01.2018 (13) part 1

 0    443 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
On popchnął mnie w stronę wyjścia.
start learning
He hustled me towards the exit.
pchać, popychać, pospieszać
start learning
hustle *
Byłem tak zestresowany, że nawet nie zauważyłem, że chodzę nerwowo tam i z powrotem.
start learning
I was so worried I didn't even notice I was pacing around.
chodzić nerwowo tam i z powrotem
start learning
pace around, pace about
On ma swoje sposoby, żeby się odnaleźć.
start learning
He has devices to find his way around.
sposób, sztuczka
start learning
device ***
Ona powiedziała, że przyniesie piguły. Jesteś podjarany?
start learning
She said she'd bring some pills. Are you stoked?
podjarany, nakręcony informal
start learning
stoked
podjarany, nakręcony informal
start learning
stoked
Ona powiedziała, że przyniesie piguły. Jesteś podjarany?
start learning
• She said she'd bring some pills. Are you stoked?
To było beznadziejne: pułapka bez wyjścia.
start learning
It was all hopeless: a trap with no way out.
beznadziejny
start learning
hopeless *
Trzymaj się mojej ręki i ostrożnie stąpaj.
start learning
Hold on to my hand and step carefully.
trzymać się czegoś (np. czyjegoś ramienia)
start learning
hold on to something
Pizza to mój ulubiony smakołyk.
start learning
Pizza is my favourite treat.
smakołyk
start learning
treat ****
wypróbowany, sprawdzony
start learning
well-tried
odmawiać, nie zgodzić się
start learning
refuse ***
Ona odmówiła przyjścia.
start learning
• She refused to come.
Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.
start learning
• The bank refused to lend me any money.
Poprosiłem go o pomoc i nie mógł mi odmówić.
start learning
• I asked him for help and he could hardly refuse.
"Czy podasz nam hasło?" "Obawiam się, iż muszę się nie zgodzić."
start learning
• "Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse."
Poprosiłem go, żeby pozwolił mi to zrobić samemu, ale on się nie zgodził.
start learning
• I asked him to let me do that myself but he refused.
Ona odmówiła przyjścia.
start learning
She refused to come.
odmawiać, nie zgodzić się
start learning
refuse ***
Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.
start learning
The bank refused to lend me any money.
odmawiać, nie zgodzić się
start learning
refuse ***
silny wiatr
start learning
strong wind
dziać się dalej, iść do przodu synonim: continue
start learning
go on *****
Nie możemy tak dalej żyć.
start learning
• We can't go on living like this.
Ona nawet nie spojrzała w górę. Po prostu dalej czytała.
start learning
• She didn't even look up. She just went on reading.
kontynuować, dalej robić
start learning
go on *****
Czytałam dalej, pomimo całego hałasu w pokoju.
start learning
• I went on reading despite all the noise in the room.
Ona usiadła i kontynuowała picie herbaty.
start learning
• She sat down and went on drinking tea.
Możesz dalej się uczyć, nie będę ci już przeszkadzać.
start learning
• You can go on studying, I won't bother you anymore.
znakomity
start learning
accomplished
utalentowany
start learning
accomplished
brudny (dom), nędzny, obskurny (budynek), zapyziały
start learning
squalid
Mężczyzna opalał się i jego skóra była spieczona.
start learning
The man had been sunbathing and his skin was parched.
wysuszony, spieczony, wyschnięty, spierzchnięty
start learning
parched
Słońce sprawiło, że moje usta są spierzchnięte.
start learning
The sun made my lips parched.
wysuszony, spieczony, wyschnięty, spierzchnięty
start learning
parched
doskonały, znakomity, najwyższej jakości, pierwszorzędny synonim: excellent
start learning
superb *
Pogoda na wyspie była znakomita!
start learning
• The weather on the island was superb!
Ona przygotowała doskonały obiad.
start learning
• She prepared a superb dinner.
Jego występ był znakomity.
start learning
• His performance was superb.
rozradowany, rozentuzjazmowany, radosny
start learning
jubilant
wrzący, piekący
start learning
scalding, scalding hot
wygłodniały, żarłoczny (o osobie)
start learning
ravenous
Po spędzeniu całego dnia na spacerze, byliśmy wygłodniali.
start learning
• After spending the whole day walking we were ravenous.
Dorastające dzieci mają żarłoczny apetyt.
start learning
• Growing children have ravenous appetites.
Ona miała poważny wyraz twarzy, tak jak przedtem.
start learning
She had a solemn expression on her face, as before.
poważny (np. wyraz twarzy)
start learning
solemn
Po spędzeniu całego dnia na spacerze, byliśmy wygłodniali.
start learning
After spending the whole day walking we were ravenous.
wygłodniały, żarłoczny (o osobie)
start learning
ravenous
wychudły, wyniszczony (np. o twarzy, o osobie, o figurze)
start learning
gaunt
słaby, nikły, marny
start learning
feeble
Słaby stary mężczyzna upadł na chodnik.
start learning
• The feeble old man collapsed on the sidewalk.
Ona zrobiła marną próbę wytłumaczenia problemu.
start learning
• She made a feeble attempt to explain the issue.
Słaby stary mężczyzna upadł na chodnik.
start learning
The feeble old man collapsed on the sidewalk.
słaby, nikły, marny
start learning
feeble
Ona zrobiła marną próbę wytłumaczenia problemu.
start learning
She made a feeble attempt to explain the issue.
słaby, nikły, marny
start learning
feeble
nikczemny, niegodziwy, bezecny synonim: evil
start learning
wicked *
niegodziwy, zły, nikczemny, łajdacki
start learning
villainous
czyn, działanie, uczynek
start learning
act ****
Jej czyny pokazały jej wielkie serce.
start learning
• Her acts showed her great heart.
Twoje działania będą teraz osądzone.
start learning
• Your acts will be judged now.
bystry, roztropny, rozumny formal synonim: wise
start learning
sagacious
mrowisko formal
start learning
formicarium, formicary
ostatni, poprzedni
start learning
last *****
W mojej poprzedniej pracy byłem CEO.
start learning
• In my last job I was the CEO.
pomóc coś zrobić
start learning
help to do something
słaby, wiotki
start learning
limp
Jej skóra wygląda na słabą.
start learning
• Her skin looks limp.
Jego uścisk dłoni był słaby.
start learning
• His handshake was limp.
utykanie
start learning
limp
Jego utykanie jest dość widoczne.
start learning
• His limp is quite visible.
Jej utykanie było spowodowane wypadkiem.
start learning
• Her limp was caused by an accident.
chromać, kuleć, kuśtykać, utykać
start learning
limp *
On kuśtyka, bo jedna z jego nóg jest krótsza.
start learning
• He limps because one of his legs is shorter.
Ostatnimi czasy nasz biznes kuleje.
start learning
• Our business is limping these days.
On kuśtyka, bo jedna z jego nóg jest krótsza.
start learning
He limps because one of his legs is shorter.
chromać, kuleć, kuśtykać, utykać
start learning
limp *
przemyt
start learning
smuggling
Statek był używany do przemytu.
start learning
• The ship was used for smuggling.
fałszowanie, podrabianie
start learning
falsifying
odraczać (np. wyrok), opóźniać (np. odjazd), wstrzymywać (np. decyzję)
start learning
defer
Byłoby dobrze, gdyby ten pozytywny krok nie pociągał za sobą nowych obciążeń administracyjnych.
start learning
It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
wiązać się z czymś, pociągać za sobą (np. wydatki, skutki)
start learning
entail *
usprawiedliwiać
start learning
justify **
Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby usprawiedliwić jakikolwiek czyn, nieważne jak zły.
start learning
• People can always find a way to justify any action, no matter how evil.
Nic nie może usprawiedliwić twojego zachowania.
start learning
• Nothing can justify your behaviour.
przedostatni
start learning
penultimate, penult
zwolnienie (np. z pracy)
start learning
dismissal
Umowa partnerska mówi, że oboje musimy się zgodzić na zwolnienie.
start learning
• Partnership agreement states that we both have to agree on a dismissal.
Protestowałem przeciwko jego bezprawnemu zwolnieniu.
start learning
• I protested against his unfair dismissal.
Umowa partnerska mówi, że oboje musimy się zgodzić na zwolnienie.
start learning
Partnership agreement states that we both have to agree on a dismissal.
zwolnienie (np. z pracy)
start learning
dismissal
Protestowałem przeciwko jego bezprawnemu zwolnieniu.
start learning
I protested against his unfair dismissal.
zwolnienie (np. z pracy)
start learning
dismissal
potknięcie się
start learning
stumbling
zataczanie się
start learning
stumbling
jąkanie się
start learning
stumbling
korekta (tekstu)
start learning
proofreading, proof-reading
sprawdzać, robić korektę
start learning
proof **, proofread **
Sprawdziłem jej pracę dyplomową.
start learning
• I proofed her thesis.
Korektor powinien sprawdzić tekst.
start learning
• The copyreader should proof the text.
czy zechciałbyś coś zrobić? formal
start learning
would you care to do something?
wycofywać się (z jakieś organizacji, z brania udziału w czymś) synonim: draw back
start learning
withdraw ** past tense withdrew, past participle withdrawn
Z powodu kontuzji Tom wycofał się z zawodów.
start learning
• Because of the injury, Tom withdrew from the competition.
• He did not stand a chance, so he withdrew from the elections. He did not have a chance, so he withdrew from the elections.
start learning
• He didn't stand a chance, so he withdrew from the elections. On nie miał szans, więc wycofał się z wyborów.
Chciał wziąć udział w manifestacji, ale musiał się wycofać.
start learning
• He wanted to take part in the manifestation but he had to withdraw.
osiągać synonim: achieve
start learning
accomplish ***
Tutaj wszyscy uważają, że jestem za mały, żeby coś osiągnąć.
start learning
• Everybody around here thinks I'm too small to accomplish anything.
Możesz osiągnąć wszystko z przyjacielem u boku.
start learning
• You can accomplish anything with a friend by your side.
ostrożność, rozwaga (np. w unikaniu ryzyka)
start learning
caution *
Popieram apel o prowadzenie badań naukowych, ale z pewną ostrożnością.
start learning
• I support the call for research, but with some caution.
Tym razem dostałeś tylko pouczenie, ale następnym możesz już nie mieć tyle szczęścia.
start learning
You only got a caution this time, but next time you might not be so lucky.
pouczenie (dane przez policję, sąd)
start learning
caution **
przedstawić dowód
start learning
submit a proof
Ona przygotowała doskonały obiad.
start learning
She prepared a superb dinner.
doskonały, znakomity, najwyższej jakości, pierwszorzędny
start learning
superb *
Jego występ był znakomity.
start learning
His performance was superb.
doskonały, znakomity, najwyższej jakości, pierwszorzędny
start learning
superb *
wspaniale, doskonale, znakomicie
start learning
superbly
wyłudzić coś, wycyganić coś informal
start learning
tap for something
Uroda Audrey Hepburn jest nieprzemijająca.
start learning
Audrey Hepburn's beauty is timeless.
nieprzemijający, trwający wiecznie (np. nieprzemijający urok czegoś)
start learning
timeless
długopisem British English
start learning
in biro
wrodzony
start learning
innate
roszczenie, pretensja, żądanie
start learning
claim ***
Jeden z naszych przedstawicieli rozpatrzy pana roszczenie.
start learning
• One of our representatives will handle your claim.
To było uzasadnione żądanie.
start learning
• It was a valid claim.
Twoje pretensje są nieuzasadnione. Nie zrobiłam nic złego.
start learning
• Your claims are unfounded. I didn't do anything wrong.
reprodukcja, rozmnażanie
start learning
reproduction *
Kto mi powie, kto pierwszy wprowadził pomysł rozmnażania bez współżycia?
start learning
• Could someone tell me, please, who first suggested the idea of reproduction without sex?
Główną trudnością dla roślin w nowym środowisku była reprodukcja.
start learning
• A major difficulty for plants in their new environment was reproduction.
wielkolud
start learning
giant ***
Nagle przed nią ukazał się wielkolud z dwoma głowami.
start learning
• Suddenly, a giant with two heads appeared in front of her.
Główny bohater książki jest wielkoludem.
start learning
• The book's protagonist is a giant.
krasnal, krasnoludek, krasnolud, karzeł
start learning
dwarf, * plural: dwarfs, dwarves
Znasz bajkę o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach?
start learning
• Do you know the fairy tale about the Snow White and the dwarves?
Elf schodzi pod ziemię, a krasnolud nie ma odwagi?
start learning
• An elf will go underground where a dwarf dare not?
Główny bohater książki jest wielkoludem.
start learning
The book's protagonist is a giant.
wielkolud
start learning
giant ***
Dzieci są zaangażowane w pracę grupową, która sprzyja nauce i współpracy.
start learning
The children are involved in a group work which fosters learning and collaboration.
sprzyjać (czemuś)
start learning
foster something ***
Naprawdę zabrakło mi słów do powiedzenia.
start learning
I really have run out of things to say.
kończyć się, wyczerpywać się, zabraknąć
start learning
run out **
Jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób na sprawdzenie autentyczności wizy.
start learning
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
autentyczność, oryginalność, własnoręczność (np. podpisu)
start learning
authenticity *
nieustępliwy klient
start learning
unyielding customer
zmęczenie, znużenie
start learning
tiredness
Nie mamy nieskończonej ilości czasu!
start learning
We don't have an infinite amount of time!
nieskończony
start learning
infinite *
Liczba powodów, dla których powinieneś to zrobić, jest nieskończona.
start learning
There's an infinite number of reasons why you should do it.
nieskończony
start learning
infinite *
Moja cierpliwość nie jest nieskończona.
start learning
My patience isn't infinite.
nieskończony
start learning
infinite *
próba czasu
start learning
test of time
stanowczy, asertywny, pewny siebie
start learning
assertive
poddawać coś czemuś
start learning
subject something to something
badania
start learning
tests ***
To było denerwujące musieć jeszcze raz wszystko powtarzać.
start learning
It was annoying to have to repeat everything once more.
denerwujący, irytujący, wkurzający
start learning
annoying *
Nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć w tym zmiennym świecie.
start learning
One can never tell what may happen in this fickle world.
kapryśny, zmienny
start learning
fickle
Wymagana jest 20% kaucja.
start learning
A deposit of 20% is required.
kaucja
start learning
deposit **
przebrać się za kogoś
start learning
dress up as somebody
odcinek (serialu), wydanie (programu)
start learning
episode **
Czy widziałeś ostatni odcinek Simpsonów?
start learning
• Have you seen the latest episode of The Simpsons?
Ona przegapiła ostatni odcinek swojego ulubionego serialu.
start learning
• She missed the last episode of her favourite series.
dobrze sobie poradzić
start learning
do well **
To było trudne zadanie, ale dobrze sobie poradziłeś.
start learning
• It was a difficult task but you did well.
znaczek, odznaka synonim: shield
start learning
badge ** British English, button ** American English
On nam pokazał odznakę szeryfa.
start learning
• He showed us a sheriff's badge.
Nikt nie wejdzie bez odznaki.
start learning
• No one will enter without a badge.
wpychać się bez kolejki British English
start learning
jump the queue, queue-jump informal
technika "stopa w drzwi" (technika osiągania małych ustępstw)
start learning
foot-in-the-door technique
konkretny (precyzyjnie określony) synonimy: concrete, specific
start learning
particular ****
Jeden konkretny uczeń ma duże problemy.
start learning
• One particular student is having big problems.
W tym konkretnym czasie byłem w innym mieście.
start learning
• I was in another city at that particular time.
Chciałbym kupić konkretny rodzaj butów.
start learning
• I would like to buy a particular type of shoes.
In this sense, "particular" is used with a noun.
start learning
W tym znaczeniu "particular" używamy z rzeczownikiem.
wstępnie przygotowany, uprzednio przygotowany, uprzednio zaplanowany, zaaranżowany, umówiony, ustalony
start learning
prearranged
mieć na celu, dążyć, kierować się, próbować osiągnąć
start learning
aim ***
Nasza organizacja ma na celu pomaganie ludziom biednym.
start learning
• Our organization aims at helping the poor.
Ten program ma na celu wspieranie ludzi, którzy walczą ze swoimi uzależnieniami.
start learning
• This programme aims at supporting people who struggle with their addictions.
Ten program ma na celu wspieranie ludzi, którzy walczą ze swoimi uzależnieniami.
start learning
This programme aims at supporting people who struggle with their addictions.
mieć na celu, dążyć, kierować się, próbować osiągnąć
start learning
aim ***
Nasza organizacja ma na celu pomaganie ludziom biednym.
start learning
Our organization aims at helping the poor.
mieć na celu, dążyć, kierować się, próbować osiągnąć
start learning
aim ***
podatny na wpływy, ustępliwy, uległy
start learning
pliable
ogólnie mówiąc
start learning
in general ***
Ogólnie mówiąc, nie jestem do końca pewien co mam o tobie myśleć.
start learning
• I'm not exactly sure how I feel about you in general.
Ogólnie mówiąc, ona jest miłą osobą, ale czasem jest zbyt samolubna.
start learning
• In general she's a nice person but sometimes she's too selfish.
Ogólnie mówiąc, nie jestem do końca pewien co mam o tobie myśleć.
start learning
I'm not exactly sure how I feel about you in general.
ogólnie mówiąc
start learning
in general ***
Ogólnie mówiąc, ona jest miłą osobą, ale czasem jest zbyt samolubna.
start learning
In general she's a nice person but sometimes she's too selfish.
ogólnie mówiąc
start learning
in general ***
osiągać, zdobywać (coś co wymagało wysiłku np. cel, sukces) synonim: achieve
start learning
reach *****
W końcu osiągnęłam sukces.
start learning
• I finally reached success.
osiągnąć cel
start learning
reach a goal
odpowiadać na coś, reagować na coś
start learning
respond to something ***
Odpowiem na jej list wieczorem.
start learning
• I will respond to her letter in the evening.
Poprosiłem Jane, żeby wyszła, ale nie zareagowała na moją prośbę.
start learning
• I asked Jane to leave but she didn't respond to my request.
udawać
start learning
pose ***
Mój brat bliźniak udawał, że jest mną.
start learning
• My twin brother was posing to be me.
Ona zawsze udaje kogoś innego.
start learning
• She always poses to be someone else.
Ona zawsze udaje kogoś innego.
start learning
She always poses to be someone else.
udawać
start learning
pose ***
Mój brat bliźniak udawał, że jest mną.
start learning
My twin brother was posing to be me.
udawać
start learning
pose ***
Jest ona osobą, której wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości.
start learning
She is a person whose credibility cannot be called into question.
wiarogodność, wiarygodność
start learning
credibility **
reklama (jako branża)
start learning
advertising **
Ona pracuje w reklamie.
start learning
• She works in advertising.
Interesuję się reklamą.
start learning
• I'm interested in advertising.
podnosić, poruszać (temat) synonim: bring something up
start learning
raise *****
Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.
start learning
• I need to raise this subject in the meeting.
Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.
start learning
• Don't raise that subject. It is rather thorny.
Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.
start learning
I need to raise this subject in the meeting.
podnosić, poruszać (temat)
start learning
raise *****
stopniowo, powoli synonim: by degrees
start learning
gradually **
Musimy stopniowo wprowadzać zmiany.
start learning
• We have to gradually introduce the changes.
Zacząłem stopniowo patrzeć na to w zupełnie inny sposób.
start learning
• I gradually began to look at it in a new way.
Mamy możliwości, żeby stopniowo rozwiązać ten problem.
start learning
• We have the means to be able to solve this problem gradually.
rzeczy (szczególnie, gdy mówimy o różnych rzeczach lub przedmiotach, których nazw nie znamy) informal
start learning
stuff ****
Połóż swoje rzeczy na tamtych pudełkach.
start learning
• Put your stuff on the top of those boxes.
Nie wiem jak się robi te rzeczy.
start learning
• I don't know how to do this stuff.
Jest mnóstwo rzeczy, których brakuje w tym raporcie.
start learning
• There's a lot of stuff this report is missing.
zdobyć czyjeś zaufanie
start learning
win somebody's trust
obyty z techniką, obeznany ze współczesną techniką, obeznany technicznie
start learning
tech-savvy, techno-savvy
naśladować, parodiować, imitować
start learning
mimic *, mimick *
Opracował technologię, która pozwala naśladować ludzką mimikę.
start learning
• He created the technology that allows you to mimic human expression.
On umie naśladować każdego ptaka w tym lesie.
start learning
• He can mimic every bird in this forest.
Opracował technologię, która pozwala naśladować ludzką mimikę.
start learning
He created the technology that allows you to mimic human expression.
naśladować, parodiować, imitować
start learning
mimic *, mimick
sprzedawanie, sprzedaż
start learning
selling *
On dorobił się fortuny na sprzedaży elektroniki.
start learning
• He made a fortune on electronics selling.
prowadzić interesy
start learning
be in business
zwyciężyć, wygrać (np. zdrowy rozsądek)
start learning
carry the day, win the day
W ostateczności zwyciężyło moje serce.
start learning
• In the end, my heart carried the day.
żeby, po to, aby
start learning
so that ****
Oszczędzam żebym mógł kupić samochód.
start learning
• I save so that I can buy a car.
Czy możesz otworzyć piekarnik, żebym mogła wsadzić do środka ciasto?
start learning
• Can you open the oven so that I can put the cake inside?
Dała mi swój telefon, abym mógł zadzwonić do swojej matki.
start learning
• She gave me her phone so that I could call my mother.
On poprosił mnie o zamknięcie drzwi, aby nikt nie mógł podsłuchiwać.
start learning
• He asked me to close the door so that nobody could eavesdrop.
tak aby, po to aby
start learning
so as to
wykrztusić coś z siebie, wyrzucić coś z siebie (z powodu gniewu)
start learning
choke **, choke something out **
On wyrzucił z siebie kilka przekleństw.
start learning
• He chocked some curse words out.
wyrzucić coś z siebie, wyładować (np. frustrację)
start learning
pour out
to prawie pewne British English informal
start learning
it's odds-on
to jest pewne jak w banku
start learning
it's a safe bet
racjonalnie (zachowywać się), sensownie (mówić)
start learning
rationally
wielki mistrz
start learning
Grand Master
sceptyczny (o osobie)
start learning
sceptic British English, skeptic American English
przebiegać wzrokiem (tekst) synonim: scan
start learning
skim *, skim-read *
bezpośrednio synonim: direct
start learning
directly ****
Ona zadzwoniła do mnie bezpośrednio po egzaminie.
start learning
• She called me directly after the exam.
Moje mieszkanie jest bezpośrednio nad sklepem.
start learning
• My apartment is directly above the shop.
Przesyłanie plików bezpośrednio między komputerami jest proste.
start learning
• Sending files directly between computers is easy.
udowodnić coś
start learning
nail one's point
chodzi o to, że spoken
start learning
the thing is
pobranie próbki krwi, pobranie krwi
start learning
blood specimen collection
przebiegły, oszukańczy, nieszczery (o osobie)
start learning
devious
poza domem (o spędzaniu czasu)
start learning
out and about
nastrój
start learning
state of mind, frame of mind
Może za dzień lub dwa jej nastrój ulegnie poprawie.
start learning
• Maybe in a day or two her state of mind will improve.
wzajemność (świadczenia usług), obopólność (zależności) formal
start learning
reciprocity
rozsądnie, rozumnie
start learning
judiciously
świadomy, pamiętający
start learning
mindful
Byłem świadomy napięcia w pokoju.
start learning
• I was mindful of the tension in the room.
rozważnie, świadomie
start learning
mindfully
uważność, rozwaga, troska
start learning
mindfulness
rozsądny, roztropny
start learning
judicious
Jej mąż jest bardzo rozsądną osobą.
start learning
• Her husband is a very judicious person.
na dobre i na złe
start learning
for better or for worse
przeprowadzać sondaż, ankietować
start learning
poll ***
Musiałem przeprowadzić sondaż na zajęcia z polityki.
start learning
• I had to poll for my politics class.
Nie mam pojęcia jak przeprowadzić sondaż.
start learning
• I don't have an idea how to poll.
Musiałem przeprowadzić sondaż na zajęcia z polityki.
start learning
I had to poll for my politics class.
przeprowadzać sondaż, ankietować
start learning
poll ***
list polecający, świadectwo (uznania), referencje
start learning
testimonial
cytowane wypowiedzi zadowolonych klientów
start learning
testimonials
bez wahania, ochoczo synonim: happily
start learning
readily **
Ona ochoczo zgodziła się, żeby nam pomóc.
start learning
• She readily agreed to help us.
On bez wahania opowie ci tę historię jeszcze raz.
start learning
• He'll readily tell you this story once again.
Ona ochoczo zgodziła się, żeby nam pomóc.
start learning
She readily agreed to help us.
bez wahania, ochoczo
start learning
readily **
ciągnienie, ciągnięcie
start learning
pull *
Poczułem ciągnięcie na plecach.
start learning
• I felt a pull on my back.
Wyrównaj ten nagłówek do lewej.
start learning
Align this header to the left.
wyrównywać (tekst w dokumencie)
start learning
align *, aline
ustawiać (w szeregu), wyrównywać
start learning
align *, aline *
W porywie chwili to było naturalną reakcją.
start learning
In the heat of the moment it was a natural response.
w porywie chwili, w przypływie emocji, pod wpływem emocji
start learning
in the heat of the moment
Nie zawracaj sobie głowy.
start learning
Don't bother.
łatwowierny, podatny na wpływ (emocjonalny, moralny), łatwo ulegający wpływom
start learning
impressionable
z łatwością, bez trudu
start learning
easily ****
To może być łatwo zmienione.
start learning
• It can be easily changed.
Książki są łatwo dostępne na naszej stronie internetowej.
start learning
• Books are easily available on our website.
dopasowywać, łączyć
start learning
match ***
Połącz obrazek z odpowiednim opisem.
start learning
• Match the picture with the right description.
W zadaniu numer jeden powinniście dopasować słowo do jego definicji.
start learning
• In task number one you should match a word with its definition.
sposób postępowania, kierunek działania
start learning
course of action
odnieść sukces
start learning
go a long way
marny, mizerny informal
start learning
crummy, crumby
Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.
start learning
The school issued a statement to the local press.
wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie)
start learning
issue *****
haniebny (np. zamiar), gorszący (o zachowaniu), zawstydzający (np. sekret)
start learning
shameful
niegodziwy (czyn), karygodny (np. błąd)
start learning
shameful
Mam nadzieję, że pogodzimy się po tej kłótni.
start learning
I hope we'll make up after this argument.
pogodzić się (np. z przyjacielem)
start learning
make up ***, make it up informal
sympatyczny, miły, łagodny (np. o osobie, o uśmiechu)
start learning
genial
nagłe olśnienie
start learning
stroke of genius
przyjęcie na stojąco
start learning
buffet *
Zostałem zaproszony na przyjęcie na stojąco.
start learning
• I got invited to a buffet.
walić, bić (o coś, np. deszcz, fale)
start learning
buffet *
walnięcie, uderzenie
start learning
buffet *
moim skromnym zdaniem
start learning
IMHO, in my humble opinion
Ten załącznik stanowi uzupełnienie mojej pracy.
start learning
This attachment is a complement to my paper.
uzupełnienie, dopełnienie
start learning
complement *
będący skutkiem
start learning
consequent
szaleniec (osoba zachowująca się w zwariowany sposób)
start learning
lunatic
chory psychicznie old-fashioned
start learning
lunatic
manifestować, okazywać, ujawniać formal
start learning
manifest **
objawić się
start learning
manifest itself
mieć forsy jak lodu
start learning
have money to burn
prosić o coś
start learning
ask for something ***
Nie prosiłem o twoją pomoc.
start learning
• I didn't ask for your help.
Ona poprosiła mnie o więcej czasu do namysłu.
start learning
• She asked me for more time to think.
Nie prosiłem o twoją pomoc.
start learning
I didn't ask for your help.
prosić o coś
start learning
ask for something ***
Ona poprosiła mnie o więcej czasu do namysłu.
start learning
She asked me for more time to think.
prosić o coś
start learning
ask for something ***
co za dużo, to niezdrowo
start learning
enough is enough
What for?
start learning
What for?
Po co?, W jakim celu?
start learning
Whatever for?
naiwną rzeczą jest myśleć, że (coś jest prawdą)
start learning
it is naive to think that
kartkówka, niezapowiedziana kartkówka
start learning
pop quiz American English
zanotować synonim: get down
start learning
jot down
Ona zanotowała listę rzeczy, które musiała zrobić.
start learning
• She jotted down the list of things she had to do.
Mark zanotował w punktach swoje nadzieje i marzenia.
start learning
• Mark jotted down in points his hopes and dreams.
Ona zanotowała listę rzeczy, które musiała zrobić.
start learning
She jotted down the list of things she had to do.
zanotować
start learning
jot down
nudny synonimy: dull, flat
start learning
boring **
Moja praca jest bardzo nudna.
start learning
• My job is very boring.
"Co myślisz o filmie?" "Był taki nudny."
start learning
• "What do you think about the movie?" "It was so boring."
Jej przyjęcie urodzinowe było bardzo nudne.
start learning
• Her birthday party was very boring.
Mój brat jest strasznym zarozumialcem.
start learning
My brother is a terrible know-all.
mądrala, zarozumialec, osoba znająca się na wszystkim
start learning
know-all British English informal, know-it-all American English informal
mądrala, zarozumialec, osoba znająca się na wszystkim
start learning
know-all British English informal, know-it-all American English informal
Mój brat jest strasznym zarozumialcem.
start learning
• My brother is a terrible know-all.
ściągawka, ściąga, bryk
start learning
crib sheet British English informal, crib British English informal, cheat sheet American English informal
kujon
start learning
swot British English informal, grind American English informal
Musiałem uczyć się do testu.
start learning
I had to cram for a test.
kuć, wkuwać (np. do egzaminu)
start learning
swot British English, cram * American English
kuć, wkuwać (np. do egzaminu)
start learning
swot * British English, cram * American English
Musiałem uczyć się do testu.
start learning
• I had to cram for a test.
pracownik fizyczny, "niebieski kołnierzyk"
start learning
blue-collar worker, blue-collar
Sarah pracuje jako profesor uniwersytecki, ale jej mąż jest pracownikiem fizycznym.
start learning
• Sarah works as a university professor, but her husband is a blue-collar worker.
radca prawny, adwokat (w Wielkiej Brytanii)
start learning
solicitor
biurokratyczny
start learning
bureaucratic *
kura (samica kury domowej)
start learning
hen *
Zeszłej nocy lis zjadł jedną z naszych kur.
start learning
• Last night a fox ate one of our hens.
Ona hoduje kury, aby mieć jajka.
start learning
• She keeps hens to have eggs.
Nie możemy zorganizować wieczoru panieńskiego bez panny!
start learning
We can't organize a hen night without the hen!
panna (na wieczorze panieńskim) British English informal
start learning
hen *
Nazywają ją kwoką, bo mówi za dużo.
start learning
They call her a hen because she talks too much.
gęś, kwoka (pogardiwie o kobiecie) slang
start learning
hen *
gęś, kwoka (pogardiwie o kobiecie) slang
start learning
hen *
Nazywają ją kwoką, bo mówi za dużo.
start learning
• They call her a hen because she talks too much.
odepchnąć kogoś
start learning
push somebody back
niezidentyfikowany obiekt latający, UFO (skrót) synonim: flying saucer
start learning
unidentified flying object, UFO
On mówi, że widział UFO zeszłej nocy.
start learning
• He says he saw the UFO last night.
Before the abbreviation "UFO" we usually use "the".
start learning
Przed skrótowcem "UFO" używamy zwykle "the".
ufolog, badacz UFO
start learning
ufologist
zasiłek dla bezrobotnych British English informal
start learning
dole **
On od kilku miesięcy jest na zasiłku.
start learning
• He's been on the dole for the last couple of months.
Nie pójdę na zasiłek dla bezrobotnych!
start learning
• I won't go on the dole!
On od kilku miesięcy jest na zasiłku.
start learning
He's been on the dole for the last couple of months.
zasiłek dla bezrobotnych British English informal
start learning
dole **
Nie pójdę na zasiłek dla bezrobotnych!
start learning
I won't go on the dole!
zasiłek dla bezrobotnych British English informal
start learning
dole **
liczba bezrobotnych British English
start learning
the dole queue
schyłek, zmierzch (np. życia, kariery)
start learning
twilight *
On zrobił wiele dobrego, nawet u zmierzchu swojego życia.
start learning
• He did a lot of good, even at the twilight of his life.
zapowiedź (zawarcia związku małżeńskiego)
start learning
banns
zapowiedzi przedślubne
start learning
banns, bans
przysiad, kucki synonimy: knee bend, squat
start learning
crouch
On zmienił swoją pozycję na przysiad.
start learning
• He changed his position into a crouch.
przykucnąć, kucać synonim: squat
start learning
crouch *
Ona przykucnęła obok ściany.
start learning
• She crouched next to the wall.
fałszywy przyjaciel, przyjaciel w dobrych czasach
start learning
fair-weather friend
interesowny, niepewny
start learning
fair-weather
dorosły jeleń
start learning
stag ***, buck *** American English
energiczna osoba informal
start learning
live wire
Mój syn to energiczna osoba - nie wiem, skąd bierze swoją energię.
start learning
• My son is a live wire - I don't know where he takes his energy from.
On nie jest w stanie nic nie robić przez godzinę, to energiczna osoba.
start learning
• He's not able to not do anything for an hour, he's a live wire.
przewód pod napięciem
start learning
live wire
Mój syn to energiczna osoba - nie wiem, skąd bierze swoją energię.
start learning
My son is a live wire - I don't know where he takes his energy from.
energiczna osoba informal
start learning
live wire
prawdziwy, autentyczny
start learning
real *****
Czy to jest prawdziwe złoto?
start learning
• Is this real gold?
realistyczny
start learning
realistic **
Ten portret nie wygląda realistycznie.
start learning
• This portrait doesn't look realistic.
Spróbuj być bardziej realistyczny.
start learning
• Try to be more realistic.
Realistyczne cele są łatwiejsze do osiągnięcia.
start learning
• Realistic goals are easier to reach.
wymieniać ciosy, pobić się
start learning
exchange blows
gardło synonim: pharynx
start learning
throat ***, thrapple *** Scottish English
On odchrząknął.
start learning
• He cleared his throat.
Co jest nie tak z twoim gardłem?
start learning
• What's wrong with your throat?
chwytać (coś), pochwycić (kogoś za rękę, gardło) synonim: grab
start learning
seize **
On chwycił moją rękę i poprowadził do swojego pokoju.
start learning
• He seized my hand and led me to his room.
być codziennością w pracy
start learning
be all in a day's work
łabędź
start learning
swan *
Gdy samica łabędzia umiera, samiec pozostaje samotny aż do śmierci.
start learning
• When the female swan dies, the male remains alone until he dies.
wariować, szaleć (popadać w chorobę psychiczną)
start learning
go crazy, go insane, go mad
Na dzisiaj koniec.
start learning
Let's call it a day.
wata, wata bawełniana
start learning
cotton wool ** British English, cotton ** American English
przed czymś, wcześniej od czegoś formal
start learning
prior to something **
Nigdy wcześniej nie mówiłem po angielsku, zanim zamieszkałem w Irlandii.
start learning
• I never spoke English prior to living in Ireland.
Wyniki nie były znane przed oficjalną publikacją.
start learning
• The results were not known prior to official publication.
Pasażerowie powinni być w miejscu odjazdu co najmniej 15 minut przed danym czasem.
start learning
• Passengers should be at departure point at least 15 minutes prior to given time.
Pasażerowie powinni być w miejscu odjazdu co najmniej 15 minut przed danym czasem.
start learning
Passengers should be at departure point at least 15 minutes prior to given time.
przed czymś, wcześniej od czegoś formal
start learning
prior to something **
być w mniejszości
start learning
be in the minority
trzymać w rękach
start learning
handle ****
Ona trzymała w rękach ostry nóż.
start learning
• She handled a sharp knife.
Nie pozwól jej trzymać w rękach mojego telefonu, upuści go.
start learning
• Don't let her handle my phone, she'll drop it.
radzić sobie (np. z jakąś osobą)
start learning
handle ****
Poradzę sobie z tym wstrętnym gościem na zewnątrz.
start learning
• I'll handle this obnoxious guy outside.
Nie radzę sobie z moim synem, możesz mi pomóc?
start learning
• I can't handle my son, can you help me?
Poradzę sobie z tym wstrętnym gościem na zewnątrz.
start learning
I'll handle this obnoxious guy outside.
radzić sobie (np. z jakąś osobą)
start learning
handle ****
niekorzystnie
start learning
adversely
szkodliwie, w sposób niepożądany
start learning
adversely
świetny, wspaniały (np. krajobraz), kapitalny
start learning
immense *
Twój projekt jest kapitalny. Dobra robota.
start learning
• Your project is immense. Good job.
Byłem zdumiony wspaniałym krajobrazem w górach.
start learning
• I was amazed by the immense landscape in the mountains.

You must sign in to write a comment