6.1 Kulturowe i indywidualne strategie

 0    46 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Grubo ponad 10% działalności może zostać utracone z powodu barier kulturowych.
start learning
Well over 10% of business can be lost because of cultural barriers.
Trzeba budować zaufanie i relacje.
start learning
It must build trust and rapport.
zarządzanie relacjami obejmuje dwa główne komponenty
start learning
rapport management involves two main components
zarządzanie wizerunkiem
start learning
management of face
zarządzanie zachowaniami społecznymi
start learning
management of sociality rights
oblicze jest związane z personalnymi wartościami
start learning
the face is associated with personal values
poczucie wartości,
start learning
self-esteem, sense of worth
wiarygodność
start learning
credibility
godność
start learning
dignity
honor, reputacja i kompetencje
start learning
honor, reputation and competence
zachowania społeczne dotyczą społecznych praw
start learning
sociality rights concerned with social entitlements
dotyczyć kogoś / czegoś
start learning
be concerned with someone / something
odzwierciedlać ludzkie obawy
zaniepokojenie z powodu czegoś
start learning
to reflect people's concerns over
concern over something
bezstronność
start learning
impartiality, fairness
rozwaga, wyrozumiałość
start learning
consideration, understanding
wziąć coś pod rozwagę
start learning
to take something under consideration
integracja społeczna
start learning
social inclusion
wykluczenie społeczne
start learning
social exclusion
wzburzone relacje
start learning
turbulent relations
spokojne relacje
start learning
smooth relations
zgodne relacje
start learning
harmonious relations
mieć z kimś dobre stosunki
start learning
get on with the other person
postrzegać kogoś jako
start learning
to perceive sb as
strata twarzy
start learning
losse of face
stać na straży
stać na straży twoich praw
start learning
uphold, upheld, upheld
to uphold your rights
istotny, nieistotny
istotny problem
start learning
relevant, irrelevant
relevant question
podwładny, podporządkowany, podporządkowywać
start learning
a subordinate, subordinate, to subordinate
szacunek ze względu na pozycję
należny szacunek
start learning
deference of status
due deference
mieć wkład w dyskusję
start learning
contribute in discussions
przeoczyć szczegóły
start learning
to overlook details
unikać konfrontacji
start learning
to avoid confrontation
nadepnąć komuś na odcisk
start learning
to tread on somebody's toes
dysharmonia, niezgodność
start learning
a mismatch
źle dobrać, nie dopasować
start learning
to mismatch
pielęgnować ducha zespołu
start learning
to foster team spirit
przełamać bariery
start learning
to break down barriers
wspólne przedsięwzięcie, spółka z kapitałem mieszanym
start learning
joint venture, J.V.
strumień dochodów
start learning
income stream
biznes jest rzutki
start learning
business is brisk
rzutki; ożywiać, ożywianie
start learning
brisk, to brisk, brisking
knuć awanturę
start learning
to cook up a storm
jednoczyć ludzi
start learning
bring people together
zachwycać się czymś
start learning
slave over something
rozproszone po całym świecie
start learning
dispersed across the world
intrygujący
start learning
intriguing
bogaci w pieniądze, biedni w brak czasu ludzie
start learning
cash-rich, time-poor people

You must sign in to write a comment