8 natura i wychowanie

 0    44 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
natura i wychowanie
start learning
nature and nurture
być spokojniejszy niż
start learning
be calmer than
być bardziej współpracującym
start learning
be more collaborative
nielubić autopromocji
start learning
dislike self-promotion
postępowa myśl
start learning
progressive thought
być zasadniczo takie same
start learning
be essentially the same
uwarunkowanie społeczne
start learning
social conditioning
przyjąć bardziej miękki styl
start learning
adopt a softer style
mało prawdopodobnie jest genetyczne
start learning
unlikely to be genetic
reagować źle na
start learning
react badly to
oparte na współpracy podejście
start learning
a collaborative approach
zapewniać ich władzę
start learning
assert their authority
być odważniejsze
start learning
be bolder
z aprobatą cytuje ostatnie badanie
start learning
approvingly cite recent research
nieuchronnie wpływają na sposób
start learning
inevitably affect the way
przychodzić do kobiecego sposobu robienia
start learning
come around to woman's way of doing
gospodarka oparta na wiedzy
start learning
knowledge-based economy
uciekanie do biologii stwarza problemy
start learning
resort to biology raises problems
funkcjonowanie mózgu
start learning
brain functioning
być daleko od ustalenia
start learning
be far from settled
dokładna mieszanka natury i wychowania
start learning
the precise mixture of nature and nurture
szczególnie nadaje się do
start learning
particularly suited to
wniosek
start learning
a corollary
być gorzej przystosowanym do innych zadań
start learning
be less well-equipped for other tasks
nie uwzględniać
start learning
take no account of
agresywne kobiety
start learning
sharp-elbows female
słuchać cicho, podczas gdy inni mówią
start learning
listen quietly while others speak
natura jest ważna, ale ludzie są nieskończenie skomplikowani
start learning
nature is important but humans are endlessly complicated
precyzja
start learning
precision
precyzyjny
start learning
precise
stymulacja
start learning
stimulation
stymulujący / pobudzający
start learning
stimulating
empatia
start learning
empathy
empatyczny
start learning
empathetic
współpraca
start learning
collaboration
współpracujący
start learning
collaborative
wyposażenie
start learning
equipment
wyposażony
start learning
equipped
zmiana
start learning
variation
zróżnicowana
start learning
varied
męskość
start learning
maleness
męski
start learning
male
komplikacja
start learning
complication
skomplikowany
start learning
complicated

You must sign in to write a comment