01.2018 (11) part 2

 0    460 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Muszę przemyśleć twoją propozycję.
start learning
I have to go over your proposal.
przemyśleć coś
start learning
go over something **
W szopie powinna być jakaś łopata.
start learning
There should be a shovel in the shed.
łopata, szufla
start learning
shovel *
kanapowiec, leniuch (osoba spędzająca dużo czasu leżąc na kanapie i wpatrując się w telewizor)
start learning
couch potato
Jack jest kanapowcem, on ogląda TV cały dzień.
start learning
• Jack is a couch potato, he watches TV all day.
leniuch, nierób informal
start learning
slob
Twój brat to leniwy nierób!
start learning
• Your brother is a lazy slob!
Jane zarzuca Mary bycie leniwą i wredną.
start learning
Jane faults Mary for being lazy and mean.
zarzucać (komuś coś)
start learning
fault **
otrzepać się
start learning
dust yourself off
wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku) synonim: recover
start learning
get over something *
Na szczęście on doszedł do siebie po szoku.
start learning
• Fortunately, he's got over the shock.
Zajęło mi rok, by wyzdrowieć po wypadku.
start learning
• It took me a year to get over the accident.
Ona wciąż nie doszła do siebie po grypie.
start learning
• She still hasn't got over the flu.
Zajęło mi rok, by wyzdrowieć po wypadku.
start learning
It took me a year to get over the accident.
wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku)
start learning
get over something *
Trudno im było się z tym uporać.
start learning
It was difficult for them to cope with that.
radzić sobie z czymś
start learning
cope with something **
zamachnąć się
start learning
swipe
Ona otworzyła okno i zamachnęła w muchy.
start learning
• She opened the window and swiped at the flies.
przesunąć (kartę przez czytnik magnetyczny)
start learning
swipe
Mężczyzna przy kasie przesunął moją kartę kredytową przez czytnik.
start learning
• The man at the check-out swiped my credit card.
czytnik kart magnetycznych
start learning
card swipe
natychmiastowy synonimy: immediate, instant
start learning
instantaneous
Jego reakcja była natychmiastowa.
start learning
• His reaction was instantaneous.
Śmierć załogi była natychmiastowa.
start learning
• The death of the crew was instantaneous.
Bardzo szybko zaczął działać i za to chciałbym mu bardzo gorąco podziękować.
start learning
He took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
błyskawiczny (o działaniu), natychmiastowy (o odpowiedzi), szybki (o transakcji)
start learning
swift *
obwodnica, objazd
start learning
bypass, by-pass
Oni budują pomost omijający nad linią kolejową.
start learning
• They are building a bypass over the railroad tracks.
Wszystkie supermarkety są zlokalizowane w pobliżu obwodnicy.
start learning
All the supermarkets are situated near the ring road.
obwodnica
start learning
ring road British English, orbital road British English, beltway American English
obwodnica
start learning
ring road British English, orbital road British English, beltway American English
Wszystkie supermarkety są zlokalizowane w pobliżu obwodnicy.
start learning
• All the supermarkets are situated near the ring road.
obwodnica (droga biegnąca wokół miasta, aby odciążyć ruch)
start learning
ringway
nie ma o czym mówić, nie ma za co spoken
start learning
don't mention it
pełnomocnik, pełnomocnictwo
start learning
proxy
Oni skorzystali z pełnomocnika, żeby się z nami skontaktować.
start learning
• They used a proxy to contact us.
Oni skorzystali z pełnomocnika, żeby się z nami skontaktować.
start learning
They used a proxy to contact us.
pełnomocnik, pełnomocnictwo
start learning
proxy
nienawidzić, brzydzić się (czegoś)
start learning
abhor,
natura nie znosi próżni
start learning
nature abhors a vacuum
osłabiać, nadwątlać, podkopywać (np. czyjąś motywację)
start learning
sap
mieć (nadzieję)
start learning
hold out something *
Oni mają nadzieję na odnalezienie ich syna.
start learning
• They hold out hope of finding their son.
Powinniście mieć nadzieję, że ona powróci do domu.
start learning
• You should hold out hope of her coming home.
robić coś, porabiać coś
start learning
be up to something *
Co ostatnio porabiałeś?
start learning
• What have you been up to recently?
nie mieć stałych dochodów
start learning
make a precarious living
bujność, obfitość
start learning
exuberance
wykroczenie
start learning
offence ** British English, offense ** American English
To było poważne wykroczenie.
start learning
• It was a gross offence.
najprawdopodobniej
start learning
in all likelihood
zbierać się (np. łzy w oczach) literary
start learning
well *****, well up *****
Łzy zebrały mi się w oczach.
start learning
• Tears welled up in my eyes.
Po tym jak on obraził Sally, w jej oczach zebrały się łzy.
start learning
• After he offended Sally, her eyes welled up with tears.
wzbierać (np. złość, furia) literary
start learning
well *****, well up *****
Uczucie obrzydzenia wezbrało w Tomie.
start learning
• A feeling of disgust welled up inside Tom.
Złość wezbrała w Jonie i uderzył swojego kolegę.
start learning
• Anger welled up in Jon and he hit his friend.
Łzy zebrały mi się w oczach.
start learning
Tears welled up in my eyes.
zbierać się (np. łzy w oczach) literary
start learning
well *****, well up
Uczucie obrzydzenia wezbrało w Tomie.
start learning
A feeling of disgust welled up inside Tom.
wzbierać (np. złość, furia) literary
start learning
well *****, well up
uważać, aby kogoś nie zdenerwować informal
start learning
watch one's step
Ona jest taka wrażliwa, że musisz uważać, aby jej nie zdenerwować.
start learning
• She is so sensitive that you have to watch your step.
wzburzyć kogoś, zdenerwować kogoś
start learning
churn somebody up British English
Jego niespodziewana wizyta zdenerwowała ją.
start learning
• His unexpected visit churned her up.
Ona poddała się swoim uczuciom.
start learning
She gave in to her feelings.
poddać się czemuś (np. pragnieniu)
start learning
give in to something
Czy poddałeś się swoim pragnieniom?
start learning
Did you give in to your cravings?
poddać się czemuś (np. pragnieniu)
start learning
give in to something
warunkowe zwolnienie z więzienia
start learning
parole *
Zdajesz sobie sprawę co się z tobą stanie, jak wplątasz się w kłopoty na zwolnieniu warunkowym?
start learning
• You know what happens when you get into trouble on parole, right?
niedający się określić, nieokreślony, nieuchwytny
start learning
indefinable
niezmącony (spokój), błogi (np. uśmiech)
start learning
serene
Jej błogi uśmiech był piękny.
start learning
• Her serene smile was beautiful.
Potrzebuję niezmąconej ciszy, żeby pisać.
start learning
• I need serene silence to write.
drenaż mózgów
start learning
brain drain
przekaz (pieniężny), przelew (bankowy), wpłata, płatność formal
start learning
remittance
obracanie się, kręcenie się, wirowanie
start learning
spinning
obracać się, kręcić się, wirować synonim: turn
start learning
spin *** past tense spun, past tense span, past participle spun
Poczułem zawroty głowy i cały świat kręcił się wokół.
start learning
• I felt dizzy and the whole world was spinning.
Kręciło mi się w głowie, wiedziałem, że zatrułem się jedzeniem.
start learning
• My head was spinning, I was sure I ate some bad food.
Ona wirowała na lodzie jak mistrzyni olimpijska.
start learning
• She was spinning on the ice like an Olympic champion.
uczynny, uprzejmy
start learning
obliging
czaszka
start learning
skull **
Ta czaszka ma ponad dwa tysiące lat.
start learning
• This skull is over two thousand years old.
To nie jest ludzka czaszka.
start learning
• This isn't a human skull.
nacieszyć czymś oczy
start learning
get an eyeful of something
patrzeć pożądliwie, pożerać wzrokiem, wlepiać wzrok
start learning
ogle
ostry (o ostrym przebiegu, np. o chorobie)
start learning
acute *
Przyczyną jego śmierci było ostre zapalenie płuc.
start learning
• The cause of his death was acute pneumonia.
nie mieszać się, trzymać się z daleka informal
start learning
keep one's nose clean
radzić sobie samemu, dawać sobie radę
start learning
fend for yourself
zemleć, zmielić
start learning
grind **, grind up **
obłąkany (np. osoba)
start learning
insane *
niepoczytalny
start learning
insane *
antrakt, przerwa
start learning
interlude
powód, przyczyna, przyczynek (do czegoś)
start learning
trigger *
bodziec
start learning
trigger *
katalizator (coś lub ktoś powodujący ważną zmianę)
start learning
catalyst *
Nagła śmierć Rona była katalizatorem dla wszystkiego.
start learning
• The sudden death of Ron was the catalyst for everything.
Nagła śmierć Rona była katalizatorem dla wszystkiego.
start learning
The sudden death of Ron was the catalyst for everything.
katalizator (coś lub ktoś powodujący ważną zmianę)
start learning
catalyst *
przywracać do życia, zdrowieć, odżyć
start learning
revive *
odnawiać, wznawiać, wskrzeszać
start learning
revive *
skojarzeniowy
start learning
associational
kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty)
start learning
associate ****
Kojarzę deszczową pogodę ze smutkiem.
start learning
• I associate rainy weather with sadness.
Jeżeli potrafisz szybko wiązać fakty, jesteś inteligentny.
start learning
• If you can associate facts quickly, you are intelligent.
Kojarzę deszczową pogodę ze smutkiem.
start learning
I associate rainy weather with sadness.
kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty)
start learning
associate ****
Jeżeli potrafisz szybko wiązać fakty, jesteś inteligentny.
start learning
If you can associate facts quickly, you are intelligent.
kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty)
start learning
associate ****
Twój samochód wydziela dziwny zapach.
start learning
Your car is giving off a funny smell.
wydzielać coś, wydawać coś (np. zapach, dźwięk)
start learning
give off something
Coś w lodówce wydzielało ohydny zapach.
start learning
Something in the fridge gave a disgusting smell off.
wydzielać coś, wydawać coś (np. zapach, dźwięk)
start learning
give off something
wtrącać się do czegoś, mieszać w czymś
start learning
mess with something
mieć z kimś do czynienia
start learning
mess with somebody
Uwierz mi, nie chcesz mieć do czynienia z naszym ojcem.
start learning
• Believe me, you don't want to mess with our father.
Nie chcemy mieć do czynienia z tym gościem. On jest oszustem.
start learning
• We do not want to mess with this guy. He is a fraud.
Uwierz mi, nie chcesz mieć do czynienia z naszym ojcem.
start learning
Believe me, you don't want to mess with our father.
mieć z kimś do czynienia
start learning
mess with somebody
przekazywać coś, opisywać coś, wyjaśniać coś
start learning
put something across, put across something
sklepienie
start learning
canopy *
baldachim, okap, markiza, szklany dach, daszek, zadaszenie
start learning
canopy *
On miał łóżko z baldachimem.
start learning
• He had a bed with a canopy.
On miał łóżko z baldachimem.
start learning
He had a bed with a canopy.
baldachim, okap, markiza, szklany dach, daszek, zadaszenie
start learning
canopy *
pluskanie, plusk
start learning
lapping
rozdzierający, ostry (np. ból)
start learning
piercing
unosić, być zawieszonym (w powietrzu)
start learning
suspend **
Widziałem cząsteczki kurzu unoszące się w powietrzu.
start learning
• I could see dust particles suspended in the air.
Ona została zawieszona za bycie rasistką.
start learning
She got suspended for being racist.
zawieszać (kogoś w obowiązkach)
start learning
suspend **
Zostałem zawieszony za spanie w pracy.
start learning
I got suspended for sleeping at work.
zawieszać (kogoś w obowiązkach)
start learning
suspend **
wystawny, syty (o uczcie)
start learning
sumptuous
biadolić, jęczeć, skomleć, łkać
start learning
whimper
Przestań jęczeć jak dwulatek.
start learning
• Stop whimpering like a two year old.
Niemowlęta łkają od czasu do czasu.
start learning
• Babies whimper from time to time.
niejasno, nieco, lekko
start learning
vaguely *
wymijająco, ogólnikowo, mętnie (np. odpowiedzieć)
start learning
vaguely *
makabryczny, potworny, przerażający, okropny (np. opowieść, eksperyment)
start learning
grisly
groteska, groteskowy
start learning
grotesque
wywrócić do góry dnem, wywracać do góry dnem
start learning
capsize
stoicki (np. cecha charakteru)
start learning
stoical, stoic
stoik (osoba nie pokazująca emocji)
start learning
stoic
radiowóz, suka (pojazd do przewożenia zatrzymanych lub więźniów) American English
start learning
patrol wagon, paddy wagon informal
buddysta
start learning
Buddhist
materiał filmowy (o określonym wydarzeniu)
start learning
footage *
On pokazał mi nagranie z nim i moją matką.
start learning
• He showed me some video footage of him and my mother.
On pokazał mi nagranie z nim i moją matką.
start learning
He showed me some video footage of him and my mother.
materiał filmowy (o określonym wydarzeniu)
start learning
footage *
gruntowny, dokładny synonim: detailed
start learning
thorough *, thoro * informal
Powinniśmy iść dokładnie się rozejrzeć.
start learning
• We'd better go take a thorough look around.
To jest bardzo dokładna analiza.
start learning
• This is a very thorough analysis.
Mój samochód potrzebuje gruntownego przeglądu.
start learning
• My car needs a thorough check-up.
pozwany, pozwana, oskarżony, oskarżona, podsądny, podsądna (o osobie)
start learning
defendant **
Oskarżeni próbowali przenieść sprawę do sądu federalnego.
start learning
• The defendants tried to move the case to federal court.
Czy oskarżony chce coś powiedzieć?
start learning
• Does the defendant have something to say?
autopsja (sekcja zwłok) American English synonim: postmortem
start learning
autopsy *
Daj mi znać jak będą wyniki autopsji.
start learning
• Let me know what the autopsy shows up.
gołym okiem (widać)
start learning
with the naked eye
niewidzialny gołym okiem
start learning
invisible to the naked eye
kryminalistyczny
start learning
forensic *
rozdarcie, otarcie, poszarpanie
start learning
laceration
brzuszny
start learning
abdominal
domyślać się, podejrzewać, przypuszczać formal
start learning
surmise
dokładnie, centralnie (w jakimś miejscu)
start learning
smack informal, smack-bang informal, smack dab American English informal
małomówny, milczący, mrukliwy formal
start learning
taciturn
W miarę upływu lat Anna stawała się coraz bardziej cicha i małomówna.
start learning
• As the years passed, Ann became more and more silent and taciturn.
przyjazny, uprzejmy, grzeczny
start learning
affable
przymus
start learning
compulsion
ozdóbka, drobiazg
start learning
knick-knack, nick-nack, nicknack
delikwent, winowajca, sprawca (przestępstwa)
start learning
culprit
Policja złapała winowajcę ze skradzionymi pieniędzmi.
start learning
• The police caught the culprit with the stolen money.
Policja złapała winowajcę ze skradzionymi pieniędzmi.
start learning
The police caught the culprit with the stolen money.
delikwent, winowajca, sprawca (przestępstwa)
start learning
culprit
przekroczyć granicę, przesadzić
start learning
cross the line
punkt kulminacyjny, moment kulminacyjny
start learning
climax
Jaki jest punkt kulminacyjny tej historii?
start learning
• What is the climax of the story?
Książka osiąga swój punkt kulminacyjny w momencie śmierci głównego bohatera.
start learning
• The book reaches its climax with the death of the main character.
szczytowanie, orgazm
start learning
climax
Tym razem ona wolniej osiągała orgazm.
start learning
• This time she was slower at reaching her climax.
plan podróży, marszruta
start learning
itinerary
Mamy problem z pana planem podróży.
start learning
• We have a problem with your itinerary.
Tego miejsca nie było w naszym planie podróży.
start learning
• This location wasn't in our itinerary.
przewodnik (książka)
start learning
itinerary
Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, zajrzyjcie do przewodnika.
start learning
• If you need more information, consult the itinerary.
Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, zajrzyjcie do przewodnika.
start learning
If you need more information, consult the itinerary.
przewodnik (książka)
start learning
itinerary
wymijający, mało konkretny (np. działanie, orzeczenie, odpowiedź)
start learning
evasive
dochodzenie, śledztwo
start learning
inquiry **, inq. **
Policja przeprowadziła dochodzenie, które trwało dwa lata i nie przyniosło żadnych rezultatów.
start learning
• The police conducted an inquiry which lasted for two years and brought no results.
dawać upust (np. nerwom)
start learning
indulge *
dopuszczać się (np. przestępstwa)
start learning
indulge *
oddawać się czemuś, ulegać
start learning
indulge in something
niepokojący, zatrważający
start learning
disturbing **
Pewne niepokojące myśli o przyszłości przyszły mu do głowy.
start learning
• Some disturbing thoughts about the future came to his mind.
Ze strychu dochodził niepokojący dźwięk.
start learning
• There was a disturbing noise coming from the attic.
Film o życiu w Chinach był bardzo niepokojący.
start learning
• The film about the life in China was very disturbing.
gruntownie, dokładnie
start learning
thoroughly **
Posprzątaj dokładnie pokój.
start learning
• Clean the room thoroughly.
Musimy pracować ostrożnie i dokładnie nad tym projektem.
start learning
• We have to work on this project carefully and thoroughly.
zupełnie, całkiem, całkowicie
start learning
altogether **
Straciliśmy z nimi całkowicie kontakt.
start learning
• We've lost contact with them altogether.
To zupełnie mnie nie zaskoczyło.
start learning
• This didn't altogether surprise me.
Całkowicie przestało padać.
start learning
• It stopped raining altogether.
Mamy zupełnie inny pomysł.
start learning
• We have an altogether different idea.
razem, w sumie
start learning
altogether **
Łącznie jest tylko sześć osób.
start learning
• There are only six people altogether.
Razem, kawa i deser kosztowały sześć dolarów.
start learning
• Altogether, coffee and dessert cost six dollars.
On stawił czoła swojemu szefu.
start learning
He stood up to his boss.
stawić komuś czoła, sprzeciwić się komuś
start learning
stand up to somebody
Przewidujemy 5 minutową przerwę.
start learning
We project a 5 minute break.
określać, przewidywać, planować
start learning
project *****
wywrotka
start learning
dumper truck British English, dumper British English, dump truck American English
Ale nawet teraz łapał się czasami na myśleniu o problemie.
start learning
Yet even now he found himself thinking of the problem at times.
czasami
start learning
at times **
bliski prawdy
start learning
close to the mark
bliski łez, bliski płaczu
start learning
close to tears
przesłanie, przekaz
start learning
message ****
Czy zrozumiałeś przesłanie powieści?
start learning
• Did you understand the message of the novel?
Nie rozumiem przesłania tej piosenki.
start learning
• I don't get the message of this song.
Czy zrozumiałeś przesłanie powieści?
start learning
Did you understand the message of the novel?
przesłanie, przekaz
start learning
message ****
przecinać, przeciąć (np. krzywe na wykresie, drogi)
start learning
intersect
różnić się (np. doświadczenia, opinie)
start learning
diverge
zakład psychiatryczny old-fashioned
start learning
lunatic asylum
Ludzie z ochrony mówią, że to jest najbardziej odsłonięty punkt.
start learning
The security company says this is the most vulnerable point.
odsłonięty, na odsłoniętej pozycji, wystawiony na ciosy, trudny do obrony, czuły
start learning
vulnerable **
wyznaczać pokutę, dawać rozgrzeszenie
start learning
shrive
odpowiadać za kogoś, ręczyć za kogoś
start learning
answer for somebody
Ręczę za ciebie i lepiej, żebyś się dobrze zachowywał.
start learning
• I answer for you, so you better behave well.
Pewne niepokojące myśli o przyszłości przyszły mu do głowy.
start learning
Some disturbing thoughts about the future came to his mind.
niepokojący, zatrważający
start learning
disturbing **
w zasadzie, zasadniczo
start learning
at root
w zasadzie
start learning
in principle
zasadniczo, w zasadzie
start learning
essentially ***
No cóż, w zasadzie mogę wam pozwolić pójść, ale musicie wcześnie wrócić do domu.
start learning
• Well, essentially I can let you go, but you have to be home early.
Te dwa modele różnią się od siebie zasadniczo.
start learning
• These two models differ essentially.
Wściekły tłum utworzył się przed ratuszem.
start learning
An angry mob formed in front of the city hall.
tłum, motłoch
start learning
mob *
uszczuplać, wyczerpywać, redukować
start learning
deplete
Nasze zapasy żywieniowe wkrótce się wyczerpały.
start learning
• Our food supply was soon depleted.
wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
start learning
run down *
Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.
start learning
• These batteries can be recharged when they run down.
Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.
start learning
These batteries can be recharged when they run down.
wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
start learning
run down *
nie mieć już czegoś, wyczerpać coś
start learning
run out of something
Nie mam już pieniędzy, możesz mi pomóc?
start learning
• I've run out of money, can you help me?
On nie ma już pomysłów.
start learning
• He ran out of ideas.
wstrzymywać się od zrobienia czegoś, odstępować od czegoś
start learning
forbear from doing something
rewolucyjny, przełomowy, innowacyjny (np. technologia)
start learning
disruptive *
Przełomowa technologia tworzy całkowicie nową branżę.
start learning
• A disruptive technology creates a completely new industry.
wyczerpywać (np. osobę, zasoby)
start learning
drain **
Ta wojna wczerpuje naszą gospodarkę.
start learning
• The war is draining our economy.
wyczerpywać (np. czyjąś cierpliwość), wyczerpywać fizycznie
start learning
wear out
Ćwiczenia wyczerpały mnie fizycznie.
start learning
• The exercises wore me out.
Wyczerpujesz moją cierpliwość obrażając mnie w ten sposób.
start learning
• You are wearing out my patience by insulting me like that.
Ćwiczenia wyczerpały mnie fizycznie.
start learning
The exercises wore me out.
wyczerpywać (np. czyjąś cierpliwość), wyczerpywać fizycznie
start learning
wear out
Wyczerpujesz moją cierpliwość obrażając mnie w ten sposób.
start learning
You are wearing out my patience by insulting me like that.
wyczerpywać (np. czyjąś cierpliwość), wyczerpywać fizycznie
start learning
wear out
wyczerpywać coś, mieć mało czegoś informal
start learning
run short of something, be short of something
Możesz do mnie wpadać kiedy tylko zechcesz.
start learning
You can come by me any time you want.
wpaść gdzieś, wpaść do jakiegoś miejsca (np. przejazdem)
start learning
come by something *
wykorzystać coś, zrobić z czegoś użytek (w celu osiągnięcia celu)
start learning
make of something **
To, jak wykorzystasz te pieniądze, nie jest moją sprawą.
start learning
• What you make of the money is none of my concern.
Jak mam wykorzystać tę radę?
start learning
• What should I make of this advice?
To, jak wykorzystasz te pieniądze, nie jest moją sprawą.
start learning
What you make of the money is none of my concern.
wykorzystać coś, zrobić z czegoś użytek (w celu osiągnięcia celu)
start learning
make of something **
eksploatować, wyzyskiwać, nadmiernie wykorzystywać, nadużywać
start learning
exploit **
On nadmiernie wykorzystywał ten komputer, dlatego się zepsuł.
start learning
• He exploited this computer, that's why it broke down.
Więcej powszechnie akceptowanych grup zaczęło dołączać do akcji.
start learning
More mainstream groups have also been getting in on the action.
powszechnie akceptowany
start learning
mainstream **
zapoczątkowywać, zaczynać, rozpoczynać
start learning
begin ***** past tense began, past participle begun
Ona zapoczątkowała ruch feministyczny.
start learning
• She began a feminist movement.
Oni rozpoczęli swoją tradycję w 1920.
start learning
• They began their tradition in 1920.
rozpoczynać, uruchamiać
start learning
set off *
To wydarzenie rozpoczęło kryzys.
start learning
• This event set off a crisis.
Rozpocznijmy nasze spotkanie.
start learning
Let's kick our meeting off, shall we?
rozpoczynać
start learning
kick off *
On czuł się zdrętwiały i zmęczony.
start learning
He was feeling stiff and tired.
zdrętwiały, zesztywniały (np. o ciele, mięśniach)
start learning
stiff **
zlekceważyć kogoś, umniejszać czyjeś znaczenie
start learning
make little of somebody
On mnie lekceważył, więc postanowiłem z nim zerwać.
start learning
• He made little of me, so I decided to break up with him.
Przestań umniejszać moje znaczenie!
start learning
• Stop making little of me!
na czarną godzinę
start learning
for a rainy day
łaknienie, pragnienie
start learning
craving
uśmierzyć, złagodzić (ból, pragnienie)
start learning
allay
uparcie twierdzić
start learning
insist ***
On uparcie twierdzi, że nie jest ojcem dziecka.
start learning
• He insists that he isn't the baby's father.
Uparcie twierdziła, że to nie ona zjadła całe ciasto.
start learning
• She insisted that she's not the one who ate the whole cake.
uparcie, zacięcie
start learning
stubbornly
Ona żyła wśród terroru i zastraszenia przez całe swoje życie.
start learning
She's lived with terror and intimidation her whole life.
zastraszenie
start learning
intimidation
uznany
start learning
acknowledged
narażać, ryzykować, odważyć się
start learning
venture ***
Odważyłbym się powiedzieć, że lepiej późno niż wcale.
start learning
• I would venture to say better late than never.
On się odważył zaprosić ją na randkę.
start learning
• He ventured to ask her on a date.
Odważyłbym się powiedzieć, że lepiej późno niż wcale.
start learning
I would venture to say better late than never.
narażać, ryzykować, odważyć się
start learning
venture ***
On się odważył zaprosić ją na randkę.
start learning
He ventured to ask her on a date.
narażać, ryzykować, odważyć się
start learning
venture ***
Jej ostatni wyczyn to chodzenie po linie.
start learning
Her latest stunt was walking on a tightrope.
wyczyn, popis (kaskaderski)
start learning
stunt *
uwielbiać (bardzo lubić) informal
start learning
adore *
Uwielbiam pomidory. Jem trzy albo cztery dziennie.
start learning
• I adore tomatoes. I eat three or four a day.
Wiesz że cię uwielbiam, prawda?
start learning
• You know that I adore you, don't you?
On ma ramię na szynie.
start learning
He has his shoulder in a splint.
szyna (unieruchamiająca złamaną kończynę)
start learning
splint
pokuta (w trakcie spowiedzi) old use
start learning
shrift
Wróble żywią się głównie nasionami i owadami.
start learning
Sparrows feed primarily on seeds and insects.
wróbel
start learning
sparrow
Funkcjonariusz policji na posterunku spisał moje zeznanie.
start learning
The marshal at the police station took my testimony.
funkcjonariusz policji American English
start learning
marshal *
zeznania (świadka w sądzie)
start learning
testimony **
Ona złożyła zeznania i okazało się, że ma alibi.
start learning
• She gave testimony and it turned out that she has an alibi.
Nie możesz złożyć fałszywych zeznań.
start learning
• You can't give false testimony.
dowód, dowody
start learning
proof **
Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.
start learning
• He asked me to bring the proof to him at once.
Nie masz dowodu, że ja to zrobiłem.
start learning
• You have no proof I did it.
Nie mamy żadnego dowodu, że on kłamał.
start learning
• We have no proof that he lied.
podchodzić ukradkiem, zbliżać się chyłkiem
start learning
sidle up
nabrać wprawy
start learning
get the knack
przyzwyczajać się do czegoś, nabrać wprawy w czymś
start learning
get the feel of something
Minie trochę czasu, zanim przyzwyczaisz się do tych zasad.
start learning
• It will take some time before you get the feel of the rules.
nie zgadzać się
start learning
not to be on the same page
nie zgadzać się
start learning
be at odds
Mój szef nie zgadza się z Mary.
start learning
• My boss is at odds with Mary.
dołączyć
start learning
adjoin
dołączyć (do kogoś)
start learning
come along *
w chwili przybycia, po przyjeździe
start learning
on arrival
odwzajemniać (uczucia)
start learning
reciprocate
Ona nie odwzajemniała moich uczuć względem niej.
start learning
She did not return my feelings towards her.
odwzajemniać
start learning
return *****
odróżniać coś od czegoś
start learning
tell something from something *
zadziałać, załatwić sprawę (być odpowiednim rozwiązaniem) spoken
start learning
do the trick
Tylko rosół wydaje się być odpowiednim rozwiązaniem kiedy mam kaca.
start learning
• Only chicken soup seems to do the trick when I have a hangover.
Gorąca kąpiel zadziała na obolałe plecy.
start learning
• A hot bath will do the trick for a sore back.
Tylko rosół wydaje się być odpowiednim rozwiązaniem kiedy mam kaca.
start learning
Only chicken soup seems to do the trick when I have a hangover.
zadziałać, załatwić sprawę (być odpowiednim rozwiązaniem) spoken
start learning
do the trick
Gorąca kąpiel zadziała na obolałe plecy.
start learning
A hot bath will do the trick for a sore back.
zadziałać, załatwić sprawę (być odpowiednim rozwiązaniem) spoken
start learning
do the trick
poradzić sobie z czymś (np. z problemem, emocjami) synonim: cope with something
start learning
deal with something ****
Nie mogłam poradzić sobie z emocjami po tym, jak umarł mój pies.
start learning
• I couldn't deal with emotions after my dog died.
Jej problemy ze zdrowiem były poważne, ale udało jej się poradzić sobie z nimi.
start learning
• Her health problems were serious but she managed to deal with them.
poradzić sobie z czymś bez problemu, dać sobie z czymś świetnie radę
start learning
ace something **
przejść przez coś śpiewająco, bez problemu sobie z czymś poradzić informal
start learning
romp through something
zachwycić, rozbawić informal
start learning
slay past tense slew, past participle slain
Jego występ zachwycił widownię.
start learning
• His performance slayed the audience.
uśmiercać, zgładzać, mordować (kogoś) literary
start learning
slay past tense slew, past participle slain
czuć odrazę, czuć wstręt (do czegoś)
start learning
abhor,
Minie trochę czasu, zanim przyzwyczaisz się do tych zasad.
start learning
It will take some time before you get the feel of the rules.
przyzwyczajać się do czegoś, nabrać wprawy w czymś
start learning
get the feel of something
Mieszczuchy zdają się nie rozumieć potrzeb wieśniaków.
start learning
City slickers seem not to understand the needs of the rustic.
mieszczuch
start learning
city slicker
Po operacji jego oczy były nadmiernie wrażliwe na światło.
start learning
After the operation, his eyes were ultra sensitive to light.
nadzwyczajny, nadmierny, ekstremalny
start learning
ultra
próba czasu
start learning
test of time
On powiedział sobie, że ma przesadnie podejrzliwy umysł.
start learning
He told himself he had an unduly suspicious mind.
nadmiernie, przesadnie, zbytnio formal
start learning
unduly
Czy pięćset dolarów na miesiąc to przyzwoite wynagrodzenie?
start learning
Is five hundred dollars a month a decent salary?
godziwy, przyzwoity, porządny (wystarczająco dobry) (np. wypłata, marynarka)
start learning
decent **
że tak powiem, jak gdyby spoken
start learning
so to say
Skoro tak mówisz
start learning
If you say so
Skoro tak mówisz, to wierzę, że to prawda.
start learning
• If you say so, I believe it is the truth.
Wszystko będzie w porządku. Nie ma się czym martwić." "Skoro tak mówisz."
start learning
• "Everything's going to be OK. There's nothing to worry about." "If you say so."
odczuwać przyjemność (z czegoś), gustować (w czymś), cieszyć się (na myśl o czymś)
start learning
relish *
Cieszę się możliwością spędzenia tu popołudnia.
start learning
• I relish the chance to spend an afternoon here.
Cieszę się myślą o posiadaniu wolnego weekendu.
start learning
• I relish the thought of having a free weekend.
Cieszę się możliwością spędzenia tu popołudnia.
start learning
I relish the chance to spend an afternoon here.
odczuwać przyjemność (z czegoś), gustować (w czymś), cieszyć się (na myśl o czymś)
start learning
relish *
upiększyć, podkolorować, ubarwić (np. prawdę, opis) synonim: embroider
start learning
embellish
Musiałam podkoloryzować moją nudną historię.
start learning
• I had to embellish my boring story.
w każdym razie, tak czy tak synonim: anyhow
start learning
anyway ***
Nick nie był pewien czy się z nią zgadzał czy nie, ale pokiwał głową tak czy tak.
start learning
• Nick wasn't sure whether he agreed with her or not, but he nodded anyway.
Wiem że jestem słabym graczem w tenisa, ale lubię grać tak czy tak.
start learning
• I know I'm a bad tennis player, but I enjoy playing anyway.
W każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu.
start learning
• Anyway, I'm glad to be back home.
prawnik, prawniczka, mecenas, mec. (skrót)
start learning
lawyer ****, attorney **** American English, att. **** American English
Lepiej znajdź sobie prawnika!
start learning
• Better find yourself a lawyer!
Oni będą potrzebowali dobrego prawnika.
start learning
• They'll need a good lawyer.
Lepiej znajdź sobie prawnika!
start learning
Better find yourself a lawyer!
prawnik, prawniczka, mecenas, mec. (skrót)
start learning
lawyer ****, attorney **** American English, att. American English
źle wydać resztę (np. z dużego banknotu)
start learning
short-change
źle potraktować
start learning
short-change
gra słów, kalambur
start learning
pun, paronomasia
zachłystywać się
start learning
relish *
wypłata, koperta z wypłatą
start learning
paycheque * British English, pay packet * British English, wage packet * British English, wage-packet *British English, paycheck * American English, pay envelope * American English
wymyślić coś, zmyślić coś
start learning
make something up ***, make up something ***
Wydaje mi się, że ona zmyśliła to wszystko.
start learning
• I think she made the whole thing up.
Musiałam szybko wymyślić kłamstwo.
start learning
• I had to quickly make up a lie.
nadrabiać coś, odrabiać coś
start learning
make something up ***, make up something ***
cieniowany, o zróżnicowanym odcieniu (zróżnicowany)
start learning
nuanced
niuans, odcień
start learning
nuance
On poznał każdy niuans światła, koloru, odcienia, formy.
start learning
• He learned every nuance of light, of color, of shade, of form.
dać sobie radę, dawać sobie radę (mimo wszystko)
start learning
muddle through
Ta firma zaopatruje mój sklep.
start learning
This company stocks my shop.
zaopatrywać (kogoś)
start learning
stock ****
smutny, przygnębiony
start learning
gloomy
pojawić się jako pierwsze na liście (np. rankingowej)
start learning
come top
ściśnięcie serca, ukłucie (np. zazdrości)
start learning
pang
Zanim on przyjechał do szpitala narzekał na ściśnięcia serca.
start learning
• He complained about heart pangs before he arrived at the hospital.
Zanim on przyjechał do szpitala narzekał na ściśnięcia serca.
start learning
He complained about heart pangs before he arrived at the hospital.
ściśnięcie serca, ukłucie (np. zazdrości)
start learning
pang
wyrzuty sumienia
start learning
pang of guilt
Kupiłam sobie jednoczęściową piżamę jednorożca na urodziny.
start learning
I bought myself a unicorn onesie for my birthday.
jednoczęściowa piżama, piżama kombinezon (noszona przez dorosłych)
start learning
onesie
zatrzymać kogoś
start learning
head somebody off
Ona zatrzymała włamywacza i czekała na policję.
start learning
• She headed the burglar off and waited for the police.
Policja zatrzymała złodzieja na ulicy.
start learning
• The police headed the thief off on the street.
Ona zatrzymała włamywacza i czekała na policję.
start learning
She headed the burglar off and waited for the police.
zatrzymać kogoś
start learning
head somebody off
borykać się z czymś
start learning
wrestle with something
Ona od 9 lat boryka się z depresją.
start learning
• She has been wrestling with depression for 9 years.
Chcę wyjechać na jakąś bezludną wyspę i zacząć żyć jako pustelnik.
start learning
I want to head off to some deserted island and start a life as a hermit.
wyjeżdżać, odchodzić
start learning
head off
Wyruszyliśmy natychmiast.
start learning
We headed off immediately.
wyjeżdżać, odchodzić
start learning
head off
miejsce, miejscówka (np. w którym spędzamy czas)
start learning
spot ****
Zamykają naszą ulubioną miejscówkę!
start learning
• They're closing our favourite spot!
zdawać egzamin British English formal
start learning
sit an exam
zgoda, w porządku, brzmi dobrze British English spoken synonim: okay
start learning
fair enough
losowy, przypadkowy, wyrywkowy synonimy: chance, fortuitous
start learning
random **
Natknąłem się na to przypadkowo.
start learning
• I stumbled upon it at random.
Twój Mistrz byłby dumny ze swego wiernego ucznia.
start learning
Now your Master would surely be proud of his disciple.
wierny uczeń (ktoś kto podąża za wielkim nauczycielem lub przywódcą, szczególnie religijnym)
start learning
disciple *
Czytałem coś o tym kilka dni temu.
start learning
I read something about it the other day.
niedawno (kilka dni temu)
start learning
the other day
jasny, wyraźny, dobitny (np. o sformułowaniu)
start learning
explicit **
bezpośredni (o osobie)
start learning
explicit **
rodzić, wydawać na świat formal
start learning
procreate
rodzić (dziecko)
start learning
have ***** past tense had, past participle had
Myśl o urodzeniu dziecka była straszna, ale też nieco ekscytująca.
start learning
• The thought of having a baby was scary, but a little exciting too.
Wydaje mi się, że ona zmyśliła to wszystko.
start learning
I think she made the whole thing up.
wymyślić coś, zmyślić coś
start learning
make something up *, make up something ***
zniekształcony, uszkodzony (np. plik komputerowy)
start learning
corrupt *
Ten plik komputerowy jest uszkodzony, nie mogę go otworzyć.
start learning
• This computer file is corrupt, I can't open it.
Tekst jest bardzo zniekształcony, nikt nie potrafi go przeczytać.
start learning
• The text is very corrupt, no one can read it.
wypaczony, zniekształcony
start learning
skewed
Firma ta jest w bliskim niebezpieczeństwie upadku.
start learning
The company is in imminent danger of collapse.
nadciągający, bliski, nieuchronny
start learning
imminent *
Nie rozumiem tego zagadnienia, czy możesz je powtórzyć?
start learning
I don't understand this issue, can you go over it?
powtórzyć coś, ponownie wyjaśnić, ponownie sprawdzić
start learning
go over something **
Łazienka miała kafelki na ścianach.
start learning
The bathroom had tiles on walls.
kafelki, płytki (ceramiczne), dachówki
start learning
tiles *
Jego niespodziewana wizyta zdenerwowała ją.
start learning
His unexpected visit churned her up.
wzburzyć kogoś, zdenerwować kogoś
start learning
churn somebody up British English
On ukrywa swoje uczucie do niej.
start learning
He disguises his feeling for her.
ukryć (np. uczucia)
start learning
disguise *
On musiał ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
start learning
He had to disguise his true identity.
ukryć (np. uczucia)
start learning
disguise *
Zawsze zakładasz głupie rzeczy.
start learning
You always imply stupid things.
implikować, oznaczać, zawierać znaczenie, zakładać
start learning
imply **
Ten plik komputerowy jest uszkodzony, nie mogę go otworzyć.
start learning
This computer file is corrupt, I can't open it.
zniekształcony, uszkodzony (np. plik komputerowy)
start learning
corrupt *

You must sign in to write a comment