2.3 przedstawienie sprawy na spotkaniu

 0    70 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tło, kontekst
start learning
background
migracja produktu
start learning
migrate a product
zabiegać, prosić
start learning
solicit
globalna spójność
start learning
the global consistency
dopasowywać produkt
start learning
tailor a product
dostosować
start learning
customize
wprowadzać na rynek
start learning
roll-out
wdrożenie systemu
start learning
implement a system
konsystencja
start learning
consistency
faza wsparcia
start learning
extended phase
wygasać
Ta umowa wygaśnie za dwa lata.
start learning
expire
This settlement shall expire | lapse in two years.
przedawniony
start learning
expired
przestarzały
start learning
outdated
środowisko PC
start learning
desktop environment
przyjąć rozwiązanie
start learning
adopt approach
kontynuować
start learning
proceed, move on
za jednym zamachem
start learning
in one fell swoop
efekt kształcenia
start learning
learning outcome
pytania i odpowiedzi
start learning
Q&A
ubiór
start learning
clothing
sposób postępowania
start learning
curse of action
handlować, wprowadzać na rynek
start learning
to market
także
start learning
as well
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
rozszerzona faza wsparcia
start learning
extended support phase
przejść przez, mijać
start learning
to go by
sprzedawca
start learning
vendor
konsystencja
start learning
consistency
wygasać
start learning
to expire
poza tym
start learning
besides
przestarzały
start learning
outdated
nasze podstawowe podejście
start learning
our basic approach
zakładając
start learning
assuming
zatwierdzenie, zgoda
start learning
approval
nonkonformista
start learning
non conformist
marka
start learning
brand
oddział
start learning
brunch
rozwiązać problem
start learning
sort out a problem
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
opłaca się
start learning
to pay off
zakład produkcyjny
start learning
plant
kurs
start learning
exchange rate
siła robocza
start learning
workforce
górnik
start learning
minor
stosunkowo
start learning
relatively
wykończony
start learning
worn out
w dużym stopniu zmonopolizowany
start learning
largely monopolized
działać nielegalnie
start learning
act illegally
silnie regulowane
start learning
heavily regulated
coraz bardziej zglobalizowanym
start learning
increasingly globalized
mocno inwestować
start learning
invest heavily
za wszelką cenę
start learning
at all costs
coraz bardziej
start learning
increasingly
waluta
start learning
currency
siłą
start learning
forcibly
wykopać
start learning
kick off
wziąć to na klatę
start learning
take it on the chin
w dużej mierze
start learning
largely
prawdopodobnie
start learning
arguably
wschodzących
start learning
emerging
piłka jest po waszej stronie
start learning
the ball's in your court
strzeli samobója
start learning
score an own goal
dotykać podstawy; wytłumaczyć
start learning
touch base
być zwolnionym
start learning
be sacked
wyrzucić kogoś z pracy
start learning
sack sb for something
owoce morze
start learning
seafood
gadka szmatka
start learning
chitchat
kukurydza
start learning
corn
pokonać przeszkodę
start learning
overcome the obstacle
unikać (obowiązki), pomijać (czynności)
start learning
skip

You must sign in to write a comment