Guide to making a Motor Insurers’ Bureau claim 3

 0    40 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Będziemy potrzebowali raport policyjny jeżeli odpowiedzialność jest kwestionowana
start learning
We'll need a police report if liability is in dispute

sprzeczne dowody są prezentowane
start learning
conflicting evidence is presented

jakakolwiek osoba jest poważnie ranna
start learning
any person is seriously injured

uzyskać notatkę policyjną
start learning
to obtain a police report

zakończyć (śledztwo)
start learning
to conclude (investigation)

wydanie notatki do czasu kiedy postępowanie karne zostanie zakończone
start learning
to release the report until criminal prosecutions are concluded

być uprawnionym do odszkodowania
start learning
be eligible (entitled) for compensation

Będziemy informować.
start learning
We will keep you informed.

decyzja o odpowiedniej kwocie zazwyczaj trwa więcej niż 3 miesiące
start learning
a decision on the appropriate amount will usually take longer than 3 months

kilka powszechnych czynników
Jest kilka powrzechnych czynników które mają wpływ na to jad długo sprawy zabierają
start learning
some common factors
There are some common factors that have an effect on how long things take

zdobyć niezależny raport medyczny
start learning
to get an independent medical report

nie zgadzać się ze skutkami szkody
start learning
to don't agree on the effects of the injury

utrata zarobków
start learning
loss of earnings

zakres opieki
start learning
care needs

dokonać ostatecznej wypłaty odszkodowania
start learning
to make a final payment of compensation

płatność pośrednia
start learning
interim payment

napisać do ciebie naszą decyzję i przyczynę dlaczego
start learning
to write to you with our decision and the reasons why

franszyza
Słowo franszyza odności się do kwoty którą my odejmiemy z twojej szkody za uszkodzenie mienia.
start learning
excess
The word ‘excess’ refers to an amount that we will deduct from your claim for property damage.

kto jest winnym za wypadek
start learning
who is at fault for the accident

decyzja może być wydana przez sąd albo arbitra
start learning
decision may have to be made by a court or arbitrator

zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention

ściganie przestępców
start learning
prosecution of offenders

egzekwowanie prawa
start learning
law enforcement

dane personalne mogą być udostępniane osobom trzecim
start learning
Personal information may be disclosed to third parties

wyjawiać, ujawniać
start learning
to reveal, to disclose

gdzie jesteśmy zobligowani przez prawo do zrobienia tego
start learning
where we are obliged by law to do so

być dopuszczone
start learning
be permitted

ujawnienie informacji
start learning
information disclosure

organy regulacyjne
start learning
regulatory bodies

dla celów monitorowania i egzekwowania naszej zgodności z regulacjami
start learning
for the purposes of monitoring and/or enforcing our compliance with any regulatory rules/codes.

dla celów ustalenia, wykonywania lub obrony prawa
start learning
for the purposes of establishing, exercising or defending legal rights

uzyskanie porady prawnej
start learning
obtaining legal advice

w związku z jakim kolwiek postępowaniem
start learning
in connection with any legal proceedings

niedokładność
start learning
inaccuracy

zamierzony, umyślny
start learning
intended

być wyczerpujące
start learning
to be exhaustive

tak szybko i skutecznie jak się da
start learning
as quickly and efficiently as possible

w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela
start learning
on behalf of the foreign insurer

Jako firma zawsze dążymy do doskonałości
start learning
As a company we always strive for excellence

Jeżeli z jakiegoś powodu nasz serwis nie spotkał się z Państwa oczekiwaniami
start learning
If for any reason our service has not met with your expectations


You must sign in to write a comment