0 Person likes this. Give a Like!

solanum solanum

I started using VocApp 1940 days ago. I have 1473 study days, and my study streak is 3 days. I am the author of 159 lessons. The date of my last visit is 2020-02-18 17:38:43.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


zdrowie
biznes
business_2
Ulotka likwidacja szkód
szkoda_czasowniki
szkoda_rzeczowniki
szkoda_zwroty
Automating Production / Selling a Business
Guide to making a Motor Insurers’ Bureau claim
Beyond the Kuiper Belt
Sun, Moon & Planets
Guide to making a Motor Insurers’ Bureau claim 2
Guide to making a Motor Insurers’ Bureau claim 3
Preposition
czasowniki + ing
1. Verb about for at to
to infinitive clause
object+to-infinitive
2. Verb+about of for from on in into
ceres
3. verb + with to on
Keeping a Meeting On Track / Improving Online Reviews
1.1 1.2 komunikowanie, przyimki i wyrażenia
1.1 skrypt
1B przeciążenie przyjaciółmi
1.2 czasowniki
2. Remarkable
2.1 painter
2.2 przysłówki intensyfikujące
2B adj osa.com
adj
3A character adj
Lekcja 1
Lekcja 4
Lekcja 2 phrasal verbs
1. Connect
2. Explore
Expression with go
3. Old or new
Lekcja 6 - bohater
Lekcja 3 Komórki
Lekcja 7 - materiały
4. making nouns
Przyszłe plany
4 - Praca
Lekcja 8 wyrażenia z czasem
Lekcja 9 prepozyszyn
advantage
2.3 przedstawienie sprawy na spotkaniu
1.2 wysoce konkurencyjne firmy
idiomy
3.1. strategia nagradzania pracowników
3.1 rola i funkcja płacy
3.2 płace powiązane z wynikami w praktyce
Podsumowanie na test 1
Lekcja 14.01.2016
egzamin 24.01.2015
4.1 kreatywne myślenie i kreatywne zarządzanie
4.3 podejmowanie decyzji
nieregularne
Korepetycje 3 - organizacja
Korepetycje 4 - kultura organizacyjna
Korepetycje 2 - dobry, zły, trudny, pracować
R E K R U T A C J A
5.2 Kreowanie kultury sukcesu
Brudny biznes, jasna idea
6.1 Kulturowe i indywidualne strategie
Korepetycje 5
6.3 budowanie zespołu
tekst o mailu
7 zarządzanie zmianami
Korepetycje 6
8 Zarządzanie projektem
5 fiszki
9 e-marketing
Test 5 i 6
10 marka
Test_9_10
kolejne
11 księgowość
ESL zwiększanie produkcji / praca którą kochasz / życie za niską płacę
IC 01 Biznes czy przyjemność?
IC 02 wymiana informacji
ESL zastraszanie współpracownika
IC05 naturalne kolokacje
IC05 problemy przez telefon
IC07 kołczing
IC-Test
IC08 Promowanie twoich pomysłów
IC09 Budowanie relacji
IC08 Intraprenerzy
IC09 Szanse na przeżycie
1 ang
2_ang_grupy
7 frazale
8 obsługa klienta
9 zarządzanie kryzysowe
6 Style zarządzania
7 TEST
8 natura i wychowanie
10 sukces w biznesie
Mistrz łączenia ciąglości i zmiany
Przymiotniki określające ryzyko
Drogi obrazek ekstremalnego klimatu
Kiedy gwiazda traci reputacje
przysłówki intensyfikujące przymiotniki
Egzamin studia
lekcja 13
lekcja 14
różne sposoby na pracę / nizadowolenie z pracy
harvard
mistrz liderów, sukces i satysfakcja
Test
koniec pracy / dawanie powodòw
2.2. de biznes - system informacji
3.1. de biznes - jakość
3.2. de biznes - przymiotniki dotyczące jakości
3.2. de biznes: słownictwo - standardy jakości
4.2. de biznes: słownictwo - zarządzanie ludzmi i projektami
3-4. De biznes - Przegląd
2-1. De biznes - Przegląd
6. De biznes - Rozdział
6.1. de biznes - rozwijanie biznesu
Jak postępować z matką
TB C1 1.1 dziesięć rad żeby odnosić sukces
TB C1 1 umiejętności menedżera
TB C1 1.4 samoświadomość i komunikacja
TB C1 1.4 nasłuchiwanie sedna
TB C1 4.2 Zarządzanie konfliktem
TB C1 4.1 Modele zarządzania i style konfliktów
TB C1 4.4 asertywność
IB 1 Zarządzanie talentami 1
IB 1 Słowa i wyrażenia
IB 1 Różnice i podobieństwa
IB 1 Zarządzanie talentami
IB 2 Organizacje
IB 2 Wymyślone zwroty przez biznes
IB 2 Budowanie zespołu
44 AGiU a/an i one
IB 2 Despoci w zespole
IB 3 Zmiana
IB 3 Powrót na szczyt
IB
IB 3 Zarządzanie oporem do zmiany
IB 4 Lepszy biznes
IB 4 CSR
IB 5 Ład korporacyjny
IB 5 Ład korporacyjny i płaca
IB 5
IB 6 wchodzenie w interesy
IB 6
IB 7 Istotne aktywa
IB 7 Moc i chwała
IB 8 Władza
TEST
IB9 - e-marketing
IB 11 Działanie na szkodę
BA 3 Rywalizacja w branży
Ryzyko w ubezpieczeniu floty

You must sign in to write a comment