TB C1 1 umiejętności menedżera

 0    68 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
KOMPETENCJA | UMIEJĘTNOŚĆ
start learning
COMPETENCY
PODEJMOWANIE DECYZJI
start learning
DECISION MAKING
*na podstawie zgromadzonych i analizowanych informacji
start learning
*based on information gathered and analyzed
*rozważa wszystkie istotne fakty
start learning
*considers all pertinent facts
*zobowiązuje do podjęcia decyzji
start learning
*commits to decision
PRACA W ZESPOLE
start learning
TEAMWORK
* oddziaływuje z ludźmi skutecznie
start learning
*interacts with people effectively
*zdolny i chętny do dzielenia się i uzyskiwania informacji
start learning
*able and willing to share and receive information
*współdziałać w ramach grupy i na grupę
start learning
*co-operates within the group and across groups
*popiera decyzje grupowe
start learning
*supports group decisions
* stawia cele grupowe przed własnymi celami
start learning
*puts group goals ahead of own goals
NORMY PRACY
start learning
WORK STANDARDS
* Ustanawia i utrzymuje wysokie standardy wydajności
start learning
*sets and maintains high performance standards
* zwraca uwagę na szczegółowość, dokładność i kompletność
start learning
*pays close attention to detail, accurancy and completeness
zwracać uwagę na dokładność i kompletność
start learning
to pay attention to accuracy and completeness
* wykazuje obawy dotyczące wszystkich aspektów
start learning
*shows concern for all aspects
* śledzi produkcję
start learning
*follows up on work outputs
MOTYWACJA
start learning
MOTIVATION
* pokazuje entuzjazm podchodząc do pracy
start learning
*displays enthusiasm in approaching the job
* zobowiązuje się do podjęcia dodatkowego wysiłku
start learning
*commits to putting in additional effort
* Utrzymuje wysoki poziom wydajności i samokontrolę
start learning
*maintains high level of productivity and self-direction
NIEZAWODNOŚĆ | RZETELNOŚĆ
start learning
RELIABILITY
*bierze odpowiedzialność za wyniki
start learning
*takes responsibility for performance
* zakończenie pracy we właściwym czasie
start learning
*completes work in a timely
spójny sposób
start learning
consistent manner
*trzymać się zobowiązań
start learning
*sticks to commitments
ROZWIĄZANIE PROBLEMU
start learning
PROBLEM SOLVING
*analizuje problem przez gromadzenie informacji
start learning
*analyzes problem by gathering information
*organizując wszystkie istotne informacje
start learning
*by organizing all relevant information
* Identyfikuje związek przyczynowo-skutkowy
start learning
*identifies cause and effect relationship
związek przyczynowo-skutkowy
start learning
cause and effect relationship
*wymyśla odpowiednie rozwiązania
start learning
*comes up with appropriate solutions
ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI
start learning
ADAPTABILITY
*dostosowuje się do...
start learning
*adapts to...
*-zmienne środowiska pracy
start learning
*-changing work environments
* -priorytety pracy i potrzeby organizacyjne
start learning
*-work priorities and organizational needs
* zdolny do skutecznego radzenia sobie ze zmianami
start learning
*able to effectively deal with change
*zdolność do radzenia sobie z różnorodnymi ludźmi
start learning
*able to deal with diverse people
PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE
start learning
PLANNING AND ORGANIZING
*organizuje zadania i obowiązki związane z pracą
start learning
*organizes tasks and work responsibilities
*osiągnąć cele
start learning
*achieve objectives
*określa priorytety
start learning
*sets priorities
*układa harmonogram działań
start learning
*schedules activities
*przyznaje i wykorzystuje zasoby prawidłowo
start learning
*allocates and uses resources properly
KOMUNIKACJA
start learning
COMMUNICATION
*skutecznie wyraża pomysły
start learning
*expresses ideas effectively
*dostarcza informacje odpowiednio
start learning
*delivers information appropriately
*słucha aktywnie
start learning
*listens actively
INTEGRALNOŚĆ
start learning
INTEGRITY
*udostępnia dokładne informacje
start learning
*shares accurate information
*zachowuje poufność
start learning
*maintains confidentiality
*spełnia własne zobowiązania
On uczynił wobec niej zobowiązanie, ale nigdy go nie dotrzymał.
start learning
*meets own commitments
He made a commitment for her, but never fulfilled it.
* przestrzega zasad i procedur
start learning
*adheres to policies and procedures
♡ przestrzega
nie przestrzegać żadnych zasad
start learning
♡ to adhere
doesn't adhere to any of the rules
INICJATYWA
start learning
INITIATIVE
*podejmuje działania mające wpływ na wydarzenia
start learning
*takes action to influence events
*generuje pomysły na rzecz poprawy jakości
start learning
*generates ideas for improvement
*wykorzystuje możliwości
start learning
*takes advantage of opportunities
*sugeruje innowacje
start learning
*suggests innovations
*robi więcej niż to konieczne
start learning
*does more than required
TOLERANCJA NA STRES
start learning
STRESS TOLERANCE
*prezentuje emocjonalną odporność
start learning
*displays emotional resilience
*zdolność do wytrzymywania nacisku na bieżąco
start learning
*the ability to withstand pressure on an ongoing basis
*zajmuje się trudnymi sytuacjami, zachowując wyniki
start learning
*deals with difficult situations while maintaining performance
*szuka wsparcia od innych
start learning
*seeks support from others
*wykorzystuje odpowiednie techniki radzenia sobie
start learning
*uses appropriate coping techniques
wytrzymać
start learning
to withstand
okazywać
start learning
to display

You must sign in to write a comment