01.2018 (8) part 2

 0    440 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ona zrobiła to dla dreszczyku emocji.
start learning
She did it for the thrill of it.
dreszcz, dreszcz emocji, dreszczyk emocji
start learning
thrill **
Uwielbiam przyjemności płynące z przejażdżki na rollercoasterze.
start learning
I love the thrills of riding on a roller coaster.
przyjemność (płynąca z czegoś), coś eksytującego, coś podniecającego
start learning
thrill **
niższej jakości, gorszy
start learning
inferior *
Nie chcę, żeby ona czuła się jak ktoś gorszy.
start learning
• I don't want her to feel inferior.
On wiedział, że ona patrzyła na niego z góry, jak na kogoś gorszego.
start learning
• He knew that she looked down upon him as an inferior being.
Te nowe komputery są gorsze od tych, które kupiliśmy dwa tygodnie temu.
start learning
• These new computers are inferior to the ones we bought two weeks ago.
On wiedział, że ona patrzyła na niego z góry, jak na kogoś gorszego.
start learning
He knew that she looked down upon him as an inferior being.
niższej jakości, gorszy
start learning
inferior *
walka, wyzwanie
start learning
challenge ****
On nie odrzucił żadnego wyzwania w całej swojej karierze bokserskiej.
start learning
• He did not refuse a challenge in his entire boxing career.
Ta walka jest nierówna.
start learning
• This challenge is lopsided.
gruntownie, dokładnie
start learning
thoroughly **
Posprzątaj dokładnie pokój.
start learning
• Clean the room thoroughly.
Musimy pracować ostrożnie i dokładnie nad tym projektem.
start learning
• We have to work on this project carefully and thoroughly.
zupełnie, całkowicie
start learning
thoroughly **
Czuję się zupełnie wyczerpany.
start learning
• I feel thoroughly exhausted.
Czuję się zupełnie wyczerpany.
start learning
I feel thoroughly exhausted.
zupełnie, całkowicie
start learning
thoroughly **
Posprzątaj dokładnie pokój.
start learning
Clean the room thoroughly.
gruntownie, dokładnie
start learning
thoroughly **
otwarcie, szczerze
start learning
bluntly
oszust informal
start learning
slicker
mieszczuch
start learning
city slicker
Mieszczuchy zdają się nie rozumieć potrzeb wieśniaków.
start learning
• City slickers seem not to understand the needs of the rustic.
obrażanie się informal
start learning
huffing
stringi (rodzaj majtek)
start learning
thong
Ona miała na sobie stringi.
start learning
• She was wearing a thong.
Nie wszystkie kobiety lubią nosić stringi.
start learning
• Not all women like to wear thongs.
a jednak
start learning
and yet ***
"Nie jesteśmy już razem." "A jednak cały czas do niej piszesz."
start learning
• "We're not together any more." "And yet you text her all the time."
Spłaciłem wszystkie moje długi, a jednak ty wciąż czegoś ode mnie chcesz.
start learning
• I paid all my debts and yet you still want something from me.
"Nie jesteśmy już razem." "A jednak cały czas do niej piszesz."
start learning
"We're not together any more." "And yet you text her all the time."
a jednak
start learning
and yet ***
oniemiały, osłupiały
start learning
dumbstruck
tandetny, kiepski, lichy
start learning
trashy
wstrzymać coś informal
start learning
put something on hold
podarunek
start learning
offering **
Przyjmij ten podarunek z ubrań i żywności.
start learning
• Accept this offering of clothes and food.
ofiara (szczególnie religijna)
start learning
offering **
Mam nadzieję, że Bóg Morza splunie na ich ofiarę.
start learning
• I hope the sea god spits in their offering.
towarzyski, wesoły
start learning
convivial
miły, przyjemny
start learning
convivial
osoba zapalczywa, porywcza
start learning
hothead
przykazanie
start learning
commandment
Będąc chrześcijaninem, przestrzegam Dziesięciu Przykazań.
start learning
• As a Christian, I follow the Ten Commandments.
nakaz
start learning
commandment
Istnieje zestaw nakazów, których musisz przestrzegać jako uczeń.
start learning
• There is a set of commandments you must obey as a student.
talent, dryg (do robienia czegoś) informal
start learning
knack
Ona ma talent do pakowania ludzi do federalnego więzienia.
start learning
• She has a knack for putting people into federal prison.
On nie miał drygu do piłki nożnej, ale grał mimo to.
start learning
• He had no knack for football but he kept playing.
Wszyscy wiemy że mam talent do przekonywania ludzi.
start learning
• We all know I have a knack for convincing people.
On nie miał drygu do piłki nożnej, ale grał mimo to.
start learning
He had no knack for football but he kept playing.
talent, dryg (do robienia czegoś) informal
start learning
knack
Wszyscy wiemy że mam talent do przekonywania ludzi.
start learning
We all know I have a knack for convincing people.
talent, dryg (do robienia czegoś) informal
start learning
knack
hasło reklamowe synonimy: slogan, theme line, strapline
start learning
tag line American English informal
Zabawne hasło reklamowe jest łatwiejsze do zapamiętania.
start learning
• A funny tag line is easier to remember.
Zabawne hasło reklamowe jest łatwiejsze do zapamiętania.
start learning
A funny tag line is easier to remember.
hasło reklamowe
start learning
tag line American English informal
powiedzonko
start learning
tag line American English informal
ostrzyć (np. nóż)
start learning
hone *
udoskonalić (umiejętność), doprowadzić do perfekcji
start learning
hone *
osełka
start learning
honer, hone
zrównać z ziemią
start learning
flatten *
rozpłaszczyć, spłaszczyć
start learning
flatten *
robactwo (dosłownie i przenośnie)
start learning
vermin
szkodniki
start learning
vermin
pozbywać się (ubrania)
start learning
shed ** past tense shed, past participle shed
Pozbądźmy się tych kostiumów.
start learning
• Let's shed these costumes.
Pozbądźmy się tych kostiumów.
start learning
Let's shed these costumes.
pozbywać się (ubrania)
start learning
shed **
strup
start learning
scab
zawzięcie, nieustępliwie, nieubłaganie
start learning
relentlessly
zawziętość (charakteru), nieustanność (czegoś)
start learning
relentlessness
zdumiewający, wprawiający w osłupienie synonimy: astonishing, staggering
start learning
astounding
wściekać się, kipieć ze złości
start learning
fume *
zapas narkotyków na własne potrzeby slang
start learning
stash
ukryte zapasy, zapasy na czarną godzinę informal
start learning
stash
szczypce, obcęgi
start learning
pliers
Trzymam moje obcęgi w skrzynce na narzędzia.
start learning
• I keep my pliers in the toolbox.
Szczypce znajdziesz w szopie.
start learning
• You'll find the pliers in the shed.
ucztować
start learning
feast *
Byłem zbyt chory, żeby z nimi ucztować.
start learning
• I was too ill to feast with them.
To wydarzenie jest świetną okazja do ucztowania.
start learning
• This event is a great opportunity to feast.
Zajmijcie miejsca i przygotujcie się do ucztowania.
start learning
• Take your seats and get ready to feast.
męka, gehenna
start learning
ordeal *
Ten miesiąc był dla mnie męką.
start learning
• This month was an ordeal for me.
Udało im się uciec, ale ich gehenna jeszcze się nie skończyła.
start learning
• They managed to escape, but their ordeal was far from over.
Udało im się uciec, ale ich gehenna jeszcze się nie skończyła.
start learning
They managed to escape, but their ordeal was far from over.
męka, gehenna
start learning
ordeal *
Ten miesiąc był dla mnie męką.
start learning
This month was an ordeal for me.
męka, gehenna
start learning
ordeal *
razem, naraz
start learning
all at once
czynnik powstrzymujący, środek odstraszający, odstraszacz
start learning
deterrent
Grzywny muszą być odstraszające dla tych, którzy naruszają przepisy, jak też muszą stanowić ogólny czynnik odstraszający dla wszystkich podmiotów.
start learning
• Fines must deter those who infringe the rules but also act as a general deterrent for all operators.
Kara za to przestępstwo jest wystarczającym środkiem odstraszającym, żeby powstrzymać ludzi przed popełnianiem go.
start learning
• The punishment for this crime is enough of a deterrent for people not to commit it.
przyjazny, uprzejmy, grzeczny
start learning
affable
jowialny, wesoły
start learning
jovial
zrelaksowany, odprężony, spokojny
start learning
at ease
czuć się zrelaksowanym
start learning
be at ease
dziewica, panna (niezamężna) literary
start learning
damsel, demoiselle, damosel old use, damozel old use
niebezpieczeństwo
start learning
distress **
Była kobietą w niebezpieczeństwie, a ja jej pomogłem.
start learning
• She was a lady in distress and I helped her.
ciężki stan, wyczerpanie
start learning
distress **
W takim ciężkim stanie nie powineneś się ruszać.
start learning
• You shouldn't move, being in such distress.
Nie spodziewał się pchnięcia w brzuch.
start learning
He wasn't expecting a stab in the stomach.
pchnięcie (nożem), dźgnięcie (czymś ostrym)
start learning
stab *
staw (miejsce połączenia kości)
start learning
joint *
Doktor zbadał moje stawy.
start learning
• The doctor examined my joints.
• Nadmierna waga powoduje obciążenie stawów.
start learning
• Excess weight puts stress on joints.
Nadwaga powoduje obciążenie stawów.
start learning
Nadwaga powoduje obciążenie stawów.
Na wczorajszej lekcji anatomii nauczyliśmy się wszystkiego o stawach.
start learning
• In my anatomy class yesterday, we learnt all about joints.
Nadwaga powoduje obciążenie stawów.
start learning
Excess weight puts stress on joints.
staw (miejsce połączenia kości)
start learning
joint ***
ścięgno
start learning
tendon
Przetnijcie jej ścięgno, żeby nie mogła uciec.
start learning
• Cut her tendon so she can't run away.
Wąż ukąsił ją w ścięgno.
start learning
• A snake got her in the tendon.
ścięgno Achillesa
start learning
Achilles tendon
zerwanie ścięgna
start learning
tendon rupture
nieustannie
start learning
unceasingly
atak, natarcie, ofensywa
start learning
assault **
Dwóch mężczyzn nie mogło wytrzymać natarcia w pełnej sile.
start learning
• The two men could not hold out against an assault in force.
Ich armia jest w stanie zatrzymać jakikolwiek atak z powietrza, lądu czy morza.
start learning
• Their army is able to stop any assault from air, land or sea.
podstępny, pozornie niewinny (np. wróg, choroba)
start learning
insidious
podstępnie, cichcem
start learning
insidiously
żerować na kimś
start learning
prey on somebody
polować na coś
start learning
prey on something, prey upon something
Znalazłem ją szlochającą na strychu.
start learning
I found her sobbing in the attic.
łkać, szlochać
start learning
sob *
przenikliwy, przeszywający (ból) synonim: stabbing
start learning
acute *
Poczułem przeszywający ból w kolanie.
start learning
• I felt acute pain in my knee.
Ona cierpi na przenikliwy ból pleców.
start learning
• She suffers from acute back pain.
Poczułem przeszywający ból w kolanie.
start learning
I felt acute pain in my knee.
przenikliwy, przeszywający (ból)
start learning
acute *
ostry (o ostrym przebiegu, np. o chorobie)
start learning
acute *
Przyczyną jego śmierci było ostre zapalenie płuc.
start learning
• The cause of his death was acute pneumonia.
dotkliwy, dręczący, poważny (np. o problemie)
start learning
acute *
warunki klimatyczne
start learning
climatic conditions
wodór (pierwiastek)
start learning
hydrogen **
Wodór jest jednym z najczęściej występujących pierwiastków chemicznych.
start learning
• Hydrogen is the most abundant of the chemical elements.
Woda może być łatwo rozłożona na atomy wodoru i tlenu za pomocą prądu elektrycznego.
start learning
• Water can be easily broken down into hydrogen and oxygen with electricity.
Woda może być łatwo rozłożona na atomy wodoru i tlenu za pomocą prądu elektrycznego.
start learning
Water can be easily broken down into hydrogen and oxygen with electricity.
wodór (pierwiastek)
start learning
hydrogen **
anomalia, nieprawidłowość
start learning
anomaly
Wygląda na to, że w twoim kodzie jest jakaś anomalia.
start learning
• There seems to be an anomaly in your code.
Jedna anomalia może udowodnić nieprawidłowość całej teorii.
start learning
• One anomaly could prove the whole theory wrong.
On jest anomalią w ich idealnym społeczeństwie.
start learning
• He is an anomaly in their perfect society.
On jest anomalią w ich idealnym społeczeństwie.
start learning
He is an anomaly in their perfect society.
anomalia, nieprawidłowość
start learning
anomaly
śmiertelny (np. choroba) synonim: lethal
start learning
fatal *
śmiercionośny, śmiertelny, letalny synonimy: deadly, fatal
start learning
lethal *
staż, praktyka
start learning
practice *****
Bardzo podobała mi się moja praktyka w szkole podstawowej.
start learning
• I really enjoyed my practice in primary school.
Mój staż w tym biurze jest naprawdę nudny.
start learning
• My practice in that office is really boring.
staż (np. w szpitalu) American English
start learning
internship
mutować, ulec mutacji
start learning
mutate
zarażenie
start learning
contagion
umierać, ginąć literary
start learning
perish
Wszyscy jego ludzie zginęli podczas bitwy.
start learning
• All his men perished at the battle.
rozkładać się, niszczeć, rozpadać się, psuć się British English
start learning
perish
Wszyscy jego ludzie zginęli podczas bitwy.
start learning
All his men perished at the battle.
umierać, ginąć literary
start learning
perish
kontakty, stosunki
start learning
intercourse * formal
stosunek płciowy formal
start learning
sexual intercourse *, intercourse *
W czasie stosunku płciowego penis wkładany jest do pochwy.
start learning
• In sexual intercourse the penis is put into the vagina.
Czy masz ulubione pozycje podczas stosunku?
start learning
• Do you have any favorite positions for intercourse?
jednomyślny, jednogłośny (np. o decyzji)
start learning
unanimous
Klasa była jednogłośna w swoim pragnieniu pojechania na wycieczkę.
start learning
• The class was unanimous in desiring to go on a trip.
Klasa była jednogłośna w swoim pragnieniu pojechania na wycieczkę.
start learning
The class was unanimous in desiring to go on a trip.
jednomyślny, jednogłośny (np. o decyzji)
start learning
unanimous
nierówność (niesprawiedliwa sytuacja)
start learning
inequality *
Musimy robić więcej, by naprawić problem nierówności płciowej.
start learning
• We must do more to fix the problem of gender inequality.
runięcie, spadanie, obniżanie się (o wartości, cenie)
start learning
plummeting
runięcie w dół, spadanie (z wysokości)
start learning
plummeting
runąć, spadać, obniżać się (o wartości, cenie)
start learning
plummet *, plummet down *
runąć w dół, spadać (z wysokości)
start learning
plummet *, plummet down *
dynamiczny, ekscytujący, pełen energii, podniecający synonim: lively
start learning
vibrant *
oszałamiający, zdumiewający
start learning
bewildering
ogromny, niezmierny, olbrzymi, wielki, bezgraniczny synonim: Brobdingnagian
start learning
immense *
Ocean jest ogromny, widzisz tylko wodę.
start learning
• The ocean is immense, you see only water.
Dystans między Polską a Japonią jest olbrzymi.
start learning
• The distance between Poland and Japan is immense.
poddać się (czemuś), pogodzić się (z czymś)
start learning
reconcile *
Pogodziliśmy się z naszym losem.
start learning
• We were reconciled to our fate.
Trudno mi jest pogodzić się ze stratą mojego przyjaciela.
start learning
• It's hard to reconcile myself with the loss of my friend.
pogodzić ze sobą (na pozór odmienne rzeczy)
start learning
reconcile *
Te teorie można ze sobą pogodzić.
start learning
• These theories may be reconciled.
Udało nam się pogodzić ze sobą nasze poglądy.
start learning
• We managed to reconcile our views.
prześladowanie, napastowanie
start learning
persecution
Ważne jest, abyśmy chronili wszystkie wspólnoty religijne przed prześladowaniem.
start learning
• It is important that we protect all religious communities from persecution.
Nie może dochodzić do dalszych prześladowań opozycji, ruchów demokratycznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
start learning
• There must be no further persecution of the opposition, democratic forces, or civil society representatives.
Ważne jest, abyśmy chronili wszystkie wspólnoty religijne przed prześladowaniem.
start learning
It is important that we protect all religious communities from persecution.
prześladowanie, napastowanie
start learning
persecution
rdzenny, tubylczy, autochtoniczny, miejscowy, lokalny formal
start learning
indigenous **
Zgadzam się również co do pozycji rdzennej ludności.
start learning
• I also agree about the position of the indigenous peoples.
Kolonizatorzy zabili rdzenne ludy tej wyspy.
start learning
• The colonisers killed the indigenous peoples of this island.
Zgadzam się również co do pozycji rdzennej ludności.
start learning
I also agree about the position of the indigenous peoples.
rdzenny, tubylczy, autochtoniczny, miejscowy, lokalny formal
start learning
indigenous **
marmur
start learning
marble **
szklana kulka
start learning
marble **
okres pełnego rozkwitu, szczyt (sławy, osiągnięć), pełnia (młodości)
start learning
heyday, heydey
przeżywać swój najlepszy okres
start learning
be in your heyday
Potrzebuję jednego miejsca na te trzy wesela.
start learning
I need one venue for all three weddings.
lokal, miejsce (np. spotkania, koncertu)
start learning
venue *
na nowo się umacniać
start learning
reassert itself
umocnić, umacniać
start learning
reassert
naśladować, próbować dorównać formal
start learning
emulate
wielka gala
start learning
pageantry
stateczny (krok), umiarkowane (tempo) formal
start learning
sedate
wywrotowy, przewrotowy (o działaniach)
start learning
subversive
Oni są trochę wywrotowi w tym co robią.
start learning
• They're a bit subversive in what they do.
W moim przekonaniu pomysł ten, choć przewrotny, jest tym tutaj potrzebny.
start learning
• It is my conviction that this idea, although subversive, is what is needed here.
W moim przekonaniu pomysł ten, choć przewrotny, jest tym tutaj potrzebny.
start learning
It is my conviction that this idea, although subversive, is what is needed here.
wywrotowy, przewrotowy (o działaniach)
start learning
subversive
zobowiązany synonim: obligated
start learning
obliged formal
ciągnąć się (np. czas)
start learning
wear on
Ostatnia godzina ciągnęła się w nieskończoność.
start learning
• The last hour was wearing on endlessly.
Czas w szkole zawsze się ciągnie.
start learning
• Time at school always wears on.
Ostatnia godzina ciągnęła się w nieskończoność.
start learning
The last hour was wearing on endlessly.
ciągnąć się (np. czas)
start learning
wear on
powab, wdzięk, pokusa
start learning
allure
natknąć się przypadkiem na coś synonim: come across something
start learning
stumble across something, stumble on something, stumble upon something, stumble into something
Natknąłem się na to przez przypadek.
start learning
• I stumbled upon it by accident.
Ona natknęła się na te dokumenty wczoraj w biurze.
start learning
• She stumbled across these documents in the office yesterday.
Natknąłem się na to przez przypadek.
start learning
I stumbled upon it by accident.
natknąć się przypadkiem na coś
start learning
stumble across something, stumble on something, stumble upon something, stumble into something
surowy, nieugięty synonim: inflexible
start learning
rigid *
Aby być dobrym nauczycielem, musisz być konsekwentny.
start learning
To be a good teacher, you have to be consistent.
jednolity, spójny, konsekwentny, logiczny, stały, zgodny
start learning
consistent ***
nadzwyczajny, nadmierny, ekstremalny
start learning
ultra
Po operacji jego oczy były nadmiernie wrażliwe na światło.
start learning
• After the operation, his eyes were ultra sensitive to light.
iglica (wieży)
start learning
spire
szczyt (góry), czubek (drzewa)
start learning
spire
pomysłowy
start learning
artful
przebiegły, zręczny
start learning
artful
pancerny, opancerzony
start learning
armoured * British English, armored * American English
asfalt synonim: asphalt
start learning
tarmac British English trademark
zastraszenie
start learning
intimidation
Ona żyła wśród terroru i zastraszenia przez całe swoje życie.
start learning
• She's lived with terror and intimidation her whole life.
Nie możesz oczekiwać, że zyskasz wiarę wyznawców poprzez lęk i zastraszanie.
start learning
• You can't expect to win the faith of your followers through fear and intimidation.
Chiny muszą zaprzestać systematycznego zastraszania działaczy na rzecz praw człowieka.
start learning
• China has to put a stop to the systematic intimidation of human rights activists.
szaleńczo, niepoczytalnie, obłędnie
start learning
insanely
dać komuś spokój, daj komuś trochę luzu spoken
start learning
cut someone some slack, give someone some slack
Daj mu spokój, dopiero co zmarł mu ojciec.
start learning
• Cut him a little slack, his father just died.
gderać, narzekać
start learning
grumble *
monotonny, żmudny (o zajęciu) synonim: long
start learning
tedious
krzyczeć na kogoś
start learning
yell at somebody *
dokładny, drobiazgowy, skrupulatny, (przesadnie) staranny
start learning
meticulous
dok (miejsce postoju statków)
start learning
dock **
Enterprise jest w ostatniej fazie przygotowań do opuszczenia doku.
start learning
• The Enterprise is in final preparation to leave dock.
Enterprise jest w ostatniej fazie przygotowań do opuszczenia doku.
start learning
The Enterprise is in final preparation to leave dock.
dok (miejsce postoju statków)
start learning
dock **
fetysz
start learning
fetish, fetich old use
On otworzył się przed nią i powiedział jej o swoim fetyszu.
start learning
• He opened himself up and told her all about his fetish.
obsesja na jakimś punkcie
start learning
fetish for, fetish about
Mój syn wpadł w złe towarzystwo.
start learning
My son fell into bad company.
towarzystwo (towarzyszące nam osoby)
start learning
company *****, co. ***
towarzystwo (towarzyszące nam osoby)
start learning
company *****, co. *****
Nie możesz przeklinać w towarzystwie naszej matki.
start learning
• You can't swear in the company of our mother.
Mój syn wpadł w złe towarzystwo.
start learning
• My son fell into bad company.
tyłek, pupa (pośladki) synonimy: behind, bum
start learning
bottom ***
Ona ma piękną pupę.
start learning
• She has a beautiful bottom.
Siadaj na tyłku i mnie słuchaj!
start learning
• Sit on your bottom and listen to me!
nocą, w nocy, przez noc
start learning
overnight **
Przez noc śnieg się stopił.
start learning
• The snow melted overnight.
Kradzież mała miejsce w nocy i nikt nic nie widział.
start learning
• The theft happened overnight and no one saw anything.
ryż niełuskany
start learning
paddy, padi
Złodziej czmychnął, gdy usłyszał policję.
start learning
The thief lighted out when he heard the police.
umknąć, czmychnąć (np. przed pościgiem) informal
start learning
light out
Kiedy mama mnie zawołała, umknąłem.
start learning
When my mother called me, I lighted out.
umknąć, czmychnąć (np. przed pościgiem) informal
start learning
light out
że tak powiem, że się tak wyrażę
start learning
so to speak
żyć w innym świecie, żyć z głową w chmurach British English
start learning
live in cloud-cuckoo-land
świat baśni, świat utopii (w przenośni)
start learning
cloudland, cloud-cuckoo-land British English
plecak, tornister
start learning
knapsack
nietykalny
start learning
untouchable
niedościgniony (np. sportowiec)
start learning
untouchable
wychodzić z siebie, wariować
start learning
freak * informal, freak out * informal
Usłyszałem "Ogień!" i zacząłem wariować.
start learning
• I heard "Fire!" and I started to freak out.
Ona była tak zła na mnie, że wychodziła z siebie.
start learning
• She was so angry at me that she was freaking out.
Nie wariuj, jestem pewny, że są bezpieczni.
start learning
• Don't freak out, I'm sure they are safe.
Ona wychodzi z siebie, bo jej syn miał wypadek.
start learning
• She's freaking because her son had an accident.
Nie wariuj, jestem pewny, że są bezpieczni.
start learning
Don't freak out, I'm sure they are safe.
wychodzić z siebie, wariować
start learning
freak * informal, freak out informal
gorące źródła
start learning
hot springs
zwis, zwisająca część (np. liny)
start learning
slack *
On złapał zwisającą część i ściągnął całą linę.
start learning
• He grabbed the slack and pulled down the rope.
tautologiczny (o zwrocie, zdaniu)
start learning
tautological, tautologous
przysuwać się niespostrzeżenie
start learning
sidle
przysuwanie się niepostrzeżenie
start learning
sidling
odpowiedni, pożądany (np. do małżeństwa) old-fashioned
start learning
eligible **
Moja matka znalazła dla mnie odpowiedniego kawalera.
start learning
• My mother has found an eligible bachelor for me to marry.
Czy on jest uprawiony do pracy tutaj?
start learning
Is he eligible to work here?
spełniający wymagania, spełniający niezbędne warunki, uprawniony
start learning
eligible **
Moja matka znalazła dla mnie odpowiedniego kawalera.
start learning
My mother has found an eligible bachelor for me to marry.
odpowiedni, pożądany (np. do małżeństwa) old-fashioned
start learning
eligible **
wyrafinowane maniery
start learning
refined manners
dystyngowany (sposób bycia), wytworny (styl), wyszukany (smak)
start learning
refined *
drewno uszlachetnione
start learning
refined wood
udoskonalony (proces), ulepszony (system)
start learning
refined *
wytworny sposób wyrażania się
start learning
refined way of speaking
olej rafinowany
start learning
refined oil
ukłonić, kłaniać się nisko, oddawać pokłon
start learning
bow down
Nie zapomnij się ukłonić po występie.
start learning
• Don't forget to bow down after the performance.
Nie zapomnij się ukłonić po występie.
start learning
Don't forget to bow down after the performance.
ukłonić, kłaniać się nisko, oddawać pokłon
start learning
bow down
płaszczenie, slużalczość, czołobitność
start learning
cringe
ekskluzywny, odseparowany od reszty świata, elitarny
start learning
rarefied
spadek (dziedziczona po kimś własność)
start learning
heritage **
Chcę zachować mój rodzinny spadek.
start learning
• I want to save my family heritage.
Chcę zachować mój rodzinny spadek.
start learning
I want to save my family heritage.
spadek (dziedziczona po kimś własność)
start learning
heritage **
zrezygnować (pod przymusem, np. ze swojej niezależności)
start learning
surrender **
uprawniony
start learning
entitled, intitled
upoważniać (np. do zrobienia czegoś)
start learning
entitle **, intitle **
Suwerenność nie upoważnia was do mordowania własnego narodu.
start learning
• Sovereignty does not entitle you to throttle your own people.
On upoważnił mnie do prowadzenia jego firmy podczas jego nieobecności.
start learning
• He entitled me to run his company in his absence.
zmusić, zmuszać, przymusić, przymuszać
start learning
coerce
rama czegoś, konstrukcja czegoś
start learning
framework of something, framework for something
prawdziwy, autentyczny (np. skóra) synonim: true
start learning
genuine **
To jest zrobione z prawdziwej skóry.
start learning
• It's made of genuine leather.
• Diament wyglądał na autentyczny.
start learning
• The diamond appeared to be genuine.
Diament wydawał się być prawdziwy.
start learning
Diament wydawał się być prawdziwy.
przyznawać
start learning
acknowledge ***, ack *** technical
Przyznałem, że to była moja wina.
start learning
• I acknowledged that it was my fault.
Chcę, żebyś przyznała, że problem istnieje.
start learning
• I want you to acknowledge that there's a problem.
Nie muszę nawet przyznawać, że jesteś w areszcie.
start learning
• I don't even have to acknowledge that you are in custody.
uznawać, przyjmować
start learning
acknowledge ***, ack *** technical
Uznaję go za naszego przywódcę.
start learning
• I acknowledge him as our leader.
Czy uznasz go za swojego syna?
start learning
• Will you acknowledge him as your son?
Proszę, przyjmij tę nagrodę, jako uznanie twojej życzliwości.
start learning
• Please, acknowledge this reward as a recognition of your kindness.
Uznaję go za naszego przywódcę.
start learning
I acknowledge him as our leader.
uznawać, przyjmować
start learning
acknowledge ***, ack technical
pomylenie, złe zrozumienie
start learning
mistaking
przez pomyłkę
start learning
by mistake
Dałem ci to przez pomyłkę.
start learning
• I gave it to you by mistake.
Znak "WOLNE MIEJSCA" wisiał przez pomyłkę.
start learning
• The "VACANCY" sign was on by mistake.
Ktoś zostawił otwarte drzwi przez pomyłkę.
start learning
• Someone left the door open by mistake.
powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) literary
start learning
echo **
"Oni mówią, że on rzucił pracę!" ona powtórzyła z niedowierzaniem.
start learning
• "They say that he quit!" she echoed disbelievingly.
Musicie powtarzać to, co ja mówię.
start learning
• You have to echo what I say.
zasięg (rąk)
start learning
grasp *
Dźwignia była w zasięgu jej ręki.
start learning
• The lever was in her grasp.
pojęcie (na jakiś temat), zrozumienie
start learning
grasp *
Nie sądzę, żebyś miał dość zrozumienia, aby pojąć ten koncept.
start learning
• I don't think you have the grasp to understand this concept.
Nie sądzę, żebyś miał dość zrozumienia, aby pojąć ten koncept.
start learning
I don't think you have the grasp to understand this concept.
pojęcie (na jakiś temat), zrozumienie
start learning
grasp **
świadomy (poinformowany o czymś, zauważający coś) synonim: conscious
start learning
aware ***
Nie byłem tego świadomy.
start learning
• I wasn't aware of it.
Jestem w pełni świadom związanego z tym ryzyka.
start learning
• I'm fully aware of the risk involved in this.
Ona jest świadoma politycznie.
start learning
• She's politically aware.
samoświadomość
start learning
self-awareness, self-insight
szybki wgląd (dający mgliste pojęcie o czymś)
start learning
glimpse **
Dolina Krzemowa
start learning
Silicon Valley
Oni są firmą z największym sukcesem w Dolinie Krzemowej.
start learning
• They are the most successful company in Silicon Valley.
Wybieramy się do Doliny Krzemowej.
start learning
• We are heading to Silicon Valley.
Wybieramy się do Doliny Krzemowej.
start learning
We are heading to Silicon Valley.
Dolina Krzemowa
start learning
Silicon Valley
dziecko szczęścia, szczęściarz
start learning
whizzkid British English, whizz-kid, whiz kid American English, whiz-kid
przekonujący, przekonywający
start learning
persuasive
kantować, nabierać (kogoś) British English informal
start learning
diddle
forsa informal
start learning
loot
wrogość, antypatia, niechęć
start learning
antipathy
antypatia wobec
start learning
antipathy against
splendor, prestiż, blask
start learning
glamour British English, glamor American English
Człowiek potrzebuje splendoru, żeby stać się królem.
start learning
• One needs glamour to become a king.
Ludzie oczekują od celebrytów, że będą mieli pewien poziom prestiżu.
start learning
• People expect celebrities to have a level of glamour to them.
urok, atrakcyjność, czar (np. o kobiecie)
start learning
glamour British English, glamor American English
Ona zawsze była kobietą, która dbała o atrakcyjność.
start learning
• She was always a woman who cared for glamour.
hojny
start learning
giving
zauroczyć (kogoś)
start learning
mesmerize American English, mesmerise British English
hipnotyzować (kogoś) old use
start learning
mesmerize American English, mesmerise British English
oczarowany, zauroczony, zaczarowany, zaklęty
start learning
charmed
postój, przystanek, stacja
start learning
halt *
Z powodu awarii silnika byliśmy zmuszeni zrobić postój.
start learning
• Due to engine failure, we were forced to have a halt.
stawić komuś czoła, sprzeciwić się komuś
start learning
stand up to somebody
Musisz nauczyć się sprzeciwiać się swojej matce.
start learning
• You have to learn to stand up to your mother.
On stawił czoła swojemu szefu.
start learning
• He stood up to his boss.
Wiem, że boisz się swojego nauczyciela, ale musisz stawić mu czoła.
start learning
• I know you're scared of your teacher but you have to stand up to him.
przeciwstawić się czemuś
start learning
stand up to something
Przeciwstawiłem się jego skandalicznemu pomysłowi.
start learning
• I stood up to his outrageous idea.
Przeciwstawiłem się jego skandalicznemu pomysłowi.
start learning
I stood up to his outrageous idea.
przeciwstawić się czemuś
start learning
stand up to something
Musisz nauczyć się sprzeciwiać się swojej matce.
start learning
You have to learn to stand up to your mother.
stawić komuś czoła, sprzeciwić się komuś
start learning
stand up to somebody
ciężko doświadczać, nękać (kogoś)
start learning
scourge
utrapienie (o osobie)
start learning
scourge
On jest utrapieniem swoich nauczycieli.
start learning
• He's a scourge to his teachers.
On jest utrapieniem swoich nauczycieli.
start learning
He's a scourge to his teachers.
utrapienie (o osobie)
start learning
scourge
szeroko otwarty, otwarty na oścież
start learning
wide open *
głupi, stuknięty, szurnięty
start learning
wacky informal
chichot, stłumiony śmiech
start learning
chuckle
Słyszałam jego chichot.
start learning
• I could hear his chuckle.
pozostałość, spuścizna (po jakichś wydarzeniach w przeszłości) synonimy: heritage, inheritance
start learning
legacy **
Pozostałość tych ostatnich pięciu lat jest bardzo ważna.
start learning
• The legacy of these last five years is very important.
palenisko (wydzielone miejsce na ognisko)
start learning
furnace
Przygotowali wielkie palenisko na zewnątrz.
start learning
• They prepared a huge furnace outside.
posilać się czymś
start learning
feed off something
niszczyć (zdrowie), rozwiewać (złudzenia), burzyć (marzenia)
start learning
shatter *
szczyt, wierzchołek
start learning
pinnacle
rzeźba
start learning
sculpture **, sculp. **
Rzeźby dały parkowi i miastu nowy wygląd.
start learning
• The sculptures have brought a new look to the park and the town.
odżywić, odżywiać, nawieźć, nawozić synonim: feed
start learning
nourish
listowie
start learning
foliage *
Nie mogłem nic zobaczyć przez listowie.
start learning
• I couldn't see anything through the foliage.
Nie mogłem nic zobaczyć przez listowie.
start learning
I couldn't see anything through the foliage.
listowie
start learning
foliage *
pastwisko synonim: pasturage
start learning
pasture *
On wypuścił bydło na pastwisko.
start learning
• He released the cattle on the pasture.
pasza
start learning
pasture *
Ona kupiła trochę paszy dla zwierząt.
start learning
• She bought some pasture for the animals.
równoważyć
start learning
balance out
Te dwa kolory ścian równoważą się.
start learning
• The two colours of the walls balance out each other.
Te dwa kolory ścian równoważą się.
start learning
The two colours of the walls balance out each other.
równoważyć
start learning
balance out
żniwa (śmierci), ofiary (w ludziach)
start learning
toll **
Epidemia zebrała obfite żniwa w kraju.
start learning
• The epidemic took a heavy toll on the nation.
Epidemia zebrała obfite żniwa w kraju.
start learning
The epidemic took a heavy toll on the nation.
żniwa (śmierci), ofiary (w ludziach)
start learning
toll **
Nie ma wystarczająco jedzenia dla ptaków w zimie.
start learning
Food for birds is scarce in winter.
ograniczony (o zasobach naturalnych), niewystarczający (np. o pożywieniu), niewielki (np. o podaży)
start learning
scarce *
ogromny, kolosalny
start learning
prodigious
uprawiać ziemię, obrabiać ziemię
start learning
till **, till the soil **, till the land **, till the fields **, work the land **
On kupił nowy pług, aby obrobić swoje pole.
start learning
• He bought a new plough to till his field.
Nikt nie uprawiał tej ziemi przez ponad 50 lat.
start learning
• No one has tilled this land for over 50 years.
warunek wstępny, warunek zasadniczy, wymóg formal
start learning
prerequisite, prereq informal
Warunkiem wstępnym rozpoczęcia naszych negocjacji jest podpisanie tej umowy.
start learning
• You have to sign this contract as a prerequisite for our negotiations.
Lepsza podstawa w postaci wiedzy jest wymogiem dalszych rozmów na ten temat.
start learning
• A better knowledge base is a prerequisite for further discussion of this matter.
Jakie są wymagania sprzętowe tego oprogramowania?
start learning
• What are the hardware prerequisites of this software?
Warunkiem wstępnym rozpoczęcia naszych negocjacji jest podpisanie tej umowy.
start learning
You have to sign this contract as a prerequisite for our negotiations.
warunek wstępny, warunek zasadniczy, wymóg formal
start learning
prerequisite, prereq informal
Jakie są wymagania sprzętowe tego oprogramowania?
start learning
What are the hardware prerequisites of this software?
warunek wstępny, warunek zasadniczy, wymóg formal
start learning
prerequisite, prereq informal
wymóg
start learning
requirement ***, req. ***
Musi Pan spełnić te wymagania, aby być przyjętym na to stanowisko.
start learning
• You need to fulfill these requirements to be employed for the position.
Jakie są wymogi, żeby dostać się na uniwersytet w Twoim kraju?
start learning
• What are the requirements to enter university in your country?
Jej komputer nie spełnia wymogów programu.
start learning
• Her computer doesn't meet the programme's requirements.
ograniczenie czegoś (np. wolności) literary
start learning
the shackles of something

You must sign in to write a comment