01.2018(12) part 1

 0    443 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozłupać, rozpłatać (coś wzdłuż), poderżnąć (komuś gardło)
start learning
slit * past tense slit, past participle slit
Jego ciało znaleziono w zaułku. Ktoś poderżnął mu gardło.
start learning
• His body was found in the alley. Somebody slit his throat.
Oni mają nadzieję na odnalezienie ich syna.
start learning
They hold out hope of finding their son.
mieć (nadzieję)
start learning
hold out something *
Powolne mieszanie sprawi, że zupa będzie smakować lepiej.
start learning
A slow stir will make the soup taste better.
mieszanie
start learning
stir ***
ciasto (przed upieczeniem)
start learning
dough **
Czy mógłbyś dać mi przepis na to ciasto?
start learning
• Could you give me the recipe for that dough?
Nagły przeciąg przewrócił moją lampkę biurkową.
start learning
The sudden draught knocked down my desk lamp.
powiew, przeciąg
start learning
draught British English, draft ** American English
Czy mógłbyś zamknąć okno? Jest przeciąg.
start learning
Could you close the window? There's a draft.
powiew, przeciąg
start learning
draught British English, draft ** American English
Świetnie.
start learning
That's grand.
Ten stek jest twardy.
start learning
This steak is stiff.
sztywny, twardy
start learning
stiff **
pobić (wroga), pokonać (przeciwnika) literary
start learning
smite past tense smote, past participle smitten, smit
pluć
start learning
spit ** past tense spat, past participle spat, past tense (American English) spit, past participle (American English) spit
Wtedy on się odwrócił i splunął w moim kierunku.
start learning
• Then he turned around and spat at me.
Mamo, ona na mnie napluła!
start learning
• Mom, she spat at me!
Jack splunął na podłogę.
start learning
• Jack spat on the floor.
podzielić (coś między sobą), podzielić się (czymś)
start learning
split *** past tense split, past participle split, split up ***
Oni rozdzielili pieniądze, które wygrali na loterii.
start learning
• They split up the money they won in a lottery.
Zdecydowaliśmy podzielić się zyskami.
start learning
• We decided to split the profits.
podzielić (się), rozdzielić (się)
start learning
split *** past tense split, past participle split, split up ***
Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.
start learning
• The teacher split the children into four groups.
Policja podzieliła obszar na dwa sektory.
start learning
• The police split the area into two sectors.
odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać
start learning
spring **** past tense sprang, past tense (American English) sprung, past participle sprung
Odskoczyłem od niego w sekundzie, w której mnie dotknął.
start learning
• I sprang from him the second he touched me.
Odskoczyłem w samą porę, aby uniknąć kopnięcia.
start learning
• I sprang just in time to avoid the kick.
skakać (oddawać skok w jakimś kierunku) literary synonim: leap
start learning
spring **** past tense sprang, past tense (American English) sprung, past participle sprung
Mężczyzna skoczył na niego i zaczął go dusić.
start learning
• The man sprang at him and started to strangle him.
Skoczyłem naprzód i przytuliłem ją.
start learning
• I sprang forth and hugged her.
pięciolinia
start learning
stave ****, staff **** American English
Nauczyciel zapisał nuty na pięciolinii.
start learning
• The teacher wrote notes on the stave.
Uczymy się czytać nuty z pięciolinii.
start learning
• We learn to read music from a staff.
Nauczyciel zapisał nuty na pięciolinii.
start learning
The teacher wrote notes on the stave.
pięciolinia
start learning
stave, staff **** American English
palenisko (w piecu kaflowym)
start learning
stove **
Dzieci, trzymajcie się z dala od paleniska.
start learning
• Kids, stay away from the stove.
Zanim zrobimy cokolwiek, musimy rozgrzać palenisko.
start learning
• Before we do anything, we have to heat up the stove.
On prychnął z pogardą.
start learning
He spat with contempt.
fuknąć, prychnąć
start learning
spit **, spit out
przedstawiać
start learning
put ***** past tense put, past participle put
To nie brzmi atrakcyjnie, kiedy tak to przedstawiasz.
start learning
• It doesn't sound attractive when you put it like this.
Sposób w jaki ty to przedstawiasz sprawia, że wychodzę na okropną osobę.
start learning
• The way you put it makes me look like a horrible person.
zdawać relację, relacjonować, przedstawiać
start learning
cover *****
Dziennikarz zrelacjonował historię o bezpańskim psie.
start learning
• The journalist covered the story of a stray dog.
Ja zdawałem relację z olimpiady.
start learning
• I covered the Olympiad.
Te dwa modele różnią się od siebie zasadniczo.
start learning
These two models differ essentially.
zasadniczo, w zasadzie
start learning
essentially ***
Jego występ zachwycił widownię.
start learning
His performance slayed the audience.
zachwycić, rozbawić informal
start learning
slay
To wydarzenie rozpoczęło kryzys.
start learning
This event set off a crisis.
rozpoczynać, uruchamiać
start learning
set off *
Ona ma bardzo silną motywację, aby uczyć się angielskiego.
start learning
She has a very strong incentive to learn English.
bodziec, motywacja, zachęta
start learning
incentive **
Z powodu awarii silnika byliśmy zmuszeni zrobić postój.
start learning
Due to engine failure, we were forced to have a halt.
postój, przystanek, stacja
start learning
halt **
W miarę upływu lat Anna stawała się coraz bardziej cicha i małomówna.
start learning
As the years passed, Ann became more and more silent and taciturn.
małomówny, milczący, mrukliwy formal
start learning
taciturn
dotyczący rywalizacji lub konkurencji formal
start learning
emulative
pisać egzamin
start learning
take an exam, do an exam
Odskoczyłem w samą porę, aby uniknąć kopnięcia.
start learning
I sprang just in time to avoid the kick.
odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać
start learning
spring ****
uznanie, wyrazy uznania, pochwała
start learning
kudos American English slang
tweetować, zatweetować (dodać post w serwisie Twitter)
start learning
tweet
świergotać, ćwierkać
start learning
tweet
podrasowanie (np. samochodu), ulepszanie (np. programu), dopracowywanie (czegoś)
start learning
tweak
On wprowadził kilka ulepszeń do swojego komputera i teraz działa lepiej.
start learning
• He made some tweaks to his computer, and now it works faster.
On wprowadził kilka ulepszeń do swojego komputera i teraz działa lepiej.
start learning
He made some tweaks to his computer, and now it works faster.
podrasowanie (np. samochodu), ulepszanie (np. programu), dopracowywanie (czegoś)
start learning
tweak
retweet (wiadomość podana dalej na Twitterze), tweet podany dalej
start learning
retweet, RT
gderliwy, zrzędliwy, marudzący, narzekający informal
start learning
grumpy
łasica
start learning
weasel
Mała łasica żyje w szopie w naszym ogródku.
start learning
• A small weasel lives in the shed in our garden.
wielbiciel, miłośnik, amator
start learning
aficionado, afficionado
miłośnik
start learning
fancier
kropla (np. octu w sałatce)
start learning
dash *
Dodaj kroplę octu.
start learning
• Add a dash of vinegar.
Jego komentarz był ostatnią kroplą goryczy, którą mogłem znieść.
start learning
• His comment was the last dash of bitterness that I could stand.
odrobina (np. uczucia, romantyzmu)
start learning
dash *
Odrobina wrażliwości byłaby miła.
start learning
• A dash of sensitivity would be nice.
Każdy potrzebuje odrobiny romantyzmu w swoim życiu.
start learning
• Everyone needs a dash of romanticism in their lives.
raczej, najchętniej, najlepiej
start learning
preferably
pociągać nosem (płacząc) spoken
start learning
sniffle
śmiało, dawaj, wal śmiało, pytaj śmiało (zachęta lub pozwolenie na zadanie pytanie) spoken
start learning
fire away, ask away
chwila, moment, wyluzuj, spokojnie, hola informal
start learning
hold your horses
Spokojnie!, Wyluzuj! informal
start learning
Cool it!
Usłyszałem dźwięk przypominający krzyk.
start learning
I heard a sound suggestive of a cry.
przypominający, przywodzący na myśl
start learning
suggestive
śmiać się na cały głos informal
start learning
laugh one's head off
śmiać się głośno, rechotać
start learning
guffaw
głośny śmiech, rechot
start learning
guffaw
dyszeć, sapać, ziajać (z trudem łapać oddech)
start learning
gasp **
Po bieganiu na bieżni dyszałem dziesięć minut.
start learning
• After running on a treadmill I gasped for ten minutes.
pasażer
start learning
passenger ***
Byłem częstym pasażerem pociągów jako student.
start learning
• I used to be an avid train passenger as a student.
Pasażerowie zostali poproszeni o opuszczenie autobusu z powodu awarii.
start learning
• The passengers were asked to leave the bus because of a breakdown.
radzić sobie finansowo, dawać sobie radę
start learning
get by
"Jak sobie radzisz?" "Wydaje mi się, że w miarę."
start learning
• "How do you get by?" "I guess I manage."
Zarabiam dużo pieniędzy, więc daję sobie radę.
start learning
• I earn good money, so I get by.
radość, zadowolenie
start learning
gladness
ślad, znak, poszlaka
start learning
trace **
Nie ma po nim żadnego śladu.
start learning
• There's not even a trace of him.
Ślady prowadzą do mojego domu.
start learning
• The traces lead to my house.
wartościowy, opłacalny
start learning
worthwhile *
wart zachodu, wart trudu
start learning
worthwhile *
niespokojny, nerwowy
start learning
restless *
To była niespokojna noc, nie zmrużyłem oka.
start learning
• It was a restless night, I couldn't sleep at all.
• The children always get restless when we are traveling.
start learning
• The children always get restless when we are travelling.
Children are always nervous when we travel.
start learning
Dzieci zawsze są nerwowe, kiedy podróżujemy.
Nie mogłam poradzić sobie z emocjami po tym, jak umarł mój pies.
start learning
I couldn't deal with emotions after my dog died.
poradzić sobie z czymś (np. z problemem, emocjami)
start learning
deal with something ****
zawoalowany, wymijający (o wypowiedzi)
start learning
indirect *
Nie będę rozmawiać z tym idiotą.
start learning
I won't talk to this dork.
kretyn, idiota American English not polite
start learning
dork
On jest takim kretynem!
start learning
He's such a dork!
kretyn, idiota American English not polite
start learning
dork
To zadanie ma skończoną liczbę rozwiązań.
start learning
This problem has got a finite number of solutions.
skończony
start learning
finite
z daleka, z oddali, z perspektywy czasu
start learning
off ****
Patrząc z perspektywy czasu, ona była miłą osobą.
start learning
• Looking off, she was a nice person.
Ona próbowała na to popatrzeć z perspektywy czasu, ale nadal wydawało jej się to straszne.
start learning
• She tried to look at it off but it still seemed horrible to her.
Patrząc z perspektywy czasu, ona była miłą osobą.
start learning
Looking off, she was a nice person.
z daleka, z oddali, z perspektywy czasu
start learning
off *****
z perspektywy czasu
start learning
in retrospect *
prawdę mówiąc spoken
start learning
to tell the truth, to tell you the truth
prawdę mówiąc
start learning
frankly speaking
Naprawdę nie wiem, co robić, prawdę mówiąc.
start learning
• Frankly speaking, I really don't know what to do.
Naprawdę nie wiem, co robić, prawdę mówiąc.
start learning
Frankly speaking, I really don't know what to do.
prawdę mówiąc
start learning
frankly speaking
Myślę, że jest złą osobą, ale w głębi duszy ją kocham.
start learning
I think she's a bad person, but deep inside I love her.
w głębi duszy, w głębi serca
start learning
deep inside, deep down
przypominanie (o czymś, np. o spotkaniu)
start learning
reminding
popędzać, popychać (do czegoś), skłaniać (do czegoś), zmobilizować
start learning
prod *
bodziec, zachęta, doping
start learning
prod
Dziennikarz zrelacjonował historię o bezpańskim psie.
start learning
The journalist covered the story of a stray dog.
zdawać relację, relacjonować, przedstawiać
start learning
cover *****
Ja zdawałem relację z olimpiady.
start learning
I covered the Olympiad.
zdawać relację, relacjonować, przedstawiać
start learning
cover *****
bezstronny (np. o opinii)
start learning
unbiased, unbiassed British English
Polegam na twojej bezstronnej opinii.
start learning
• I rely on your unbiased opinion.
Znaleźliśmy mniej więcej bezstronnego świadka.
start learning
• We found a more or less unbiased witness.
Polegam na twojej bezstronnej opinii.
start learning
I rely on your unbiased opinion.
bezstronny (np. o opinii)
start learning
unbiased, unbiassed British English
zrealizować coś, wprowadzać coś w życie (np. plan)
start learning
carry something out **, carry out something **
Jest to akt polityczny, który musimy wprowadzić w życie.
start learning
• This is a political act that we must carry out.
Daj mi siłę wypełnić to, co sobie zamierzyłem.
start learning
• Give me the strength to carry out what I plan.
wykonywać kogoś obowiązki
start learning
carry out one's duties
nieusprawiedliwiony (np. o nieobecności)
start learning
unexcused
wykreślić, skreślić
start learning
scratch **
Wykreśliłem jego imię z listy.
start learning
• I scratched out his name from the list.
wykreślić coś
start learning
scratch something out
To było tylko przeoczenie na formularzu.
start learning
It was just an oversight on a form.
niedopatrzenie
start learning
oversight *
niedbalstwo, niedopatrzenie, niestaranność
start learning
negligence
On nie wyczyścił całego pokoju przez swoje niedbalstwo.
start learning
• He didn't clean the whole room due to his negligence.
Drobne niedopatrzenie może być bardzo szkoldiwe, zwłaszcza w dokumentach.
start learning
• A small negligence can often be very harmful, in documents in particular.
szeleścić, szumieć
start learning
rustle
To trzaskało cicho, jak tłuszcz smażący się w rondlu.
start learning
It crackled softly like fat frying in a saucepan.
trzaskać, trzeszczeć (w krótkich odstępach czasu)
start learning
crackle *
przeżuwanie, żucie, pałaszowanie, spałaszowanie
start learning
munching
problem, szkopuł (coś, co denerwuje)
start learning
bugbear
wielka gafa, coś niedopuszczalnego
start learning
a big no-no
dźwięk wielokanałowy, dźwięk dookolny, dźwięk przestrzenny
start learning
surround sound
używanie kilku monitorów lub wyświetlaczy naraz
start learning
dual screening
zasady postępowania (do których powinni stosować się ludzie należący do określonej grupy, klasy społecznej)
start learning
code of conduct
ale (piwo górnej fermentacji) American English
start learning
ale
Piję angielskie ale za twój szczęśliwy powrót!
start learning
• I drink to your safe return in English ale!
Piję angielskie ale za twój szczęśliwy powrót!
start learning
I drink to your safe return in English ale!
ale (piwo górnej fermentacji) American English
start learning
ale
chlanie (picie dużej ilości alkoholu) informal
start learning
boozing
pub (miejsce, w którym pije się dużo alkoholu) informal
start learning
drinking den
kontuar, lada, bufet
start learning
counter **
Czy możemy usiąść przy bufecie?
start learning
• Can we sit at the counter?
Postawił dwie butelki piwa na ladzie.
start learning
• He put two bottles of beer on the counter.
Czy możemy usiąść przy bufecie?
start learning
Can we sit at the counter?
kontuar, lada, bufet
start learning
counter ***
o tematyce (np. muzycznej, dziecięcej)
start learning
themed
praca fizyczna
start learning
thirsty work
bunkier, schron
start learning
bunker *
On miał bunkier pod szopą w ogródku.
start learning
• He had a bunker under his shed in the backyard.
bankieta, ława ziemna w okopach
start learning
banquette
rzadki (o włosach), skąpy (o roślinności)
start learning
sparse
huczny, hałaśliwy
start learning
riotous
napoje alkoholowe
start learning
spirits **
Chcemy, żebyś przniósł jakieś napoje alkoholowe na imprezę.
start learning
• We need you to bring some spirits to the party.
klasyfikować, zaliczać
start learning
rank ***
On klasyfikuje zwierzęta do różnych grup.
start learning
• He ranks animals into different groups.
Jak zaklasyfikujemy tę kwestię?
start learning
• How will we rank this matter?
On klasyfikuje zwierzęta do różnych grup.
start learning
He ranks animals into different groups.
klasyfikować, zaliczać
start learning
rank ***
praca przymusowa
start learning
forced labour British English, forced labor American English
dyskrecja
start learning
secrecy *
Możesz polegać na mojej dyskrecji.
start learning
• You can depend on my secrecy.
Możesz polegać na mojej dyskrecji.
start learning
You can depend on my secrecy.
dyskrecja
start learning
secrecy *
inwigilacja, obserwacja, nadzór (np. policyjny)
start learning
surveillance **
Każda osoba z tej listy znajduje się pod ścisłym nadzorem stróżów prawa.
start learning
• Everyone on that list is already under surveillance by law enforcement.
skandowany slogan
start learning
chant, chaunt old-fashioned
To była nasza przyśpiewka przed meczem, zanim wyszliśmy na boisko.
start learning
• That was our chant before the games, before we came out.
To była nasza przyśpiewka przed meczem, zanim wyszliśmy na boisko.
start learning
That was our chant before the games, before we came out.
skandowany slogan
start learning
chant *, chaunt old-fashioned
tajność (informacji), skrytość
start learning
secrecy *
Jestem zmęczony jego skrytością.
start learning
• I'm tired of his secrecy.
potajemnie
start learning
in secrecy
chorobliwy, przesadny (np. fascynacja)
start learning
morbid
chorobliwie, patologicznie
start learning
morbidly
nie chciałbym się narzucać, nie chciałbym być wścibski
start learning
I don't wish to interfere British English formal, I don't wish to be nosy British English formal
sprzeciwiać się, przeciwstawiać się (np. szefowi)
start learning
cross ****
Nie sprzeciwiaj mi się. Ja jestem twoim szefem i mogę cię zwolnić, jeżeli zechcę.
start learning
• Don't cross me. I am your boss, and I can fire you if I want to.
Poddany sprzeciwił się królowi.
start learning
• The subject crossed the king.
zezłościć się
start learning
get cross
dokonywać, wykonywać (np. operację)
start learning
perform ****
On przeprowadził operację bezbłędnie.
start learning
• He performed the surgery flawlessly.
Jeżeli nie schudniesz, nie będziemy mogli wykonać operacji.
start learning
• If you don't lose weight, we will not be able to perform the surgery.
On przeprowadził operację bezbłędnie.
start learning
He performed the surgery flawlessly.
dokonywać, wykonywać (np. operację)
start learning
perform ****
przymusowy, narzucony
start learning
enforced
pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać
start learning
boost **
Kawa zwiększyła mój poziom energii.
start learning
• Coffee boosted my energy level.
Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.
start learning
• The promotion of our city boosted tourism in this region.
Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.
start learning
• It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time.
Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.
start learning
• We must also boost opportunities for young people.
Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.
start learning
• Chocolate always boosts my mood.
Kawa zwiększyła mój poziom energii.
start learning
Coffee boosted my energy level.
pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać
start learning
boost **
bezinteresowny, altruistyczny (o osobie)
start learning
selfless
znęcanie się nad słabszymi, tyranizowanie kogoś, zmuszanie kogoś do czegoś
start learning
bullying
Niedopuszczalne jest, aby kobiety regularnie były poddawane tyranizowaniu i przemocy fizycznej lub psychologicznej.
start learning
• It is not acceptable for women to be subjected to bullying and physical or psychological violence on a daily basis.
proces, spór sądowy
start learning
litigation *
My nie boimy się procesu cywilnego.
start learning
• We are not afraid of civil litigation.
usuwać, pomijać (coś)
start learning
cut out *
Usuń z artykułu ten kawałek o rasizmie.
start learning
• Cut out the part about racism from the article.
być stworzonym do czegoś (np. do jakiejś pracy), nadawać się do czegoś, być urodzonym (np. artystą)
start learning
be cut out for something, be cut out to be something
On nadaje się do tej pracy.
start learning
• He's cut out for this job.
Nie jestem stworzony do bycia prawnikiem. Chcę być artystą.
start learning
• I'm not cut out for a lawyer. I want to be an artist.
przyprawa kulinarna synonimy: seasoning, flavouring
start learning
condiment formal
przyprawa, przyprawy synonimy: flavouring, condiment
start learning
seasoning *
Używam raczej łagodnych przypraw.
start learning
• I use rather mild seasonings.
bezsporny, niepodważalny
start learning
undisputed
niekwestionowany
start learning
undisputed
bezsporny fakt
start learning
undisputed fact
pykać (fajką), zaciągać się, kurzyć (papierosa, fajkę)
start learning
puff *, puff away *, puff on *
gasić (papierosa)
start learning
stub out
kamień węgielny
start learning
cornerstone
Kamieniem węgielnym naszego społeczeństwa jest obywatelstwo i prawo.
start learning
• The cornerstone of our society is citizenship and the law.
Nie zapominajmy, że kamieniem węgielnym demokracji jest wolna prasa.
start learning
• Let us not forget that a free press is the cornerstone of democracy.
Nie zapominajmy, że kamieniem węgielnym demokracji jest wolna prasa.
start learning
Let us not forget that a free press is the cornerstone of democracy.
kamień węgielny
start learning
cornerstone
próba (zdobycia lub osiągnięcia czegoś)
start learning
bid **
Jego próba napadu na bank zakończyła się niepowodzeniem.
start learning
• His bid to rob a bank ended in a fail.
Peter zawalił próbę zdobycia mojego szacunku.
start learning
• Peter failed his bid to get my respect.
Jego próba napadu na bank zakończyła się niepowodzeniem.
start learning
His bid to rob a bank ended in a fail.
próba (zdobycia lub osiągnięcia czegoś)
start learning
bid **
brać coś pod uwagę, zauważać coś
start learning
take notice of something
to dla ciebie, rozważ to
start learning
put that in your pipe and smoke it spoken, stick that in your pipe and smoke it spoken
skasować, zniszczyć, zgładzić
start learning
extinguish
gatunek
start learning
species **** plural: species
Każdy gatunek ptaków ma swój własny specyficzny śpiew.
start learning
• Each species of bird has its own characteristic song.
To jest bardzo rzadki gatunek.
start learning
• It's a very rare species.
Lista zagrożonych gatunków w tym kraju wzrasta w alarmującym tempie.
start learning
• The list of endangered species in this country is growing at an alarming rate.
pogarszać się (o stanie czegoś), podupadać (o zdrowiu)
start learning
deteriorate *
spotkać się z aprobatą
start learning
get traction
zyskać uznanie, akceptację
start learning
get traction
drażliwy (temat), trudny (problem)
start learning
thorny
bezradny, bezsilny
start learning
helpless *
padlina, zewłok, tusza
start learning
carcass, carcase
Widziałem ścierwo psa w uliczce dzisiaj rano.
start learning
• I saw a dog carcass in alley this morning.
Sępy jadły padlinę jakiegoś zwierzęcia.
start learning
• The vultures were eating a carcass of an animal.
Sępy jadły padlinę jakiegoś zwierzęcia.
start learning
The vultures were eating a carcass of an animal.
padlina, zewłok, tusza
start learning
carcass, carcase
łobuz, zabijaka, despota, tyran, oprych, zbir
start learning
bully * plural: bullies
Bart ma problem z miejscowym młodym łobuzem, Nelsonem.
start learning
• Bart's got a problem with a local young bully named Nelson.
Dlaczego musi być z niego taki zbir?
start learning
• Why does he gotta be such a bully?
świetlny, lśniący
start learning
luminous
temat rozmowy British English
start learning
talking point
bagatelizować, umniejszać, pomniejszać
start learning
understate
Ten artykuł pomniejszył wagę problemu.
start learning
• This article understated the extent of the problem.
Ten artykuł pomniejszył wagę problemu.
start learning
This article understated the extent of the problem.
bagatelizować, umniejszać, pomniejszać
start learning
understate
za wysoką cenę
start learning
at a price
ograniczać, utrudniać synonimy: restrict, hinder
start learning
cramp
dotrzymywać komuś kroku, utrzymywać ten sam poziom
start learning
keep up with somebody
Jack nie był w stanie dotrzymać kroku reszcie swojej drużyny.
start learning
• Jack hasn't been able to keep up with the rest of his team.
meczet
start learning
mosque *, masjid *
Meczet jest obiektem kultu islamskiego.
start learning
• A mosque is an object for Islamic worship.
Muzułmanie modlą się w meczetach pięć razy dziennie.
start learning
• Muslims pray at mosques five times a day.
Meczet jest obiektem kultu islamskiego.
start learning
A mosque is an object for Islamic worship.
meczet
start learning
mosque *, masjid
hałas, wrzawa, zamieszanie, chaos
start learning
turmoil *
On zgubił się w chaosie natarcia.
start learning
• He got lost in the turmoil of the attack.
Uslyszałem przez okno jakiś hałas.
start learning
• I heard some turmoil through the window.
chaos polityczny
start learning
political turmoil
Uslyszałem przez okno jakiś hałas.
start learning
I heard some turmoil through the window.
hałas, wrzawa, zamieszanie, chaos
start learning
turmoil *
gwałtowny, potężny
start learning
forcible
podjarany, nakręcony (mocno podekscytowany) slang
start learning
hyped slang
szum medialny,
start learning
hype *
Oni wytworzyli sporo szumu medialnego dookoła ich nowego filmu.
start learning
• They have generated a lot of hype about their new movie.
Cały ten szum medialny został zmarnowany na średnią grę.
start learning
• All this hype was wasted on a mediocre game.
Oni wytworzyli sporo szumu medialnego dookoła ich nowego filmu.
start learning
They have generated a lot of hype about their new movie.
szum medialny,
start learning
hype *
chleb naan (indyjski chleb pieczony w glinianym piecu)
start learning
nan, naan, nan bread
Indyjski chleb naan
start learning
Indian naan bread
zapomnieć czegoś wziąć, pozostawić coś, zostawić po sobie
start learning
leave something behind
Obawiam się, że zapomniałem wziąć portfela.
start learning
• I'm afraid I've left my wallet behind.
On zostawił swój parasol.
start learning
• He left his umbrella behind.
niezakłócony, niezatrzymany
start learning
unimpeded
On nie lubił, kiedy jego fani go oblegali.
start learning
He didn't like being mobbed by his fans.
oblegać, obstąpić (np. sławną osobę)
start learning
mob *
oblegać, obstąpić (np. sławną osobę)
start learning
mob *
On nie lubił, kiedy jego fani go oblegali.
start learning
• He didn't like being mobbed by his fans.
impet, siła
start learning
brunt
brać na siebie ciężar, najbardziej coś odczuć
start learning
bear the brunt, take the brunt
mówić, gadać
start learning
be on about British English informal
przyjemność, rozrywka, urozmaicenie, odskocznia
start learning
treat *
Wziąłem ją do kina dla rozrywki.
start learning
• I took her to the cinema for a treat.
Czytanie to dla mnie forma odskoczni.
start learning
• Reading is a form of a treat to me.
Wziąłem ją do kina dla rozrywki.
start learning
I took her to the cinema for a treat.
przyjemność, rozrywka, urozmaicenie, odskocznia
start learning
treat ****
Czytanie to dla mnie forma odskoczni.
start learning
Reading is a form of a treat to me.
przyjemność, rozrywka, urozmaicenie, odskocznia
start learning
treat ****
niespodzianka
start learning
treat *
Nie otwieraj oczu - to niespodzianka!
start learning
• Don't open your eyes - it's a treat!
Nie mogę się doczekać tej niespodzianki.
start learning
• I can't wait for the treat.
osoba przesłuchująca, przesłuchujący
start learning
interrogator
Niemowlęta łkają od czasu do czasu.
start learning
Babies whimper from time to time.
biadolić, jęczeć, skomleć, łkać
start learning
whimper
Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.
start learning
The promotion of our city boosted tourism in this region.
pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać
start learning
boost **
Muszę przyjmować te przeciwzapalne zastrzyki przez tydzień.
start learning
I have to take these anti-inflammatory shots for a week.
przeciwzapalny
start learning
anti-inflammatory
Musimy przeciwdziałać przestępczości w naszym mieście.
start learning
We need to counter crime in our city.
odpierać, odrzucać, przeciwdziałać, wstrzymywać
start learning
counter ***
Nie dam ci kolejnej szansy, bo wiem, że i tak zawalisz sprawę.
start learning
I won't give you another chance because I know you'll blow it anyway.
zawalać sprawę, zepsuć (coś), przepuścić (np szanse na coś) informal
start learning
blow ****
znajdować z kimś wspólny język
start learning
be in sync with somebody, be in synch with somebody
wejść gdzieś przez pomyłkę, znaleźć się gdzieś przez pomyłkę
start learning
blunder
wspomnienie, pamięć
start learning
memory ****
Zachowam pamięć o tobie w moim sercu.
start learning
• I will keep the memory of you in my heart.
Czasami wspomnienia mogą być bardzo bolesne.
start learning
• Sometimes memories can be very painful.
Czasami wspomnienia mogą być bardzo bolesne.
start learning
Sometimes memories can be very painful.
wspomnienie, pamięć
start learning
memory ****
hak
start learning
hook **
Kawał mięsa wisiał na haku.
start learning
• A chunk of meat was hanging on the hook.
On jest piratem z hakiem zamiast dłoni.
start learning
• He's a pirate with a hook instead of a hand.
Kawał mięsa wisiał na haku.
start learning
A chunk of meat was hanging on the hook.
hak
start learning
hook ***
pedał (wulgarne określenie na homoseksualistę)
start learning
fag American English taboo, faggot American English taboo, fagola American English taboo
On nazwał mnie pedałem. Nie wybaczę mu tego.
start learning
• He called me a faggot. I won't forgive him that.
masturbować się, onanizować się American English informal
start learning
jack off
Obydwa moje nadgarstki są skręcone, więc nie mogę się nawet masturbować jak człowiek.
start learning
• Both of my wrists are sprained so I can't even jack off like a human.
sąd, trybunał
start learning
tribunal *
Będziesz osądzony przez ten trybunał.
start learning
• You will be sentenced by this tribunal.
oszustwo synonim: scam
start learning
fraud **
Popełniasz oszustwo, kiedy próbujesz umyślnie oszukać osobę lub instytucję.
start learning
• You commit a fraud when you deliberately try to deceive a person or an institution.
Wysoki Sądzie, przyznaję się do oszustwa, ale nie do morderstwa.
start learning
• Your Honour, I confess to the fraud but not to the murder.
oszustwo, podstęp
start learning
deception *
Jego wyrafinowany podstęp zwiódł wszystkich.
start learning
• His elaborate deception fooled everyone.
wojowniczy, agresywny
start learning
belligerent
pochodzenie, rodowód (np. rodziny)
start learning
ancestry
Obawiam się, że pochodzenie jej rodziny jest podejrzane.
start learning
• I am afraid her family is of dubious ancestry.
obraz, przedstawienie, ukazanie (np. postaci)
start learning
portrayal *
Przedstawienie głównego bohatera w tej książce nie zgadza się z resztą serii.
start learning
• The portrayal of the main character in this book doesn't correspond with the rest of the series.
hipokryzja, obłuda, zakłamanie
start learning
hypocrisy
Branie pieniędzy od rządu i twierdzenie, że nie powinny być dawane to hipokryzja.
start learning
• Taking the money from the government and claiming it shouldn't be given is hypocrisy.
Ciężko jest być politykiem i uniknąć hipokryzji.
start learning
• It's hard to be a politician and avoid the hypocrisy.
oskarżenie, zarzut
start learning
accusation **
Niczego nie osiągniesz ciskając bezpodstawnymi oskarżeniami.
start learning
• You won't get anywhere throwing around baseless accusations.
ociągać się, zwlekać
start learning
linger *
samotniczy (tryb życia), ustronny, odosobniony (o miejscu)
start learning
solitary *
On żył samotniczym trybem życia na obrzeżach miasta.
start learning
• He lived a solitary life at the outskirts of town.
On żył samotniczym trybem życia na obrzeżach miasta.
start learning
He lived a solitary life at the outskirts of town.
samotniczy (tryb życia), ustronny, odosobniony (o miejscu)
start learning
solitary *
zamknięcie
start learning
confinement
Jego samotne zamknięcie sprawiło, że stał się jeszcze bardziej zdystansowany.
start learning
• His solitary confinement only made him more isolated.
Trzymamy wszystkie nasze dokumenty w bezpiecznym zamknięciu.
start learning
• We keep all our documents in safe confinement.
wirusowy (o treściach w sieci które bardzo szybko się rozprzestrzeniają)
start learning
viral
pokorny, skromny
start learning
humble *
On na zawsze pozostał skromnym mężczyzną.
start learning
• He always remained a very humble man.
W porządku, myślę, że wszyscy zrozumieli.
start learning
All right, I think everyone got the point.
zrozumieć, pojąć
start learning
get the point
zrozumieć, pojąć
start learning
get the point
Nie rozumiem dlaczego ten problem jest taki ważny.
start learning
• I do not get the point why this issue is so important.
W porządku, myślę, że wszyscy zrozumieli.
start learning
• All right, I think everyone got the point.
płatek śniegu
start learning
snowflake
Żadne dwa płatki śniegu nie mają dokładnie takiej samej struktury kryształków.
start learning
• No two snowflakes have exactly the same crystal pattern.
sporo, wiele, dużo, masa
start learning
a great deal
pozostawiać wiele do życzenia
start learning
leave a great deal to be desired
rekomendować, polecać
start learning
recommend ***
On mocno poleca tą książkę.
start learning
• He strongly recommends this book.
Dyrektor poleca cię na pozycję menedżera.
start learning
• The director recommends you for the manager's position.
odwoływać, przywoływać (np. do Boga, pomoc) formal
start learning
invoke *, invocate *
krzyknąć, wykrzyknąć
start learning
call something out **, call out something **
On wykrzykiwał jakieś obelgi.
start learning
• He was calling out some insults.
On wykrzykiwał jakieś obelgi.
start learning
He was calling out some insults.
krzyknąć, wykrzyknąć
start learning
call something out, call out something **
przyzwoitość
start learning
decency
Brak wam wiary w przyzwoitość kultury białego człowieka.
start learning
• You have no faith in the essential decency of the white man's culture.
Przyzwoitość i prostota nie są poważane na tym świecie.
start learning
• Decency and simplicity is of no use in this world.
Miejmy na tyle przyzwoitości, tak jak to ma miejsce dziś, aby nie winić pogody.
start learning
• Let us have the decency, as we do tonight, not to blame the weather.
dobre obyczaje
start learning
public decency
obrażać się
start learning
take offence British English, take offense American English
uzasadnienie, usprawiedliwienie
start learning
justification *
Projekt, jak wcześniej wspomniałem, nie ma absolutnie żadnego ekonomicznego uzasadnienia.
start learning
• As I have said earlier, this is a project with absolutely no economic justification.
Projekt, jak wcześniej wspomniałem, nie ma absolutnie żadnego ekonomicznego uzasadnienia.
start learning
As I have said earlier, this is a project with absolutely no economic justification.
uzasadnienie, usprawiedliwienie
start learning
justification *
na razie, do widzenia American English spoken
start learning
so long **
Na razie, Betty!
start learning
• So long, Betty!
Muszę iść do domu, na razie!
start learning
• I have to go home, so long!
łączyć, scalać, zlewać, zmieszać synonim: fuse
start learning
merge *
zlewać (się), stapiać (się)
start learning
merge *
niezrównoważony (np. psychicznie)
start learning
disturbed
niepokój, zaburzenie
start learning
disturbance *
przepoławiać, zmniejszyć o połowę
start learning
halve
problem dzielony to pół problemu
start learning
a problem shared is a problem halved, a trouble shared is a trouble halved
Jej napad padaczkowy był tak silny, że uszkodził jej mózg.
start learning
Her epileptic seizure was so strong it injured her brain.
napad padaczkowy
start learning
epileptic seizure
reakcja walki lub ucieczki
start learning
fight or flight response
Nie rozumiem dlaczego ten problem jest taki ważny.
start learning
I do not get the point why this issue is so important.
zrozumieć, pojąć
start learning
get the point
ugiąć się przed czymś, poddać się czemuś (np. argumentom)
start learning
give in to something
Ugiąłem się pod jej argumentami.
start learning
• I gave in to her arguments.
Musisz poddać się ich planowi.
start learning
• You have to give in to their plan.
poddać się czemuś (np. pragnieniu)
start learning
give in to something
Ona poddała się swoim uczuciom.
start learning
• She gave in to her feelings.
Czy poddałeś się swoim pragnieniom?
start learning
• Did you give in to your cravings?
zapasy
start learning
wrestling *
on zaczął brać udział w międzynarodowych zapasach, kiedy miał zaledwie 16 lat.
start learning
• He started his international wrestling in the age of just only 16 years.
wybrzeże, brzeg morski
start learning
seashore
Oni stale się kłócą.
start learning
They are arguing constantly.
stale, ciągle
start learning
constantly ***
dobitny, wyrazisty, pełen wyrazu
start learning
expressive *
zawodowo (np. uprawiać sport, śpiewać)
start learning
professionally *
futro (na zwierzęciu)
start learning
fur **
Przebierz się w sukienkę, która nie jest cała w kocim futrze.
start learning
• Change into a dress that's not covered in cat fur.
nieregularnie, od czasu do czasu
start learning
on and off, off and on
ciekawe że; co ciekawe
start learning
interestingly enough
pszczoła
start learning
bee **, honeybee **, honey bee **
Pszczoła, która ją użądliła, mogła być zarażona wirusem.
start learning
• The bee that stung her might have been carrying a virus.
Pszczoły są bardzo ważne dla roślin.
start learning
• Honeybees are very important for plants.
Pszczoły są bardzo ważne dla roślin.
start learning
Honeybees are very important for plants.

You must sign in to write a comment