1.2 wysoce konkurencyjne firmy

 0    57 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podważać przewagę
start learning
to undermine supermacy
Przemysł szklarski
start learning
glassmaking industry
odnawialny
start learning
renewable
odpowiednio
start learning
accordingly
ulga podatkowa, ulga podatkowa
start learning
tax break, tax relief
dotrzymać kroku
start learning
to keep pace with
warsztat
start learning
workshop
Niemniej jednak
start learning
nevertheless
otrzymywać
start learning
to receive
Rynek prężny
start learning
buoyant market
uprzywilejowanie
start learning
to privilege to
przystosowywać
start learning
to adjust
znieść
start learning
to abolish
przywilej
start learning
privilege
zdobyć zawładnąć
start learning
to take something over
wyroby szklane
start learning
glassware
odlew
start learning
casting
pospolity
start learning
commonplace
znikające
start learning
vanished
trend wzrostowy
start learning
an upward trend
rozkwitający przemysł
start learning
the industry blossomed
kwitnąć
start learning
kwitnąć in English
to blossom
zwiększanie inwestycji
start learning
to step up investments
udoskonalić doprowadzić do perfekcji
start learning
to hone
udoskonalić strategie
start learning
to hone strategy
w ten sposób
start learning
thereby
odepchnąć atak
start learning
fend off
niezwłocznie
start learning
promptly
przetasowanie
start learning
reshuffle
stać się powszechnym
start learning
become commonplace
głęboko idąca zmiana
start learning
deep reaching change
przejęcia
start learning
acquisitions
starać się coś zrobić
start learning
to strive to do something
zwiastować
start learning
foreshadow
większość
start learning
the bulk of
wyjaśnić
start learning
account for something
przywrócić wzrost
start learning
restore the growth
kształtować portfel biznesu
start learning
shape a business portfolio
podsumowanie z lekcji
start learning
take stock of lessons
odłożyć plan
start learning
shelve a plan
masa Krytyczna
start learning
critical mass
mieć konsekwencje
start learning
send ripples
doprowadzić do końca
start learning
bring to an end
lewicowe
start learning
left-wing
pomnożony
start learning
multiplied
zakup, nabytek
start learning
acquisition
siedlisko
start learning
habitat
przedstawić coś
start learning
to set out
przyspieszać, zwiększać
start learning
to step up
wziąć nauczkę z lekcji
start learning
to take stock of the lessons
odzyskać jego wolność
start learning
to regain its freedom
rozwijać jego przemianę
start learning
to roll out its transformation
zwiastować profil grupy
start learning
to foreshadow the group's profile
większa część pierwszej dekady
start learning
the bulk of first decade
trwały i rentowny wzrost
start learning
sustainable and profitable growth
skierować strategię w stronę najnowsze materiały
start learning
to redirect strategy towards high-tech materials
nowo zdobyte biznesy
start learning
new business acquisitions

You must sign in to write a comment