Mistrz łączenia ciąglości i zmiany

 0    34 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co robi ​​różnicę pomiędzy wygranym biznesem od przegranych?
start learning
What makes winning business different from the also-rans?
przegrany
start learning
also-ran
radzić sobie z kryzysem
start learning
cope with crisis
duże strategiczne zmiany bez dryfowania z kursu
start learning
big strategic change without different drifting off course
osiągnąć niemal nieprzerwany sukces
start learning
achieve almost uninterrupted success
w momencie radzenia sobie z dużymi zmianami
start learning
while dealing with big changes
dowiedzieć się, co się działo
start learning
to find out what went on
jak decyzje zostały podjęte
start learning
how decisions were made
jaka była panująca atmosfera
start learning
what the prevailing atmosphere was like
strategiczny dryft
start learning
strategic drift
rozpocząć się na właściwej drodze
start learning
start out on the right track
wyruszać
start learning
wyruszać in English
to start out
łatwo stracić swoją drogę
start learning
easily lose their way
istniejące przywództwo jest wykluczone
start learning
existing leadership is kicked out
wydaje się być kluczowe
start learning
seems to be crucial
ciągłość
start learning
"continuity"
wynalezienie charakterystycznego modelu biznesowego
start learning
the reinvention distinctive business model
ponowne wynalezienie
start learning
reinvention
charakterystyczny model biznesowy
start learning
distinctive business model
panujące warunki rynkowe
start learning
prevailing market conditions
przewidywanie
start learning
"anticipation"
rozpocząć prace nad
start learning
to start work on
podważanie obecnego kierownictwa
start learning
undermining the current leadership
podważać
start learning
to undermine
zakwestionowanie
start learning
"contestation"
pełna szacunku różnica, która wyrasta z konfliktu
start learning
"respectful difference that grows out of conflict"
jest to niezbędne
start learning
this is vital
rozwijające się firmy korzystają z twórczego napięcia
start learning
growing businesses benefit from the creative tension
twórcze napięcie z cywilizowanego sporu
start learning
the creative tension of civilised disagreement
czerpać korzyści, zyskiwać
start learning
to benefit
być kształtowane przez kłótnie
start learning
be shaped by argument
być kłótliwy i konfrontacyjny
start learning
be argumentative and confrontational
ruchliwość
start learning
"mobility"
zapobieganie rozwojowi kultury oportunizmu
start learning
prevent the growth of time-serving culture

You must sign in to write a comment