V semestr z lekcji

 0    167 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dostosować się do innej sytuacji
start learning
adjust to a different situation
szybko się zmieniający
start learning
rapidly changing
z pierwszej ręki
start learning
first hand
na krótką chwilę
start learning
for a short while
dostrzegać z daleka
start learning
sight
odrobina czegoś
start learning
a speck of sth
Obserwacja
start learning
sighting
raj
start learning
paradise
płytka woda / rafa
start learning
shallow water/reef
jacht
start learning
yacht
zakotwiczyć
start learning
anchore
na morzu
start learning
offshore
wiosłować
start learning
paddle
być pod rządami
start learning
be under the rule
cała społeczność
start learning
entire community
kogoś pozdrowić
start learning
greet someone
każdy bez wyjątku
start learning
each and every one
recepcja/przyjęcie
start learning
reception
uścisk ręki
start learning
handshake
Uścisk dłoni na wprowadzenie
start learning
handshake on introduction
Lider społeczności
start learning
community leader
zwyczajowy
start learning
customary
zbierać się
start learning
gather
nurkować
start learning
dive
oszczep
start learning
spear
śmiercionośny
start learning
deadly
jednocześnie / w tym samym czasie
start learning
at the same time
istotnie
start learning
essentially
nowiutkie
start learning
brand new
idealnie
start learning
ideally
Zagadnienia, problemy
start learning
issues
powódź
start learning
flooding
radzić sobie z czymś
start learning
deal with sth
Mieszanina czegoś.
start learning
mixture of sth.
pretensjonalny
start learning
arty
oratorzy
start learning
orators
tyglem narodów i kultur
start learning
melting pot of peoples and cultures
wypadać
start learning
fall out
sporządzenie (listę)
start learning
draw up (a list)
rządzić
start learning
govern
utopijne pomysły
start learning
utopian ideas
wymyślić
start learning
come up with
podstawowe zasady
start learning
ground rules
rewolucja
start learning
revolution
punkt zwrotny
start learning
turning point
rozwój
start learning
development
rozprzestrzenianie sie
start learning
spread
postęp
start learning
advance
ruch
start learning
movement
wynalazek
start learning
invention
ruch
start learning
movement
fundament, podstawa
start learning
foundation
odkrycie
start learning
discovery
postęp
start learning
progress
plemię
start learning
tribe
odosobnione
start learning
isolated
oddalone (miejsce)
start learning
remote
zwyczaj
start learning
custom
cło
start learning
customs
wiązać (ludzi razem)
start learning
bind
rewolucja
start learning
revolution
punkt zwrotny
start learning
turning point
rozwój
start learning
development
postęp, krok naprzód
start learning
advance
ruch
start learning
movement
wynalazek
start learning
invention
odkrycie
start learning
discovery
postęp
start learning
progress
obracać się
start learning
revolve
znaleźć winnego (za)
start learning
find guilty (of)
nalegać na coś
start learning
insist on something
stawką, w niebezpieczeństwie, zagrożona
start learning
at stake, in danger, threatened
przedsiębiorczość
start learning
enterpreneurship
pewny
start learning
confident
zdesperowany, by to zrobić
start learning
desperate to do
krytykują za
start learning
criticise for
podjąć kroki
start learning
take steps
bez zmarszczek
start learning
unlined
ciągnąć
start learning
drag
podbijać
start learning
conquere
ludzkość / ludzkość, ludzkość i jej odkrycia,
start learning
humanity/mankind, humanity and its discoveries,
przychodzi naturalnie komuś
start learning
come naturally to sb
wracać
start learning
come back
przyjechać samochodem
start learning
come by car
zajmować pierwsze miejsce/wygrywać wyścigi
start learning
come first
wygłosić przemówienie
start learning
give a speech
organizować przyjęcie
start learning
give a party
uśmiechnąć się
start learning
give a smile
odpocząć
start learning
have a rest
dokonywać wyboru
start learning
make a choice
podjąć decyzję
start learning
make a decision
postępy w
start learning
make progress in
dokonać zysku / straty
start learning
make a profit/loss
Nie mam pojęcia,
start learning
I have no idea
Nie mam pojęcia,
start learning
I haven't a clue
wyjątkowy
start learning
unique
boski / boska
start learning
divine
wieczny
start learning
eternal
wspaniały / niespotykany / niezwykły
start learning
extraordinary
śmiertelny
start learning
mortal
wzbudzający respekt, podziw
start learning
awe-inspiring
świetni ludzie
start learning
awsome people
wyczyn
start learning
feat
zwykły
start learning
ordinary
aspiracje
start learning
aspirations
poszukiwanie
start learning
quest
posąg
start learning
statue
tło, pochodzenie
start learning
background
sufit
start learning
ceiling
kopuła
start learning
dome
klejnot
start learning
jewel
burzliwy
start learning
tempestuous
rywal
start learning
rival
demon
start learning
demon
odcisnąć piętno na kimś
start learning
make sb's mark on
mieć wpływ na sth
start learning
to have impact on sth
wytrwać
start learning
persevere
kamieniarz
start learning
stonecutter
współpraca
start learning
collaboration
studiować pod sb
start learning
study under sb
muzyka filmowa
start learning
film score
epoka hippie
start learning
hippie era
gotowe posiłki
start learning
pre-prepared meals
żywności przetworzonej
start learning
processed food
Produkty ekologiczne
start learning
organic products
energooszczędne oświetlenie
start learning
energy-saving lighting
podwójnymi szybami
start learning
double-glazed
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of sth
w zaawansowanej ciąży
start learning
heavily pregnant
koszmarny
start learning
nightmarish
w fali upałów
start learning
in a heatwave
wykazać
start learning
demonstrate
w poszukiwaniu czegoś
start learning
in search of sth
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
emisji dwutlenku węgla
start learning
carbon footprint
średnia
start learning
average
wchodzić do środka
start learning
get around in
śledzić coś dalej
start learning
track sth on
wzdłuż drogi
start learning
along the way
dokonać cięć
start learning
make the cuts in
biolog morski
start learning
marine biologist
niezwykły
start learning
unusual
nierealny
start learning
unreal
poddany recyclingowi
start learning
recycled
wielokrotnego użytku
start learning
reusable
nie zgadzać się
start learning
disagree
być nieposłusznym
start learning
disobey
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
błędnie wymawiać
start learning
mispronounce
z niedowagą
start learning
unerweight
rozgotowane / przesadzone
start learning
overcooked/overdone
nieprawdopodobny
start learning
unbelievable
źle osądzić
start learning
misjudge
znikać
start learning
disappear
nieetyczny
start learning
unethical
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
zaniedbany, brudny
start learning
untidy, messy
niezdolność
start learning
inability
nieufność
start learning
mistrust
nieznany
start learning
unknown
odnowić
start learning
renew
energii ze źródeł odnawialnych
start learning
renewable energy
przeceniać/przesadzać
start learning
overestimated
lekceważyć/niedoszacować
start learning
underestimated
diaprobata
start learning
diapprove of
deklarować, orzec
start learning
declare
wybierać (urzędnika)
start learning
elect

You must sign in to write a comment