6.3 budowanie zespołu

 0    24 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
następujące cztery kolejne etapy
start learning
the following four consecutive stages
formowanie, szturmowanie, norming i wykonywania
start learning
forming, storming, norming and performing
ustalić wytyczne
start learning
to set guidelines
osiągnąć etap wykonywania
start learning
to reach the Performing stage
Pierwsze wytyczne
start learning
the first guidelines
to wymyślić w spotkaniu inauguracyjnym
start learning
come up with in your kick-off meeting
przejść przez etapy formowania
start learning
go through stages of forming
przeregulowanie
start learning
realignment
przedostać się ze szturmu do normowania
start learning
get through storming to norming
być sprawdzone jeszcze raz i poprawione
start learning
be looked at again and revised
dokonać oficjalną reorganizację
start learning
make the realignment official
mamy nadzieję, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy
start learning
hopefully within the first 3 months
jedna z części fidbeku
start learning
one of the pieces of feedback
na miesiąc
start learning
on a monthly basis
pokazać postęp
start learning
show progress
brak postępu
start learning
a lack of progress
pragnienie postępu
start learning
a desire for progress
możemy przejść dalej?
start learning
can we move on?
Jestem kompletnie zagubiony
start learning
I'm completely lost
Nie mam
start learning
I haven't got anywhere with them
idąc dalej,
start learning
moving forward,
pierwszy krok,... następny krok
start learning
the first step,... the next step
... wracając
start learning
... go backwards
pójście donikąd
start learning
going nowhere

You must sign in to write a comment