01.2018 (8) part 1

 0    462 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć korzystny skutek dla kogoś
start learning
work in somebody's favour British English, work in somebody's favor American English
uprzedzony (do kogoś lub czegoś)
start learning
preconceived
przyjęty z góry, z góry powzięty (np. o decyzji), z góry założony (np. scenariusz)
start learning
preconceived
odpowiadać komuś, pasować komuś
start learning
sit well with somebody
nie pasować komuś (np. plan, pomysł)
start learning
not sit well with somebody
dać z siebie wszystko, zrobić wszystko, na co kogoś stać
start learning
give something one's best shot
wszystko, co w czyjejś mocy, największe starania
start learning
one's best shot, one's A game
Terminarz pozwala mi na śledzenie wszystkich spraw do załatwienia.
start learning
The diary helps me keep track of all my errands.
terminarz, kalendarz
start learning
diary ** British English, calendar ** American English
Zaznaczyłem tą datę w kalendarzu.
start learning
I marked this date in my diary.
terminarz, kalendarz
start learning
diary ** British English, calendar ** American English
W szkole średniej zwykliśmy wymykać się i przychodzić tu.
start learning
In high school we used to sneak out and come here.
wymknąć się
start learning
sneak out
Musiałem wymknąć się przez okno.
start learning
I had to sneak out through the window.
wymknąć się
start learning
sneak out
przyjąć do wiadomości
start learning
acknowledge ***, ack *** technical
zauważać, zwracać uwagę
start learning
acknowledge ***, ack *** technical
Czy zauważyłeś swojego nauczyciela z liceum?
start learning
• Did you acknowledge your teacher from high school?
Ona udawała, że mnie nie zauważyła.
start learning
• She pretended she didn't acknowledge me.
homogeniczny, jednorodny, jednolity
start learning
homogeneous, homogenous
niewiedzący, nieświadomy (czegoś)
start learning
ignorant *
On jest nieświadomy niebezpieczeństwa, w jakim się znajduje.
start learning
• He's ignorant of the danger that he's in.
Ona jest nieświadoma tego, co tu się wydarzyło.
start learning
• She's ignorant of what happened here.
On jest nieświadomy niebezpieczeństwa, w jakim się znajduje.
start learning
He's ignorant of the danger that he's in.
niewiedzący, nieświadomy (czegoś)
start learning
ignorant *
Ona jest nieświadoma tego, co tu się wydarzyło.
start learning
She's ignorant of what happened here.
niewiedzący, nieświadomy (czegoś)
start learning
ignorant *
niewykształcony, niedouczony, ciemny
start learning
ignorant *
Ktoś, kto jest ciemny, jest niewykształcony.
start learning
• Someone who is ignorant, is not educated.
Jesteś niedouczony, musisz się więcej uczyć.
start learning
• You're ignorant, you have to study more.
rasizm
start learning
racism **
Sport okazał się bardzo dobrym sposobem na zapobieganie rasizmowi i ksenofobii.
start learning
• Sport has proven to be a very good way to prevent racism and xenophobia.
Sport okazał się bardzo dobrym sposobem na zapobieganie rasizmowi i ksenofobii.
start learning
Sport has proven to be a very good way to prevent racism and xenophobia.
rasizm
start learning
racism **
stronniczy
start learning
prejudiced
budzący niepokój, niepokojący formal
start learning
worrisome
wykańczający nerwowo, stresujący
start learning
nerve-racking, nerve-wracking
być jedną nogą w grobie
start learning
have one foot in the grave
uzyskać dostęp do czegoś, ustawić się
start learning
get one's foot in the door, have one's foot in the door
dosłowny, literalny
start learning
literal *
dostęp, wstęp (możliwość wejścia gdzieś)
start learning
admission **
Ona niedawno pisała egzamin wstępny do szkoły prawniczej.
start learning
• She recently took the law school admission test.
Nasze zoo oferuje rodzinom wstęp wolny w niedziele.
start learning
• Our zoo offers free admission for families on Sundays.
łagodność, pobłażliwość, wyrozumiałość
start learning
leniency, lenience
mieć bzika na punkcie czegoś informal
start learning
be hooked on something
być od czegoś uzależnionym informal
start learning
be hooked on something
prawniczy
start learning
forensic *
W pewnym stopniu mu wierzę.
start learning
I believe him to some extent.
do pewnego stopnia, w pewnym stopniu
start learning
to some extent, to some degree
do pewnego stopnia, w pewnym stopniu
start learning
to some extent, to some degree
W pewnym stopniu mu wierzę.
start learning
• I believe him to some extent.
prawdziwie ważny
start learning
truly great
żywić (np. nadzieję), mieć (np. ambicję), pielęgnować, czcić (np. pamięć), umiłować (np. ideał)
start learning
cherish
przetrwać (np. miłość, pamięć)
start learning
endure **
Dużo się kłóciliśmy, lecz nasza miłość przetrwała.
start learning
• We fought a lot, but our love endured.
stadnina (koni)
start learning
stud *
W stadninie było pięć koni.
start learning
• There were five horses at the stud.
W stadninie było pięć koni.
start learning
There were five horses at the stud.
stadnina (koni)
start learning
stud *
bielik amerykański (gatunek orła)
start learning
bald eagle
ogród wypoczynkowy, park rozrywki (rekreacyjny ogród publiczny)
start learning
pleasure garden
park rekreacyjny, park rozrywki
start learning
recreational park
ptak drapieżny
start learning
bird of prey
życie, przeciąg życia, długość życia
start learning
lifetime **
Wystarczy mi tego na całe życie.
start learning
• I've had enough of this for a lifetime.
W moim życiu, kochałem tylko jedną osobę.
start learning
• In my lifetime, I loved only one person.
Wystarczy mi tego na całe życie.
start learning
I've had enough of this for a lifetime.
życie, przeciąg życia, długość życia
start learning
lifetime **
W moim życiu, kochałem tylko jedną osobę.
start learning
In my lifetime, I loved only one person.
życie, przeciąg życia, długość życia
start learning
lifetime **
gąsienica
start learning
caterpillar
Poczwarka to stadium rozwoju owada pomiędzy gąsienicą a motylem.
start learning
• A chrysalis is an insect stage between caterpillar and butterfly.
Ta gąsienica ma grzyba wyrastającego z głowy.
start learning
• This caterpillar has a fungus growing from its head.
gąsienica
start learning
cutworm
Gąsienica pełznie po liściu.
start learning
The caterpillar is crawling on a leaf.
pełznąć, pełzać (np. owad, gad)
start learning
crawl **
forma, kondycja synonim: condition
start learning
form *****, forme ***** old use
Ona jest w bardzo dobrej formie.
start learning
• She is in very good form.
On jest w słabej formie po chorobie.
start learning
• He is in poor form after his illness.
Ona jest w bardzo dobrej formie.
start learning
She is in very good form.
forma, kondycja
start learning
form *****, forme old use
On jest w słabej formie po chorobie.
start learning
He is in poor form after his illness.
forma, kondycja
start learning
form *****, forme old use
Nie zaleca się zażywania tabletek z mlekiem.
start learning
It is not advised to take tablets with milk.
radzić, zalecać
start learning
advise **
czarujący, uroczy synonim: enchanting
start learning
charming *
Ta wioska jest tak urocza, że postanowiłem kupić tutaj domek letniskowy.
start learning
• This village is so charming I decided to buy a weekend cottage here.
Ona jest czarującą kobietą.
start learning
• She is a charming woman.
Ta wioska jest tak urocza, że postanowiłem kupić tutaj domek letniskowy.
start learning
This village is so charming I decided to buy a weekend cottage here.
czarujący, uroczy
start learning
charming *
wybredny, grymaśny
start learning
particular ****
Sue jest bardzo wybredna odnośnie muzyki.
start learning
• Sue is very particular about music.
Mój syn jest bardzo wybredny jeśli chodzi o jedzenie.
start learning
• My son is very particular when it comes to food.
W tym „szczególnym” używamy bez rzeczownika.
start learning
W tym znaczeniu "particular" używamy bez rzeczownika.
przyłączony, przypięty, przymocowany, przywiązany
start learning
attached, att.
Widzisz tę linę przymocowaną do mostu?
start learning
• Can you see that rope attached to the bridge?
Widzisz tę linę przymocowaną do mostu?
start learning
Can you see that rope attached to the bridge?
przyłączony, przypięty, przymocowany, przywiązany
start learning
attached, att.
Użyłem liny żeby dostać się do jaskini.
start learning
I used the rope to get down into the cave.
lina
start learning
rope **
Potrzebujemy liny, żeby wspiąć się na szczyt.
start learning
We need a rope to climb to the top.
lina
start learning
rope **
dzielność, męstwo, odwaga, śmiałość, waleczność
start learning
bravery
Jego wyjątkowe męstwo powinno być nagrodzone.
start learning
• His exceptional bravery should be rewarded.
Jej wielka odwaga nie pozostanie niezauważona, obiecuję ci.
start learning
• Her great bravery will not go unnoticed, I promise you.
Trzeba prawdziwej odwagi, aby wstąpić do wojska.
start learning
It takes real courage to join the army.
odwaga
start learning
courage **
lilia wodna
start learning
water lily **, pond lily **, lily **, Nymphaeacea ** latin
Lilie wodne na twoim oczku wodnym są piękne.
start learning
• The water lilies on your pond are beautiful.
Ona miała wianek zrobiony z lilii wodnych.
start learning
• She had a wreath made out of water lilies.
Było kilka lilii na powierzchni stawu.
start learning
• There were some lilies on the pond.
wydzielać (substancję)
start learning
release ****
Węże wydzielają jad podczas ukąszenia ofiary.
start learning
• Snakes release venom while stinging their victim.
Ta roślina wydziela truciznę, więc jej nie dotykaj.
start learning
• This plant releases a poison, so don't touch it.
gołym okiem (widać)
start learning
with the naked eye
utrzymywać porządek
start learning
police *****
Oni utrzymują porządek w czasie tego wydarzenia.
start learning
• They are policing on this event.
Kto utrzymuje w tym domu porządek?
start learning
• Who polices in this house?
Oni utrzymują porządek w czasie tego wydarzenia.
start learning
They are policing on this event.
utrzymywać porządek
start learning
police *****
patrolować
start learning
police *****
Nadeszła ich kolej aby patrolować ulice.
start learning
• It was their turn to police the streets.
Młodzi mężczyźni patrolują naszą okolicę.
start learning
• Young men are policing our neighbourhood.
Nadeszła ich kolej aby patrolować ulice.
start learning
It was their turn to police the streets.
patrolować
start learning
police *****
Brytyjczycy uznali ten teren za swój.
start learning
The British claimed the territory theirs.
rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś)
start learning
claim *****
Przefiltruj wodę z kranu przed wypiciem jej.
start learning
Filter the tap water before drinking it.
filtrować
start learning
filter **
radzić sobie z czymś synonim: deal with something
start learning
cope with something **
Trudno im było się z tym uporać.
start learning
• It was difficult for them to cope with that.
Będziemy musieli sobie z tym poradzić.
start learning
We'll have to deal with it.
radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia, zajmować się czymś
start learning
deal with something ****
Wiem jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
start learning
I know how to handle difficult situations.
radzić sobie (np. z jakąś sytuacją)
start learning
handle ****
Nie sądzę, że dam sobie z tym radę sama.
start learning
I don't think I'll handle it alone.
radzić sobie (np. z jakąś sytuacją)
start learning
handle ****
rączka, uchwyt
start learning
handle **
Czy możesz naprawić rączkę od mojej walizki?
start learning
• Can you fix the handle of my suitcase?
Torba posiada dwa wygodne uchwyty.
start learning
• The bag has two comfortable handles.
Twoje słowa nie mają sensu.
start learning
Your words don't make sense.
mieć sens
start learning
make sense **
Ten związek nie ma sensu. Zrywam z tobą.
start learning
This relationship doesn't make sense. I'm breaking up with you.
mieć sens
start learning
make sense **
Trwały wzrost dochodu naszej firmy spowodował podwyżki dla wszystkich pracowników.
start learning
Our company's sustainable revenue has caused rises for all employees.
długofalowy, trwały (np. wzrost)
start learning
sustainable **
pestka wiśni, pestka czereśni
start learning
cherry stone
Nasz pies drapie w drzwi, kiedy chce wyjść.
start learning
Our dog scratches the door when it wants to go out.
drapać (np. pies w drzwi, kiedy chce wyjść)
start learning
scratch **
Ogrodnik wiedział jak wyhodować rośliny z nasion.
start learning
The gardener knew how to grow plants from seeds.
nasienie, nasiono, nasionko
start learning
seed ***
Jedliśmy ziarna słonecznika jako dzieci.
start learning
We ate sunflower seeds as kids.
nasienie, nasiono, nasionko
start learning
seed ***
poprawiać, korygować
start learning
revise *
powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu)
start learning
revise **** British English, review **** American English
On powtarza materiał do egzaminu z matematyki.
start learning
• He is revising for his maths exam.
Podczas nauki do testu, ważne jest aby powtarzać materiał aktywnie, nie biernie.
start learning
• When studying for a test, it is important to review actively, not passively.
Anna nerwowo powtarzała materiał do matury.
start learning
• Anna was nervously reviewing the material for her secondary-school leaving exam.
Musze powtórzyć wszystko jeszcze raz przed egzaminem i będę gotowy.
start learning
• I need to review everything one more time before the exam and I'll be ready.
Oni mieli na sobie kolorowe ubrania.
start learning
They were wearing colourful clothes.
kolorowy, barwny
start learning
colourful British English, colorful ** American English
Co za kolorowa tęcza!
start learning
What a colourful rainbow!
kolorowy, barwny
start learning
colourful British English, colorful ** American English
Nie potrafię zrozumieć niczego, co ona mówi.
start learning
I can't make sense of anything she says.
zrozumieć coś
start learning
make sense of something
Ona nadal opłakuje swojego zmarłego męża.
start learning
She is still mourning her late husband.
świętej pamięci, zmarły
start learning
late *****
prawny, sądowy
start learning
legal ****
Oni podjęli działania prawne przeciwko niemu.
start learning
• They took legal action against him.
Potrzebujemy dobrych prawników w naszym dziale prawnym.
start learning
• We need good lawyers in our legal department.
Moją pracą jest dawanie ci najlepszych porad prawnych.
start learning
• My job is to give you the best legal advice.
adwokacki
start learning
legal ****
Muszę wybrać się do biura adwokackiego.
start learning
• I need to go to a legal office.
Sally jest członkinią klubu adwokackiego.
start learning
• Sally is the member of the legal club.
pożegnanie
start learning
goodbye *
Wygląda na to, że to nasze pożegnanie.
start learning
• I guess this is our goodbye.
Wygląda na to, że to nasze pożegnanie.
start learning
I guess this is our goodbye.
pożegnanie
start learning
goodbye *
pozdrawiam (umieszczone np. na końcu listu, e-maila)
start learning
all the best
Chciałbym wszystkim podziękować za bycie skłonnym do współpracy.
start learning
I would like to thank everyone for being extremely cooperative.
skłonny do współpracy, chętny do pomocy
start learning
cooperative **, co-operative
Twoje rozwiązanie tego problemu jest dość pomysłowe.
start learning
Your solution to this problem is quite imaginative.
pomysłowy, twórczy
start learning
imaginative *
W każdym razie, my tu byliśmy pierwsi.
start learning
In any case, we were here first.
w każdym razie, zresztą
start learning
in any case
Myślę że to nie będzie takie trudne do zrobienia. W każdym razie, powinieneś spróbować.
start learning
I think it won't be that hard to do. In any case, you should try.
w każdym razie, zresztą
start learning
in any case
Nie dostrzegłem w porę niebezpieczeństwa.
start learning
I didn't see the danger in time.
na czas, w porę, wystarczająco wcześnie
start learning
in time ***
ciężko, mocno
start learning
heavily ***
Mocno pada.
start learning
• It's raining heavily.
Ona dużo pali - więcej niż paczkę dziennie.
start learning
• She smokes heavily - more than a pack a day.
Byłam tak zmęczona, że spałam mocno przez ponad dwanaście godzin.
start learning
• I was so tired that I slept heavily for over twelve hours.
palenie jednego papierosa za drugim
start learning
chain-smoking
Ona dużo pali - więcej niż paczkę dziennie.
start learning
She smokes heavily - more than a pack a day.
ciężko, mocno
start learning
heavily ***
Byłam tak zmęczona, że spałam mocno przez ponad dwanaście godzin.
start learning
I was so tired that I slept heavily for over twelve hours.
ciężko, mocno
start learning
heavily ***
Dużo się kłóciliśmy, lecz nasza miłość przetrwała.
start learning
We fought a lot, but our love endured.
przetrwać (np. miłość, pamięć)
start learning
endure **
Mowa wywołała złowrogie odpowiedzi.
start learning
The speech prompted angry responses.
wywoływać (np. uczucia), wyzwalać
start learning
prompt **
przyjmowanie (np. oferty, możliwości) formal
start learning
embracing
obejmowanie (np. wzrokiem, myślą)
start learning
embracing
obejmowanie, zawieranie (np. obszarów tematycznych) formal
start learning
embracing
modulacja, alteracja (tonu głosu)
start learning
inflection, inflexion
zgięcie (np. ciała)
start learning
inflection, inflexion
znużony, zmęczony, strudzony (od robienia czegoś przez dłuższy czas) synonim: tired
start learning
weary *
Nigdy nie przechowuj trujących produktów w pojemnikach na żywność.
start learning
Never store poisonous products in food containers.
trujący
start learning
poisonous
Nie można było znaleźć dowodów wspierających te insynuacje.
start learning
No evidence could ever be found to support the allegations.
bezpodstawne twierdzenie, insynuacja
start learning
allegation **
Twoje kolano krwawi - powinieneś je zabandażować.
start learning
Your knee is bleeding - you should strap it.
bandażować British English
start learning
strap **
Przed śmiercią chciał uporządkować swoje życie.
start learning
He wanted to sort out his life before his death.
uporządkować coś (np. sprawy)
start learning
sort something out, sort out
Najpierw muszę uporządkować kilka spraw.
start learning
I must sort out some things first.
uporządkować coś (np. sprawy)
start learning
sort something out, sort out
To byli pierwsi Amerykanie, a ich historia także jest częścią naszego dziedzictwa.
start learning
These were the first Americans, and their story is also part of our common heritage.
dziedzictwo, spuścizna (ważne dla społeczeństwa wartości i tradycje)
start learning
heritage **
Musimy chronić nasze dziedzictwo narodowe.
start learning
We have to protect our national heritage.
dziedzictwo, spuścizna (ważne dla społeczeństwa wartości i tradycje)
start learning
heritage **
Po uderzeniu na drzwiach samochodu zostało wgniecenie.
start learning
The hit left a dent on the car door.
wgniecenie (np. w karoserii), wyszczerbienie (np. noża), wgięcie (w powierzchni czegoś)
start learning
dent *
Chcę zgłębić temat globalnego ocieplenia.
start learning
I want to explore the topic of global warming.
zgłębiać, zbadać
start learning
explore ***
Mary chce zbadać historię Anglii.
start learning
Mary wants to explore the history of England.
zgłębiać, zbadać
start learning
explore ***
Frustracja zmusiła go w końcu do zmiany pracy.
start learning
The frustration drove him finally to change his job.
zmusić kogoś do czegoś, zmusić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
drive somebody to do something, drive somebody to something
My dogs always drive me to get up early and go for a walk with them.
start learning
My dogs always drive me to get up early and go for a walk with them.
zmusić kogoś do czegoś, zmusić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
drive somebody to do something, drive somebody to something
Nick, jesteś gotów do wspinaczki na Kapitol i zeznawania przed Kongresem?
start learning
Nick, ready to trek up the Hill and testify before Congress?
długo wędrować, podróżować (pieszo)
start learning
trek *
Węże wydzielają jad podczas ukąszenia ofiary.
start learning
Snakes release venom while stinging their victim.
wydzielać (substancję)
start learning
release ****
Ta roślina wydziela truciznę, więc jej nie dotykaj.
start learning
This plant releases a poison, so don't touch it.
wydzielać (substancję)
start learning
release ****
dudziarz
start learning
piper
Oni szukają dudziarza do swojego zespołu.
start learning
• They are looking for a piper for their band.
kto płaci, ten wymaga
start learning
he who pays the piper calls the tune
nieślubne dziecko
start learning
illegitimate child
nieślubny, z nieprawego łoża (o potomstwie)
start learning
illegitimate
Jake jest moim nieślubnym dzieckiem.
start learning
• Jake is my illegitimate child.
Książę miał trójkę dzieci z nieprawego łoża.
start learning
• The duke had three illegitimate children.
ukąszenie, ukłucie, użądlenie
start learning
sting *
Wielokrotne ukąszenia mogą być śmiertelne dla ludzi.
start learning
• Multiple stings may be fatal to humans.
poranić, boleśnie zranić (np. stopę, czyjeś uczucia)
start learning
lacerate
ciało, tkanka
start learning
flesh **
Będę musiał wyciąć martwą tkankę.
start learning
• I'm going to have to cut away the dead flesh.
Ta tkanka jest zbyt delikatna.
start learning
• This flesh is too fragile.
Będę musiał wyciąć martwą tkankę.
start learning
I'm going to have to cut away the dead flesh.
ciało, tkanka
start learning
flesh **
Ta tkanka jest zbyt delikatna.
start learning
This flesh is too fragile.
ciało, tkanka
start learning
flesh **
skóra ludzka
start learning
flesh **
Nie było wcale skóry na jego ciele.
start learning
• There was no flesh left on his body at all.
Jej skóra została poważnie poparzona.
start learning
• Her flesh was badly burned.
spowodować odrętwienie, odbierać czucie (np. w palcach, w nogach)
start learning
numb *
sparaliżować (np. strachem, złymi wiadomościami)
start learning
numb *
krępować, ograniczać
start learning
shackle
zakuwać w kajdany
start learning
shackle
zagubiony (nie posiadający celu w życiu)
start learning
adrift
delikatnie, stopniowo
start learning
imperceptibly
uświadomienie (sobie czegoś), zdanie sobie sprawy (z czegoś)
start learning
realization *, realisation * British English
Edie uświadomiła sobie coś niepokojącego.
start learning
• Edie came to a disturbing realization.
zdumienie, zdziwienie
start learning
astonishment
Ku mojemu zdziwieniu, ona zdała egzamin.
start learning
• To my astonishment she passed the exam.
ku czyjemuś zdziwieniu
start learning
to somebody's astonishment
łasica
start learning
weasel
Mała łasica żyje w szopie w naszym ogródku.
start learning
• A small weasel lives in the shed in our garden.
nora, jama synonim: hole
start learning
burrow
rzeczywisty (o korzyściach), materialny (o posiadłości), namacalny (o dowodzie)
start learning
tangible *
biadolić, jęczeć, skomleć, łkać
start learning
whimper
Przestań jęczeć jak dwulatek.
start learning
• Stop whimpering like a two year old.
Niemowlęta łkają od czasu do czasu.
start learning
• Babies whimper from time to time.
Przestań jęczeć jak dwulatek.
start learning
Stop whimpering like a two year old.
biadolić, jęczeć, skomleć, łkać
start learning
whimper
niepokój, obawa, lęk (uczucie niepokoju) synonim: concern
start learning
anxiety, ***
On patrzył na mnie z obawą w oczach.
start learning
• He was watching me with an anxiety in his eyes.
Te tabletki obniżą twój stres i niepokój.
start learning
• These tablets will reduce your stress and anxiety.
wściec się informal
start learning
go over the top
przeszukiwać, szperać, szukać synonim: burrow
start learning
rummage
dżet (ozdoba)
start learning
jet ***
Ona miała na sobie sukienkę z dżetami.
start learning
• She wore a dress with jets on it.
Ona naszyła dżety na swoją koszulę.
start learning
• She sewed jets on her shirt.
strumień, wytrysk
start learning
jet ***
On zakrył strumień wody swoją ręką.
start learning
• He covered the jet of water with his hand.
mamrotać do siebie
start learning
mumble to yourself
mamrotać, bełkotać, mamlać synonim: mutter
start learning
mumble *
On wymamrotał coś pod nosem.
start learning
• He mumbled something under his breath.
sedno sprawy
start learning
cornerstone
spowodować coś, dać czemuś początek formal
start learning
give rise to something
To jedno kłamstwo dało początek wszystkim naszym problemom.
start learning
• That one lie gave rise to all our problems.
To jedno kłamstwo dało początek wszystkim naszym problemom.
start learning
That one lie gave rise to all our problems.
spowodować coś, dać czemuś początek formal
start learning
give rise to something
trauma (ciężkie przeżycie)
start learning
trauma ** plural: traumata
Emocjonalna trauma musiała być dla niego zbyt dotkliwa.
start learning
• The emotional trauma must have been too intense for him.
Emocjonalna trauma musiała być dla niego zbyt dotkliwa.
start learning
The emotional trauma must have been too intense for him.
trauma (ciężkie przeżycie)
start learning
trauma **
dusza formal
start learning
psyche *
Lance powiedział, że Booth ma duszę prawdziwego wojownika.
start learning
• Lance said that Booth has the psyche of a true warrior.
psyche, psychika technical
start learning
psyche *
W psychice każdego jest jakaś słabość, którą trzeba odnaleźć.
start learning
• There's a part in everyone's psyche, a weakness to be found.
Sport stanowi sposób na doskonalenie kondycji fizycznej, ale też ma wpływ na ludzką psyche.
start learning
• Sport is a means of improving physical condition, but obviously it also influences the human psyche.
paczyć, przekręcać, wykręcać, wykrzywiać
start learning
warp
ulegać zniekształceniu, paczyć się
start learning
warp
perswazja, przekonywanie, namowa synonim: suasion
start learning
persuasion
Może przekona ją alternatywna forma perswazji.
start learning
• Perhaps she would respond to an alternative form of persuasion.
On zawsze był bardzo zdolny w sztuce perswazji.
start learning
• He was always very skilled in the art of persuasion.
płodność, kreatywność, twórczość
start learning
fertileness
znaczny, niemały synonim: significant
start learning
considerable **
Oni zrobili ostatnio znaczny postęp.
start learning
• They have made considerable progress recently.
Udało nam się zaoszczędzić znaczną kwotę pieniędzy.
start learning
• We've managed to save a considerable amount of money.
Maraton to niemały dystans do przebiegnięcia!
start learning
• A marathon is a considerable distance to run!
spełnienie celu
start learning
goal result
centrum, środek
start learning
hub *
Musisz wydrukować te zapisy i zabrać je do centrum firmy.
start learning
• You need to print those records and take them to the company hub.
osoba, która się popisuje synonim: show pony
start learning
show-off
w biały dzień
start learning
in broad daylight
zupełnie sam
start learning
all alone
kulenie się ze strachu
start learning
cowering
oszczędzać (np. czyjeś życie, nie zabić)
start learning
spare **
Król oszczędził życie zdrajcy.
start learning
• The king spared the traitor's life.
Oszczędź mi szczegółów, nie chcę tego wiedzieć.
start learning
• Spare me the details, I don't want to know that.
bagno (trudna sytuacja), gąszcz (np. pracy papierkowej)
start learning
morass
parafia
start learning
parish **
Jedenaście Iat temu w parafii był pożar.
start learning
• Eleven years ago, there was a fire at the parish.
przechadzka, przejażdżka
start learning
mosey American English informal
kaplica, kapliczka (np. w szpitalu, w więzieniu)
start learning
chapel **
świętokradztwo, profanacja
start learning
sacrilege
utkwić w miejscu, stanąć (np. o rozmowach)
start learning
bog down
ugrzęznąć (np. w błocie)
start learning
bog down
bezgraniczny, rozległy, bez granic (o obszarze)
start learning
borderless
przyjmować coś, akceptować coś
start learning
take something up **, take up something **
Ona przyjmie wyzwanie.
start learning
• She will take up the challenge.
On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.
start learning
• He took up my offer to work for me.
On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.
start learning
He took up my offer to work for me.
przyjmować coś, akceptować coś
start learning
take something up *, take up something **
śmiało, odważnie
start learning
boldly
Ona odważnie zaczęła śpiewać.
start learning
• She boldly started to sing.
On zrobił, co przyrzekł i śmiało skoczył z klifu.
start learning
• He did what he promised and boldly jumped off a cliff.
zrzucać (np. liście)
start learning
shed ** past tense shed, past participle shed
Wszystkie drzewa w moim ogrodzie zrzuciły już liście na zimę.
start learning
• All trees in my garden have already shed leaves for winter.
rzucać, rozrzucać
start learning
shed ** past tense shed, past participle shed
On rozrzucił płatki róż w mojej sypialni.
start learning
• He shed rose petals in my bedroom.
Rzućmy światło na tę sprawę.
start learning
• Let's shed light on this case.
Rzućmy światło na tę sprawę.
start learning
Let's shed light on this case.
rzucać, rozrzucać
start learning
shed **
tylko, zaledwie, ledwo synonimy: merely, only
start learning
just *****
Na szczęście to był tylko zły sen.
start learning
• Fortunately it was just a bad dream.
• Będę gotowy za chwilę - pozwól mi to zakończyć.
start learning
• I'll be ready in a moment - just let me finish this.
Będę gotowy za chwilę - tylko pozwól mi się skończyć.
start learning
Będę gotowy za moment - tylko pozwól mi to skończyć.
ciężko, dotkliwie, silnie
start learning
badly **
Jej ramię mocno bolało.
start learning
• Her arm hurt badly.
On uderzył go silnie.
start learning
• He hit him badly.
On został dotkliwie pobity.
start learning
• He was badly beaten.
brzydko
start learning
badly **
Ten chłopiec brzydko się zachowuje.
start learning
• This boy behaves badly.
On brzydko mówi.
start learning
• He speaks badly.
spróbować czegoś, spróbować coś zrobić
start learning
go for something ***
Chcę spróbować skoku ze spadochronem, ale się boję.
start learning
• I want to go for a parachute jump but I'm scared.
Ona chciała spróbować narciarstwa, ale zrezygnowała.
start learning
• She wanted to go for skiing but she resigned.
usiłować, próbować
start learning
make attempts
chcieć coś zrobić
start learning
be up for something
On jest dobrym przyjacielem, mimo że czasem mnie złości.
start learning
He's a good friend though he makes me angry sometimes.
pomimo że, chociaż, mimo że, aczkolwiek
start learning
though *****, tho informal, even though ****
Nie chcę się z nią umówić, chociaż jest miła.
start learning
I don't want to date her, though she's nice.
pomimo że, chociaż, mimo że, aczkolwiek
start learning
though *****, tho informal, even though ****
akcentować, podkreślać
start learning
accentuate
uwydatniać, uwypuklać
start learning
accentuate
kłaść nacisk na coś
start learning
accentuate something
przemyśleć coś
start learning
go over something **
Przemyślałem naszą dyskusję i uważam, że masz rację.
start learning
• I've gone over our discussion, and I think you are right.
Muszę przemyśleć twoją propozycję.
start learning
• I have to go over your proposal.
powtórzyć coś, ponownie wyjaśnić, ponownie sprawdzić
start learning
go over something **
Czy możesz powtórzyć swój plan?
start learning
• Can you go over your plan?
Nie rozumiem tego zagadnienia, czy możesz je powtórzyć?
start learning
• I don't understand this issue, can you go over it?
to się rozumie samo przez się
start learning
it goes without saying
trafny, właściwy synonimy: fit, fitting
start learning
apt *
trafnie
start learning
aptly
zachowanie, ochrona (np. zagrożonych gatunków zwierząt, przyrody)
start learning
conservation **
Pozostała tylko jedna rzecz: ochrona ludzkiego życia.
start learning
• There was only one thing to consider now, the conservation of human life.
Ekologowie walczą o ochronę tego gatunku.
start learning
• The ecologists are fighting for the conservation of this species.
patykowaty, wiotki
start learning
spindly
wychylić się, zaryzykować, nadstawiać karku informal
start learning
stick one's neck out
zapisać się na coś
start learning
sign up for something
Zapisałem się na kurs niemieckiego.
start learning
• I've signed up for a German course.
przyszły
start learning
-to-be
Ona jest moją przyszłą żoną.
start learning
• She's my wife-to-be.
Przyrostek „-to-be” służy do tworzenia rzeczowników, służących do określania osób, które kimś się wkrótce staną (np. Ojcem, matką, żoną).
start learning
Przyrostek "-to-be" służy do tworzenia rzeczowników, służących do określania osób, które kimś się wkrótce staną (np. ojcem, matką, żoną).
przyszły (np. pan młody, matka)
start learning
-to-be
Ona jest przyszłą matką.
start learning
• She's a mother-to-be.
przyszły, następny, nadchodzący, nadciągający synonim: incoming
start learning
coming **
Więcej informacji na ten temat uzyskamy w nadchodzących miesiącach.
start learning
• We will see more of this in the coming months.
wydarzenie, zdarzenie
start learning
event *****
Powinieneś przyjść na ten koncert - to duże wydarzenie!
start learning
• You should come to this concert - it's a big event!
Ta wystawa będzie wydarzeniem roku!
start learning
• This exhibition will be an event of the year!
Ona uskarżała się na dzieci, które nic nie robią, tylko się obijają.
start learning
She complained about children doing nothing but messing around.
obijać się
start learning
mess around, mess about
Przestań się obijać i mi pomóż.
start learning
Stop messing around and help me.
obijać się
start learning
mess around, mess about
Nasze nadzieje na wygraną gwałtownie wzrosły.
start learning
Our hopes for victory soared.
gwałtownie wzrastać (o temperaturze), natężać się (o hałasie)
start learning
soar **
odmawiać sobie czegoś
start learning
deny oneself something
Musze powtórzyć wszystko jeszcze raz przed egzaminem i będę gotowy.
start learning
I need to review everything one more time before the exam and I'll be ready.
powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu)
start learning
revise * British English, review **** American English
Podczas nauki do testu, ważne jest aby powtarzać materiał aktywnie, nie biernie.
start learning
When studying for a test, it is important to review actively, not passively.
powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu)
start learning
revise * British English, review **** American English
na darmo, na próżno, bezskutecznie
start learning
futilely
przemknąć
start learning
flash by, flash past
punkt orientacyjny, charakterystyczny obiekt
start learning
landmark **
Ratusz miejski to popularny punkt orientacyjny w tym mieście.
start learning
• The city hall is a popular landmark in this city.
zamknięty (w odosobnieniu), wyizolowany, odludny (o miejscu)
start learning
reclusive
leśniczówka
start learning
forester's lodge
sprawa, cel
start learning
cause ****
Wszystko dla dobra sprawy.
start learning
• It's all for the cause.
Oni walczą we wspólnej sprawie.
start learning
• They are fighting in a common cause.
ustępować pierwszeństwa (na drodze)
start learning
give way *** British English, yield *** American English
Musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu na tym skrzyżowaniu.
start learning
• You have to give way at this junction.
Musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu na tym skrzyżowaniu.
start learning
You have to give way at this junction.
ustępować pierwszeństwa (na drodze)
start learning
give way * British English, yield *** American English
ugiąć się pod ciężarem, ustąpić pod naciskiem (np. podłoga)
start learning
give way *
ustąpić komuś
start learning
give way to somebody
być zastąpionym czymś, ustąpić miejsca czemuś
start learning
give way to something
szkarada, brzydactwo, straszydło, coś szpetnego
start learning
eyesore
wgramolić się przez coś (np. przez mur)
start learning
scramble over something
przebranie, kostium British English
start learning
fancy dress
Planowałam przymiarkę stroju na bal kostiumowy.
start learning
• I was planning a costume fitting for the fancy dress ball.
Planowałam przymiarkę stroju na bal kostiumowy.
start learning
I was planning a costume fitting for the fancy dress ball.
przebranie, kostium British English
start learning
fancy dress
danina w naturze
start learning
tribute in kind
To robi!
start learning
That does it!
Basta!, Dość tego! spoken
start learning
That will do!
W autobusie było sporo ludzi.
start learning
There were quite a few people on the bus.
sporo, niemało
start learning
quite a few, a good few, not a few
pogodzenie się (z czymś)
start learning
acceptance **
Wygląda na to, że on pogodził się ze sobą.
start learning
• He seemed to come to an acceptance of himself.
pogodzić się (np. z przyjacielem)
start learning
make up ***, make it up *** informal
Mam nadzieję, że pogodzimy się po tej kłótni.
start learning
• I hope we'll make up after this argument.
Nie mogę się z nią pogodzić. Wciąż jestem na nią zły.
start learning
• I can't make up with her. I'm still mad at her.
Nie mogę się z nią pogodzić. Wciąż jestem na nią zły.
start learning
I can't make up with her. I'm still mad at her.
pogodzić się (np. z przyjacielem)
start learning
make up ***, make it up informal
Chrześćjanie muszą znaleźć sposób, żeby pogodzić fakty naukowe ze szczegółami zawartymi w Biblii.
start learning
The Christians need to find a way to reconcile scientific facts with the details included in the Bible.
pogodzić (dwie sytuacje, pomysły, fakty)
start learning
reconcile something with something
przypuszczenie, założenie, mniemanie
start learning
presumption
Rodzice, którzy kupują dzieciom zabawki na Boże Narodzenie, robią to z przekonaniem, że są one bezpieczne.
start learning
• Parents buying toys this Christmas have a presumption of safety.
domniemanie technical
start learning
presumption
Prawo do domniemania niewinności musi mieć zastosowanie w tym przypadku.
start learning
• The right to the presumption of innocence must apply in this case.
przypuszczalny
start learning
presumable
przypuszczalnie, prawdopodobnie
start learning
presumably **
Prawdopodobnie meteoryt spadł tutaj dwadzieścia lat temu.
start learning
• Presumably, a meteorite fell down here twenty years ago.
wyczyn, czyn bohaterski
start learning
exploit
Twój bohaterski wyczyn to jedyna rzecz o jakiej piszą w tej chwili w gazetach.
start learning
• Your exploit is the only thing in the newspapers right now.
Twój bohaterski wyczyn to jedyna rzecz o jakiej piszą w tej chwili w gazetach.
start learning
Your exploit is the only thing in the newspapers right now.
wyczyn, czyn bohaterski
start learning
exploit
brawurowy (np. czyn), dzielny (np. duch), ryzykowny (np. plan), śmiały
start learning
daring
Jak już mówiłem jest to strategia ambitna i ryzykowna.
start learning
• As I have said, this is an ambitious and daring strategy.
mieć na coś ochotę
start learning
be inclined to something, feel inclined to something
dreszcz, dreszcz emocji, dreszczyk emocji
start learning
thrill *
Jedyną rekompensatą jest dreszczyk oczekiwania.
start learning
• The only compensation is the thrill of anticipation.
Ona zrobiła to dla dreszczyku emocji.
start learning
• She did it for the thrill of it.

You must sign in to write a comment