9 zarządzanie kryzysowe

 0    19 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyjęcie odpowiedzialności
start learning
admission of liability
przygotować plan awaryjny
start learning
prepare a contingency plan
ograniczenie uszkodzeń
start learning
limitation of damage
kontrolować przepływ informacji
start learning
control a flow of information
podjąć działania prawne
start learning
take legal action
cierpieć na utratę zaufania
start learning
suffer a loss of confidence
wydać komunikat prasowy
start learning
issue a press release
zwołać konferencję prasową
start learning
hold a press conference
szybkość reakcji
start learning
speed of response
wdrożenie planu działania
start learning
implement an action plan
wycofanie produktu
start learning
a product recall
linie były przeciążone
start learning
lines were overwhelmed
trudno było zrozumieć dlaczego
start learning
it was hard to grasp why
być skołowanym
start learning
to flounder, to be confused
solidna firma
start learning
a robust business
wycofać w eksploatacji
start learning
withdraw from service
poważny kryzys
start learning
a severe crisis
♡ wydarzyć
start learning
♡ to occur
przewidzieć kryzys
start learning
to foresee a crisis

You must sign in to write a comment