2.2. de biznes - system informacji

 0    45 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mała lub duża różnica
start learning
a small or a large difference
nieco droższe
start learning
a bit more expensive
nieznacznie droższe
start learning
marginally more expensive
nieco droższe
start learning
slightly more expensive
nieco bardziej kosztowny
start learning
somewhat more expensive
dużo droższe
start learning
a whole lot more expensive
znacznie droższe
start learning
considerably more expensive
nieskończenie droższe
start learning
infinitely more expensive
uaktualnić system operacyjny
start learning
upgrade the operating system
Aplikacje się zawieszają
start learning
applications are crashing
serwer zawiesił się
start learning
server goes down
dokumenty zostały usunięte
start learning
documents have been deleted
zainstalować poprawki
start learning
install patches
pobrać sterowniki
start learning
download drivers
utworzenie mobilnych połączeń internetowych
start learning
setting up mobile internet connections
wprowadzać dane w systemie
start learning
enter data on the system
dopchać pracę ludziom
start learning
cram work into people
przekraczać budżet
start learning
exceed the budget
dążenie do efektywności
start learning
the quest for efficiency
zwiększać / poprawiać wydajność
start learning
boost productivity
trochę
start learning
slightly
nieskończenie
start learning
infinitely
znacząco / w znacznym stopniu
start learning
considerably
marginalnie
start learning
marginally
uaktualnić system operacyjny
start learning
upgrade the operating system
awaria komputera
start learning
a computer crash
usunąć dokument
start learning
delete a document
wgrać nowy sterownik
start learning
upload a new driver
wprowadzić dane
start learning
enter data
dać ci odpowiedź
start learning
give you an answer / get back
włączyć mnie w grupe osób których informujesz
start learning
include me in the group of people you informed
trzymaj mnie w grupie osób informowanych
start learning
keep me in the loop
powiedzieć ci / pozwól wiedzieć
start learning
tell you / let you know
dawać mi regularne sprawozdania z postępów
start learning
give me regular progress reports | keep me informed
dać mi jakieś szczegóły / powiadomić
start learning
give me some details | feel me in on sth
kontaktować się, być w kontakcie
start learning
to contact, be in touch
zaraportować, dać ci aktualizacje
start learning
to report, give you an update
skontaktuj się ze mną przez telefon, dać mi telefon
start learning
contact me by telephone, give me a ring
SŁOWNICZEK
start learning
GLOSSARY
załamanie (na giełdzie)
start learning
crash
w pętli
start learning
in the loop
poprawka
start learning
patch
plug-in
start learning
plug-in
trudności tracąc czas na inne aktywności
start learning
stretched
znajdować się w grupie osób decyzyjnych
start learning
be in the loop

You must sign in to write a comment