3-4. De biznes - Przegląd

 0    60 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Recenzja 3 - Jakość
start learning
Review 3 - Quality
JAKOŚĆ 1
start learning
QUALITY 1
starać się kontynuować
start learning
struggle to keep up
wziąć coś za pewnik
start learning
take something for granted
czynić coś numerem jeden priorytetu
start learning
make something a number one priority
wpaść w pułapkę
start learning
fall into a trap
stać się celem samym w sobie
start learning
become an end in itself
odwołać się do estetycznego zmysłu osoby
start learning
appeal to a person's aesthetic sense
zrobić robotę
start learning
get the job done
przyjąć TQM lub inne systemy jakości
start learning
to adopt TQM or other quality schemes
JAKOŚĆ 3
start learning
QUALITY 3
RÓŻNE IDEE JAKOŚCI
start learning
DIFFERENT IDEAS OF QUALITY
zaspokajanie potrzeb klienta
start learning
meeting the customer's needs
oczekiwania klienta
start learning
customer's expectations
Inżynier projektu: ścisłe specyfikacje i ścisłe tolerancje
start learning
design engineer: tight specifications and strict tolerances
projekt jest odpowiedni do celu
start learning
design is fit for purpose
wykonywanie zamierzonych funkcji
start learning
to perform its intended functions
chuda produkcja
start learning
lean manufacturing
marnować wysiłek
start learning
waste of effort
audytor jakości: zastosowanie procedur
start learning
quality auditor: application of procedures
zgodność ze standardami
start learning
complience with standards
wadliwe lub uszkodzone towary
start learning
defective or damaged goods
wiarygodny
start learning
reliable
JAKOŚĆ 4
start learning
QUALITY 4
system ciągłej poprawy
start learning
a system of continous improvement
błędy projektowe
start learning
design faults
najlepsze praktyki oparte na standardzie branżowym
start learning
best practise is based on the industry standard
specyfikacje techniczne
start learning
technical specifications
wymagania ustawowe
start learning
statutory requirements
JAKOŚĆ 5
start learning
QUALITY 5
Czy maszyna ta jest regularnie serwisowana?
start learning
Is this machine serviced regularly?
Czy maszyna jest serwisowana w tym momencie?
start learning
Is the machine being serviced at the moment?
Czy maszyna była ostatnio serwisowana?
start learning
Has the machine been serviced recently?
Czy maszyna była serwisowana w ostatnim miesiącu?
start learning
Was the machine been serviced last month?
Czy będzie obsługiwana maszyna w przyszłym miesiącu?
start learning
Is the machine going to be serviced next month?
Maszyna mogła zostać naprawiona w zeszłym miesiącu.
start learning
The machine could have been serviced last month.
Maszyna powinna była być serwisowana w zeszłym miesiącu.
start learning
The machine should have been serviced last month.
INFORMACJA ZWROTNA 1
start learning
FEEDBACK 1
wylewny
start learning
touchy-feely
być większy niż zestaw jego części
start learning
be greater than the set of its parts
zaangażowanie
start learning
commitment
osiągnąć cel
start learning
to accomplish a goal
osiągnąć cel
start learning
to achieve goal
kupować, zgadzać się
start learning
buy into
pokonać fizyczne niedociągnięcia
start learning
to overcome one's physical shortcomings
ponosić odpowiedzialność
start learning
to hold accountable
zaczynać od zera
start learning
start from scratch
INFORMACJA ZWROTNA 3
start learning
FEEDBACK 3
wypalić się zawodowo
start learning
to burn out
zaadoptować się
start learning
to settle in
współpracować
start learning
to pull together
przerzucić odpowiedzialność
start learning
to pass the buck
mieć dobre relacje
start learning
to get on/along well with
zawieźć kogoś
start learning
to let someone down
przykładać się do pracy
start learning
to pull your weight
nie denerwować się
start learning
to take it easy
użycie, zastosowanie
To ma wiele praktycznych zastosowań.
start learning
use, an application
It has many practical application.
braki | wady
start learning
shortcomings
odwołać
start learning
to appeal
osiągnąć cel
start learning
to achieve | accomplish | reach | the goal

You must sign in to write a comment