8 Zarządzanie projektem

 0    33 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być prowadzony przez korzyści
start learning
be driven by benefits
podjąć
start learning
to undertake
przejść badania przesiewowe
start learning
to pass the screening
jest niezbędne, aby odfiltrować niechciane projekty
start learning
be essential to screen out unwanted projects
chronić
start learning
to screen
poręczyciel projektu
start learning
the single project sponsor
spójne podejście etapowe
start learning
a consistent staged approach
etap planowania
start learning
planning stage
jest rzadko możliwe
start learning
be rarely possible
zebranie informacji, zmniejszenie niepewności i zwiększenie zaufania
start learning
to gather information, reduce uncertainty, and, increase confidence
użyć typowy etapowy model projektu
start learning
use a typical staged project framework
te same ogólne etapy
start learning
the same generic stages
ogólna struktura
start learning
generic framework
być dostosowany w celu uwzględnienia
start learning
be tailored to take into account
Zawartość każdego projektu
start learning
content of each project
umieścić duży nacisk na wczesne etapy projektu
start learning
place high emphasis of early stages of the project
być przeznaczony na etapy śledcze
start learning
be devoted to investigative stages
poświęcać
start learning
to devote
czas realizacji
start learning
the time of completion
zredukować terminy dostaw o połowę
start learning
slash delivery times by half
Rozwój trwa
start learning
development is under way
Klienci dodają znaczną wartość
start learning
customers adds considerable value
prowadzić do niewydolności
start learning
lead to failure
zgoda
start learning
consent
nierozsądne ignorować
start learning
it's unwise to ignore them
bliskość
start learning
closeness
etapowe podejście
start learning
a staged approach
koszty dostawy
start learning
costs of delivery
określić, które części są z natury ryzykowne
start learning
determine which are the inherently risky parts
właściwie, z natury
start learning
inherently
zabezpieczyć się przed tymi ryzykami
start learning
insure against those risks
podjęcia działań w celu zmniejszenia
start learning
take action to reduce
pomimo dalekowzroczności i opieki
start learning
despite all this foresight and care

You must sign in to write a comment