TB C1 4.1 Modele zarządzania i style konfliktów

 0    30 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
teorii x menadżer zakłada, że ​​ludzie są leniwi
start learning
theory x manager assumes that people are lazy
muszą być "przymilani"
start learning
they need to be cajoled
próbować nakłonić
start learning
to cajole
zagrożony | zastraszony
start learning
threatened
być ukaranym, aby wykonać pracę
start learning
be punished to get the work done
uzyskać satysfakcję
start learning
to obtain satisfaction
dobrze wykonane zadanie
start learning
a job well done
być przyporządkowane jako x i y
start learning
be reffered to as x and y
McGregor
start learning
McGregor
opracować diagram kierowniczy
start learning
to devise a managerial chart
pięć kwadratów na wykresie
start learning
the five squares on chart
oś x - "troska o produkcję"
start learning
x axis - 'concern for production'
oś y - "troska o ludzi"
start learning
y axis - 'concern for people'
nanosić na siatkę
start learning
to plot on the grid
styl produkcji (produkuj lub umieraj)
start learning
'Produce or perish' style
może wydawać się opryskliwy
start learning
may seem abrasive
styl śmietanki towarzyskiej
start learning
'country club' style
"zubożały" styl
start learning
'impoverished' style
nie zainteresowani ani produkcją, ani ludźmi
start learning
interested in neither production nor people
powstrzymać się od pracy
start learning
to hang onto their jobs
styl środkowy
start learning
the 'middle-of-the-road' style
etap rozwoju pracownika
start learning
the employee's development stage
stąd strzałki na wykresie
start learning
hence the arrows on the chart
być opracowany przez Boltona
start learning
be devised by Bolton
oś x mierzy asertywność
start learning
x axis measures assertiveness
oś Y wykazuje szybkość reakcji (wrażliwość)
start learning
y axis shows responsiveness
być silny i wymagający
start learning
to be forceful and demanding
Poganiacz | Dobitni | Życzliwi | Analitycy
start learning
Drivers | Expressives | Amiables | Analyticals
konkurencyjni | współpracujący | przychylni | unikający
start learning
competing | collaborating | accommodating | avoiding
zwlekający lub powściągliwszy
start learning
procrastinating or sidestepping

You must sign in to write a comment