilowy sukces
start learning
a flash in the pan
nieostrożny, nierozważny, niebaczny, lekkomyślny (na zagrożenie, niebezpieczeństwo)
start learning
reckless *
niepokój, trwoga, obawa (coś niepokojącego)
start learning
anxiety, ***
Istnieje poważna obawa o poziom zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju.
start learning
• There is considerable anxiety over the level of air pollution in our country.
Obawa o bezpieczeństwo w Europie rośnie.
start learning
• The anxiety over safety in Europe is growing.
nierozerwalnie
start learning
inextricably
pogodzić się z kimś
start learning
come to terms with somebody
zaakceptować coś, pogodzić się z czymś
start learning
come to terms with something
zdecydowanie (np. odstawać, różnić się)
start learning
strikingly
chodzi o to, że..., rzecz w tym, że...
start learning
the point is that...
nieszczęśliwy, nieszczęsny
start learning
abject
pancerniki (rodzina ssaków) latin
start learning
armadillos
ssak naczelny
start learning
primate, primatal
Najmniejszy naczelny świata jest nie większy niż twoja ręka.
start learning
• The world's smallest primate is no bigger than your hand.
Mamy wiele różnych gatunków ssaków naczelnych w naszym zoo.
start learning
• We have various species of primates in our zoo.
dobytek, własność, posiadłość
start learning
possession **
On pozbył się całego swojego dobytku.
start learning
• He got rid of all of his possesions.
uległy, ustępliwy, podatny (na wpływy) formal
start learning
tractable
żeton (np. do gry)
start learning
token
słuszność, sprawiedliwość
start learning
equity **
Jeżeli ma być na świecie jakakolwiek sprawiedliwość, musimy sami o nią zadbać.
start learning
• If there is to be any equity in the world, we have to enforce it ourselves.
Jeżeli ma być na świecie jakakolwiek sprawiedliwość, musimy sami o nią zadbać.
start learning
If there is to be any equity in the world, we have to enforce it ourselves.
słuszność, sprawiedliwość
start learning
equity **
zaabsorbowany swoimi myślami
start learning
preoccupied with one's thoughts
pochłonięty, zaabsorbowany, zajęty
start learning
preoccupied
bronić (swoich praw), upominać się o (swoje prawa), domagać się (należnych praw)
start learning
assert **
Związkowcy wczoraj upominali się o swoje prawa.
start learning
• The trade-unionists were asserting their rights yesterday.
Związkowcy wczoraj upominali się o swoje prawa.
start learning
The trade-unionists were asserting their rights yesterday.
bronić (swoich praw), upominać się o (swoje prawa), domagać się (należnych praw)
start learning
assert **
godność, powaga
start learning
dignity **
Wygłosił swoje przemówienie z powagą.
start learning
• He gave his speech with dignity.
Odrzuciła jego propozycję i z godnością opuściła pokój.
start learning
• She declined his offer and left the room with dignity.
Trzeba nie mieć godności, żeby mówić takie rzeczy.
start learning
• You must have no dignity to say things like that.
wpoić, wpajać (np. szacunek, dumę), napawać
start learning
instil British English, instill American English
zwolniony z czegoś, zabezpieczony przed czymś
start learning
immune from something
stale, nieustannie
start learning
perpetually
wiecznie, nieustannie, ciągle (w denerwujący sposób)
start learning
perpetually
dobrobyt, dostatek, obfitość, zasobność formal
start learning
affluence
dobrobyt, pomyślność, dobrostan
start learning
well-being **, wellbeing **
Dobrobyt mojej rodziny to mój priorytet.
start learning
• Well-being of my family is my priority.
Dobrobyt tego kraju jest w naszych rękach.
start learning
• The well-being of this country is in our hands.
dobrobyt, pomyślność, powodzenie
start learning
prosperity *
dobrobyt powszechny
start learning
common prosperity
zadowolenie
start learning
contentment ***, content ***
obrzucać (kogoś czymś), bombardować
start learning
pelt
sprzyjać (czemuś)
start learning
foster something ***
Pogoda sprzyja rośnięciu kwiatów.
start learning
• The weather fosters the growth of flowers.
Dzieci są zaangażowane w pracę grupową, która sprzyja nauce i współpracy.
start learning
• The children are involved in a group work which fosters learning and collaboration.
pobudzać, sprzyjać (np. złemu zachowaniu)
start learning
encourage ****
Brak kontroli sprzyja złemu zachowaniu.
start learning
• Lack of control encourages bad behaviour.
Myślę, że te gry pobudzają przemoc.
start learning
• I think these games encourage violence.
Nasza nowa szefowa sprzyja naszemu rozwojowi osobistemu.
start learning
• Our new boss encourages our personal growth.
odpychać, odtrącać, zrażać formal
start learning
repulse
Przypadek zgodny z planem
start learning
Accidentally on Purpose
ogólnie, powszechnie
start learning
across the board, across-the-board
dotyczący wszystkiego
start learning
across-the-board
prawie, całkiem, niemalże
start learning
all but **
Nasza praca już jest prawie skończona.
start learning
• Our work is all but through.
Nasza praca już jest prawie skończona.
start learning
Our work is all but through.
prawie, całkiem, niemalże
start learning
all but **
W całym pokoju jest krew!
start learning
There is blood all over the room!
w całym, po całym, w każdej części czegoś
start learning
all over something ***
W każdej części twojego eseju są błędy.
start learning
There are mistakes all over your essay.
w całym, po całym, w każdej części czegoś
start learning
all over something ***
w całym, po całym, w każdej części czegoś
start learning
all over something ***
W całym pokoju jest krew!
start learning
• There is blood all over the room!
W każdej części twojego eseju są błędy.
start learning
• There are mistakes all over your essay.
wszystko gotowe
start learning
all set
całkowicie mokry
start learning
all wet
wpaść do kogoś (z wizytą)
start learning
drop by *, drop in *
Możesz wpaść z wizytą na obiad?
start learning
• Can you drop by for dinner?
On nigdy nie ostrzega kiedy wpadnie z wizytą.
start learning
• He never warns you when he's going to drop by.
On nigdy nie ostrzega kiedy wpadnie z wizytą.
start learning
He never warns you when he's going to drop by.
wpaść do kogoś (z wizytą)
start learning
drop by *, drop in *
Możesz wpaść z wizytą na obiad?
start learning
Can you drop by for dinner?
wpaść do kogoś (z wizytą)
start learning
drop by *, drop in *
w sprzeczności
start learning
at odds
dochodowy, opłacalny, zyskowny, rentowny
start learning
profitable *
On prowadzi dochodowy interes.
start learning
• He runs a profitable business.
na chybił trafił, losowo synonim: randomly
start learning
at random, on a random basis
tam i z powrotem
start learning
back and forth
kość niezgody
start learning
bone of contention
wysypisko śmieci
start learning
landfill *
Wiele doskonale nadających się do ponownego użycia przedmiotów ląduje na wysypisku śmieci.
start learning
• Many perfectly reusable objects end up in a landfill.
wykopać, wyrzucić, przegnać, wygonić (np. niechcianego gościa) slang
start learning
kick off *
Wykopaliśmy niechcianego gościa.
start learning
• We kicked off an unwanted guest.
On złamał zasady i został wyrzucony z zespołu.
start learning
• He broke the rules and was kicked off the team.
rozpoczynać
start learning
kick off *
Zespół rozpoczął moją ulubioną piosenką.
start learning
• The band kicked off with my favourite song.
Rozpocznijmy nasze spotkanie.
start learning
• Let's kick our meeting off, shall we?
rozpoczynać się
start learning
kick off *
Sezon narciarski rozpoczyna się w tę sobotę.
start learning
• The skiing season kicks off this Saturday.
Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się 5 sierpnia.
start learning
• The Olympic Games kicked off on August 5.
Sezon narciarski rozpoczyna się w tę sobotę.
start learning
The skiing season kicks off this Saturday.
rozpoczynać się
start learning
kick off *
Zespół rozpoczął moją ulubioną piosenką.
start learning
The band kicked off with my favourite song.
rozpoczynać
start learning
kick off *
w podświadomości
start learning
at the back of your mind, in the back of your mind
alfons, sutener, stręczyciel synonim: brothel-keeper
start learning
pimp
uprawiać sutenerstwo, stręczycielstwo
start learning
pimp
brak umiaru
start learning
self-indulgence
sposób (np. zachowania) formal synonimy: way, fashion
start learning
manner ***
Oni nie powinni traktować tych kobiet w ten sposób.
start learning
• They should not treat the women in this manner.
John odpowiedział w bardzo agresywny sposób na zarzuty.
start learning
• John responded in a very aggressive manner to the accusation.
wytłumaczalny
start learning
explicable
szacunek (do kogoś), poważanie
start learning
regard **
Zawsze miałem szacunek do mojego nauczyciela historii.
start learning
• I have always had regard for my history teacher.
Młodzież powinna mieć szacunek do starszych.
start learning
• The youth should have regard for the elderly.
Czy masz jakikolwiek do mnie szacunek?
start learning
• Do you have any regard for me?
niezmierny, bezgraniczny
start learning
infinite *
nieskończony
start learning
infinite *
Nie mamy nieskończonej ilości czasu!
start learning
• We don't have an infinite amount of time!
Liczba powodów, dla których powinieneś to zrobić, jest nieskończona.
start learning
• There's an infinite number of reasons why you should do it.
Moja cierpliwość nie jest nieskończona.
start learning
• My patience isn't infinite.
czcić, otaczać czcią formal
start learning
venerate
zestawiać
start learning
juxtapose
zestawiony
start learning
juxtaposed
nadmierny, niezmierny, wygórowany
start learning
inordinate
bogactwo, majątek literary
start learning
riches
Za miesiąc będziemy na drodze do chwały i bogactwa.
start learning
• In one month we'd be on our way to glory and riches.
Plądrujemy wszystko, co się tam znajduje, i zabieramy cały majątek.
start learning
• We plunder everything there is and take all the riches.
patrzeć przed siebie (w przyszłość)
start learning
look ahead
Z kim się widzisz, kiedy patrzysz przed siebie?
start learning
• Who do you see yourself with when you look ahead?
łudzenie, mamienie, zwodzenie (kogoś)
start learning
deluding
okłamujący samego siebie
start learning
self-deluded
sterta
start learning
heap *
To miejsce czeka, że by się zawalić w stertę gruzu.
start learning
• This place is waiting to collapse into a heap of rubble.
kupa złomu, grat, gruchot (o starym samochodzie) informal
start learning
heap *
Nie ma na świecie mechanika samochodowego, który naprawi tę starą kupę złomu.
start learning
• There isn't any car mechanic in the world who can fix this old heap.
złowieszczy, złowrogi, przerażający
start learning
ominous *
implikować, oznaczać, zawierać znaczenie, zakładać
start learning
imply **
To by oznaczało, że miałeś w tej kwestii coś do powiedzenia.
start learning
• That would imply you had a say in the matter.
Zawsze zakładasz głupie rzeczy.
start learning
• You always imply stupid things.
skończony
start learning
finite
Niektórzy naukowcy twierdzą, że wszechświat ma skończoną wielkość.
start learning
• Some scientists say that the universe is finite in size.
To zadanie ma skończoną liczbę rozwiązań.
start learning
• This problem has got a finite number of solutions.
przereklamowany, przeceniany
start learning
overrated
uciszać, uspokajać (kogoś)
start learning
tranquillise British English, tranquilize American English, tranquillize, tranquillise
Myśl o niej uspokaja mnie i pociesza.
start learning
• The thought of her tranquilizes and comforts me.
Myśl o niej uspokaja mnie i pociesza.
start learning
The thought of her tranquilizes and comforts me.
uciszać, uspokajać (kogoś)
start learning
tranquillise British English, tranquilize American English, tranquillize, tranquillise
uspokajać
start learning
calm ***
Tamta informacja uspokoiła mnie.
start learning
• That information calmed me.
Uspokój swoją matkę - nie ma się czym martwić.
start learning
• Calm your mother - there is nothing to worry about.
Nic mi nie jest; możesz uspokoić moją żonę.
start learning
• I'm fine; you can calm my wife.
sprzymierzeniec, sojusznik
start learning
ally ***
Nasi sojusznicy są po drugiej stronie granicy.
start learning
• Our allies are across the border.
Żeby wygrać musimy znaleźć nowego sojusznika.
start learning
• In order to win, we need to find a new ally.
poczerwienieć, zarumienić się (ze wstydu, złości, entuzjazmu)
start learning
flush **
Tony zarumienił się i popatrzył na nią.
start learning
• Tony flushed and looked at her.
Biznesmen poczuł, iż jego twarz czerwienieje.
start learning
• The businessman felt his face flush red.
zniszczenie, zniweczenie
start learning
annihilation
być na skraju przepaści
start learning
be on the edge of a precipice
samobójczy
start learning
suicidal *
• To była zdecydowanie próba samobójcza.
start learning
• That was definitely a suicidal attempt.
To była zdecydowanie próba samobójcza.
start learning
To była zdecydowanie próba samobójcza.
podstępny, pozornie niewinny (np. wróg, choroba)
start learning
insidious
podstępny, chytry (osoba)
start learning
tricky *, tricksy *
On jest podstępną osobą.
start learning
• He's a tricky person.
ukradkowy, potajemny, podstępny
start learning
sneaky
Koleś jest podstępny. Nie ufałbym mu.
start learning
• The guy is sneaky. I wouldn't trust him.
Nie podobał mi się jego podstępny plan.
start learning
• I didn't like his sneaky plan.
Pasażer rzucił ukradkowe spojrzenie na okładkę mojej książki.
start learning
• The passenger took a sneaky glance at the cover of my book.
Nie zdejmuj wzroku ze swojego przeciwnika.
start learning
Don't take your eyes off your oponent.
zdjąć coś (np. ubranie)
start learning
take something off, take off something **
On zdjął swój płaszcz.
start learning
He took off his coat.
zdjąć coś (np. ubranie)
start learning
take something off, take off something **
łatwowierny
start learning
gullible
To niesamowite jacy ludzie są łatwowierni, powiedział do siebie.
start learning
• It's amazing how gullible people are, he said to himself.
Chciałbym dowiedzieć się, czy on jest tak łatwowierny jak mówisz.
start learning
• I'd like to find out if he's as gullible as you say.
Z pewnością nie byłaś na tyle łatwowierna, żeby w to wszystko uwierzyć?
start learning
• Surely you weren't gullible enough to believe all that?
On jest niesamowicie łatwowierny i wierzy we wszystko, co mu się powie.
start learning
• He is extremely gullible and believes anything someone tells him.
Twoje dziecko jest trochę naiwne.
start learning
Your child is a bit naive.
naiwny
start learning
naive *, naïve, naïf
nieumyślnie, przez nieuwagę, niechcący
start learning
inadvertently
łudzić, mamić, zwodzić (kogoś) synonim: deceive
start learning
delude
Kiedy przyjdzie pora by zapłacić rachunek, on będzie miał dylemat.
start learning
When it's time to pay the bill, he'll have a dilemma.
rozterka, dylemat
start learning
dilemma **
wydawać
start learning
pay out
zapłacić pieniądze za coś (zwł. duże pieniądze)
start learning
pay out something, pay something out
w zagrożeniu, zagrożony, na szali
start learning
at stake *
Tysiące ludzkich żyć będą zagrożone, jeśli karetka wkrótce nie przybędzie.
start learning
• Thousands of lives will be at stake if emergency ambulance does not arrive soon.
być zagrożonym
start learning
be at stake
grabić, łupić, plądrować, rabować written
start learning
plunder
warczeć, pomrukiwać
start learning
growl *
warczeć, krzyczeć, wyrzucić (agresywnie zadać pytanie lub wydać komendę)
start learning
bark **
kiwać się, poruszać się, machać, wywijać, merdać
start learning
wag
Na widok kości pies zamachał ogonem.
start learning
• The dog wagged its tail at the sight of a bone.
brzdąkać (na gitarze), mruczeć (o silniku)
start learning
thrum
sprzęt
start learning
gear **
On potrzebuje nowego sprzętu wędkarskiego.
start learning
• He needs new fishing gear.
Kupiłem sobie sprzęt do nagrywania.
start learning
• I bought myself recording gear.
On potrzebuje nowego sprzętu wędkarskiego.
start learning
He needs new fishing gear.
sprzęt
start learning
gear ***
Kupiłem sobie sprzęt do nagrywania.
start learning
I bought myself recording gear.
sprzęt
start learning
gear ***
myśleć, sądzić, przypuszczać British English informal synonim: think
start learning
reckon *
Sądzę, że ona przyjdzie.
start learning
• I reckon she'll come.
prowincja, zaścianek, dziura (o małej miejscowości)
start learning
backwater
badacz, poszukiwacz (minerałów)
start learning
prospector
kamień szlachetny, klejnot
start learning
gem *, gemstone *
Ona była znana ze swojej kolekcji klejnotów.
start learning
• She used to be known for her gem collection.
kamień szlachetny, klejnot
start learning
stone ****
Klejnot na jej pierścionku był warty dziesięć tysięcy dolarów.
start learning
• The stone on her ring was worth a ten thousand dollars.
On kupił jej kolczyki z pięknymi niebieskimi kamieniami szlachetnymi.
start learning
• He bought her earrings with beautiful blue stones.
kwarc
start learning
quartz
granat (kamień)
start learning
garnet
zwilżać, skrapiać
start learning
moisten
Czy mógłbyś wytrzeć stół?
start learning
Could you wipe the table?
wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką)
start learning
wipe **
Ona przestała płakać i wytarła oczy.
start learning
She stopped crying and wiped her eyes.
wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką)
start learning
wipe **
mijać (np. o przyjęciu)
start learning
pass off
Jak minęła twoja randka?
start learning
• How did your date pass off?
Jak minęła twoja randka?
start learning
How did your date pass off?
mijać (np. o przyjęciu)
start learning
pass off
być wartym, osiągać wartość (np. obraz na aukcji)
start learning
fetch *
Pójdę po krzesło.
start learning
I'll fetch a chair.
przynieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić)
start learning
fetch *
przynieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić)
start learning
fetch *
On poszedł i przyniósł słownik.
start learning
• He fetched the dictionary.
Pójdę po krzesło.
start learning
• I'll fetch a chair.
Możemy pójść po to później.
start learning
• We can fetch it later.
przesiewanie (mąki, cukru)
start learning
sifting
żwir
start learning
gravel *
Musieliśmy się zatrzymać, bo żwir zgrzytał nam pod stopami.
start learning
• The gravel crunched under our feet, so we had to stop.
lemur
start learning
lemur
Uczeń poszedł przynieść trochę kredy.
start learning
The student went to get some chalk.
kreda (do pisania na tablicy)
start learning
chalk, chalks
błędny, wadliwy
start learning
flawed *
przymykać na coś oko (udawać, że się czegoś nie widzi lub że się o czymś nie wie)
start learning
turn a blind eye to something
zgłaszać roszczenia do czegoś
start learning
stake a claim, stake out a claim
uznać coś za swoje
start learning
stake your claim for something
łopata, szufla
start learning
shovel *
W szopie powinna być jakaś łopata.
start learning
• There should be a shovel in the shed.
krewny (o osobie)
start learning
sib
zdecydowanie (np. najlepszy, największy)
start learning
by a long way
współwinny, poplecznik (w popełnieniu przestępstwa)
start learning
accessory *
Zaliczyłem współudział nie w jednym, a w dwóch morderstwach.
start learning
• I'm an accessory in not only one, but two murders.
Twoja żona może zostać uznana za współwinną.
start learning
• Your wife is a possible accessory in this.
żywy, pełen życia (np. osoba)
start learning
vivacious
bezwzględność (charakteru)
start learning
toughness
próżny, zarozumiały, zadufany w sobie
start learning
vain
• Jest tak próżna, że liczy się tylko jej wygląd.
start learning
• She is so vain that only her appearance matters to her.
impotence, impotency
start learning
Ona jest tak próżna, że tylko jej wygląd ma dla niej znaczenie.
nieudolność, bezsilność
w żadnym wypadku, w żaden sposób
start learning
by no means
podejrzany, wątpliwy
start learning
dubious *
niepewny, wątpliwy (gdy coś jest niepewne)
start learning
uncertain **
Przyszłość firmy jest niepewna.
start learning
• The future of the company is uncertain.
• Pogoda jest niepewna.
start learning
• The weather is uncertain.
Pogoda jest niepewna.
start learning
Pogoda jest niepewna.
przedstawiać, obrazować formal
start learning
depict **, depicture **
Ten obraz przedstawia świętego Józefa.
start learning
• This painting depicts Saint Joseph.
Jej ulubiony obraz przedstawia Ofelię.
start learning
• Her favourite painting depicts Ophelia.
opisywać formal
start learning
depict **, depicture **
On barwnie opisał całe wydarzenie.
start learning
• He vividly depicted the whole event.
Podoba mi się jak opisałeś wypadek samochodowy.
start learning
• I love how you depicted the car crash.
obojętny
start learning
detached
nerwowy, spięty, sztywny informal
start learning
uptight
A ja zawsze byłam tą spiętą dziewczynką, której każdy unikał.
start learning
• And I was always the uptight little girl everyone avoided.
skryty, zamknięty w sobie informal
start learning
uptight
bystry, sprytny, przebiegły
start learning
shrewd
przenikliwy (o spojrzeniu)
start learning
shrewd
niejasny, niewyraźny, nieokreślony, mętny, mało precyzyjny
start learning
vague **
ukryć (np. uczucia)
start learning
disguise *
On ukrywa swoje uczucie do niej.
start learning
• He disguises his feeling for her.
On musiał ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
start learning
• He had to disguise his true identity.
zatuszować (np. obcy akcent), kamuflować
start learning
disguise *
Muszę zatuszować swój akcent.
start learning
• I have to disguise my accent.
Ona zatuszowała brzydką skazę.
start learning
• She disguised an ugly blemish.
Muszę zatuszować swój akcent.
start learning
I have to disguise my accent.
zatuszować (np. obcy akcent), kamuflować
start learning
disguise *
przerażony, zbulwersowany
start learning
appalled
przerażać, przerazić, zatrwożyć
start learning
appal British English, appall American English
Byliśmy przerażeni głodem, który widzieliśmy wszędzie.
start learning
• We were appalled by the starvation we saw everywhere.
wierny uczeń (ktoś kto podąża za wielkim nauczycielem lub przywódcą, szczególnie religijnym)
start learning
disciple *
Twój Mistrz byłby dumny ze swego wiernego ucznia.
start learning
• Now your Master would surely be proud of his disciple.
dla pozoru
start learning
for the sake of appearance
intryga, knowanie, podstęp (czynność spiskowania)
start learning
intrigue
Dominium jest znane ze swoich intryg politycznych.
start learning
• The Dominion is notorious for its political intrigue.
Oni spiskują podstęp, żeby posunąć do przodu swoją ideologię.
start learning
• They are plotting an intrigue to further their agenda.
pożądany
start learning
coveted
pragnąć, patrzeć z zazdrością
start learning
covet
marnotrawstwo (pieniędzy)
start learning
squander
przesądzony, z góry skazany
start learning
doomed
oczywisty, widoczny synonim: obvious
start learning
apparent ***
To było widoczne, że on się bał.
start learning
• It was apparent that he was afraid.
Powód natychmiast stał się oczywisty.
start learning
• The reason was immediately apparent.
Szybko stało się widoczne, że on nie wiedział nic na ten temat.
start learning
• It quickly became apparent that he didn't know anything about it.
pozorny
start learning
apparent ***
Ci pozorni ludzie to tylko cienie.
start learning
• These apparent people are only shadows.
Jego pozorna odwaga jest tylko kłamstwem.
start learning
• His apparent courage is just a lie.
koniec świata, dzień Sądu Ostatecznego, sądny dzień
start learning
Doomsday
funkcjonariusz policji American English
start learning
marshal *
Funkcjonariusz policji na posterunku spisał moje zeznanie.
start learning
• The marshal at the police station took my testimony.
wojenny, wojskowy
start learning
martial *
sąd wojskowy
start learning
court-martial
wydęty, krągły, sterczący, wystający (np. brzuch)
start learning
bulging
wybałuszony, wytrzeszczony (np. oczy)
start learning
bulging
wybrzuszony, wypuczony (np. powierzchnia podłogi, ściana)
start learning
bulging
beztroski, niefrasobliwy
start learning
happy-go-lucky
Cały czas jestem beztroskim facetem.
start learning
• I'm a happy-go-lucky guy all the time.
Może i on nie jest beztroski, ale jest realistą.
start learning
• He may not be happy-go-lucky, but he's a realist.
Może i on nie jest beztroski, ale jest realistą.
start learning
He may not be happy-go-lucky, but he's a realist.
beztroski, niefrasobliwy
start learning
happy-go-lucky
nieskrępowany, nieograniczony
start learning
untrammelled British English, untrammeled American English
tłumić, zdławić, zdusić, rozproszyć (np. rebelię) formal
start learning
quell
bezbłędnie, nieskazitelnie
start learning
flawlessly
wskaźnik poparcia
start learning
approval rating
przemożny (wpływ)
start learning
profound **
Ona miała przemożny wpływ na swoich braci.
start learning
• She had a profound influence upon her brothers.
oskarżenie (oskarżyciel w sądzie)
start learning
prosecution **
Następnie zwrócimy się do oskarżyciela o przedstawienie sprawy.
start learning
• We will then turn to the prosecution for its case.
pomścić
start learning
avenge
On chciał pomścić śmierć swojego brata.
start learning
• He wanted to avenge his brother's death.
Każda osoba z tej listy znajduje się pod ścisłym nadzorem stróżów prawa.
start learning
Everyone on that list is already under surveillance by law enforcement.
inwigilacja, obserwacja, nadzór (np. policyjny)
start learning
surveillance **
nagranie z monitoringu
start learning
surveillance video
monitoring
start learning
video surveillance
być o czymś, być z czymś związane
start learning
have to do with something, be to do with something
To w ogóle nie jest związane z tobą.
start learning
• This has nothing to do with you.
To w ogóle nie jest związane z tobą.
start learning
This has nothing to do with you.
być o czymś, być z czymś związane
start learning
have to do with something, be to do with something
chytrość, przebiegłość, cwaność
start learning
cunning
chytry, przebiegły, cwany
start learning
cunning
Natychmiast przejrzałem przez jego cwaną intrygę.
start learning
• I saw through his cunning scheme immediately.
umocnić, umacniać
start learning
reassert
wzmocnić, wzmacniać (np. swoją pozycję)
start learning
reassert
ogromny, niezmierny, olbrzymi, wielki, bezgraniczny synonim: Brobdingnagian
start learning
immense *
Ocean jest ogromny, widzisz tylko wodę.
start learning
• The ocean is immense, you see only water.
Dystans między Polską a Japonią jest olbrzymi.
start learning
• The distance between Poland and Japan is immense.
pokrewny formal
start learning
akin *
zbliżony do czegoś, pokrewny do czegoś formal
start learning
akin to something *
ból brzucha, ból żołądka
start learning
stomachache, stomach ache, stomach pain, tummy acheinformal, abdominal pain
Bolał mnie brzuch przez całą noc.
start learning
• I had a stomach ache all night.
Ona ma lekki ból brzucha.
start learning
• She has a slight stomach ache.
Badania potwierdziły, że ból brzucha był spowodowany niewydolnością wątroby.
start learning
• Tests confirmed that the abdominal pain was caused by liver failure.
Cierpiałem na ból brzucha, ponieważ mój wyrostek robaczkowy był w stanie zapalnym.
start learning
• I've suffered from abdominal pain because my appendix was inflamed.
wiotki, zwiotczały, obwisły (o skórze) informal
start learning
flabby
wiotczeć, zwiotczeć
start learning
get flabby
węglowodan (substancja chemiczna) technical
start learning
carbohydrate **, carb **
Im więcej węglowodanów w ciele tym lepiej.
start learning
• The more of these carbohydrates in the body, the better.
wyjątkowo, niewiarygodnie
start learning
fabulously
bajkowo
start learning
fabulously
dźwignia finansowa American English technical synonim: gearing
start learning
leverage, *
Złożone instrumenty finansowe oraz efekt dźwigni, jak wszyscy wiemy, niosą ze sobą odrębne ryzyko.
start learning
• As we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.
wyraźnie, dobitnie, jawnie
start learning
explicitly **
cerkiew greckokatolicka
start learning
greek Catholic church
Ukraińska Powstańcza Armia, UPA
start learning
Ukrainian Insurgent Army
korzenie (historyczne, rodzinne)
start learning
roots **
Nie wiele mi wiadomo o moich korzeniach rodzinnych, ale słyszałem kiedyś, że nasze nazwisko jest niemieckiego pochodzenia.
start learning
• I don't know my family roots too much, but I've once heard our family name is of German origin.
On ma azjatyckie korzenie.
start learning
• He has Asian roots.
Nie wiele mi wiadomo o moich korzeniach rodzinnych, ale słyszałem kiedyś, że nasze nazwisko jest niemieckiego pochodzenia.
start learning
I don't know my family roots too much, but I've once heard our family name is of German origin.
korzenie (historyczne, rodzinne)
start learning
roots **
wytrzymywać (np. próbę czasu), być odpornym (na coś)
start learning
withstand * past tense withstood, past participle withstood
opierać się, oponować, stawiać opór
start learning
withstand * past tense withstood, past participle withstood

You must sign in to write a comment